Mohammadsajjad Zeynolabedini

Stipendiat i modellering av CO2-lagring i porøse media

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi