Mohammadsajjad Zeynolabedini

stipendiat i modellering av CO2 lagring i porøse media

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi