Mona Henriksen

Assisterende direktør

Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
KE A-151E
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Boilard, Aurélie; Walker, Samuel James; Lødøen, Trond Andreas Klungseth; Henriksen, Mona; Linge, Henriette; van Kolfschoten, Thijs; Star, Bastiaan; Robu, Marius; Tøssebro, Christine; Albrektsen, Cornelia; Soleng, Yvonne; Aksnes, Sverre S; Jørgensen, Roger; Lauritzen, Stein Erik; Hufthammer, Anne Karin; Boessenkool, Sanne

   (2023)

   Reconstructing faunal diversity from the last Glacial period in northern Norway using zoo-archaeology and bulk-bone metabarcoding.

   Lunchtime talk;

   2023-11-21.

  • Våga, Anne Beth; Henriksen, Mona; Daland, Hilde Terese Drivenes; Kleivset, Birgitte; Hermanrud, Ellen

   (2015)

   Kildekritikk i Kildekompasset.

   UH-bibliotekkonferansen 2015 - Framifrå fag- og forskingsbibliotek – frå strategiar til handling;

   2015-06-18 - 2015-06-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway