Morten Andre Langøy

Professor II i materialteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-245
Publikasjoner