Hopp til hovedinnhold

Morten Bergsten Njå

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
OD B-2487
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Thomson, Jennifer Marie; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Njå, Morten Bergsten; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti

   (2020)

   Can children's instructional gameplay activity be used as a predictive indicator of reading skills?.

   Learning and Instruction

   ISSN 0959-4752.

   Volum 68.

   DOI: 10.1016/j.learninstruc.2020.101348

  • Husebø, Dag; Njå, Morten Bergsten

   (2019)

   Teknologi og praksisendring i klasserommet – en nærstudie av Nordøstskolen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.131-144.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-07

  • Njå, Morten Bergsten

   (2019)

   Players' progression through GraphoGame, an early literacy game: Influence of game design and context of play.

   Human Technology

   ISSN 1795-6889.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   s.226-255.

   DOI: 10.17011/ht/urn.201906123157

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?.

  • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther

   (2017)

   Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt .

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - oppsummering" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper)..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å gje gode lesebestillingar - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Leseprosessen" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - to mål" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Leseprosessen og førlesingsfasa" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper)..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - å tenkje som ein vurderer" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å gje gode lesebestillingar - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Lesing og skriving i design og håndverk - 3 fagfilmer som del av Språkløyper.no for vgs og yrkesfag..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Å lese symboler i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Arbeid med ord og begreper i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no, vgs yrkesfag.

  • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Google Dokumenter i responsarbeidet.

  • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Introduksjon til digitale ferdigheter.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2015)

   Introduksjon til digital teknologi i skolen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway