Morten Bergsten Njå

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
OD B-2487
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Njå, Morten Bergsten; Forsström, Sanna Erika

   (2023)

   Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger: en tematisk oversikt over studerte praksiser.

  • Munthe, Elaine; Erstad, Ola Andres; Njå, Morten Bergsten; Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve Heggedal; Hagen, Silje Bergill

   (2022)

   Digitalisering i grunnopplæring; kunnskap, trender og framtidig kunnskapsbehov.

   ISBN 978-82-8439-121-2.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Njå, Morten Bergsten

   (2021)

   Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen.

   ISBN 978-82-7644-990-7.

 • Formidling
  • Njå, Morten Bergsten; Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein

   (2023)

   Webinar: Hva er hensiktsmessig bruk av digital teknologi i skolen? Kunnskapssenter for utdanning, UiS.

   Webinar;

   2023-02-13 - .

  • Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Njå, Morten Bergsten

   (2023)

   Impact of digitalization in schools: Work forms in lower secondary school .

   NERA 2023;

   2023-03-15 - 2023-03-17.

  • Forsström, Sanna Erika; Njå, Morten Bergsten

   (2022)

   Preliminary findings from the scoping review of systematic reviews on the use of digital technology in compulsory education .

   Nordic Educational Research Association;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Gilje, Øystein; Forsström, Sanna Erika; Njå, Morten Bergsten; Amdam, Synnøve Hedemann

   (2022)

   Digitalisering i grunnopplæringen – hva vet vi?.

   NKUL 2022;

   2022-05-11 - 2022-05-13.

  • Njå, Morten Bergsten; Moltudal, Synnøve Heggedal; Erstad, Ola Andres; Hagen, Silje Bergill

   (2022)

   Digitalisering i grunnopplæring; Hvordan forstås digitaliseringsbegrepet i sentrale dokumenter?.

   Rundebordskonferanse;

   2022-11-30 - 2022-12-01.

  • Munthe, Elaine; Erstad, Ola Andres; Njå, Morten Bergsten; Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve Heggedal; Hagen, Silje Bergill

   (2022)

   GrunnDig og implikasjoner for lærerutdanning.

   DigiGLU-avslutningsseminar;

   2022-12-14.

  • Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Njå, Morten Bergsten

   (2022)

   Kartlegging av erfaringer med digitalisering i grunnopplæringen i tre regioner​. Hva vet vi om digitalisering i skolen basert på spørreundersøkelser til lærere på 1-13.trinn og deres ledere? .

   Rundebordskonferanse;

   2022-12-01.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Njå, Morten Bergsten

   (2021)

   Fremtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen.

   SPOT-konferansen 2021;

   2021-11-25 - .

  • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther

   (2017)

   Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt .

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Leseprosessen" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Leseprosessen og førlesingsfasa" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper)..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å gje gode lesebestillingar - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Å gje gode lesebestillingar - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - å tenkje som ein vurderer" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - to mål" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten

   (2018)

   "Etterlesingsfasa - oppsummering" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper)..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Lesing og skriving i design og håndverk - 3 fagfilmer som del av Språkløyper.no for vgs og yrkesfag..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Å lese symboler i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje; Njå, Morten; Spierings, Brenda

   (2017)

   Arbeid med ord og begreper i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no, vgs yrkesfag.

  • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Introduksjon til digitale ferdigheter.

  • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Google Dokumenter i responsarbeidet.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2015)

   Introduksjon til digital teknologi i skolen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway