Morten Høie Abrahamsen

Førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap

Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Abrahamsen, Morten Høie; Olsen, Per Ingvar

   (2023)

   Innovasjonspartnerskap - Hva det kan og ikke kan bidra med. I: Håndbok i helseinnovasjon. Forskningsbaserte råd og verktøy for å forme fremtidens helsetjeneste.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202796440.

  • Olsen, Per Ingvar; Abrahamsen, Morten Høie

   (2023)

   Hvordan skalere nye digitale helsetjenester i krisetider - Lærdommer fra covid-19 pandemien i Oslo Kommune. I: Håndbok i helseinnovasjon. Forskningsbaserte råd og verktøy for å forme fremtidens helsetjeneste.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202796440.

  • Sande, Jon Bingen; Abrahamsen, Morten H.; Wathne, Kenneth Henning; Jensen, Henrik; Ghosh, Mrinal

   (2022)

   Relasjonskontrakter i offentlige anskaffelser på e-helsefeltet.

   Volum 2022.

   Hefte 1.

  • Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan

   (2014)

   Integrasjon og samarbeid på pelagiske eksportmarkeder.

   Handelshøyskolen BI.

   Volum 2014.

   Hefte 1.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2010)

   Dottograms: Using Visual Methods to Collect and Analyse Data.

   Handelshøyskolen BI.

  • Abrahamsen, Morten H.; Henneberg, Stephan C.; Naudè, Peter

   (2010)

   Time and Space Dynamics in Networks – An Analysis of the Impactof Network Position on Actor’s Change Perceptions.

   Handelshøyskolen BI.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2009)

   Sensemaking in networks: Using network pictures to understand network change.

 • Formidling
  • Huemer, Lars; Abrahamsen, Morten Høie; Huang, Lei; Lind, Johnny; Mandjak, Tibor; Pagano, Alessandro; Wang, Xiaobei

   (2023)

   Analyzing Business Relationships and Networks ‘The IMP-Way’: A Review and Reflection on existing Tools & Frameworks.

   IMP 2023: The Industrial Marketing and Purchasing Conference;

   2023-08-23 - 2023-08-25.

  • Abrahamsen, Morten Høie; Clarke, Ann; Evald, Majbritt R.

   (2023)

   Managing the Fuzzy Front-End of Public Procurement of Innovation.

   Academy of Management (AOM) 2023 ;

   2023-08-04 - 2023-08-08.

  • Abrahamsen, Morten H.; Olsen, Per Ingvar

   (2021)

   The role of innovation partnerships as a policy tool in healthcare innovation.

   Nordic Workshop on Public Private Innovation;

   2021-09-22 - 2021-09-24.

  • Huemer, Lars; Abrahamsen, Morten H.

   (2021)

   Strategizing in Networks:Identifying Sources of Value Creation by Network Picturing .

   IMP Conference ;

   2021-08-26 - 2021-08-27.

  • Olsen, Per Ingvar; Sande, Jon Bingen; Abrahamsen, Morten H.

   (2020)

   Tre tiltak som gir helsevesenet utstyret det trenger.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.76-76.

  • Abrahamsen, Morten H.; Olsen, Per Ingvar

   (2020)

   The role of innovation partnerships as a public innovation policy tool.

   Nordic Public Procurement of Innovation Workshop;

   2020-12-01.

  • Hasche, Nina; Hedvall, Klas; Prenkert, Frans; Abrahamsen, Morten H.; Aramo-Immonen, Heli; Baraldi, Enrico; Bocconcelli, Roberta; Carlborg, Per; Eklinder Frick, Jens; Harrison, Debbie; Huang, Lei; Huemer, Lars; Kask, Johan; Pagano, Alessandro; Perna, Andrea; Poblete, León; Ratajczak-Mrozek, Milena; Wagrell, Sofia

   (2020)

   Resource Interaction: Towards a common understanding?.

   IMP conference ;

   2020-09-03 - 2020-09-04.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2019)

   The role of innovation partnerships in healthcare innovations.

   35th IMP Conference;

   2019-08-28 - 2019-08-30.

  • Abrahamsen, Morten H.; Halinen, Aino; Naudè, Peter

   (2018)

   Making sense of the future: The role of visioning in network strategizing.

   24nd Workshop on Interorganisational Research;

   2018-04-25 - 2018-04-27.

  • Abrahamsen, Morten H.; Halinen, Aino; Naudè, Peter

   (2018)

   The opportunities and limitations of network visioning – the case of strategizing in a distribution network.

   34th IMP Conference;

   2018-09-05 - 2018-09-07.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2017)

   Hvem tjener på at du kjøper laks og makrell?.

   Forsker StandUp ;

   2017-09-27.

  • Abrahamsen, Morten H.; Huemer, Lars

   (2017)

   Blikk for bedre ­beslutninger.

   Ukeavisen ledelse.

   ISSN 1891-2028.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2016)

   Bli en god nettverksbygger!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Morten H.; Naudè, Peter; Halinen, Aino

   (2016)

   How far can managers see? The role of visioning in network strategizing processes .

   32nd IMP Conference;

   2016-08-31 - 2016-09-03.

  • Huemer, Lars; Abrahamsen, Morten H.

   (2016)

   Interdependencies between first nations and salmon farming companies.

   IMP Asia in Africa 2016;

   2016-12-04 - 2016-12-07.

  • Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan

   (2015)

   Relationship availability and network interaction.

   31st IMP Conference;

   2015-08-26 - 2015-08-29.

  • Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan

   (2015)

   Mackerel vs. salmon: How differences in relationship availability shape network interaction.

   IMP Journal Seminar and Workshop no. 2 - Uppsala;

   2015-05-26 - 2015-05-28.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2015)

   Understanding network interaction .

   IMP Journal Seminar and Workshop no. 3 - Lugano;

   2015-10-06 - 2015-10-08.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2014)

   Slik bygger du sterkere nettverk.

   BI Marketing Magazine.

   ISSN 1893-3092.

   Volum 2013/2014.

   s.10---.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2014)

   Cruiseturister og verdiskapning.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan

   (2014)

   Resource heterogeneity and patterns of customer-supplier integration.

   IMP Journal Seminar 2014;

   2014-05-08.

  • Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan

   (2014)

   Market meets network.

   30th IMP Conference;

   2014-09-01 - 2014-09-06.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2014)

   Offentlige innkjøp: Duell eller dans?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2013)

   Fire steg til bedre beslutninger i nettverk.

   BI Magasinet.

   Hefte 2.

   s.13-13.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2012)

   Networks: What do we know about Norwegian firms going abroad?.

   Successful Market Entry into Brazil;

   2012-03-13.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2012)

   Hvordan drive markedsføring når man er avhengig av andre?.

   BI Marketing Summit;

   2012-05-09.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2012)

   5 råd for å lykkes i nettverk.

   BI Marketing Magazine.

   ISSN 1893-3092.

   Volum 1.

   s.22-23.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2012)

   Norsk eksport av laks til Japan: Et marked i endring.

   Nordisk konferanse om sjømat og kulturarv;

   2012-06-06 - 2012-06-08.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2012)

   Hvordan er mulighetene for økt integrasjon i de viktigste pelagiske eksportmarkedene? - Noen betraktninger fra et pågående forskningsprosjekt.

   FHF Pelagisk Samling;

   2012-12-04.

  • Abrahamsen, Morten H.; Henneberg, Stephan C.; Huemer, Lars; Naudè, Peter

   (2012)

   Perceiving Network Opportunities – An Action Research Study of Strategizing in Business Networks.

   28th IMP Conference;

   2012-09-13 - 2012-09-15.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2012)

   Hvordan lykkes i nettverk?.

   BI Trondheim Alumnitreff;

   2012-10-30.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2011)

   Nettverksregionen - vindu eller speil?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2011)

   Fra norsk fjord til japansk bord.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Abrahamsen, Morten H.

   (2011)

   Vertikal integrasjon – En forutsetning for videre vekst?.

   FHFs Formidlingskonferanse;

   2011-12-06 - 2011-12-07.

  • Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan

   (2010)

   Traditional Fishmarkets vs. Direct Distribution: Japanese Seafood Distribution Coping with a New Reality.

   CIMaR, Handelshøyskolen BI;

   2010-05-26 - 2010-05-28.

  • Abrahamsen, Morten H.; Henneberg, Stephan C.; Naudè, Peter

   (2010)

   Time and Space Dynamics in Networks: Does Network Perceptions Reflect Network Position?.

   26th IMP Conference, Corvinus University;

   2010-09-02 - 2010-09-04.

  • Abrahamsen, Morten H.; Naudè, Peter; Henneberg, Stephan C.

   (2009)

   Using dottograms to analyse network change.

   Business Marketing Management Conference, Copenhagen Business School;

   2009-03-18 - 2009-03-20.

  • Abrahamsen, Morten H.; Naudè, Peter; Henneberg, Stephan C.

   (2009)

   Sensemaking in Networks: Using Dottograms to analyse network changes.

   The 25th IMP Conference;

   2009-09-03 - 2009-09-05.

  • Abrahamsen, Morten H.; Naudè, Peter

   (2008)

   Towards a conceptual model explaining network change.

   223rd IMP Conference, Uppsala University;

   2008-09-01 - 2008-09-03.

  • Abrahamsen, Morten H.; Naudè, Peter

   (2008)

   Explaining change in networks.

   FIBE Konferansen, Norges Handelshøyskole;

   2008-01-03 - 2008-01-04.

  • Abrahamsen, Morten H.; Naude, P.

   (2008)

   Towards a conceptual model explaining network change.

   23rd annual IMP Conference;

   2008-08-31 - 2008-09-02.

  • Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan; Naudè, Peter

   (2007)

   Perceptions on change in Business Networks: A case study of Norwegian Salmon exporters and Japanese Importers.

   22nd IMP Conference, Manchester Business School;

   2007-09-02 - 2007-09-04.

  • Abrahamsen, Morten H.; Engelseth, Per

   (2007)

   The Demise of Traditional Fish Distribution Structures in Japan? A case study of fish supply chains from Norway to Japan.

   22nd IMP Conference, Manchester Business School;

   2007-09-02 - 2007-09-04.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway