Morten Sommer

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-326
Publikasjoner