Narve Dolve

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG Q-259
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Dolve, Narve

   (2007)

   Korleis kan den norske læringsplakaten føre til meir truverdige lærarar og instruktørar?.

   Nordisk Pedagogik.

   ISSN 0901-8050.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.130-137.

  • Dolve, Narve

   (2007)

   Det omtrentlege og det eintydige som talekontekstuelle omsyn i pedagogiske samanhengar.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 5.

   s.17-23.

 • Bøker og kapitler
  • Dolve, Narve

   (2019)

   Doktorgrad "Eleven sine talehandlingar og læraren sitt omdømme. Ei intervjubasert undersøking på 14 10.klassingar sine talehandlingskrinsar som produksjonsarenaer for sosiale vurderingar om lærarar gjennom rykte og sladder.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-822-1.

  • Dolve, Narve

   (2002)

   Organsiatoriske læringsprosesser og kvalitetsutvikling i harnehagen: Rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt i Myklaberget barnehage Sandnes kommune 2001 - 2002.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dolve, Narve

   (2001)

   Integrasjon av WHO sitt internasjonale sunne byer prosjekt i Sandnes kommune 2001: Aksjonsforskning og organsiasjonslæring.

 • Formidling
  • Stangeland, Janne Tjensvoll; Dolve, Narve

   (2023)

   Påverka av influensarar?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Blåsternes, Terje; Dolve, Narve

   (2022)

   Danning i vår tid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Dolve, Narve

   (2022)

   Læraren sitt omdømme har store verknadar for elevane si læring.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 106.

   Hefte 2.

   s.173-178.

   DOI: 10.18261/npt.106.2.8

  • Dolve, Narve

   (2022)

   Tillit og troverdighet i et læringsmiljø sett fra retorikkens perspektiv.

   Dagskonferanse for elever, foresatte og ansatte. Blir læringsmiljøet automatisk trygt og godt når mobbingen er stoppet;

   2022-10-06 - .

  • Dolve, Narve

   (2021)

   Korleis står det til med ryktet ditt?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Dolve, Narve

   (2019)

   Publisert kronikk i Stavanger Aftenblad, 2 august 2019. Tittel: "Korleis blir med høyrde?" - eit retorisk innspel til dagens politiske debatt om korleis vi skal ta i bruk det munnlege språket vårt i det offentlege ordskiftet. .

  • Dolve, Narve

   (2019)

   Korleis blir me høyrde?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Dolve, Narve

   (2002)

   Et studiehefte om skuleutvikling, lærerprofesjonalisering og organisasjonsteori.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dolve, Narve

   (2002)

   Hvordan kan skolen fornyes ?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Dolve, Narve

   (2020)

   Hva kjennetegner læreren med godt omdømme?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway