Hopp til hovedinnhold

Narve Dolve

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG Q-259
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Dolve, Narve

   (2007)

   Korleis kan den norske læringsplakaten føre til meir truverdige lærarar og instruktørar?.

   Nordisk Pedagogik

   ISSN 0901-8050.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.130-137.

  • Dolve, Narve

   (2007)

   Det omtrentlege og det eintydige som talekontekstuelle omsyn i pedagogiske samanhengar.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 5.

   s.17-23.

 • Bøker og kapitler
  • Dolve, Narve

   (2019)

   Doktorgrad "Eleven sine talehandlingar og læraren sitt omdømme. Ei intervjubasert undersøking på 14 10.klassingar sine talehandlingskrinsar som produksjonsarenaer for sosiale vurderingar om lærarar gjennom rykte og sladder.

   ISBN 978-82-7644-822-1.

  • Dolve, Narve

   (2002)

   Organsiatoriske læringsprosesser og kvalitetsutvikling i harnehagen: Rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt i Myklaberget barnehage Sandnes kommune 2001 - 2002.

  • Dolve, Narve

   (2001)

   Integrasjon av WHO sitt internasjonale sunne byer prosjekt i Sandnes kommune 2001: Aksjonsforskning og organsiasjonslæring.

 • Formidling
  • Blåsternes, Terje; Dolve, Narve

   (2022)

   Danning i vår tid.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Dolve, Narve

   (2019)

   Publisert kronikk i Stavanger Aftenblad, 2 august 2019. Tittel: "Korleis blir med høyrde?" - eit retorisk innspel til dagens politiske debatt om korleis vi skal ta i bruk det munnlege språket vårt i det offentlege ordskiftet. .

  • Dolve, Narve

   (2002)

   Hvordan kan skolen fornyes ?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Dolve, Narve

   (2002)

   Et studiehefte om skuleutvikling, lærerprofesjonalisering og organisasjonsteori.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Dolve, Narve

   (2020)

   Hva kjennetegner læreren med godt omdømme?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway