Nicolay Gausel

Professor i psykologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Bio

I am a full professor of psychology, with a background from University of Sussex, UK. I do research in social psychology and emotion psychology with an emphasis on morality, self-critical emotions and psychological defense, as well as the related topic of stigma.

**Norsk beskrivelse kommer etter den engelske teksten**

I would dare to say that the whole point of my research is to find out how we deal with things we find difficult in our lives. It is my hope that by doing so, we can perhaps find better ways to help each other.

Due to the nature of my research, I typically end up using confirmatory designs and analyses. But I sometimes bewilder myself into the exploratory world. So basically, I really like methods (whether this is qualitative or quantitative) and applied statistics. 

The work we do (me and my friends) have been applied not only in psychology but in business, electronics, neuroscience, criminology, philosophy, medicine, politics, climate work, economics, education, agriculture, marketing, peace work and many other fields.

I hope our research can be of help to you or someone you know.

Nicolay Gausel‬ - ‪Google Scholar‬

Nicolay Gausel - Researchgate

--

Jeg er professor i psykologi, og utdannet innenfor sosialpsykologi fra University of Sussex.

I Sussex hadde jeg gleden av å bli veiledet av en av utviklerne bak 'sosial identitetsteori' (Rupert Brown - som en gang i sen vikingtid var PhD-studenten til Henri Tajfel). I doktorgraden ble jeg veiledet av en av forgangspersonene innen utvikling av 'selvet' og hvordan selvet forstås i relasjon til verden rundt oss (Vivian L. Vignoles) og av en av de moderne bautaene innen 'selvkritiske emosjoner' (Colin Wayne Leach). Innen statistikk og metode ble jeg lært opp av Andy Field, og fikk tips og triks i ludo av Dave Kenny vedrørende strukturell ligningsmodellering (for de som vil seg selv så vondt at SEM blir verktøyet deres). 

Ettersom psykologi er et enormt felt med mange 'tomme felt på kartet' har denne nysgjerrigheten ledet meg inn i mange spennende samarbeidsprosjekter med flotte folk rundt omkring i verden. Vi driver på med forskning på moralske feil og skam og avvisning (hovedsakelig med Colin Wayne Leach, Roger Giner-Sorolla, June Tangney, Rupert Brown og Stine Torp Løkkeberg), psykologiske forsvarsmekanismer (med June Tangney og Colin Wayne Leach), forsoning og tilgivelse (med Agostino Mazziotta, Friederike Feuchte og Arie Nadler), flyktning og migrasjonsutfordringer (med Mariette Berndsen), kommunikasjonsutfordringer (med Roger Giner-Sorolla og Stine Torp Løkkeberg), identitet (Vivian L. Vignoles, Colin Wayne Leach og Mariette Berndsen) og stigma (med Susanne Täuber, Stuart Flint og David Bourguignon).

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Zahl-Olsen, Rune; Tilden, Terje; Gausel, Nicolay; Håland, Åshild Tellefsen

   (2020)

   Investigating couple relationships and change during couple and family therapy: A specific focus on domestic violence and work functioning.

   ISBN 978-82-7117-967-0.

   Hefte 266.

 • Formidling
  • Gausel, Nicolay

   (2024)

   Analysing shame: Shame as a relational network of emotion-experience.

   ‘Researching Shame’ Conference;

   2024-06-05.

  • Gausel, Nicolay

   (2023)

   The complexity of shame.

   Days of Applied Psychology;

   2023-09-29 - 2023-09-30.

  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   Om UIS sin psykologisatsning.

   Presentasjon på ViD. Oslo;

   2022-06-01.

  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   COMMUNITY RESPONSES: ACKNOWLEDGING PAINFUL HISTORY.

   Days of Applied Psychology – Current challenges in psychological science;

   2022-09-23 - 2022-09-24.

  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   GRAVITY KEEPS MY HEAD DOWN, OR IS IT MAYBE SHAME? DEMONSTRATING THE EFFECTS OF BYPASSED, UNIDENTIFIED AND ACKNOWLEDGED SHAME .

   Days of Applied Psychology – Current challenges in psychological science;

   2022-09-23 - 2022-09-24.

  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   Internasjonalisering og slaget i Stavanger .

  • Gausel, Nicolay

   (2019)

   What does “I feel ashamed” mean? It depends....

   Invited presentation - George Mason University;

   2019-05-30.

  • Gausel, Nicolay

   (2018)

   Hva er aller viktigst i universitets og høgskolesektoren? Administrasjon! .

  • Gausel, Nicolay

   (2017)

   Dealing with unpleasant experiences: Bypassed shame and aggression..

   EASP - Small group meeting on "defense after failure".;

   2017-05-25 - 2017-05-28.

  • Gausel, Nicolay

   (2017)

   Skam versus skyld hos overgripere.

   Høgskolen i Østfold;

   2017-10-18.

  • Gausel, Nicolay

   (2017)

   Tilgivelse og forsoning i Liberia: Betydningen av følt skam.

   Jakten etter kunnskap;

   2017-09-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Hva er poenget med at det skal forskes på høgskoler?.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   What does “I feel ashamed” mean?.

   EASP Medium size meeting;

   2016-04-15 - 2016-04-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Put to Shame--and Better for It.

  • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Gausel, Nicolay

   (2016)

   Risking the social bond: Explaining avoidance and repair motivation associated with withholding or disclosing unpleasant information.

   EASP Medium size group meeting ;

   2016-05-14 - 2016-05-17.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Barsking reddet av sammenbrudd.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Research explodes the myth of a 'West v. Rest' cultural divide.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Emosjoners betydning for kommunikasjonen mellom hjelper/bruker.

   Seminarrekke;

   2015-02-06 - 2015-02-07.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Stigma – konsekvenser for samfunnet, hjelpere og klienter.

   Seminarrekke;

   2015-03-06 - 2015-03-07.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Derfor får skolen skylda når barna dropper ut.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Revenge or repair? Adopting perpetrator or victim focus explain responses in ongoing conflicts.

   9th Annual International Conference on Psychology ;

   2015-05-25 - 2015-05-26.

  • Løkkeberg, Stine Torp; Gausel, Nicolay

   (2015)

   To Withhold or to Disclose? How Communicating Unpleasant Information Elicit either Self-Defensive or Self-Improve Motivations .

   Oral Presentation;

   2015-06-24 - 2015-06-28.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Seeking repair or seeking revenge?.

   Research visit University of Cologne;

   2015-10-06.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Årsak og konsekvens til drop-out: Kan det forhindres?.

   Seminar for sosialpedagogiske rådgivere;

   2015-10-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Skammas tilbakekomst.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Seeking retribution or seeking repair? Adopting perpetrator or victim focus helps explain responses in reciprocal intergroup conflict .

   The 17th Conference on social and Community Psychology;

   2015-11-05 - 2015-11-06.

  • Løkkeberg, Stine Torp; Gausel, Nicolay

   (2015)

   To withhold or to disclose? How communicating unpleasant information can elicit either self-defensive or self-improvement motivations.

   The 17th Conference on Social and Community Psychology, oral presentation;

   2015-11-05 - 2015-11-06.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Hva skjer med oss når vi gleder oss, blir sinte eller sørger i flokk?.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   En helsefremmende skole... Okei, og så?.

   Markering av Askim videregående skole sin status som helsefremmende skole;

   2015-11-19.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Vi kan være oss selv..

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Å fortelle noen at de skal dø..

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Forsker på å fortelle deg at du skal dø.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Forsker på hvordan man bør gi dødsbudskapet.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   What does “I feel ashamed” mean? Avoiding the pitfall of definition by accepting subjective emotion language.

   Invited presentation - School of Psychology, University of Kent;

   2015-12-09.

  • Gausel, Nicolay

   (2014)

   Betydningen av aksept i kommunikasjon med klienter.

   Seminarrekke ved den Sosialpedagogiske Høgskolen;

   2014-01-24 - 2014-01-25.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Agostino, Mazziotta; Friederike, Feucthe

   (2014)

   SEEKING REVENGE OR SEEKING REPAIR: MANIPULATING PERPETRATOR OR VICTIM FOCUS DETERMINES RESPONSES IN RECIPROCAL INTERGROUP CONFLICT.

   The Consortium of European Research on Emotion ;

   2014-03-27 - 2014-03-28.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2014)

   Resolving the paradox of shame: Feelings about moral failure and risk to social-image explain pro-social and self-defensive motivation. Paper presented as a part of the symposium: “Shame’s many faces: Approach? Avoid? Moral”, co-convened by Colin Wayne Leach and Nicolay Gausel.

   The 17th EASP triennial general conference;

   2014-07-09 - 2014-07-12.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Rethinking shame.

   Invitert fremlegg av forskningsresultater for Universite de Lorraine, Metz;

   2013-04-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Resolving the paradox of shame: Feelings about moral failure and risk to social-image explain pro-social and self-defensive motivation.

   The 25th APS Annual Convention;

   2013-05-23 - 2013-05-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Kommunikasjon og emosjoner.

   Seminarrekke ved den Sosialpedagogiske Høgskolen;

   2013-01-11 - 2013-01-12.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Truet av multikulturalisme: Hvordan bruken av nasjonale flagg og verdier skjuler moderne rasisme.

   Forskningsdagene;

   2013-09-24 - .

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Hvordan bruken av nasjonale flagg og verdier skjuler moderne rasisme.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Immorality and the concern for self-image and social-image.

   Invitert fremlegg av forskningsresultater for University of Kent, UK;

   2013-11-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Angrep eller forsoning? Betydningen av følt skam og følt avvisning i forbindelse med moralske feil.

   Barnehageforum;

   2013-11-20.

  • Gausel, Nicolay

   (2012)

   Intervju omkring skam og avvisningsopplevelser i forbindelse med brudd på samfunnets forventninger.

  • Gausel, Nicolay

   (2012)

   Emosjonspsykologi.

   Seminarrekke ved den Sosialpedagogiske Høgskolen;

   2012-09-29 - 2012-09-30.

  • Gausel, Nicolay

   (2012)

   Intervju omkring lystigheten som gjerne kommer i vårsola.

  • Gausel, Nicolay; Mazziotta, Agostino; Feuchte, F.; Leach, Colin Wayne

   (2012)

   Seeking revenge or seeking repair? The role of shame and the loss of respect between perpetrators and victims in Liberia.

   European Association of Social Psychology: Small Group Meeting on Reconciliation in intergroup contexts: The divergent perspectives of perpetrator and victim groups.;

   2012-09-01 - 2012-09-04.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2012)

   Bypassed shame and the rise of revenge – emotional responses just two hours after the 22nd of July Oslo terror bomb.

   The Consortium for European Research on Emotion;

   2012-05-02 - 2012-05-05.

  • Mazziotta, Agostino; Feuchte, F.; Gausel, Nicolay; Nadler, A.

   (2012)

   Enhancing reconciliation by remembering one’s ingroup perpetrated transgressions: A Liberian field-experiment.

   European Association of Social Psychology: Small Group Meeting on Reconciliation in intergroup contexts: The divergent perspectives of perpetrator and victim groups;

   2012-09-01 - 2012-09-04.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Concern for self-image and social-image in the management of moral failure: Rethinking shame.

   the XIII Conference on Social and Community Psychology;

   2011-11-03 - 2011-11-04.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Being old enough to be a part of it: Wanting to undo the self and behaviour in response to shame and guilt experiences.

   the International Society for Research on Emotion;

   2011-07-26 - 2011-07-29.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Shame-rage or rejection-rage: Understanding why “shame” leads to externalized anger and blame.

   the European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Cakal, Huseyin; Gausel, Nicolay; Turner, Rihannon

   (2011)

   Inter-group anxieties in different populations.

   Social Psychology Section Annual Conference ;

   2011-09-01 - 2011-09-02.

  • Mazziotta, Agostino; Gausel, Nicolay; Feucthe, Friederike; Nadler, Arie

   (2011)

   Construal of victimhood and perpetration and its role for reconciliation: A Liberian field-experiment.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Bourguignon, David; Herman, Ginette; Gausel, Nicolay; Stinglhamber, F.

   (2011)

   Why group identification is protective only for some stigmatised groups: A stereotype explanation.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.; Gausel, Nicolay

   (2011)

   Moved by moral condemnation: Distinct feelings of rejection, inferiority and shame.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • West, Keon; Turner, Rihannon; Gausel, Nicolay; Cakal, Huseyin

   (2011)

   Restructuring inter-group anxiety.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Flattening of emotional expressions and the rise of revenge – initial responses during 22nd of July.

   Fagmøte for kultur og samfunnspsykologi;

   2011-10-25.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Liberia: To take revenge or to forgive?.

   Fagmøte for kultur og samfunnspsykologi;

   2011-05-04.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Tilgivelse og forsoning – viktigheten av å forstå oppfattelser og emosjoner i arbeid med overgriper og offer.

   Konfliktrådet;

   2011-04-01.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Sosial angst – en ting eller flere?.

   Forskningsdagene;

   2011-11-27.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2010)

   Shame-rage or rejection-rage: Understanding why ?shame? leads to externalized anger and blame.

   The Annual Conference 2010 of the British Psychological Society;

   2010-04-14 - 2010-04-16.

  • Gausel, Nicolay; Vignoles, Vivian L.; Leach, Colin Wayne

   (2010)

   Gravity keeps my head down, or is it maybe shame? Exploring the effects of bypassed shame, unidentified shame and expressed shame.

   The importance of emotions in social work;

   2010-04-08 - 2010-04-09.

  • Gausel, Nicolay; Vignoles, Vivian L.; Leach, Colin Wayne

   (2010)

   Gravity keeps my head down, or is it maybe shame? Exploring the effects of bypassed shame, unidentified shame and expressed shame.

   The importance of emotions in social work;

   2010-04-08 - 2010-04-09.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2010)

   What if people find out? The role of shame and rejection in response to immorality and its exposure.

   The importance of emotions in social work;

   2010-04-08 - 2010-04-09.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2010)

   What if they find out? The role of shame, inferiority and rejection in response to immorality and its exposure.

   The Annual Conference 2010 of the British Psychological Society;

   2010-04-14 - 2010-04-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Uncovering the pro-social potential of shame with a differentiated model of shame-related appraisals and feelings.

   utenTitteltekst;

   2010-05-25.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Veiledning og konflikthåndtering.

   utenTitteltekst;

   2010-02-18.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Avdekking av skammens pro-sosiale potensial ved hjelp av en modell som skjelner mellom skamrelaterte opplevelser og følelser.

   utenTitteltekst;

   2010-02-19.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Gruppeutvikling, gruppeprosesser og veiledning i grupper.

   utenTitteltekst;

   2010-02-18.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Hvorfor benytter vi veiledning som pedagogisk verktøy? Fordeler og ulemper.

   utenTitteltekst;

   2010-08-18 - 2010-12-01.

  • Gausel, Nicolay; Vignoles, Vivian L.; Leach, Colin Wayne

   (2009)

   Gravity keeps my head down, or is it maybe shame? Exploring the effects of bypassed shame, unidentified shame and expressed shame.

   Changing Emotions;

   2009-10-23.

  • Gausel, Nicolay

   (2009)

   Avdekking av skammens pro-sosiale potensial ved hjelp av en modell som skjelner mellom skamrelaterte opplevelser og følelser Doktorgrad.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway