Nicolay Gausel

Professor i psykologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Bio

I am a full professor of psychology, with a background from University of Sussex, UK. I do research in social psychology and emotion psychology with an emphasis on morality, self-critical emotions and psychological defense, as well as the related topic of stigma.

**Norsk beskrivelse kommer etter den engelske teksten**

I would dare to say that the whole point of my research is to find out how we deal with things we find difficult in our lives. It is my hope that by doing so, we can perhaps find better ways to help each other.

Due to the nature of my research, I typically end up using confirmatory designs and analyses. But sometimes, believe it or not, I bewilder myself into the exploratory world. So basically, I really like methods (whether this is qualitative or quantitative) and applied statistics. 

The work we do (me and my friends) have been applied not only in psychology but in business, electronics, neuroscience, criminology, philosophy, medicine, politics, climate work, economics, education, agriculture, marketing, peace work and many other fields.

I hope our research can be of help to you or someone you know.

Nicolay Gausel‬ - ‪Google Scholar‬

Nicolay Gausel - Researchgate

--

Jeg er professor i psykologi, og utdannet innenfor sosialpsykologi fra University of Sussex.

I Sussex hadde jeg gleden av å bli veiledet av en av utviklerne bak 'sosial identitetsteori' (Rupert Brown - som en gang i sen vikingtid var PhD-studenten til Henri Tajfel). I doktorgraden ble jeg veiledet av en av forgangspersonene innen utvikling av 'selvet' og hvordan selvet forstås i relasjon til verden rundt oss (Vivian L. Vignoles) og av en av de moderne bautaene innen 'selvkritiske emosjoner' (Colin Wayne Leach). Innen statistikk og metode ble jeg lært opp av Andy Field, og fikk tips og triks i ludo av Dave Kenny vedrørende strukturell ligningsmodellering (for de som vil seg selv så vondt at SEM blir verktøyet deres). 

Da jeg var liten var Indiana Jones helten. Det betydde i klartekst at fremtidsutsiktene bestod i å være universitetsprofessor samtidig som man slåss med kjeltringer i fjerne strøk, løpende ut av en sammenrast bygning med en medo-persisk gullskatt under armen. Nå gikk det ikke helt sånn, men det som skjedde var at jeg ble svært glad i å drive på med forskning. Og med det, ja, da ble det til å prøve å finne utav hvordan vi best kan hjelpe folk til å få det bedre. Vi går tross alt gjennom enormt mange vanskeligheter i livet og det minste vi kan gjøre er å hjelpe hverandre - den største skatten av alle.

Siden psykologi er et enormt felt med mange 'tomme felt på kartet' har denne nysgjerrigheten rotet meg inn i mange spennende samarbeidsprosjekter med flotte folk rundt omkring i verden.

Vi driver på med forskning på moralske feil og skam og avvisning (hovedsakelig med Colin Wayne Leach, Roger Giner-Sorolla, June Tangney, Rupert Brown og Stine Torp Løkkeberg), psykologiske forsvarsmekanismer (med June Tangney og Colin Wayne Leach), forsoning og tilgivelse (med Agostino Mazziotta, Friederike Feuchte og Arie Nadler), flyktning og migrasjonsutfordringer (med Mariette Berndsen), kommunikasjonsutfordringer (med Roger Giner-Sorolla og Stine Torp Løkkeberg), identitet (Vivian L. Vignoles, Colin Wayne Leach og Mariette Berndsen) og stigma (med Susanne Täuber, Stuart Flint og David Bourguignon).

Ja, egentlig forsker vi på mange flere ting og. Kommer bare ikke på dem akkurat nå... Men uansett er det nok å finne utav. Kjekt er det og!

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Zahl-Olsen, Rune; Tilden, Terje; Gausel, Nicolay; Håland, Åshild Tellefsen

   (2020)

   Investigating couple relationships and change during couple and family therapy: A specific focus on domestic violence and work functioning.

   ISBN 978-82-7117-967-0.

   Hefte 266.

 • Formidling
  • Gausel, Nicolay

   (2023)

   The complexity of shame.

   Days of Applied Psychology;

   2023-09-29 - 2023-09-30.

  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   COMMUNITY RESPONSES: ACKNOWLEDGING PAINFUL HISTORY.

   Days of Applied Psychology – Current challenges in psychological science;

   2022-09-23 - 2022-09-24.

  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   GRAVITY KEEPS MY HEAD DOWN, OR IS IT MAYBE SHAME? DEMONSTRATING THE EFFECTS OF BYPASSED, UNIDENTIFIED AND ACKNOWLEDGED SHAME .

   Days of Applied Psychology – Current challenges in psychological science;

   2022-09-23 - 2022-09-24.

  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   Internasjonalisering og slaget i Stavanger .
  • Gausel, Nicolay

   (2022)

   Om UIS sin psykologisatsning.

   Presentasjon på ViD. Oslo;

   2022-06-01.

  • Gausel, Nicolay

   (2019)

   What does “I feel ashamed” mean? It depends....

   Invited presentation - George Mason University;

   2019-05-30.

  • Gausel, Nicolay

   (2018)

   Hva er aller viktigst i universitets og høgskolesektoren? Administrasjon! .

  • Gausel, Nicolay

   (2017)

   Dealing with unpleasant experiences: Bypassed shame and aggression..

   EASP - Small group meeting on "defense after failure".;

   2017-05-25 - 2017-05-28.

  • Gausel, Nicolay

   (2017)

   Skam versus skyld hos overgripere.

   Høgskolen i Østfold;

   2017-10-18.

  • Gausel, Nicolay

   (2017)

   Tilgivelse og forsoning i Liberia: Betydningen av følt skam.

   Jakten etter kunnskap;

   2017-09-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   What does “I feel ashamed” mean?.

   EASP Medium size meeting;

   2016-04-15 - 2016-04-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Put to Shame--and Better for It.
  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Hva er poenget med at det skal forskes på høgskoler?.
  • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Gausel, Nicolay

   (2016)

   Risking the social bond: Explaining avoidance and repair motivation associated with withholding or disclosing unpleasant information.

   EASP Medium size group meeting ;

   2016-05-14 - 2016-05-17.

  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Barsking reddet av sammenbrudd.
  • Gausel, Nicolay

   (2016)

   Research explodes the myth of a 'West v. Rest' cultural divide.
  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Stigma – konsekvenser for samfunnet, hjelpere og klienter.

   Seminarrekke;

   2015-03-06 - 2015-03-07.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Emosjoners betydning for kommunikasjonen mellom hjelper/bruker.

   Seminarrekke;

   2015-02-06 - 2015-02-07.

  • Løkkeberg, Stine Torp; Gausel, Nicolay

   (2015)

   To Withhold or to Disclose? How Communicating Unpleasant Information Elicit either Self-Defensive or Self-Improve Motivations .

   Oral Presentation;

   2015-06-24 - 2015-06-28.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Derfor får skolen skylda når barna dropper ut.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Revenge or repair? Adopting perpetrator or victim focus explain responses in ongoing conflicts.

   9th Annual International Conference on Psychology ;

   2015-05-25 - 2015-05-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Forsker på hvordan man bør gi dødsbudskapet.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   En helsefremmende skole... Okei, og så?.

   Markering av Askim videregående skole sin status som helsefremmende skole;

   2015-11-19.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Vi kan være oss selv..

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Å fortelle noen at de skal dø..

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Skammas tilbakekomst.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Seeking retribution or seeking repair? Adopting perpetrator or victim focus helps explain responses in reciprocal intergroup conflict .

   The 17th Conference on social and Community Psychology;

   2015-11-05 - 2015-11-06.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Hva skjer med oss når vi gleder oss, blir sinte eller sørger i flokk?.

  • Løkkeberg, Stine Torp; Gausel, Nicolay

   (2015)

   To withhold or to disclose? How communicating unpleasant information can elicit either self-defensive or self-improvement motivations.

   The 17th Conference on Social and Community Psychology, oral presentation;

   2015-11-05 - 2015-11-06.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Forsker på å fortelle deg at du skal dø.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Årsak og konsekvens til drop-out: Kan det forhindres?.

   Seminar for sosialpedagogiske rådgivere;

   2015-10-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   What does “I feel ashamed” mean? Avoiding the pitfall of definition by accepting subjective emotion language.

   Invited presentation - School of Psychology, University of Kent;

   2015-12-09.

  • Gausel, Nicolay

   (2015)

   Seeking repair or seeking revenge?.

   Research visit University of Cologne;

   2015-10-06.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2014)

   Resolving the paradox of shame: Feelings about moral failure and risk to social-image explain pro-social and self-defensive motivation. Paper presented as a part of the symposium: “Shame’s many faces: Approach? Avoid? Moral”, co-convened by Colin Wayne Leach and Nicolay Gausel.

   The 17th EASP triennial general conference;

   2014-07-09 - 2014-07-12.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Agostino, Mazziotta; Friederike, Feucthe

   (2014)

   SEEKING REVENGE OR SEEKING REPAIR: MANIPULATING PERPETRATOR OR VICTIM FOCUS DETERMINES RESPONSES IN RECIPROCAL INTERGROUP CONFLICT.

   The Consortium of European Research on Emotion ;

   2014-03-27 - 2014-03-28.

  • Gausel, Nicolay

   (2014)

   Betydningen av aksept i kommunikasjon med klienter.

   Seminarrekke ved den Sosialpedagogiske Høgskolen;

   2014-01-24 - 2014-01-25.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Immorality and the concern for self-image and social-image.

   Invitert fremlegg av forskningsresultater for University of Kent, UK;

   2013-11-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Angrep eller forsoning? Betydningen av følt skam og følt avvisning i forbindelse med moralske feil.

   Barnehageforum;

   2013-11-20.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Hvordan bruken av nasjonale flagg og verdier skjuler moderne rasisme.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Kommunikasjon og emosjoner.

   Seminarrekke ved den Sosialpedagogiske Høgskolen;

   2013-01-11 - 2013-01-12.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Truet av multikulturalisme: Hvordan bruken av nasjonale flagg og verdier skjuler moderne rasisme.

   Forskningsdagene;

   2013-09-24 - .

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Resolving the paradox of shame: Feelings about moral failure and risk to social-image explain pro-social and self-defensive motivation.

   The 25th APS Annual Convention;

   2013-05-23 - 2013-05-26.

  • Gausel, Nicolay

   (2013)

   Rethinking shame.

   Invitert fremlegg av forskningsresultater for Universite de Lorraine, Metz;

   2013-04-16.

  • Mazziotta, Agostino; Feuchte, F.; Gausel, Nicolay; Nadler, A.

   (2012)

   Enhancing reconciliation by remembering one’s ingroup perpetrated transgressions: A Liberian field-experiment.

   European Association of Social Psychology: Small Group Meeting on Reconciliation in intergroup contexts: The divergent perspectives of perpetrator and victim groups;

   2012-09-01 - 2012-09-04.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2012)

   Bypassed shame and the rise of revenge – emotional responses just two hours after the 22nd of July Oslo terror bomb.

   The Consortium for European Research on Emotion;

   2012-05-02 - 2012-05-05.

  • Gausel, Nicolay; Mazziotta, Agostino; Feuchte, F.; Leach, Colin Wayne

   (2012)

   Seeking revenge or seeking repair? The role of shame and the loss of respect between perpetrators and victims in Liberia.

   European Association of Social Psychology: Small Group Meeting on Reconciliation in intergroup contexts: The divergent perspectives of perpetrator and victim groups.;

   2012-09-01 - 2012-09-04.

  • Gausel, Nicolay

   (2012)

   Emosjonspsykologi.

   Seminarrekke ved den Sosialpedagogiske Høgskolen;

   2012-09-29 - 2012-09-30.

  • Gausel, Nicolay

   (2012)

   Intervju omkring skam og avvisningsopplevelser i forbindelse med brudd på samfunnets forventninger.

  • Gausel, Nicolay

   (2012)

   Intervju omkring lystigheten som gjerne kommer i vårsola.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Concern for self-image and social-image in the management of moral failure: Rethinking shame.

   the XIII Conference on Social and Community Psychology;

   2011-11-03 - 2011-11-04.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Tilgivelse og forsoning – viktigheten av å forstå oppfattelser og emosjoner i arbeid med overgriper og offer.

   Konfliktrådet;

   2011-04-01.

  • Cakal, Huseyin; Gausel, Nicolay; Turner, Rihannon

   (2011)

   Inter-group anxieties in different populations.

   Social Psychology Section Annual Conference ;

   2011-09-01 - 2011-09-02.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Shame-rage or rejection-rage: Understanding why “shame” leads to externalized anger and blame.

   the European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Liberia: To take revenge or to forgive?.

   Fagmøte for kultur og samfunnspsykologi;

   2011-05-04.

  • West, Keon; Turner, Rihannon; Gausel, Nicolay; Cakal, Huseyin

   (2011)

   Restructuring inter-group anxiety.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Bourguignon, David; Herman, Ginette; Gausel, Nicolay; Stinglhamber, F.

   (2011)

   Why group identification is protective only for some stigmatised groups: A stereotype explanation.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Sosial angst – en ting eller flere?.

   Forskningsdagene;

   2011-11-27.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Being old enough to be a part of it: Wanting to undo the self and behaviour in response to shame and guilt experiences.

   the International Society for Research on Emotion;

   2011-07-26 - 2011-07-29.

  • Gausel, Nicolay

   (2011)

   Flattening of emotional expressions and the rise of revenge – initial responses during 22nd of July.

   Fagmøte for kultur og samfunnspsykologi;

   2011-10-25.

  • Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.; Gausel, Nicolay

   (2011)

   Moved by moral condemnation: Distinct feelings of rejection, inferiority and shame.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Mazziotta, Agostino; Gausel, Nicolay; Feucthe, Friederike; Nadler, Arie

   (2011)

   Construal of victimhood and perpetration and its role for reconciliation: A Liberian field-experiment.

   European Association of Social Psychology, Triennial Conference;

   2011-07-12 - 2011-07-16.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2010)

   What if they find out? The role of shame, inferiority and rejection in response to immorality and its exposure.

   The Annual Conference 2010 of the British Psychological Society;

   2010-04-14 - 2010-04-16.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Uncovering the pro-social potential of shame with a differentiated model of shame-related appraisals and feelings.

   utenTitteltekst;

   2010-05-25.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2010)

   Shame-rage or rejection-rage: Understanding why ?shame? leads to externalized anger and blame.

   The Annual Conference 2010 of the British Psychological Society;

   2010-04-14 - 2010-04-16.

  • Gausel, Nicolay; Vignoles, Vivian L.; Leach, Colin Wayne

   (2010)

   Gravity keeps my head down, or is it maybe shame? Exploring the effects of bypassed shame, unidentified shame and expressed shame.

   The importance of emotions in social work;

   2010-04-08 - 2010-04-09.

  • Gausel, Nicolay; Vignoles, Vivian L.; Leach, Colin Wayne

   (2010)

   Gravity keeps my head down, or is it maybe shame? Exploring the effects of bypassed shame, unidentified shame and expressed shame.

   The importance of emotions in social work;

   2010-04-08 - 2010-04-09.

  • Gausel, Nicolay; Leach, Colin Wayne; Vignoles, Vivian L.

   (2010)

   What if people find out? The role of shame and rejection in response to immorality and its exposure.

   The importance of emotions in social work;

   2010-04-08 - 2010-04-09.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Hvorfor benytter vi veiledning som pedagogisk verktøy? Fordeler og ulemper.

   utenTitteltekst;

   2010-08-18 - 2010-12-01.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Avdekking av skammens pro-sosiale potensial ved hjelp av en modell som skjelner mellom skamrelaterte opplevelser og følelser.

   utenTitteltekst;

   2010-02-19.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Gruppeutvikling, gruppeprosesser og veiledning i grupper.

   utenTitteltekst;

   2010-02-18.

  • Gausel, Nicolay

   (2010)

   Veiledning og konflikthåndtering.

   utenTitteltekst;

   2010-02-18.

  • Gausel, Nicolay; Vignoles, Vivian L.; Leach, Colin Wayne

   (2009)

   Gravity keeps my head down, or is it maybe shame? Exploring the effects of bypassed shame, unidentified shame and expressed shame.

   Changing Emotions;

   2009-10-23.

  • Gausel, Nicolay

   (2009)

   Avdekking av skammens pro-sosiale potensial ved hjelp av en modell som skjelner mellom skamrelaterte opplevelser og følelser Doktorgrad.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway