Nils Olav Østrem

Professor i historie

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG P-228
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Lars Oftedal. I: Kristne strateger.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202753399.

   s.116-125.

  • Masud, Matiul Hoque; Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Expression of Emotions in the Norwegian-American Immigrant Letters, 1838-1848.

   Migration Letters.

   ISSN 1741-8984.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.303-313.

   DOI: 10.33182/ml.v19i3.1374

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   En kort introduksjon til husmannsvesenet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202759001.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Heimar og folk i Sandeid 1: Sandeidsjøen Håland og Kverven Strand.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025446.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Heimar og folk i Sandeid 2: Eide Helgevoll og Helgeland Ilsvåg.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025453.

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Løbergs fall : ei forteljing om ein avsett prest. I: Mikrohistorie.

   Museumsforlaget AS.

   ISBN 9788283050936.

   s.137-163.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Heimar og folk i Vikedal 1 : Vikedalsosen Hogganvik.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2541-5.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Heimar og folk i Vikedal 2 : Midtbygda Fjellgardane.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2542-2.

  • Thorvaldsen, Gunnar; Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Migration and the Historical Population Register of Norway.

   Journal of Migration History.

   ISSN 2351-9916.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.237-248.

   DOI: 10.1163/23519924-00402001

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   På farefulle vegar mellom fjord og fjell. I: Ullensvang herad 1964-2014 ved Marta Gjernes.

   ISBN 978-82-450-1501-0.

   s.211-222.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Den store utferda : utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837-1914.

   Scandinavian Academic Press.

   ISBN 978-82-304-0121-7.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Bønder og styresmakter i Ryfylke 1800-1840. I: "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850.

   Bodoni forlag.

   ISBN 978-82-7128-806-8.

   s.99-115.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Hatteland: Handel og elektronikk gjennom 150 år.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1893-6.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Norsk utvandringshistorie. 2.utg..

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 978-82-521-8495-2.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav; Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Norvegr – en annerledes historie?.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 1.

   s.3-12.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Krigsskip mot skattenektarane på Karmøy. I: Opptøyer i Norge 1750-1850.

   Spartacus.

   ISBN 978-82-304-0087-6.

   s.157-181.

  • Sæther, Steinar Andreas; Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Norwegian emigration to Latin America : numbers, questions and methods. I: Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011.

   Orkana Forlag.

   ISBN 978-82-8104-153-0.

   s.115-133.

  • Østrem, Nils Olav; Kongshavn, Anine

   (2010)

   Karmøys historie. Fra 1800 til 1900 - mot havet du deg vender.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1022-0.

   Hefte 4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Nær Straumen historisk. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Straumen blir eit nærsamfunn. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Kyrkjebygget som aldri kom. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Kyrkjebyggjinga nær Straumen. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Arkitekt Einar Halleland og "stavkyrkja" i Straumen. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Inventar og interiør. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Frå vigsling til jubileum - streiftog gjennom hundre år. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Nær Straumen - i 2010. I: Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Norsk-amerikansk identitet - romanen "100 Procent" av Hans Rønnevik. I: Hvorfor jeg kom til aa reise til Amerika - ei bok om tysværbuen Hans Rønnevik som vart stor-farmar og forfattar i det nye landet.

   ISBN 9788291765105.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Norsk utvandringshistorie.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 9788252167931.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Svantesvoll - eit regionalt haugianarsenter. I: Vats kyrkje 150 år.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Den religiøse bygda. I: Vats kyrkje 150 år.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Misjon, ungdomsarbeid og ein folkekjær prest. I: Vats kyrkje 150 år.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Kven bygde kyrkja?. I: Vats kyrkje 150 år.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Med skjoldapresten til Vats. I: Vats kyrkje 150 år.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Krigen og nyordninga. I: Vats kyrkje 150 år.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Frå redaksjonen.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum XLII.

   Hefte 1.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Frå redaksjonen.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum XLII.

   Hefte 4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   Migracije u Norveskoj i drugim skandinavskim zemljama.

   ?.

   Volum 20.

   Hefte 02.mar.

   s.209-219.

  • Østrem, Nils Olav; Daatland, Dan Dyrli; Aarek, Hans Eirik

   (2003)

   Biografi som kjelde og metode. I: Migrasjon som kultur: artikkelsamling / redigert av Dan Dyrli Daatland og Hans Eirik Aarek.

   s.14-22.

  • Østrem, Nils Olav; Daatland, Dan Dyrli; Aarek, Hans Eirik

   (2003)

   Canada som innvandringsland - ein smeltedigel?. I: Migrasjon som kultur : Artikkelsamling.

   ISBN 9788292507001.

  • Østrem, Nils Olav; Daatland, Dan Dyrli; Aarek, Hans Eirik

   (2003)

   Myten om Amerika : Ei drøfting av Amerika-forteljinga og -myten i norsk migrasjonshistorie. I: Migrasjon som kultur : artikkelsamling / redigert av Dan Dyrli Daatland og Hans Eirik Aarek.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Nordmenn i møte med Amerika. I: Skeie, G. og Jager, B. (red.), Fortelling og møte mellom kulturer. En samling artikler produsert ved Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

   s.72-79.

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Vores folk. Tre søsken kjem til det norske Amerika i 1890-åra. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 2000.

   s.8-16.

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Oline Egesdal - norsk-amerikansk Madagaskar-misjonær. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 2000.

   s.52-56.

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Vindafjord og "Vinland" - USA-utvandringa jubilerer i år 2000. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 1999.

   s.17-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Hundreårsskiftet 1900/1901. I: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord 1999.

   s.36-39.

 • Bøker og kapitler
  • Meisland, Kamilla

   (2021)

   I erfaringsrommet mellom Norges suverenitet og Norges internasjonale forpliktelser - Styrker eller svekker «kompromisset» EØS-avtalen Norges suverenitet?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Tru håp & kjærleik. Nedstrand kyrkje 150 år.

   ISBN 978-82-992836-2-5.

  • Bendixen, Dag

   (2018)

   Utvandringen fra Time kommune til USA og Canada - 1903-1928. Ungdomsmigrasjon og migrasjonsmønstre..

   Universitetet i Stavanger.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Hatteland: 150 years of trade and electronics.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2383-1.

  • Gjernes, Marta

   (2016)

   Ullensvang herad 1964-2014 ved Marta Gjernes.

   ISBN 978-82-450-1501-0.

  • (2013)

   Gina Krog og Karmøy av Merete Sønsterud.

  • Niemi, Einar a; Østrem, Nils Olav; Folke Ax, Christina

   (2011)

   Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011.

   Orkana Forlag.

   ISBN 978-82-8104-153-0.

   Hefte 14.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   ISBN 9788299283618.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Stord frå steinalder til oljealder 1720-1900.

   ISBN 8299166764.

   Hefte 2.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Vats kyrkje 150 år.

   ISBN 8230303843.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Utvandrarkultur. Ei migrasjonshistorisk undersøkjing av Skjold prestegjeld 1837-1914.

   UiT Norges arktiske universitet.

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Tysvær. Gard og ætt, band 5, Grinde.

   ISBN 82-7096-312-7.

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Tysvær. Gard og ætt, band 4, Skjoldastraumen.

   ISBN 82-7096-311-9.

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Skjold. Gard og ætt I.

   ISBN 82-7096-317-8.

  • Østrem, Nils Olav; Langhelle, Arne; Langhelle, Svein Ivar

   (1999)

   Gard og folk i Skåre. Gards- og ættesoge for Skåre herad, bind II.

   ISBN 82-91559-15-5.

  • Østrem, Nils Olav; Langhelle, Arne; Langhelle, Svein Ivar

   (1999)

   Gard og folk i Skåre. Gards- og ættesoge for Skåre herad, bind I.

   ISBN 82-91559-14-7.

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Skjold. Gard og ætt II.

   ISBN 82-7096-318-6.

 • Formidling
  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Cleng Peerson - podkast.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Cleng Peerson - stadig aktuell.

   Medlemsmøte;

   2023-02-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   ‘Aksjon Skjoldafjord’ og tidlegare «aksjonar» for Skjoldafjorden og Grindefjorden.

   Medlemsmøte;

   2023-02-02 - 2023-03-02.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Husmannsvesenet.

   Forelesing;

   2023-03-06.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   "Who do you think you are".

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Mikrohistorie.

   Forelesing;

   2023-09-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Folkeforskingsprosjektet Hetland, Madla og Riska.

   Medlemsmøte;

   2023-09-12.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   "Nordfylket" 1980-2025 - periferien som overtok sentrum.

   Seminar;

   2023-04-27.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Isvik - handel og meieri, bank og bygdasenter i Skjold frå 1865.

   Bygdekveld;

   2023-09-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Utvandrarjubileet 2025 - nokre innspel og perspektiv på norsk utvandring og migrasjon i 200 år.

   Rådsmøte;

   2023-10-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Husmannsgruppa sin plass i utvandringshistoria – perspektiv, spørsmål og forskingsstatus.

   Medlemsmøte;

   2023-10-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Årdal-prosjektet - kort intervju.

   Kulturkveld;

   2023-10-26.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Å skriva busetnadssoge - korleis fortelja om særmerke, aktørar og hovudtrekk i gardshistoria?.

   Seminar;

   2023-11-09.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Ekskursjon med lærarstudentar på Jernaldergarden og på Ullandhaug.

   Ekskursjon;

   2023-11-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Orientering om Folkeforskingsprosjektet Hetland, Madla og Riska.

   Fellesmøte;

   2023-11-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Folkeforskingsprosjektet Hetland, Madla og Riska.

   Slektsgranskardag;

   2023-11-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Tilråding frå valkomité.

   Årsmøte;

   2023-11-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Folkeforskingsprosjektet for Hetland, Madla og Riska.

   Stand;

   2023-11-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Notat om Anders Jenius Smedsvik.

   Manuspresentasjon;

   2023-11-30.

  • Østrem, Nils Olav; Sødal, Helje Kringlebotn

   (2023)

   Kristne strateger forandret Stavanger.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Frydemåltidet frå Klepp.

   Stille Stunder.

   ISSN 1892-5103.

   Volum 134.

   Hefte 1.

   s.4-4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Ivar Aasen på Jæren.

   Stille Stunder.

   ISSN 1892-5103.

   Volum 134.

   Hefte 2.

   s.6-7.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Den fine jenta på brua.

   Stille Stunder.

   ISSN 1892-5103.

   Volum 134.

   Hefte 5.

   s.5-6.

  • Østrem, Nils Olav; Tokheim, Nils

   (2023)

   Sendt til Amerika - uretten mot Martha Honningodden.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 32.

   s.20-23.

  • Østrem, Nils Olav; Listog, Gunnar

   (2023)

   Handelsmannen Olai Dybdahl i Skjold.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 32.

   s.162-163.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Kyrkjeverja.

   Hyrdingen.

   Hefte 5.

   s.2-3.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   Frå Orstad til Amerika i 1825 - 200 år med norsk utvandring.

   Seniorforum;

   2023-10-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2023)

   https://www.forskning.no/historie-usa/pa-et-tidspunkt-bodde-en-fjerdedel-av-alle-nordmenn-i-usa-sluppefolket-var-begynnelsen-pa-masseutvandringen/2287597.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Hatteland gjennom 150 år - med vekt på dei siste 50 åra frå 1971.

   Medlemsmøte;

   2022-02-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Kulturprismottaking - Vindetreet, sogeskrift for Vindafjord.

   Kulturkveld;

   2022-03-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Stople 1772-2022 - dei fire forteljingane.

   Slektsstemne;

   2022-05-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Er det noko nytt om Cleng Peerson og Knut Olson Eide?.

   Seminar;

   2022-06-17.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Karmøy - reise i historia.

   Busstur;

   2022-06-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Mikrohistorie - sesjonsleiing.

   Det nordiske historikarmøtet;

   2022-08-09.

  • Østrem, Nils Olav; Jakobsson, Eva

   (2022)

   Bokpresentasjon - En kort introduksjon til husmannsvesenet.

   Historisk vandring med foredrag;

   2022-08-20.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Årdal - bygdebokprosjekt.

   Kulturkveld;

   2022-09-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Frå frislepp via forbud til finkultur - norsk alkoholhistorie gjennom 200 år.

   Seminar;

   2022-05-03.

  • Østrem, Nils Olav; Sandvik, Hilde

   (2022)

   En kort introduksjon til husmannsvesenet - bokomtale.

   Bokpresentasjon;

   2022-09-27.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Lars Oftedal.

   Manusseminar;

   2022-10-03 - 2022-10-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Kvifor er Plasset namnet på garden? Om husmannsvesenets vekst og forsvinning.

   Medlemsmøte;

   2022-10-12.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Om husmannsvesenet.

   Medlemsmøte;

   2022-10-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Folkeforskingsprosjekt for Stavanger.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Folkeforskingsprosjeket Hetland, Madla og Riska.

   Slektsgranskardag;

   2022-10-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Folkeforskingsprosjektet Hetland, Madla og Riska.

   Avspark;

   2022-11-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Over dørstokken. Presentasjon av boka En kort introduksjon til husmannsvesenet..

   Bokpresentasjon - litteraturfestival;

   2022-11-10.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Boksamtale om En kort introduksjon til husmannsvesenet.

   Litteraturfestivalen bLEST;

   2022-11-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Kyrkja vår – i fortid og framtid.

   Inspirasjonsforedrag;

   2022-11-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Lars Oftedal som strateg.

   Kveldssamling;

   2022-11-20.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Cleng Peerson - stadig aktuell.

   Museumskveld;

   2022-12-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Husmannsvesenet.

   Kulturkveld;

   2022-12-06.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Ei utdøydd samfunnsordning med svar på moderne utfordringar.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Utvandringa frå Rogaland.

   Kulturkveld;

   2022-12-14.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Husmannsvandring - eitt kart, ein rapport og ein grunneigar.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 31.

   s.159-162.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Skriv om husmenn i Norge.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Ei utdøydd samfunnsordning med svar på moderne utfordringar.

  • Østrem, Nils Olav

   (2022)

   Skulen i det gamle bygdesamfunnet – frå motvilje til godvilje.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   s.84-90.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Historisk kveld om Skjoldavik.

   Kulturkveld;

   2021-09-06.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Roald Berg på femten minuttar.

   Festseminar;

   2021-10-01.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Olav Tysdal på femten minuttar.

   Festseminar;

   2021-10-01.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Haraldseidvågen.

   Historisk vandring med foredrag;

   2021-10-02.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Husmannsvesenet.

   Historielagsmøte;

   2021-11-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   - Detta e´ livet, gutar! 1. Skjold KFUM 50 år - 1971-2021.

   Jubileum;

   2021-11-20.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Tun, teig og kart Jordskifte på Nedra Helgevoll i 1890-åra.

   Kulturkveld - avslutning 'Vindafjord-prosjektet';

   2021-10-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Robert Eckeryd: Acceptans eller utstötning? Ogifta mödrar i Ångermanland 1860-1940.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 58.

   Hefte 3.

   s.288-291.

   DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2021-03-08

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Frå Vats til Ryfylkes by - om utflytting og utflyttarar til Stavanger.

   Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger.

   ISSN 0806-184X.

   Hefte 1.

   s.24-43.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Jenta med gullhåret.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 30.

   s.66-66.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Handelsmannen Andreas Eikeland.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.57-61.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Løftar fram lokal kunstnar.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Husmannsvesenet i Norge.

   Manusseminar;

   2021-12-01.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Trus- og ytringsfridom i historisk lys - om konventiklar, dissentarar og stortingsdebatt i 1840-åra.

   Dialogkveld;

   2021-04-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Universitetet og lokalhistoria - med mikrohistorie som ein veg vidare.

   Hetland/Madla-prosjektet;

   2021-09-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Klepp - eit livssynsope samfunn?.

   Jærbladet.

  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Lagstilskot i Klepp i lys av historia.

   Jærbladet.

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   "Helst for sportsmenn" - forteljinga om Ida Helene frå Bergen og Valldal.

   Årbok for Rauma.

   ISSN 1891-5213.

   s.166-182.

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Emigrasjonens skyggeside.

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Til Amerika på fattigvesenets rekning.

   Medlemsmøte;

   2020-10-27 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   DNT - Edru livsstil gjennom 160 år.

   Medlemsmøte;

   2020-02-29 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Mikrohistorie.

   Manusseminar;

   2020-01-22 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Kulturhistorisk fjordtur med "Rogaland". Rundt Borgøy i Lars Hertervig og Cleng Peersons rike.

   Fjordcruise;

   2020-08-30 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Heimar og folk i Sandeid.

   LokalbLEST litteraturfestival;

   2020-11-01 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Avsetjinga av presten Ole Nicolai Løberg i Vikedal i 1845.

   LokalbLEST litteraturfestival;

   2020-11-01 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   17. mai 1814.

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Bygdehistorie mellom fire permar.

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Gudný Hallgrimsdóttir A Tale of a Fool? A Microhistory of an 18th-Century Peasant Woman.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 57.

   Hefte 1.

   s.79-81.

   DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2020-01-07

  • Østrem, Nils Olav

   (2020)

   Presten som ikkje kunne styra seg.

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Skjoldafolket og prestane deira.

   Kulturkveld;

   2019-02-13 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Skjoldabøkene og andre bygdebøker - frå pante- og tingbøker til gards- og personforteljingar.

   Medlemsmøte;

   2019-03-11 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Bjadmynja Løberg - forteljinga om Løberg-jenta og faren Ole Nicolai Løberg.

   Bygdebokutvalsmøte;

   2019-05-22 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Slåttekar i Vikedal og Skjold - om bryne, kvasstein og anna kvedjande.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 28.

   s.43-45.

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   To ulike hundreårsjubileum.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 28.

   s.144-145.

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Det som svarte seg best.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 28.

   s.103-104.

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Heimar og folk i Vikedal - presentasjon.

   LokalbLest;

   2019-11-10 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Vatsfolket og prestane deira.

   Medlemsmøte;

   2019-10-29 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   "Det er ofte skøyarar i hans hus!" - om lesing, fellesskap og kulturhus før og no.

   Sjoar-akademiet;

   2019-09-30 - .

  • Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Fra HTs arkiver – HIFO150: Ingrid Semmingsen, Nordisk utvandringsforskning, 1977..

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Kyrkjelivet på Nedstrand. Utsyn over ei soge om tru, håp og kjærleik. I: Tru håp & kjærleik. Nedstrand kyrkje 150 år.

   ISBN 978-82-992836-2-5.

   s.4-7.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Abelone, Boletta og Ragnhild. Flyttehistorier frå ei folkerik bygd. I: Tru håp & kjærleik. Nedstrand kyrkje 150 år.

   ISBN 978-82-992836-2-5.

   s.159-163.

  • Østrem, Nils Olav; Sønsterud, Merete

   (2018)

   Det lange byggeprosjektet. Om tårn, prakt og prest. I: Tru håp & kjærleik. Nedstrand kyrkje 150 år.

   ISBN 978-82-992836-2-5.

   s.22-25.

  • Østrem, Nils Olav; Sønsterud, Merete

   (2018)

   Glimt frå visitasprotokollane. Om kyrkjebygget og kyrkjelyden. I: Tru håp & kjærleik. Nedstrand kyrkje 150 år.

   ISBN 978-82-992836-2-5.

   s.166-173.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Anna er i dag gaaen nedover til sjøerne for at ta maal av sig til en ny trøie til jul. Frå dagboka til Henrik Dybdahl.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 27.

   s.62-65.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Bygdetinget. Møtestad for stolte embetsmenn og sjølvmedvitne bygdefolk.

   Haugalendingen ISBN 978-82-999130-3-4.

   s.26-47.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Kyrkjelivet på Nedstrand. Utsyn over ei soge om tru, håp og kjærleik.

   Vingespenn.

   ISSN 2464-3947.

   s.32-34.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Vegen til ny kyrkje - Abelone, Orm og von der Lippe sine ‘kyrkjevegar’ .

   Boklansering;

   2018-11-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Jubileumsbok for Nedstrand kyrkje 150 år.

   Bokpresentasjon;

   2018-11-10.

  • Østrem, Nils Olav

   (2018)

   Husmannsvesenet. Ei sivilisasjonsløysing for fortid - og framtid?.

   Møte;

   2018-03-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Hans P. Hosar. Skjåk bygdebok. Historia 1914–1945. Skjåk kommune 2016 .

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 54.

   Hefte 4.

   s.352-354.

   DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2017-04-06

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Haugesund avholdslag – 140 år (1877-2017).

   Jubileumsfest;

   2017-11-21.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Skulelæraren som berrføtt historikar - om brev, dagbøker og manuskript på 1800-talet.

   Foredrag;

   2017-11-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Kl. 12 middag gik jeg indover til kirken for at stemme paa storthingsmand ... - frå dagboka til Henrik Dybdahl.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 26.

   s.77-83.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Foreldreaksjonen i Skjoldastraumen under krigen - kamp mot nazismen eller uvilje mot læraren?.

   Vingespenn.

   ISSN 2464-3947.

   s.127-131.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Bygdebokprosjektet for Vikebygd, Vikedal og Sandeid - status desember 2017.

   Møte i bygdebokutvalet for Vindafjord;

   2017-12-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Kommentar til papers om 'Foreninger og folkehøyskoler'.

   Seminar 'Skole foreningsliv og offentlighet 1850-1920';

   2017-10-05 - 2017-10-06.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Forskingssamarbeid Norge-USA. Seminarintroduksjon og sesjonsleiing..

   Seminar - Det norskamerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge);

   2017-06-21 - 2017-06-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2017)

   Orientering om arbeidet med bygdebøkene for Vikedal og Sandeid.

   Foredrag;

   2017-03-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Den mobile husmannen.

   "Husmannsseminar";

   2016-11-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Historiske perler frå Skjold.

   Jubileumsfest;

   2016-02-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Husmannstrass, utvandrarlyst og forbrukarkonsum - om levde liv og skiftande samfunn på 1800-talet.

   Undervisning vidaregåande skole;

   2016-02-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Norwegian migration history.

   Undervisning ERASMUS-utveksling, University of Nova Gorica (UNG), Slovenia;

   2016-03-02.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Bli hundre prosent som oss! Om problematikken norsk og amerikansk identitet gjennom romanen '100 Procent' (1926) av utvandra Tysvær-bu, Hans Rønnevik.

   Cleng Peerson-symposium;

   2016-04-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Bonden har nu fået opladte Øine - stortingsmennene Sven Mossige og Johannes Aga skriv brev i 1820-/30 åra.

   Arkivseminar;

   2016-05-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Stortingsmann Rasmus Viland - innlegg ved avduking av minnestøtte .

   Avduking av minnestøtte over stortingsmann 1814;

   2016-05-17.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Andreopponents innlegg.

   Disputas for Siv Ringdal, UiO;

   2016-05-26.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Small nation, large migration - some aspects of Norwegian emigration history.

   Undervisning - Institute of American Studies and Polish Diaspora;

   2016-06-09.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Emigrant culture – a main concept in migration history? .

   American Ethnicity and Ethnic Community Building;

   2016-06-06 - 2016-06-07.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Concluding remarks.

   Kick off FAMAC;

   2016-09-06 - 2016-09-07.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Bli kjent med Blikrabygda - somme lange historiske drag og nokre djupe dykk .

   Kulturkveld;

   2016-09-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Hatteland. Handel og elektronikk gjennom 150 år i Vats - ein konkretisert versjon av Noregs modernisering? .

   Bokpresentasjon;

   2016-09-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Hatteland. Handel og elektronikk gjennom 150 år.

   Møte;

   2016-05-10.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Morsmål og migrasjon i vår tid - nokre perspektiv frå migrasjonsforskinga .

   Litteraturfestival;

   2016-10-31.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Introduksjon av Bokbad.

   Boklansering;

   2016-11-12.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Her er vistnok mange i dag som blir fremslupne... - frå dagboka til Henrik Dybdahl (1909).

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 25.

   s.57-61.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Husmannsbreva frå Longårsdalen.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 25.

   s.62-66.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Torleif Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905 - del 3: Til USA.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 25.

   s.118-121.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Dei mobile husmennene - om vandrande, farande og flyttande plassfolk.

   Kulturkveld/medlemsmøte;

   2016-11-02.

  • Bjerkås, Trond; Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Roald Berg og Svein Ivar Langhelle (red.): «Mod som en konge». Bøndene, makten og politikken 1800–1850. Bergen: Bodoni forlag 2015..

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 53.

   Hefte 3-4.

   s.347-349.

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Migrasjonshistorie - RKG-relevant aktivitet .

  • Østrem, Nils Olav

   (2016)

   Rapport 2015 for "Vindafjord-prosjektet" Framdriftsplan 2016-2017 for "Vindafjord-prosjektet".

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Intervju i P1+ ved Kjell Pihlstrøm.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Flykta frå Noreg - søkte religionsfridom. Korleis brukte dei norske utvandrarane til USA religionsfridomen sin?.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Flykta frå Noreg - søkte religionsfridom. Korleis brukte dei norske utvandrarane til USA religionsfridomen sin? (reprise/ny serie).

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Med Austrheimsbygda og Longårsdalen midt i landet - om hardingar, husmannsjenter, bondekoner, søskenlag og andre nyskaparar .

   Bygdekveld;

   2015-02-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Statsarkivet må bestå!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Orientering om sesjon om entreprenørskap under Historiedagane i Stavanger.

   Medlemsmøte;

   2015-03-17.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   "Den store utferda. Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837-1914". Kommentator: Einar Niemi, UiT.

   Bokpresentasjon;

   2015-03-20.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   NAHA-Norge. Det norsk-amerikanske historielaget i Norge .

   Cleng Peerson Symposium;

   2015-04-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Historisk befolkningsregister (HBR/HISTREG).

   Seminar;

   2015-06-07 - 2015-06-09.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Kjære søster, kjære broder - søskenflokkens variasjon i flytting og migrasjon.

   Historiedagene i Stavanger;

   2015-06-21.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Forbruk som egalitet? Husmenn og andre kundar hjå landhandlar i Ryfylke.

   Historiedagane i Stavanger;

   2015-06-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Klepp og den religiøse kulturen.

   Leiarsamling;

   2015-09-02.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Answers to questions about microhistory - UiS.

   Workshop;

   2015-09-25 - 2015-09-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   The early life of Cleng Peerson - the stories people like to tell compared with hard data from the Archives.

   The Cleng Peerson Legacy conference 13. - 16. oktober;

   2015-10-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   New Clues on Cleng.

   Currents. THE NEWSLETTER OF THE NORWEGIAN-AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION.

   Volum 159.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Introduction at the conference Nordic Whiteness.

   Nordic Whiteness - Export of and Assimilation into the Ideal in a Comparative Historical Perspective;

   2015-11-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Hatteland - handel og elektronikk gjennom 150 år.

   Bokfestival;

   2015-11-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Den store utferda. Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837 – 1914.

   Bokfestival;

   2015-11-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Religion og migrasjon – historiske perspektiv .

   Migrasjonsseminar;

   2015-09-30.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Kvekarsenteret på Stakland - institusjonen, ideane, interessene og inkluderinga.

   Vingespenn.

   ISSN 2464-3947.

   s.72-77.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Suget frå Amerika.

   Norgeshistorie.no.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Utvandringa – skapt av grunnlov, demokrati og lokalstyre?.

   Norgeshistorie.no.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Tre søsken drar til «våre folk» i Amerika.

   Norgeshistorie.no.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Religion bak utvandring til Amerika.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Tor Bringedal, Kvinnherad 1837-1945. Lokalt sjølvstyre med formannskapslovene? ”… me vil helst staa aaleina, og ser oss best tent med det”, Bergen 2013..

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Hefte 1.

   s.85-88.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   ... en svinagtig vanskelig tid at faa tjenestefolk - frå dagboka til Henrik Dybdahl.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.31-33.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   "Dear sister, dear brother" - the variety in migration among siblings 1850-1920 (foredraget blei i mitt fråver framført av Inger Marie Okkenhaug, Høgskulen i Volda).

   55th Annual Conference of the Western History Association, USA;

   2015-10-21 - 2015-10-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Brevopplesing i Longårsdalen.

   Kulturhistorisk vandring;

   2015-08-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Den store utferda.

   Dagsseminar;

   2015-03-21.

  • Østrem, Nils Olav; Austbø, Svein Elling

   (2015)

   Over havet mot vest.

   Grannar.

  • Østrem, Nils Olav; Haraldsen, Irene Mæland

   (2015)

   Frå krambu til storkonsern.

   Grannar.

  • Østrem, Nils Olav; Velde, Jon Olav

   (2015)

   Skjold- og vatsbuar til Amerika.

   Grannar.

  • Østrem, Nils Olav; Okkenhaug, Inger Marie

   (2015)

   To hear the stars sing Norwegian migration, religion and emotions - 1843-1891.

   41st annual conference of the Social Science History Association, North America;

   2015-11-17 - 2015-11-20.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Eidsvollsmannen Oftedahl - Befuldmægtiged for et ikke lidet Antal af Nationen.

   Historielagsmøte;

   2014-02-27.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Bønder og øvrighet i Ryfylke 1800—1840.

   Nils Bru-seminar - Grunnlovsjubileet 1814;

   2014-10-26 - 2014-10-27.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   "Skjoldavegen"-planar og anlegg av veg frå Haugesund til Ølen i 1860-åra.

   Møte;

   2014-03-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Ivar Aasen på Jæren.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 1.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Klepp underrepresentert i 1814.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 2.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Og så har han berre sjuårig folkeskule ….

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 3.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Folkeglede i gudsordet.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Torleif Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905 - del 2.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.27-31.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Slåtten varte til midt i september - frå dagboka til Henrik Dybdahl.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.20-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Ryfylke og Sunnhordland, Stavanger og Bergen - nokre tankar om by- og regionorientering for Vikebygd, Sandeid og Vikedal.

   Lokalhistorisk seminar;

   2014-04-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Ullensvang 1964-2014 - heimar og folk.

   Boklansering;

   2014-05-08.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Grunnlova frå 1814 fram til i dag.

   Grunnlovsmarkering;

   2014-11-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Sisters, success and survival- how to use gender perspectives on sibling migration stories?.

   Seminar;

   2014-03-24 - 2014-03-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Busetnadshistorie i praksis – røynsler frå eigne prosjekt.

   Seminar;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Utvandrarkultur - utvandring frå Skjold og Rogaland.

   Logdemøte Sons of Norway;

   2014-11-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Samlar 500 års bygdehistorie.

  • Hetland, Tom; Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Laurdagsintervjuet: Det går seg nok til Intervju med Donna R. Gabaccia.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Vindafjordbygdene gjennom 500 år.

  • Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Cleng Peerson, Lars Hertervig og Petter Strømsing skaper Tysvær-identitet. I: Tysvær - Aktivitet og trivsel i 50 år.

   Bodoni forlag.

   ISBN 978-82-7128-720-7.

   s.272-281.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Utvandringa frå Noreg.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Bygdebokprosjektet for Ullensvang.

   Kommunestyremøte;

   2013-02-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Om å forska på utvandringshistorie.

   «Secular Norway – religious USA»;

   2013-03-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Prestefruer, misjonskoner og ”predikerinner”- den første kvinnerørsla?.

   Møte;

   2013-03-12.

  • Østrem, Nils Olav; Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Prestefruer, misjonskoner og ”predikerinner”- den første kvinnerørsla?.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Hatteland Gruppen på 2000-talet - innovasjon og seriegründerskap.

   IKS-arbeidsseminar;

   2013-04-02.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Steintangen i Klepp - plateavduking.

   Kulturhistorisk plateavduking;

   2013-04-14.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Landhandlarnettet - om ein driftig landhandlar frå Jæren.

   Manuskriptseminar;

   2013-04-10 - 2013-04-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Cleng Peerson, Lars Hertervig og Petter Strømsing skaper Tysvær-identitet.

   Seminar;

   2013-06-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Carl Johan Hatteland (1858-1917) - bondegut frå Klepp som blei spinneristyrar og handelsmann i Vats.

   Møte i historielag;

   2013-10-01.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Historisk vandring i Skjold - frå Skjoldavik til Isvik.

   Historisk vandring;

   2013-10-16.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   På den gamle krambua.

   Festsamkome;

   2013-11-20.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Landhandel i Orstadbakken.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 1.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Kvinnene gjekk til urnene - gradvis.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 3.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Juliane – den fine jenta på Skjævelandsbrua.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 2.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Torleif Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.38-43.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   … hundedagene har dette aar bare bragt ruskeveir - frå "bondedagboka" til Henrik Dybdahl august 1909.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.44-48.

  • Østrem, Nils Olav

   (2013)

   Historia om handelsmennene Hatteland i Vats 1881-1975.

   DIS-Rogaland medlemsmøte;

   2013-01-16.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Ireland, Sweden and the Great European Migration 1815–1914. DONALD HARMAN AKENSON Liverpool, Liverpool University Press, 2011 293 pp., £65.00, ISBN 978-1-84631-661-6.

   Scandinavian Journal of History.

   ISSN 0346-8755.

   Volum 37.

   Hefte 5.

   s.669-672.

   DOI: 10.1080/03468755.2012.722352

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Lokalavisene som blei borte.

   Grannar.

   Hefte 48.

   s.15-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   PORTAGES – somewhere between space and maps?.

   Negotiating Space, Arranging the Land. A Workshop on Mapping in the Nordic Countries, 1720 until today ;

   2012-12-07 - 2012-12-09.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Bygdebøker - seint men godt.

   Grannar.

   Hefte 6.

   s.4-4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Skal skriva historia på tre år.

   Grannar.

   Hefte 77.

   s.10-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Handelsmannen - med utgangspunkt Hatteland i Vats.

   Historielagsmøte;

   2012-03-01.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Grendehistorie - ein ny måte å skriva gards- og ættesoger på?.

   Historielagsmøte;

   2012-03-12.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Migrasjonshistorie.

   Forskingsseminar;

   2012-02-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Mortveit-slekta - frå Solheim til vidt ikring spreidde heimar.

   Slektsstemne;

   2012-06-16.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   AUSTRHEIMSBYGDA- eit døme på det samansette grendesamfunnet.

   Kulturkveld;

   2012-10-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Frydemåltidet.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 1.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Folket på Frøyland og Orstad i 1814.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 2.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Kilen som gav Kilehaugen namn.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 3.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Perlene på Frøyland.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   ... små båder kjøres over eidet Dragseidet over Haraldseid.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.34-37.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Frå farne tider.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   s.110-111.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Tysvær - frå spreidde nærsamfunn til samla identitet?.

   Seminar om Tysvær jubileumsbok;

   2012-09-26.

  • Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Kvekarsenteret på Stakland - institusjonen, ideane, interessene og inkluderinga.

   Seminar;

   2012-08-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Landhandel som konsumrevolusjon, entreprenørskap og sosialinstitusjon – historia om handelsmennene Hatteland i Vats 1881 - 1975.

   Open fagdag;

   2011-11-30.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   ”De helliges ø”Skudenes-området sin plass i Karmøys religiøse liv på 1800-talet.

   Møte;

   2011-02-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Frå landhandel til elektronikk - historia om "Hatteland-gruppa" i Vats, Vindafjord 1880 – 2010.

   IKS - arbeidsseminar;

   2011-03-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Seminarinnleiing.

   ”Grenda som lokalsamfunn”;

   2011-04-02.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Austrheimsbygda- det samansette grendesamfunnet og den samantrengde noregshistoria.

   Møte;

   2011-06-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   UFO-huset.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 1.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Jeg Anne Gaulichs Datter.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 2.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Barnevenen Theodor Dahl.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 3.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Tilflyttar på hjul.

   Pust (Kvernaland).

   Hefte 4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   E134 er 150 år.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 20.

   Hefte 20.

   s.60-61.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Frå farne tider.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Volum 20.

   Hefte 20.

   s.119-119.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   - Jo, det var svære greier der på Eggjaleitet då. Om soga til ein liten krinsskule i Skjold frå 1899 til 1955.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 28.

   s.76-80.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Kyrkjejubileum fortel bygdehistorie - 150 års bok om Imsland kyrkje.

   Grannar.

   s.26-27.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Kyrkjejubileum fortel bygdehistorie.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

   s.28-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   ”små båder kjøres over eidet” -ei rettsak frå 1766 om draging av felles båtar over Haraldseidet.

   Dragseid Vindafjord - kommunikasjon og kontakt, kistekunst og kulturkapital;

   2011-10-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2011)

   Vegar, varer og vanar - litt om gamle dagar i Vats-grender.

   Møte;

   2011-08-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Alkoholen i historia - nokre historiske linjer om alkohol i samfunn og kultur.

   utenTitteltekst;

   2010-08-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Tysvær - eit samansett vandringssamfunn før, no og i framtida.

   Symposium;

   2010-02-13 - 2010-02-14.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Karmøys historie 1800-1900.

   utenTitteltekst;

   2010-02-17.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Karmøys historie 1800-1900.

   utenTitteltekst;

   2010-09-10.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Kampen om å bevare Olavskirken.

   utenTitteltekst;

   2010-09-12.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Migration and Culture, some research perspectives.

   Migration in Europe - New Dimensions, Interdisciplinary Approaches, Plural Perspectives;

   2010-09-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   utenTitteltekst;

   2010-11-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Nær Straumen : Skjoldastraumen kyrkje 100 år : 1910 - 2010.

   utenTitteltekst;

   2010-11-06.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Norsk-amerikansk identitet - romanen "100 Procent. Fortælling" av Hans Rønnevik.

   utenTitteltekst;

   2010-11-07.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Karmøys historie 1800-1900.

   utenTitteltekst;

   2010-11-06.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Karmøy 1800-1900 - sildekultur og sjølvmedvit.

   Åpen fagdag;

   2010-11-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2010)

   Migration and Culture, some research and comparative perspectives Why did individuals choose to emigrate? or: Which motives led the individual to emigrate?.

   Norwegians in Latin America, 1820 - 1940;

   2010-11-04.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   "Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord" - ein dødsdom frå Vats i 1832.

   Ætt og heim : lokalhistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0333-0966.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   - Eg trivst ikkje her... Om ein skulelærars tid i Vats i 1906.

   Vindetreet.

   ISSN 0805-4878.

   Hefte 18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   Utvandringshistorie.

   utenTitteltekst;

   2009-01-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   100 Procent. Fortælling av Hans Rønnevik (1887-1967) - historisk og litterær samanheng.

   NAHA-Norges seminar;

   2009-06-26 - 2009-06-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   Kvifor utvandrar folk? Migrasjon på grunn av økonomi, kultur eller økologi.

   utenTitteltekst;

   2009-10-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   Grendene, gardane og folket i Ullensvang i den nyaste tida - innleiing på bygdebokseminar.

   utenTitteltekst;

   2009-11-14.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   Personhistorie.

   utenTitteltekst;

   2009-10-21.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   Dragseid i Skjold og Vindafjord - nytt liv i gammal kommunikasjon.

   utenTitteltekst;

   2009-06-14.

  • Østrem, Nils Olav

   (2009)

   Alkoholen i historia - nokre historiske linjer om alkohol i samfunn og kultur.

   utenTitteltekst;

   2009-08-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   "... det gjæld um aa fara godt med Feet" Overgangen til handelsjordbruk i Skjold.

   ?.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   Skogagjerde i Skjold - ei tidleg offentleg skogreising.

   ?.

   Hefte 17. årgang.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   OPEN PORT Slusene i Skjodastraumen gjennom 100 år.

   utenTitteltekst;

   2008-06-21.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   Sildekulturen -kapittel 2 til Karmøys historie bd. 4: 1800-1900.

   Forum for urban- og regionstudier;

   2008-02-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   Å seile på Riga - om sildekultur og sildefart i Skudenes.

   utenTitteltekst;

   2008-05-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   Alkoholen i historia - nokre historiske linjer om alkohol i samfunn og kultur.

   utenTitteltekst;

   2008-08-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   Utvandrarkultur og Norsk utvandringshistorie.

   utenTitteltekst;

   2008-09-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (2008)

   Den store utvandringa til USA.

   ?.

   Hefte 3.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   The rise of Jonas Olsen: A Norwegian immigrant's saga.

   American Studies in Scandinavia.

   ISSN 0044-8060.

   Volum 39.

   s.118-120.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Stord 1720-1900 - oppsummering av å ha skrive band 2 i lokalhistorisk verk for Stord kommune.

   Avslutningsseminar om lokalhistorisk verk for Stord kommune.;

   2007-03-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Samferdsle på Haugalandet - om vegprosjekt og vegbygging.

   utenTitteltekst;

   2007-03-17.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Forhold som utvikler historiebevissthet hos barn og unge Prøveforelesing i historiedidaktikk.

   utenTitteltekst;

   2007-05-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Cleng Peerson og Lars Larsson Geilane - kva rollar spela dei i den tidlege utvandringa?.

   utenTitteltekst;

   2007-05-31.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Why did individuals choose to emigrate? Which motives led the individual to emigrate?.

   Det 26. Nordiska historikermötet;

   2007-08-09.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   - Jo, det var svære greier der på Eggjaleite då. Om den gongen Skjold skule låg på Eggja.

   utenTitteltekst;

   2007-08-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Catharine Kølle på reise gjennom Vindafjord i 1836.

   ?.

   Hefte 16. årgang.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   100 Procent. Fortælling av Hans Rønnevik (1887-1967) - historisk og litterær samanheng.

   utenTitteltekst;

   2007-11-08.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Nyare perspektiv på norsk utvandringshistorie.

   Møte i NAHA-Norge (Norwegian-American Historical Association);

   2007-11-17.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   Norsk utvandringshistorie - i eit bioøkologisk perspektiv?.

   Åpen fagdag UiS;

   2007-11-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2007)

   De mange Karmøy-losene - om lokalt losvesen på 1800-tallet.

   utenTitteltekst;

   2007-11-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Forsyning under krigen - om tilgang til mat og andre varer i Rogaland 1939-1945.

   utenTitteltekst;

   2006-03-17 - 2006-03-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   "Kirkens Grunn" og "kvardagskrigen" - om haldningskamp under og etter krigen.

   utenTitteltekst;

   2006-03-17 - 2006-03-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Frå redaksjonen.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum XLIII.

   Hefte 3.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Memory og kultur som perspektiv på migrasjonshistoria. Om ei ny utvandringsbok.

   NAHA-Norges niende seminar. Migration and Memory. Norwegian-American Dimensions;

   2006-06-21 - 2006-06-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Husmannsvesenet - ei sterk sosialhistorisk ordning på Sørvestlandet.

   utenTitteltekst;

   2006-09-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Fekk Cleng Peerson for stor ære for utvandringa? Var Cleng Peerson utvandringas far? Aktørane og miljøet som skapte emigrasjonen i det norske fridomssamfunnet etter 1814.

   FIKSJON, FAKTA OG FORSKNING. Seminar om den tidlige utvandringen til Amerika;

   2006-09-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Innvandringshistorie.

   Møte med innvandrargrupper;

   2006-10-09.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Lokalhistorie - mor til all historievitskap eller historiefagets "uægte" barn? Presentasjon, perspektiv og prinsipp - med bakgrunn i lokalhistoriske verk for Stord og Karmøy.

   Fagdag ved Universitetet i Stavanger;

   2006-11-29.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Den tidlege utvandringa og den politiske fridomen.

   Trondheim.

   ISSN 0805-4169.

   Hefte 4.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Migration from a Scandinavian perspective. The Norwegian case.

   Studying Global Migration in the 21st Century. Joint Master in Migration and Intercultural Relations;

   2006-10-04 - 2006-10-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Hvordan kan du koble slektsgranskning med historieformidling?.

   utenTitteltekst;

   2006-10-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2006)

   Norsk utvandringshistorie - ein bokpresentasjon.

   utenTitteltekst;

   2006-11-09.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Varamannen frå Skjold i 1905.

   ?.

   Hefte 14.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Presentasjon av master ? Migration and Intercultural Relations.

   Open fagdag Universitetet i Stavanger;

   2005-11-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Migration ? The Historic Dimension.

   Workshop MA Migration and Intercultural Relations ? concept, categories, cooperation;

   2005-11-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Skjold og Vats sogelag gjennom 25 år.

   utenTitteltekst;

   2005-02-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Ølen og Bjoa sogelag 25 år.

   utenTitteltekst;

   2005-11-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Utvandrarkultur - eit forsøk på å finna fram til "den psykologiske faktoren" i norsk/skandinavisk utvandringshistorie.

   Svenska historikermøtet;

   2005-04-22 - 2005-04-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   "... vokser her frem Landhandlere som Paddehatter" : Utviklinga av ei landhandlargruppe i Skjold og Vats.

   ?.

   Hefte 13.

   s.62-71.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   Haraldseidet : historia om dragseidet.

   utenTitteltekst;

   2004-02-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   Utvandrarkultur : Om utvandringa på 1800-talet til USA frå Skjold prestegjeld og Rogaland fylke som eit kulturelt fenomen.

   utenTitteltekst;

   2004-04-27.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   Kystgarden.

   utenTitteltekst;

   2004-11-13.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   Husmannsvesenet i Vats.

   utenTitteltekst;

   2004-12-16.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   Frå redaksjonen : leiarartikkel i temahefte om framveksten av husmannsvesenet.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Hefte 2.

   s.81-82.

  • Østrem, Nils Olav

   (2004)

   Haugesund eller Amerika.

   ?.

   s.182-197.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Om ein aktivitetsdag på Ørpetveit i 1844.

   utenTitteltekst;

   2003-06-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Migration movements in Norway and other Scandinavian countries.

   Migration and Intercultural Relations - Challenge for the European Schools Today;

   2003-10-22.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Emigrant culture : an attempt to trace the psychological factor in Norwegian emigration history.

   utenTitteltekst;

   2003-10-21.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Canada as country of immigration – a melting pot?.

   Portuguese, Norwegians and Croats in Canada : A Comparative Analysis;

   2003-10-25.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Utvandrarkultur - eit forsøk på å finna fram til den psykologiske faktoren i norsk utvandringshistorie.

   Åpen fagdag : Høgskolen i Stavanger;

   2003-11-26.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Utvandrarkultur – eit forsøk på å finna fram til ”den psykologiske faktoren” i norsk utvandringshisto.

   Norwegian-American Seminar VIII : Norwegian Americans in a Nation of Nations. By Norwegian-American Historical Association, Norwegian Chapter.;

   2003-06-25 - 2003-06-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Maktsentra og farleier : Dagskonferanse om gamle dragseid i Vindafjord, seminarinnleiing.

   utenTitteltekst;

   2003-04-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Framveksten av husmannsvesenet i Sør-Noreg : sesjonsinnleiing.

   HIFO-seminaret 2003 : arrangert av Den norske historiske forening.;

   2003-05-09 - 2003-05-11.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Frå redaksjonen : leiarartikkel.

   ?.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Kongsveg og dragseid / medforfattar Anders Haugland.

   ?.

   Volum 12.

   s.34-37.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Migrasjonsprosjektet i Rogaland – forsking.

   Avslutningsseminar for Migrasjonsprosjektet i Rogaland;

   2003-06-18.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Emil Riis i Skjold.

   utenTitteltekst;

   2003-10-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2003)

   Utvandrarkultur.

   Forum for historie, kultur og samfunn, Høgskolen i Stavanger;

   2003-04-02.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Vestavind? - Ei soge om handverkaren, eventyraren og utvandraren Bjørn Tovsson Vassberg.

   ?.

   s.55-62.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Bymøte og bybilete.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Historie som kultur.

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Olav Ones: Bygdebok for Lindås. Band 2. Lygra og Hundvin sokner. Gards- og personhistorie. Lygra og Hundvin bygdeboknemnd 2000.

   ?.

   Hefte 3.

   s.219-222.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Møte med byen. Om migrantar og andre sine møte med Stavanger, Kristiansand og Bergen.

   utenTitteltekst;

   2002-08-20.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   "... en kjærnesund Befolkning indvandret fra landdistriktene" Utviklinga av ein haugesundsk bykultur i samspel med omlandsbygdene Skåre og Skjold.

   utenTitteltekst;

   2002-02-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   "... vokser her frem Landhandlere som Paddehatter" Utviklinga av ei landhandlargruppe i Skjold og Vats.

   utenTitteltekst;

   2002-03-15 - 2002-03-16.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Utvandrarkultur. Om utvandring og utvandrarar frå Rogaland og Jæren.

   utenTitteltekst;

   2002-09-12.

  • Østrem, Nils Olav

   (2002)

   Arbeid - Armslag - Armod. Om husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet.

   utenTitteltekst;

   2002-10-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Utvandringa frå Skjold prestegjeld 1837-1914.

   Forskarforum Migrasjonshistorie.;

   2001-05-28.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Rogalanders to Canada - a study in localization, experience and integration.

   Arbeidsseminar Høgskolen i Stavanger 1.6.2001 og Universidade Aberta i Lisboa, Portugal 15.10.2001.;

   2001-06-01 - 2001-10-15.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Korleis få til ei integrert framstelling av samfunnsutviklinga 1720-1900?.

   Miniseminar Stord kommune.;

   2001-11-30.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Haugesund som "frontier" og flyttealternativ til emigrasjon frå Skjold prestegjeld.

   Doktorgradsseminar på Hurtigruta.;

   2001-12-03 - 2001-12-05.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Arbeid - Armslag - Armod. Ny bok om husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet.

   utenTitteltekst;

   2001-01-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   "... det gjæld um aa fara godt med Feet." Overgangen til handelsjordbruk i Skjold.

   utenTitteltekst;

   2001-03-16 - 2001-03-17.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Om utvandringa frå Rogaland - og om Stavanger Amt Laget.

   utenTitteltekst;

   2001-05-07.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Utvandringa frå Rogaland, menneske, motiv - og "mellommannen" Berthel L. Bellesen.

   utenTitteltekst;

   2001-10-24.

  • Østrem, Nils Olav

   (2001)

   Grendehistorie – ein ny måte å skriva gards og ættesoger på?.

   Informasjonsmøte;

   2001-01-19 - 2012-01-19.

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Pastors and Preachers: a Presentation of Emigration from Skjold.

   ”Vandringer: Norwegians in the American Mosaic, 1825-2000”, arr. av the Norwegian-American Historical Association and the Minnesota Historical Society.;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Cleng Peerson and "the Story of America". New Information and Perspectives on "the Father of Norwegian Immigration" - the great narrator.

   The 90th Annual Meeting of The Society for the Advancement of Scandinavian Studies.;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Gards- og ættesoga for Skjold - orientering og tankar om bygdebokskriving, lokal- og regionhistorie.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Cleng Peerson - skaparen av den store forteljinga om Amerika.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Utvandringa frå Ølen til USA.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Writing a "bygdebok". An authors view.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Presentasjon av boka "Arbeid - armslag - armod. Husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet".

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Den religiøse sida av utvandringshistoria - lokale døme frå Skjold og Tysvær.

   Dissentere og emigrasjonen.;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Nordmenn i møte med Amerika.

   Forskningsdagene ved Høgskolen i Stavanger.;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Utvandringshistorie og Haugalandet.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Cleng Peerson - skaparen av den store forteljinga om Amerika.

   ?.

   s.5-44.

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Bymann og husmann - urbanitet og plassordningar. Om husmannsfolk og strandsitjarar i Haugesund og på Haugalandet.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Utvandringa til Amerika.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (2000)

   Cleng Peerson The Great Narrator.

   ?.

   Volum 97.

   Hefte 6.

   s.24-27.

  • Østrem, Nils Olav; Nygård, Dag; Aarek, Hans Eirik

   (2000)

   Den religiøse sida av utvandringshistoria - lokale døme frå Skjold og Tysvær.

   Dissentere og emigrasjonen. Seminar i Tysværtunet kulturhus, Aksdal, Tysvær 22.-23. september 2000.;

   2000-09-22 - 2000-09-23.

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Forteljinga om skjoldabuen.

   utenTitteltekst;

  • Østrem, Nils Olav

   (1999)

   Gards- og ættesoge for Skjold. Orientering om bygdebokarbeidet for tidlegare Skjold kommune.

   utenTitteltekst;

 • Kunstnerisk produksjon
  • Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Frå Vats til Ryfylkes by - om utflytting og utflyttarar til Stavanger.

   Årbokpresentasjon.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Utsmykking Orstad legesenter, Klepp, ved Herborg Kverneland.

   Avduking.

  • Østrem, Nils Olav

   (2015)

   Vandring i lyset. Arbeidet til pilegrims- og kulturkomiteen i Frøyland og Orstad kyrkje 2005-2015 (katalogen er redigert av Jostein Frøyland).

  • Vatnaland, Hege; Østrem, Nils Olav

   (2014)

   Informasjonsskilt.

   Skiltavduking.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Forteljingar om Haraldseidet.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Kvifor drog dei? Om "Amerikakjettingen" og kjedeutvandrarar frå Tysvær-området på 1800-talet.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Prestar på prærien. Om ei gruppe utvandrarar frå Skjold til Amerika.

  • Østrem, Nils Olav

   (2005)

   Kilder - omfang og innhold.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway