Nils Petter Oveland

Førsteamanuensis II i prehospitale tjenester

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner