Nina Grini

Universitetslektor i pedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Problemløsning (et kapittel i boken) Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.. I: ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

 • Formidling
  • Sølvik, Randi M.; Grini, Nina

   (2024)

   Å verdsette elevenes perspektiv i videregående skole.

   Oppfølgingssamling for lærere i INTERACT tiltaket;

   2024-01-25 - .

  • Sølvik, Randi M.; Grini, Nina

   (2023)

   Hvordan videreføre profesjonell utvikling uten coaching?.

   Oppfølgingssamling for lærere i INTERACT tiltaket;

   2023-10-25 - .

  • Grini, Nina

   (2021)

   Det vanskelige foreldremøtet.

   Fagøkt for lærere;

   2021-09-01.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Inkludering.

   Forelesning ;

   2021-08-10.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Klasseroms interaksjoner - Klasseledelse.

   Foredrag for rektorer;

   2021-02-24.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Et inkluderende læringsmiljø.

   Fagøkt for lærere;

   2021-08-12.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Kompetanseløftet - Helhetlig oppvekstmiljø - Mobbing og krenkelser.

   Fagdag;

   2021-08-16.

  • Grini, Nina

   (2021)

   God Start.

   Fagøkt for lærere;

   2021-06-10.

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2021)

   Foreldresamarbeid.

   Fagdag;

   2021-05-24.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Grini, Nina

   (2021)

   Trygge og gode barnehage og skolemiljø.

   Fagsamling;

   2021-08-16.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing - individ og system fokus (klasse og skole).

   Utdanningsdirektoratets oppfølging av pulje 3 i Læringsmiljøprosjektet;

   2020-01-08 - 2020-01-09.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Social and emotional learning - a contribution to the interdisciplinary theme Public health and life mastery in the new curriculum?.

   NAFOL/HVL/Nor-TED Conference 2020;

   2020-11-20 - 2020-11-22.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Livsmestring som tverrfaglig tema.

   Fagforedrag for DIKU;

   2020-09-10.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Mobbing og Krenkelser. Avdekke, Undersøke og stoppe mobbing .

   Fagdag Lillehammer kommune;

   2020-08-11.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Foreldres medvirkning i læringsmiljøarbeidet.

   FAU i Læringsmiljøarbeid;

   2020-10-13.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Social and emotional learning competencies - a contribution to the interdisciplinary theme Public health and life mastery in the new curriculum?.

   Inquiry as a bridge between theory and practice in teaching an teacher education;

   2020-10-20 - 2022-10-22.

  • Grini, Nina

   (2019)

   Forebygging- Klasseledelse.

   Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2019-01-02 - .

  • Grini, Nina

   (2019)

   Mobbingens psykologi - i SFO.

   fagdag SFO;

   2019-03-02.

  • Grini, Nina; Randi, Sølvik

   (2019)

   voksnes betydning for inkludering.

   Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2019-01-29 - .

  • Grini, Nina

   (2019)

   God start - om oppstart av skoleåret og mulighetene dette gir læreren for å skape et god læringsmiljø.

   Fagdag;

   2019-08-25.

  • Grini, Nina

   (2019)

   § 9A, aktivitetsplikten og undersøkelsesfasen.

   §9A ulike utfordringer;

   2019-11-11.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Systematisk oppfølging etter mobbing.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte nr 4.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Pedagogisk analyse.

   Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2018-10-24.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Mobbingens psykologi -stopping og avdekking av mobbing og krenkelser.

   Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2018-08-16.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Mobbing og krenkelser- avdekking og stopping.

   Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2018-08-15 - .

  • Grini, Nina

   (2018)

   Pedagogisk analyse i avdekking av krenkelser og mobbing.

   Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2018-10-09 - .

  • Grini, Nina

   (2018)

   Problemløsning - ulike utfordringer - løsninger og konsekvenser- en del av programmet ROBUST.

   fagdag ROBUST;

   2018-06-18 - 2018-06-19.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Problemløsning - Steg for steg modellen - ROBUST.

   fagdag ROBUST;

   2018-10-17.

  • Grini, Nina

   (2018)

   God Start - klasseledelse.

   fagdag ;

   2018-08-16 - .

  • Grini, Nina

   (2018)

   Slik foregår mobbing - for Foreldremøte.

   fagseminar;

   2018-04-29 - .

  • Grini, Nina

   (2018)

   Mobbingens psykologi - for foreldremøte.

   fagseminar;

   2018-10-24 - .

  • Grini, Nina; Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Systemarbeid i PPT - hvordan veilede barnehager og skoler på interaksjoner mellom barn og voksne.

   fagdag PPT;

   2017-12-08.

  • Grini, Nina; Gusfre, Kari Stamland

   (2017)

   § 9A Aktivitetsplikten - Brosjyre.

  • Grini, Nina

   (2017)

   Klasseledelse og de viktige relasjonene.

   fagdag ;

   2017-11-14 - .

  • Grini, Nina

   (2017)

   Klasseledelse - Emosjonell støtte, organisering og Læringsstøtte.

   fagdag Læringsmiljøprosjektet;

   2017-04-05 - .

  • Grini, Nina

   (2014)

   Videreføring av LP i Våler.

   Våler kommune;

   2014-01-07.

  • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø.

   fagdag LP-modellen;

   2014-08-13.

  • Westergård, Elsa; Grini, Nina

   (2014)

   Den gode timen.

   Skolebasert kompetanseutvikling i UIU;

   2014-09-18.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Veilening, Utviklingsarbeid i skolen.

   Veieldning;

   2014-01-07.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Klasseledelse.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-02-03.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   LP, Hurum kommune;

   2014-02-10.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Bedre klasseledese gjennom skolebasert kompetanseutvikling.

   Udir sin satsing Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-03-10 - 2014-03-11.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Veiledning, utvikling av klasseledelse.

   Veildning;

   2014-02-26.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Nettverk for Pedagogisk psykologisk tjeneste.

   Nettverk for PPT for læringsmijøutvikling;

   2014-03-12 - .

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø i barnehagen.

   veiledning barnehage;

   2014-03-20.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmmiljøutvikling og skolen som lærende organisasjon.

   Opplæring for PPT;

   2014-04-03.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Finnes det mobbing i barnehagen?.

   fagdag;

   2014-04-04.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Relasjoner.

   Fagdag;

   2014-04-10.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Klasseledelse.

   Fagdag i skolen;

   2014-04-22.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Veiledning Ungdomstrinn i utvikling, Pedagogisk analyse.

   Veiledning;

   2014-05-05.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljøutvikling i skolen - hvorfor?.

   Fagdag;

   2014-05-23.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Forankring av utviklingsarbeid i skolen.

   Rektoropplæring i læringsmiljø og pedagogisk analyse;

   2014-03-11.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Skolen som lærende organisasjon.

   Rektoropplæring;

   2014-03-12.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø og pedagogsik analyse, grunnopplæring.

   grunnopplæring;

   2014-08-12.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljøutvikling - Hvorfor det?.

   Fagdag;

   2014-08-13.

  • Grini, Nina

   (2014)

   The LP model - learning enviroment and pedagogical analysis.

   Tartu County;

   2014-08-21.

  • Grini, Nina

   (2014)

   A systemic aproach to school development.

   Veiledning;

   2014-08-22.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Hvorfor leker vi?.

   Fagdag;

   2014-09-03.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Praktisk, variert og relevant undervisning på ungdomstrinnet.

   Foredrag;

   2014-09-17.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Kan LP-modellen hjelpe skolen med å utvikle seg mot å bli en lærende organisasjon?. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.152-164.

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 7.

   s.39-46.

  • Grini, Nina; Oterkiil, Tonje Constance

   (2013)

   LP- modellen barnehage.Fagdag om Relasjonskompetanse.

   LP- fagdag barnehage;

   2013-10-22.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Læringsmiljøutvikling (LP-modellen) i barnhagen - Grunnopplæring.

   LP i barnehagen;

   2013-01-31 - 2013-02-01.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Å være gruppeleder i lærergrupper (LP) Analyse av LP undersøkelsen.

   Nettverk for lærere som jobber med læringsmiljø og pedagogisk analyse;

   2013-02-21.

  • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Veiledning av Ambulerende team i Arendal.

   veiledning av Ambulernede team i Arendal;

   2013-03-06.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Veiledning av PPT i arbeidet med læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Veiledning av PPT;

   2013-02-20 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Hva preger lærernes samtaler i reflkesjon om utfordringer i klasserommet?.

   Nettverk for skoler ;

   2013-03-13 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Hva preger læreres språk i refleksjon om klasseromsutfordringer?.

   Nettverk for PPT;

   2013-03-14 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   PPT og systemarbeid.

   Modul 3 i LP;

   2013-04-11 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Gruppeledelse i LP grupper i barnehagen.

   Gruppeledersamling LP barnehage;

   2013-04-18 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Skolen som lærende organisasjon.

   Rektoropplæring;

   2013-06-19 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Skolekultur.

   Fagdag;

   2013-08-14 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Systemarbeid i PPT.

   Forelesning;

   2013-09-26 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Et eksternt blikk på skolens utfordringer.

   Nettverk for skoler;

   2013-10-09 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

   Fagdag;

   2013-10-15 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

   Fagdag;

   2013-10-16 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

   Fagdag;

   2013-10-22 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen.

   Ungdomstrinnsatsingen, smaling for skoleeier og skoleledere;

   2013-10-24 - .

  • Grini, Nina

   (2013)

   Læreren endring i språk.

   nettverk;

   2013-03-13.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Lærerens endring i språk.

   nettverk;

   2013-03-14.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse i barnehagen.

   Gruppeledersamling;

   2013-04-18.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Å jobbe systematisk med systemsaker i PPT.

   Fagdag;

   2013-09-26.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Et eksternt blikk på våre utfordringer.

   Nettverk;

   2013-10-09.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse - Hva er det?.

   Fagdag i barnehage;

   2013-10-15.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse - Hva er det?.

   Fagdag;

   2013-10-16.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse - hva er det?.

   Fagdag;

   2013-10-22.

  • Grini, Nina

   (2013)

   NSLA i Ungdomstrinnsatsingen - Klasseledelse.

   UDIR Ungdomstrinnsatsingen for skoleeier og skoleledere;

   2013-10-24.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Veiledning med prosjektgruppene i Ungdomstrinnsatsingen.

   Veiledning ;

   2013-11-08.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Klassen som sosialt system Å jobbe som en lærende organisasjon.

   Fagdag i Ungdomstrinnsatsingen;

   2013-11-15.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Working with the learning enviroment and how to arrange the use of pedagogical analysis in schools.

   NSLA;

   2013-11-05.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Grini, Nina

   (2024)

   Stemmer - en film om ungdoms identitet og usikkerhet.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Introduksjon til Problemløsing.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Ide og manus til filmen Adam til undervisningen ROBUST, undervisning i sosial og emosjonell kompetanse.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Problemløsning - en del av det digitale lærerressursers i ROBUST .

  • Grini, Nina; Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Arbeid med fagfornyelsen med fokus på læringsmiljø og livsmestring Modul 1:læringsmiljøets betydning for å praktisere fagfornyelsen Modul 2: det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring .

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina

   (2020)

   Å ivareta de som har blitt utsatt for mobbing..

  • Grini, Nina

   (2020)

   Livsmestring i skolen.

  • Grini, Nina

   (2019)

   Livsmestring hele livet - en film om relasjoner.

  • Grini, Nina; Vedholm, Fredrik Dahle

   (2017)

   En Mobbehistorie.

  • Grini, Nina

   (2015)

   Si fra til en voksen om du blir mobbet – Nina Grini henvender seg til elever.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway