Hopp til hovedinnhold

Nina Grini

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Problemløsning (et kapittel i boken) Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.. I: ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag

   ISBN 978-82-492-2133-2.

 • Formidling
  • Grini, Nina

   (2021)

   Kompetanseløftet - Helhetlig oppvekstmiljø - Mobbing og krenkelser.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Grini, Nina

   (2021)

   Trygge og gode barnehage og skolemiljø.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Det vanskelige foreldremøtet.

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2021)

   Foreldresamarbeid.

  • Grini, Nina

   (2021)

   God Start.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Inkludering.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Et inkluderende læringsmiljø.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Klasseroms interaksjoner - Klasseledelse.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing - individ og system fokus (klasse og skole).

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Livsmestring som tverrfaglig tema.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Social and emotional learning - a contribution to the interdisciplinary theme Public health and life mastery in the new curriculum?.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Foreldres medvirkning i læringsmiljøarbeidet.

  • Grini, Nina

   (2020)

   Mobbing og Krenkelser. Avdekke, Undersøke og stoppe mobbing .

  • Grini, Nina

   (2020)

   Social and emotional learning competencies - a contribution to the interdisciplinary theme Public health and life mastery in the new curriculum?.

  • Grini, Nina

   (2019)

   Mobbingens psykologi - i SFO.

  • Grini, Nina; Randi, Sølvik

   (2019)

   voksnes betydning for inkludering.

  • Grini, Nina

   (2019)

   § 9A, aktivitetsplikten og undersøkelsesfasen.

  • Grini, Nina

   (2019)

   God start - om oppstart av skoleåret og mulighetene dette gir læreren for å skape et god læringsmiljø.

  • Grini, Nina

   (2019)

   Forebygging- Klasseledelse.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Mobbingens psykologi -stopping og avdekking av mobbing og krenkelser.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Pedagogisk analyse.

  • Grini, Nina

   (2018)

   God Start - klasseledelse.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Problemløsning - ulike utfordringer - løsninger og konsekvenser- en del av programmet ROBUST.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Pedagogisk analyse i avdekking av krenkelser og mobbing.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Mobbing og krenkelser- avdekking og stopping.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Mobbingens psykologi - for foreldremøte.

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2018)

   Systematisk oppfølging etter mobbing.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte nr 4.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Problemløsning - Steg for steg modellen - ROBUST.

  • Grini, Nina

   (2018)

   Slik foregår mobbing - for Foreldremøte.

  • Grini, Nina

   (2017)

   Klasseledelse og de viktige relasjonene.

  • Grini, Nina

   (2017)

   Klasseledelse - Emosjonell støtte, organisering og Læringsstøtte.

  • Grini, Nina; Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Systemarbeid i PPT - hvordan veilede barnehager og skoler på interaksjoner mellom barn og voksne.

  • Grini, Nina; Gusfre, Kari Stamland

   (2017)

   § 9A Aktivitetsplikten - Brosjyre.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Praktisk, variert og relevant undervisning på ungdomstrinnet.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø i barnehagen.

  • Grini, Nina

   (2014)

   The LP model - learning enviroment and pedagogical analysis.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Relasjoner.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Skolen som lærende organisasjon.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmmiljøutvikling og skolen som lærende organisasjon.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Bedre klasseledese gjennom skolebasert kompetanseutvikling.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Finnes det mobbing i barnehagen?.

  • Grini, Nina

   (2014)

   A systemic aproach to school development.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Hvorfor leker vi?.

  • Westergård, Elsa; Grini, Nina

   (2014)

   Den gode timen.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Veiledning, utvikling av klasseledelse.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Veilening, Utviklingsarbeid i skolen.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Klasseledelse.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Nettverk for Pedagogisk psykologisk tjeneste.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Forankring av utviklingsarbeid i skolen.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø og pedagogsik analyse, grunnopplæring.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Videreføring av LP i Våler.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljøutvikling i skolen - hvorfor?.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Veiledning Ungdomstrinn i utvikling, Pedagogisk analyse.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Klasseledelse.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

  • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø.

  • Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljøutvikling - Hvorfor det?.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Kan LP-modellen hjelpe skolen med å utvikle seg mot å bli en lærende organisasjon?. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.152-164.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Et eksternt blikk på skolens utfordringer.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Systemarbeid i PPT.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Skolekultur.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

  • Grini, Nina; Oterkiil, Tonje Constance

   (2013)

   LP- modellen barnehage.Fagdag om Relasjonskompetanse.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Å være gruppeleder i lærergrupper (LP) Analyse av LP undersøkelsen.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Hva preger lærernes samtaler i reflkesjon om utfordringer i klasserommet?.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Skolen som lærende organisasjon.

  • Grini, Nina

   (2013)

   PPT og systemarbeid.

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 7.

   s.39-46.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Veiledning med prosjektgruppene i Ungdomstrinnsatsingen.

  • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Veiledning av Ambulerende team i Arendal.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Hva preger læreres språk i refleksjon om klasseromsutfordringer?.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Gruppeledelse i LP grupper i barnehagen.

  • Grini, Nina

   (2013)

   NSLA i Ungdomstrinnsatsingen - Klasseledelse.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Et eksternt blikk på våre utfordringer.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse - Hva er det?.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Å jobbe systematisk med systemsaker i PPT.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Working with the learning enviroment and how to arrange the use of pedagogical analysis in schools.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse i barnehagen.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Lærerens endring i språk.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Læringsmiljøutvikling (LP-modellen) i barnhagen - Grunnopplæring.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Læreren endring i språk.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse - hva er det?.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Klassen som sosialt system Å jobbe som en lærende organisasjon.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Relasjonskompetanse - Hva er det?.

  • Grini, Nina

   (2013)

   Veiledning av PPT i arbeidet med læringsmiljø og pedagogisk analyse.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Grini, Nina

   (2021)

   Introduksjon til Problemløsing.

  • Grini, Nina

   (2021)

   Problemløsning - en del av det digitale lærerressursers i ROBUST .

  • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Ide og manus til filmen Adam til undervisningen ROBUST, undervisning i sosial og emosjonell kompetanse.

  • Grini, Nina; Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Arbeid med fagfornyelsen med fokus på læringsmiljø og livsmestring Modul 1:læringsmiljøets betydning for å praktisere fagfornyelsen Modul 2: det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring .

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina

   (2020)

   Å ivareta de som har blitt utsatt for mobbing..

  • Grini, Nina

   (2020)

   Livsmestring i skolen.

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..

  • Grini, Nina

   (2019)

   Livsmestring hele livet - en film om relasjoner.

  • Grini, Nina; Vedholm, Fredrik Dahle

   (2017)

   En Mobbehistorie.

  • Grini, Nina

   (2015)

   Si fra til en voksen om du blir mobbet – Nina Grini henvender seg til elever.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway