Hopp til hovedinnhold

Nina Helgevold

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-414
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2022)

   Challenging Malawian primary teachers' views on mathematics teaching and learning through lesson study.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.26-39.

   DOI: 10.1108/IJLLS-10-2021-0087

  • Johler, Minttu Minna Sirena; Krumsvik, Rune Johan; Bugge, Hans Erik; Helgevold, Nina

   (2022)

   Teachers’ perceptions of their role and classroom management practices in a technology rich primary school classroom.

   Frontiers in Education

   ISSN 2504-284X.

   Volum 7.

   s.1-13.

   DOI: 10.3389/feduc.2022.841385

  • Huang, Rongjin; Helgevold, Nina; Lang, Jean

   (2021)

   Digital technologies, online learning and lesson study.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 10.

   Hefte 2.

   s.105-117.

   DOI: 10.1108/IJLLS-03-2021-0018

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers views on teaching and learning. I: 28th Conference of the Southern African association for research in mathematics science and technology education : SAARMSTE 14-16 January 2020 : Fostering delight in mathematics science and technology education.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology

   ISBN 9780639835211.

   s.120-123.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton

   (2020)

   Scaffolding student teachers professional noticing when using lesson study. I: Stepping up lesson study. An Educator`s Guide to Deeper Learning.

   Routledge

   ISBN 9780367433390.

   s.76-85.

   DOI: 10.4324/9781003002536

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel

   (2019)

   Lesson Study as a professional tool to strengthen collaborative enquiry in mentoring sessions in Initial Teacher Education.

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   DOI: 10.1080/02619768.2019.1641487

  • Helgevold, Nina; Murata, Aki

   (2019)

   Understanding student diversity through intersubjectivity : introducing lesson study in teacher education in Norway and the United States. I: Transformative pedagogies for teacher education : critical action, agency and dialogue in teaching and learning contexts.

   Information Age Publishing

   ISBN 9781641137003.

   s.1-18.

  • Wood, Phil; Cajkler, Wasyl; Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina

   (2019)

   The future of lesson study in initial teacher education. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 9781787567986.

   s.203-213.

   DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191017

  • Helgevold, Nina; Wilkins, Chris

   (2019)

   International changes and approaches in initial teacher education. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 9781787567986.

   s.1-15.

   DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191001

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Helgevold, Nina

   (2019)

   Lesson study: analytic stance and depth of noticing in post-lesson discussions.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 8.

   Hefte 4.

   s.290-304.

   DOI: 10.1108/IJLLS-04-2019-0034

  • Norton, Julie; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond

   (2019)

   The role of collaborative planning : How to use joint planning as a learning process in lesson study. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 9781787567986.

   s.61-73.

   DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191005

  • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2019)

   Fra ensomme svaler til fugler i flokk - skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse i praksisskolen..

   Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

   ISSN 2535-7697.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.133-146.

   DOI: 10.23865/up.v13.1940

  • Helgevold, Nina

   (2019)

   Fellesskapets betydning i undervisningen, med vekt på danningsoppdraget. I: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205522596.

   s.86-101.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2018)

   Dialogic processes that enable student teachers' learning about pupil learning in mentoring conversations in a Lesson Study field practice.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 70.

   s.246-254.

   DOI: 10.1016/j.tate.2017.11.026

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E.

   (2018)

   A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.8-22.

   DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2016)

   Lesson Study som redskap i forskningsbasert lærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205490888.

   s.162-177.

  • Helgevold, Nina; Johannessen, Øystein Lund

   (2016)

   Lesson Study som arbeidsform i læreres utforsking av mangfoldsorientert undervisning. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1969-8.

   s.105-125.

  • Helgevold, Nina

   (2016)

   Teaching as creating space for participation – establishing a learning community in diverse classrooms.

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 22.

   Hefte 3.

   s.315-328.

   DOI: 10.1080/13540602.2015.1058590

  • Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2016)

   Veiledning på elevens vilkår. I: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245017816.

   s.81-100.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Lesson study in field practice: a time-lagged experiment in initial teacher education in Norway.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.142-154.

   DOI: 10.1108/IJLLS-12-2015-0047

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen?. I: Lesson study i en nordisk kontekst.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205490888.

   s.33-50.

  • Helgevold, Nina; Moen, Vegard

   (2015)

   The use of flipped classrooms to stimulate students' participation in an academic course in initial teacher education.

   Nordic Journal of Digital Literacy

   ISSN 1891-943X.

   Volum 2015.

   Hefte 1.

   s.29-42.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.1-17.

   DOI: 10.5617/adno.1299

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2015)

   Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 49.

   s.128-137.

   DOI: 10.1016/j.tate.2015.03.005

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2014)

   Veiledningssamtaler i lærerstudenterspraksis perioder - innhold og prosesser. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-04215.

   s.133-141.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2011)

   ”From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher” - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site?. I: Between Global and Local: Adult Learning and Development.

   ISBN 978-975-518-326-8.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2010)

   " Å trå over dørstokken". Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2514-3.

   s.217-233.

  • Helgevold, Nina

   (2003)

   Ja til undervisning som samspill mellom lærer og elev omkring elevens læring.

   ?

   Volum 05.06.2003.

   Hefte 87. årgang.

   s.364-369.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2002)

   Veiledning som stillas og stillasbygging. I: Veiledernettverket: Årbok 2001.

   s.15-17.

 • Bøker og kapitler
  • Wood, Phil; Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Cajkler, Wasyl

   (2019)

   Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 9781787567986.

  • Helgevold, Nina; Folkvord, Kåre Andreas

   (2016)

   Profesjonsutvikling i samspillet Utdanningsforbundet og Jærskulen. I: Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid..

   ISBN 978-82-7644-681-4.

   s.27-34.

  • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond

   (2015)

   Lesson Study I Utdanning Og Praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-47063-0.

  • Helgevold, Nina

   (2011)

   Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet.

   ISBN 978-82-7644-450-6.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2003)

   Tilpasset opplæring. Undervisning og læring som samspill mellom lærer og elev.

 • Formidling
  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Kazima, Mercy

   (2021)

   Planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2021)

   Dybdelæring og dialogisk undervisning.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2020)

   Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study..

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Helgevold, Nina

   (2019)

   Lesson Study:analytic stance and depth of noticing in post-lesson discussions .

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2019)

   Collaboration between university teachers and mentor teachers to scaffold PE students learning through Lesson Study.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton

   (2018)

   Symposium: LS to improve student-teachers’ development as professional teachers in a European context. Our Research: Lesson study placement partnerships in teacher education – PAWLS (Practice abroad with LS).

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2018)

   Scaffolding LS as professional development for PE student teachers.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2017)

   Dybdelæring gjennom Lesson Study.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton

   (2017)

   Scaffolding student teachers learning processes in Lesson Study through recorded summaries..

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2017)

   Muligheter og utfordringer med Lesson Study som skolebasert kunnskapsutvikling.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2017)

   PE student teachers’ experiences with Lesson study in field practice..

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2017)

   Enhancing professional learning in Initial Teacher Education.

  • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis

   (2016)

   TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Helgevold, Nina

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen - profesjon i reformtid.

  • Helgevold, Nina; Murata, Aki

   (2016)

   Understanding Student Diversity through Intersubjectivity: Introducing Lesson Study in Teacher Education in Norway and The United States.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina

   (2016)

   Establishing an inquiry-based learning community in mentoring sessions during Initial Teacher Education.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2015)

   Lesson Study inspirert praksisopplæring.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2015)

   Conversation patterns in mentoring conversations during internship in initial teacher education (ITE).

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2015)

   A comparison of content in mentoring sessions in two conditions, a Business-as-usual and a Lesson study intervention.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel; Juhler, Martin Vogt; Larssen, Deborah

   (2014)

   Results from the TasS project.

  • Helgevold, Nina; Østrem, Sissel

   (2014)

   Doings and performativity in mentoring conversations during internship.

  • Smedstad, Tormod; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2014)

   Lærere som lærer (Omtale av TasS prosjektet, UiS).

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2014)

   Lesson Study i praksisopplæringen.

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel

   (2013)

   Mentoring conversations in Physical Education– content and processes in field work in initial Teacher Education.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2013)

   Lesson Study in Initial Teacher Education.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2013)

   Mentoring conversations in student teachers practicum – content and processes.

  • Helgevold, Nina

   (2013)

   Teaching (Science): To Attune to the Attunement of the Other(s).

  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel

   (2013)

   Hvilke faktorer trekkes fram som sentrale for god kroppsøvingsundervisning gjennom veiledningssamtaler for grunnskolelærerstudenter?.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2013)

   A comparison of content in mentoring sessions in two circumstances, a control group and a Lesson study intervention group.

  • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel

   (2013)

   Veiledningssamtaler i læringsstudenters praksisperioder – innhold og prosesser.

  • Helgevold, Nina

   (2012)

   Arbeidsplaner i skolen – analysert og diskutert ut fra et læringsperspektiv i tillegg til et lærer-, elev - og foreldre perspektiv.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2012)

   Learning to be at teacher at the worksite - vertical and horizontal dimensions of learning as premises for professional development?.

  • Helgevold, Nina

   (2012)

   Den problematiske friheten Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.16-22.

  • Helgevold, Nina

   (2012)

   God undervisning - hvordan forstår vi det?.

  • Helgevold, Nina

   (2011)

   God klasseledelse - hva betyr det?.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2011)

   ”From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher” - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site?.

  • Helgevold, Nina

   (2011)

   Bedre læringsmiljø?.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

   s.23-23.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2011)

   Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. Overgangen mellom utdanning og yrke som etkontinuum? Implikasjoner for arbeidsplasslæring?.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2010)

   Fra å lære å være lærer til å lære å bli lærer.

  • Helgevold, Nina

   (2006)

   Interactions in a secondary classroom - inclusive ot exclusive practices - for whom?.

  • Helgevold, Nina

   (2003)

   De nye pedagogiske metodene.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2002)

   Læreren som veileder nok en gang - kanskje et varsko er på tide?.

   ?

   Hefte 2.

   s.96-103.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2002)

   Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2002)

   Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform i lærerutdanningen.

  • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2002)

   "Fra plan til virkelighet" Hvordan et utviklingsarbeid kan gå fra formulering av intensjoner til realisering i hverdagen.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Helgevold, Nina

   (2006)

   "Interactions in a secondary classroom - inclusive or exclusive practices - for whom?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway