Odd Einar Falnes Olsen

Professor i samfunssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-341
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Olsen, Odd Einar Falnes; Juhl, Kirsten Voigt; Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach.

   Routledge.

   ISBN 978-0-367-25973-0.

  • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2019)

   Media og krisehåndtering : Utfordringer i en ny mediehverdag.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202521011.

  • Mathiesen, Espen Reiss; Olsen, Odd Einar; Boyesen, Marit

   (2008)

   Media og krisehåndtering.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 9788276346855.

  • Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Boyesen, Marit

   (2007)

   Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 8276346855.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2007)

   Dilemmas in a humanitarian crisis!:.

  • Olsen, Odd Einar; Langhelle, Oluf; Engen, Ole Andreas

   (2006)

   Contradictions between risk management and sustainable development. I: Proceedings to the VALDOR 2006.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Hovden, Jan

   (2005)

   Samfunnssikkerhet: forsøk på en begrepsfesting.

   ISBN 8249003470.

   Hefte 2005/034.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Scharffscher, Kristin Sørung

   (2005)

   We landed on our feet again: NRC's reaction to the tsunami of December 26th 2004.
  • Buytendorp, Hege; Jakobsson, Eva; Olsen, Odd Einar

   (1997)

   IT-nettet : store visjoner og små resultater?.

   ISBN 82-7220-851-2.

  • Olsen, Odd Einar; Heide, Morten

   (1992)

   Bærekraftig næringsutvikling: Perspektiver på industrialisering i utviklingsland.

 • Formidling
  • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Sabotasjen i Østersjøen setter det norske sikkerhets­regimet på prøve.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jore, Sissel Haugdal; Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Samfunnssikkerhet er ingen trussel mot rikets sikkerhet.

   Aftenposten.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Pandemihåndtering: Politikerne må navigere mellom to onder.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Stene, Lillian Katarina; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Hva med oss og Russ­land etter krigen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland; Stene, Lillian Katarina; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Beredskap – bedre føre-var ….

   Nationen.

   ISSN 0805-3782.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Hva slags samfunn skal vi ha etter pandemien?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2021)

   Regjeringskvartalet: sikkerhet, sikkerhetsperimeter, manglende debatt og sikkerhetisering .

   REGJERINGSKVARTALET ETTER 22 JULI- HVA SIER FORSKNINGEN;

   2021-05-05 - .

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2021)

   Koronakommisjonen – godt levert?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2021)

   Perspektiver på korona rapporten .

   Ledelses seminar Tekna Rogaland;

   2021-05-19.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Regjeringskvartalet som risikosamfunn etter terror og pandemi.

   Regjeringskvartalet etter 22 juli - hva sier forskningen;

   2021-05-05.

  • Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes; Sandvik, Kristin Bergtora

   (2021)

   After The bomb: The Securitization of the Norwegian Government Quarters 2011-2021.
  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar

   (2021)

   Sikkerhet er ingen unnskyldning for å lukke debatter om nytt regjeringskvartal.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Olsen, Odd Einar Falnes; Trageton, Sigmund; Mathiesen, Espen

   (2021)

   Risikobevissthet og risikokommunikasjon i skjæringspunktet mellom SoMe og tradisjonell media.

   NFR SPREAD prosjekt OF-10727;

   2021-10-06.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Koronakommisjonen svikter oss ved å lukke seg.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Røstvik, Harald Nils; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2021)

   BYSAM - Byplanlegging og Samfunnssikkerhet henger sammen.

   Rogalands Avis.

   s.6-6.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Den vanskelige tilliten til myndig­­heter og overvåkingsteknologien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Conflicting Values In Security Management: A Multilevel Analysis of Security Measures in the rebuilding of the Government Complex in Norway .

   SRA Annual meeting ;

   2020-12-15 - .

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Conflicting Values In Security Management:A Multilevel Analysis of Security Measures in the rebuilding of the Government Complex in Norway .

   SRA Annual meeting Thursday December 15 2020;

   2020-12-13 - 2020-12-18.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Føre-var – før og nå.

   Agenda Magasin.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel

   (2020)

   Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Kunsten å avslutte en krise.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Amundsen, Bård; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Forskere med oppfordring til myndighetene: – Nå må folk få klare beskjeder.
  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes; Scharffscher, Kristin Sørung

   (2020)

   Når krisen rammer krisen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Risikopolitikk ved et veiskille?.

   Agenda Magasin.

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig

   (2018)

   Identifying hazards to include in risk analyses.

   ESREL konferanse;

   2018-06-17 - .

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   Beredskap på helsa løs.

   NRK Ytring.

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures.

   ESREL 2016;

   2016-09-26 - 2016-09-29.

  • Åsveen, Guro; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   Crowd seeding for community participation in emergency preparedness.

   Emergency Preparedness and Disaster Management;

   2016-02-25 - 2016-02-26.

  • Cederholm, Sandra; Jensen, Anine; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2016)

   How ancient coordination structures hamper the technological revolution in humanitarian aid.

   Emergency Preparedness and Disaster Management;

   2016-02-25 - 2016-02-26.

  • Jensen, Anine; Cederholm, Sandra; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2016)

   When local capacity becomes insignificant in humanitarian action.

   Emergency Preparedness and Disaster Management;

   2016-02-25 - .

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig

   (2016)

   RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study.

   2nd Nordic Risk Conference;

   2016-11-14 - 2016-11-15.

  • Dommersnes, Tor Dagfinn; Egeland, Jan Laurits; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2015)

   Én million til Europa tilsvarer 260 til Stavanger.

  • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar

   (2015)

   Militær krig mot ideer er umulig: Krigføring og stengte grenser er symbolpolitikk og et utslag av panikk. .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar

   (2013)

   Dilemmaer i Samfunnssikkerheten. Organisatoriske og politiske utfordringer.

   Nasjonal Statsviterkonferanse;

   2013-01-07 - 2013-01-09.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   Humanitarian emergency management; Sector characteristics and the potential for coordination.

   ?.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   Humanitarian Emergency Management: Sector Characteristics and the Potential for Coordination.

   The International Emergency Management Society (TIEMS);

   2006-05-23 - 2006-05-26.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   The use of metaphors in communicating risk and conflicting goals.

   ESREL 2006;

   2006-09-18 - 2006-09-22.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2005)

   Hva skjer egentlig i oljå?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar; Rosenlund, Lennart

   (2005)

   Stability and Change. Technology & Knowledge Networks in the Norwegian Supplier Industry.

   Final Open Conference COST A-17;

   2005-06-09 - 2005-06-11.

  • Boyesen, Marit; Olsen, Odd Einar

   (2005)

   Samfunnsikkerhet -hva er det?.

   ?.

   Volum Nr.1, 2005, 10.årgan.

   Hefte Nr.1, 2005, 10.årgan.

  • Olsen, Odd Einar; Nilsen, Aud Solveig

   (2004)

   Different strategies ? equal practice? Safety management in municipalities.

   The International Emergency Management Conference;

   2004-05-18.

  • Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i en globalisert verden.

   Nordisk Sikkerhetspolitisk Forskningskonferanse;

   2004-08-30 - 2004-08-31.

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Industrial dynamics, innovation and development.

   the DRUID Summer Conference 2004;

   2004-06-14 - 2004-06-16.

  • Kruke, B.I.; Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Reliability seeking networks in complex emergencies.

   The International Emergency Management Conference;

   2004-05-18.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2003)

   Humanitær og militær innsats - en farlig rolleblanding.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Heide, Morten; Olsen, Odd Einar

   (1992)

   The informal sector in developing countries and its significance for sustainable industrial development.

   NFU Annual Conference 1992;

   1992-09-09.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nyland, Astrid Johanne; Olsen, Odd Einar Falnes; Torvik, Hans Petter; Andreasen, Guttorm

   (2021)

   Forskningspub: KRISE! Hva skjer med samfunnet etter en katastrofe?.

   Forskningspub/ forskningsformidling.

  • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2018)

   Auditorium UIS Terror og risikoforståelse.
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway