Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bakke, Odd Magne

   (2013)

   Den moderne misjonsrørsla som globaliseringsaktør.

   Kirke og kultur.

   ISSN 0023-186X.

   Volum 118.

   Hefte 2.

   s.174-187.

  • Bakke, Odd Magne

   (2013)

   Friends or enemies? Comparing South African's view of Lutheran missionaries in the 1950s with Norwegian missionaries' self-understanding.

   Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.

   ISSN 0039-338X.

   Volum 67.

   Hefte 1.

   s.43-62.

   DOI: 10.1080/0039338x.2013.785444

  • Bakke, Odd Magne

   (2013)

   Gi barna de store ting: noen perspektiver på mål, innhold og metode i opplæringen av barn i oldkirken.

   Kyrkohistorisk årsskrift.

   ISSN 0085-2619.

   Volum 113.

   Hefte 1.

   s.13-25.

  • Bakke, Odd Magne

   (2012)

   The Norwegian Mission Society's Cooperation with St. Olav Church in Durban : A Story about Visions that Failed.

   Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.

   ISSN 1504-6605.

   Volum 66.

   Hefte 1.

   s.23-44.

  • Bakke, Odd Magne

   (2012)

   Black critics of Lutheran Mission in Zululand and Natal in the 1950s, with particular emphasis on sosio-political issues.

   Journal Studia Historiae Ecclesiasticae.

   ISSN 1017-0499.

   Volum 38.

   Hefte 1.

   s.75-94.

  • Bakke, Odd Magne

   (2011)

   The Germiston Statement and its aftermath : the Evangelical Lutheran Church in South Africa, the Norwegian Missionary Society and apartheid in the mid-1980s.

   Svensk Missionstidsskrift.

   ISSN 0346-217X.

   Volum 99.

   Hefte 1.

   s.5-33.

  • Bakke, Odd Magne

   (2010)

   "Negro psyche" : the representation of black people in the writings of missionary Olav Guttorm Myklebust.

   Journal Studia Historiae Ecclesiasticae.

   ISSN 1017-0499.

   Volum 36.

   Hefte 1.

   s.37-52.

  • Bakke, Odd Magne

   (2010)

   Implicit racism among Norwegian missionaries : a case study on the description of Africans by Olav Guttorm Myklebust.

   Mission studies.

   ISSN 0168-9789.

   Volum 27.

   Hefte 1.

   s.39-55.

  • Bakke, Odd Magne

   (2009)

   "Neger-psyke": Sør-Afrika-misjonær Olav Guttorm Myklebusts bilete av afrikanarar.

   Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.

   ISSN 1504-6605.

   Volum 63.

   Hefte 4.

   s.195-212.

  • Bakke, Odd Magne

   (2009)

   "La ingen ting være så viktig som å ha omsorg for barna" : kristen oppdraglse hos Johannes Krysostomos. I: Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2448-1.

   s.221-235.

  • Bakke, Odd Magne

   (2009)

   Barn og kristen nestekjærleik i den tidlege kristendommen. I: Eros och Agape : barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan; föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16-19 augusti 2006.

   Artos & Norma bokförlag.

   ISBN 978-91-7580-406-4.

   s.49-72.

  • Bakke, Odd Magne

   (2008)

   The impact of Norwegian missionaries to the abolition of slavery in Northern Cameroon (ca. 1940-1965). I: Changing relations between churches in Europe and Africa : the internationalization of Christianity and politics in the 20th century / edited by Katharina Kunter und Jens Holger Schjørring.

   Harrassowitz Verlag.

   s.31-44.

  • Bakke, Odd Magne

   (2008)

   Barn i den kristne seinantikken : fekk den kristne religionen konsekvensar for barns liv?.

   Historisk Tidsskrift (Norge).

   ISSN 0018-263X.

   Volum 87.

   Hefte 3.

   s.409-432.

  • Bakke, Odd Magne

   (2006)

   Møte mellom kristendom og gresk-romersk kultur i det andre hundreåret med utgangspunkt i antikristen polemikk. I: Misjon og kultur : festskrift til Jan-Martin Berentsen.

   Misjonshøgskolens forlag.

   ISBN 8277210981.

   s.117-140.

  • Bakke, Odd Magne

   (2006)

   Upbringing of children in the early church : the responsibility of parents, goal and methods.

   Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.

   ISSN 0039-338X.

   Volum 60.

   Hefte 2.

   s.145-163.

  • Bakke, Odd Magne

   (2006)

   The ideal of the upbringing of children in early Christianity.

   Studia patristica.

   ISSN 0585-542X.

   Volum 40.

   s.159-164.

  • Bakke, Odd Magne

   (2005)

   When children became people : the birth of childhood in early Christianity.

   Fortress Press.

   ISBN 0800637259.

  • Bakke, Odd Magne

   (2005)

   The episcopal ministry and the unity of the church from the Apostolic Fathers to Cyprian. I: The Formation of the Early Church.

   Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

   ISBN 3161485610.

   s.379-408.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Bakke, Odd Magne

   (2013)

   Er all denne lykken bra for oss?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.23-23.

  • Bakke, Odd Magne; Drønen, Tomas Sundnes; Henriksen, Jan-Olav; Øfsti, Anne

   (2011)

   På kollisjonskurs.

   Forskerforum.

   ISSN 0800-1715.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.12-17.

  • Bakke, Odd Magne

   (2010)

   Professor ser spor av rasisme.

  • Bakke, Odd Magne

   (2009)

   Om barn i seinantikken : tilsvar til Jan Frode Hatlen.

   Historisk Tidsskrift (Norge).

   ISSN 0018-263X.

   Hefte 88:2.

   s.279-285.

  • Bakke, Odd Magne

   (2006)

   Barn og nestekjærleik i den tidlege kristendommen.

   Sjunde nordiska patristikermötet;

   2006-08-16 - 2006-08-19.

  • Bakke, Odd Magne

   (2006)

   Nokre sosialhistoriske perspektiv på barn i den tidlege kristendommen.

   Temauke ved Det praktisk-teologiske seminar, Universitetet i Oslo;

   2006-02-13 - 2006-02-15.

  • Bakke, Odd Magne

   (2005)

   Atleter for Kristus.

  • Bakke, Odd Magne

   (2005)

   Dei første kristne og barna : utfordringar til oss dag?.

   utenTitteltekst;

   2005-03-09.

  • Bakke, Odd Magne

   (2005)

   Da barn ble mennesker.

  • Bakke, Odd Magne

   (2005)

   The contribution of Norwegian missionaries to the abolishment of slavery in northern Cameroon 1940-1960.

   Changing relationships between churches in Africa and Europe in the 20th century : church identity in times of political crisis;

   2005-10-08 - 2005-10-12.

  • Bakke, Odd Magne

   (2004)

   Dei første kristne og barna.

   utenTitteltekst;

   2004-09-22.

  • Bakke, Odd Magne

   (2004)

   Response to Igvild Gilhus, ”Children without parents in Gnostic texts”.

   Curriculum vitae : life stages and identity construction in early Christianity;

   2004-09-16 - 2004-09-17.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bakke, Odd Magne

   (2004)

   Schreuder, Hans Paludan Smith. I: Norsk biografisk leksikon.

   Kunnskapsforlaget.

   s.116-117.

  • Bakke, Odd Magne

   (2003)

   Røstvig, Lars Jakobsen. I: Norsk biografisk leksikon.

   Kunnskapsforlaget.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway