Ola Morten Espolin Aanestad

Universitetslærer i kommunikasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag