Olaug Strand

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap

National Reading Center, University of Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Bio

I truly believe that unfairness and the lack of equal opportunities in education are there to be broken. Children, no matter their circumstances or backgrounds, deserve an education system that will encourage their abilities, show them their opportunities, and help them reach their potential. My great passion in Educational Research is to find reserach-based solutions to progress the work of educational equity.

My current research work includes:

 • Progress in Reading Literacy Study (PIRLS), a large scale assessment assessing reading achievements in ten-year-olds
 • Language development in Language Minority Learning students
 • Close Reading, reading techniques of complex texts
 • Human Language Technology, developing interactive systems for oral communication based on AI and deep learning

My current teaching responsibilities includes:

 • Second Language Learning- and development in education
 • Research Methods in Arts and Education

Educational background

 • A Phd in educational research from the University of Stavnger and a MA in history from Norwegian University of Science and Technology (NTNU). I hold a bachelor in humanities including Nordic Languages, history and psychology from the University of Bergen. 

Current positions

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug; Hauge, Rolf; Berge, Ingeborg Margrete

   (2024)

   Tekstnær lesing - både skoleutvikling og forsking. I: Profesjonsutvikling i partnerskap.

   ISBN 978-82-8439-254-7.

   s.104-112.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug; Berge, Ingeborg Margrete; Hauge, Rolf

   (2024)

   Tekstnær lesing–både skoleutvikling og forsking Erfaringar ved utprøving av tekstnær lesing (close reading) i ein vidaregåande skole. I: Profesjonsutvikling i partnerskap.

   ISBN 978-82-8439-254-7.

   s.107-115.

   DOI: 10.31265/USPS.278

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Hovig, Johanne Birgitte; Huru, Christina; Hadland, Trond

   (2023)

   Norske tiåringers leseforståelse. PIRLS 2021 - Kortrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7649-086-2.

  • Strand, Olaug

   (2021)

   Equity in Education. The Relevance of Home Language, Home Culture, and School Belonging in Reading Achievement. Evidence from the Norwegian PIRLS 2016.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-020-8.

 • Formidling
  • Strand, Olaug

   (2024)

   Likeverd i utdanningen–Et nytt "PISA-sjokk"?.

   Temaseminar;

   2024-01-25.

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug

   (2024)

   De mest sårbare tiåringene har tapt mest i lesing. Det er alvorlig.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Strand, Olaug

   (2024)

   Innvandrerbarn leser mest.

  • Strand, Olaug; Knudsen, Knud

   (2024)

   Hva betyr skolemiljø for elevprestasjon på elev- og skolenivå?.

   PIRLS konferansen 2024;

   2024-04-12.

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.

   (2024)

   Hva betyr hjemmemiljø for elevenes leseresultater?.

   PIRLS konferansen 2024;

   2024-04-12.

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.

   (2024)

   Hjemmemiljø.

   Skriv! Les! 2024 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn

   (2024)

   Tekstnær lesing.

   Skriv!Les!;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Strand, Olaug

   (2024)

   Skolen kasta ut spill, skjerm og 4000 gamle bøker for å øke lesegleden.

  • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug

   (2024)

   Elevane sine haldningar til lesing og lesevanar på fritida.

   PIRLS-konferanse;

   2024-04-12.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug; Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Close Reading Lærersvar høsten -22.

   Planleggingsdag;

   2023-03-02 - .

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2023)

   Close Reading for å gjera elevane til sjølvstendige lesarar.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2023-03-27 - 2023-03-28.

  • Strand, Olaug

   (2023)

   Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk utviklet av UDIR.

   Fagdag i regi av skolesjef og veilederkorpset for arbeid med flerspråklige elever;

   2023-01-26.

  • Strand, Olaug

   (2023)

   Språklæring.

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud

   (2023)

   I 20 år har vi fulgt med på tiåringers leseprestasjoner: Nå er vi bekymret..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn

   (2023)

   Tekstnær lesing - for å gjøre elevene til selvstendige lesere av komplekse tekster..

   Fagnettverksdag;

   2023-11-14.

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Close Reading in Norwegian schools​. New perspectives on reading comprehension in high school education..

   Forskermøte UWE Bristol ;

   2023-11-20 - 2023-11-23.

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Strand, Olaug

   (2023)

   Relative Age, Gender and Reading Achievement for Students in four Nordic countries (PIRLS 2016-2021) ​.

   10th IEA International Research Conference (IEA IRC) ;

   2023-06-28 - 2023-06-30.

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn

   (2022)

   Close Reading - tilbakemeldingar, tekstbaserte spørsmål, annotering og diskusjon.

   Planleggingsdag;

   2022-02-01.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2022)

   Oppsummering av tilbakemeldingar Close reading.

   Planleggingsdag;

   2022-09-12.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2022)

   Close Reading i Dekomp.

   Presentasjon;

   2022-03-10.

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug

   (2022)

   PIRLS 2021.

   Nasjonal konferanse om lesing 2022;

   2022-04-03 - 2022-04-04.

  • Strand, Olaug

   (2022)

   Har alle elever like muligheter i dagens skole?.

   Liberal Café;

   2022-05-11.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2021)

   Akademisk lesing og skriving– eit samarbeidsprosjekt mellom Lundeneset vgs. og Lesesenteret ved UiS H2021-V2022.

   Planleggingsdag;

   2021-08-12 - .

  • Strand, Olaug; Jensen, Maria Therese

   (2021)

   The Interplay between Students' Home Language, Parental Education, School Belonging and Reading Achievement in Norwegian PIRLS 2016.

   9th IEA International Research Conference;

   2021-11-14 - 2021-11-18.

  • Strand, Olaug

   (2021)

   Sosial bakgrunn har mer å si for leseferdigheter enn språklig bakgrunn.

  • Strand, Olaug; Jensen, Maria Therese

   (2020)

   The Interplay between Students' Home Language, Parental Education, School Belonging and Reading Achievement in PIRLS 2016.

   9th IEA International Research Conference;

   2020-11-14 - 2021-11-18.

  • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug

   (2019)

   "Digital assessment of reading: digital-PIRLS and e-PIRLS".

   Grensesnitt (PO) seminar;

   2019-03-18 - 2019-03-19.

  • Strand, Olaug; Schwippert, Knut

   (2019)

   Betydningen av hjemmespråk og læringsfremmende ressurser i hjemmet for tiåringers leseferdigheter: PIRLS 2016.

   SkrivLes!2019;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Strand, Olaug; Schwippert, Knut

   (2019)

   Betydningen av hjemmespråk og læringsfremmede ressurser i hjemmet for tiåringers leseferdigheter: PIRLS 2016.

   NOLES-konferance;

   2019-03-11 - 2019-03-13.

  • Strand, Olaug

   (2018)

   Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat.

  • Strand, Olaug

   (2018)

   Å få tilgang til tekst når norsk er andrespråket.

   Seminar om lettlestbøker;

   2018-10-18.

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål

   (2017)

   Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016.

   PIRLS konferanse;

   2017-12-06.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Strand, Olaug

   (2019)

   Å lese når norsk er andrespråket.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway