Hopp til hovedinnhold

Olaug Strand

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Strand, Olaug; Schwippert, Knut

   (2019)

   The impact of Home Language and Home Resources on Reading Achievement in ten-year-olds in Norway, PIRLS 2016.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   s.1-17.

   DOI: 10.23865/njlr.v5.1260

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål

   (2017)

   Flerspråklige elevers leseresultater. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.75-95.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-5

  • Gabrielsen, Egil; Strand, Olaug

   (2017)

   Rammer og metoder for PIRLS 2016. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.13-31.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-2

 • Bøker og kapitler
  • Strand, Olaug

   (2021)

   Equity in Education. The Relevance of Home Language, Home Culture, and School Belonging in Reading Achievement. Evidence from the Norwegian PIRLS 2016.

   ISBN 978-82-8439-020-8.

 • Formidling
  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2021)

   Akademisk lesing og skriving– eit samarbeidsprosjekt mellom Lundeneset vgs. og Lesesenteret ved UiS H2021-V2022.

  • Strand, Olaug

   (2021)

   Sosial bakgrunn har mer å si for leseferdigheter enn språklig bakgrunn.

  • Strand, Olaug; Jensen, Maria Therese

   (2021)

   The Interplay between Students' Home Language, Parental Education, School Belonging and Reading Achievement in Norwegian PIRLS 2016.

  • Strand, Olaug; Jensen, Maria Therese

   (2020)

   The Interplay between Students' Home Language, Parental Education, School Belonging and Reading Achievement in PIRLS 2016.

  • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug

   (2019)

   "Digital assessment of reading: digital-PIRLS and e-PIRLS".

  • Strand, Olaug; Schwippert, Knut

   (2019)

   Betydningen av hjemmespråk og læringsfremmende ressurser i hjemmet for tiåringers leseferdigheter: PIRLS 2016.

  • Strand, Olaug; Schwippert, Knut

   (2019)

   Betydningen av hjemmespråk og læringsfremmede ressurser i hjemmet for tiåringers leseferdigheter: PIRLS 2016.

  • Strand, Olaug

   (2018)

   Å få tilgang til tekst når norsk er andrespråket.

  • Strand, Olaug

   (2018)

   Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat.

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål

   (2017)

   Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Strand, Olaug

   (2019)

   Å lese når norsk er andrespråket.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway