Ole Andreas Hegland Engen

Professor

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-337

Bio

  • 2011: Professor, University of Stavanger
  • 2005-10: Associate professor, University of Stavanger
  • 2002: Senior Researcher, From 2005 IRIS 20% (NORCE)
  • 1993-2001: Researcher, RF-Rogaland Research
  • 1990-92 Research assistant at TIK, University of Oslo

Education

  • 2002: Ph.D. (Norwegian: Dr. polit.) in Sociology, University of Bergen
  • 1991: M. Phil. (Norwegian: Cand. polit.) in Economics, University of Oslo
  • 1988: B.A. (Norwegian: Cand. mag.) including the following subjects: History intermediary subject (mellomfag), Economics intermediary subject (mellomfag) and Mathematics / Statistics term subject (semesteremne), University of Oslo

Comission of trust

  • 2014-2021:Member of National Committee for Research Ethics in Science and Technology.
  • 2017:Leader of working committee concerning the HSE situation in the Petroleum sector, Report submitted to the Ministry of Labour, September 29. 2017
  • 2013:Leader of National Expert Committee, "The HSE regime and inspector strategies in the Norwegian Petroleum industry", report was submitted Ministry of Labour, August 27, 2013
  • 2009-2017: Norwegian Petroleum Museum, Board member. Chairman 2015-2017.
  • 2009 -2019: SEROS - Center for Risk Management & Societal Safety, Board Member

Ongoing and recently finalised projects

  • WP leader RIKSY Consequences of fundamental changes in risk regulation. Norwegian Reserach Council 2021-2024
  • WP leader/PhD supervisor: EMSAFE? Employee voice and safety at work in a time of scarcity. PETROMAX2. Norwegian Research council 2019-2022
  • WP leader/PhD supervisor: RISKSEC2.0 - Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies? Norwegian Research Council 2020-2023
  • Projectleader: Robust Regulatory Regimes. Defences Against Major Accidents. PETROMAX. Norwegian Research Council 2014-2018
  • Participant PAN FIGHTT Improved risk communication during pandemics, Norwegian Reserach Council 2020-2022
  • Participant: SIVAC- Supplier Industry and Value Creation. With TIK - University of Oslo. Norwegian Research Council 
  • Projectleader: SAFERA Socio technical Safety Assessment within Risk Regulation, EU & PETROMAX. Norwegian Research Council 2015-2017
  • Projectleader: Real time management of transportation systems - the role of reliability professionals in dealing with drift. TRANSIKK. Norwegian Research Council 2013-2016

Teaching 2005-2021

  • 100 masterstudents
  • 10 PhD students
    Mastercourses 
  • MSA 115 Risk and Societal Security
  • MSA290 Master thesis seminar 
  • PhD 702 Advanced Theories and Methodologies in Societal Securty
Publikasjoner
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bøker og kapitler
    • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland; Braut, Geir Sverre

      (2020)

      Comparing the HSE-Regulatory Framework in Norway and Kenya..

    • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Aven, Terje; Engen, Ole Andreas Hegland; Flage, Roger; Røed, Willy Solberg; Wienche, Herman Steen

      (2020)

      Petroleumstilsynet. Bruk av risikoakseptkriterier. En evaluering.

    • Olsen, Odd Einar Falnes; Juhl, Kirsten Voigt; Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2019)

      Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach.

      Routledge.

      ISBN 978-0-367-25973-0.

    • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland; Wicken, Olav

      (2018)

      Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.

      Routledge.

      ISBN 9781315142456.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Tone, Kjeldsberg

      (2017)

      Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet i Petroleumsvirksomheten.

    • LeCoze, Jean Christophe; Engen, Ole Andreas Hegland; Ylonen, Marja; Morsut, Claudia; Skotnes, Ruth Østgaard; Pettersen, Kenneth Arne; Heikkila, Joukko

      (2017)

      Sociotechnical systems theory and regulation of safety in high-risk industries. White paper.

      ISBN 978-951-38-8523-6.

      Hefte 293.

    • Ylonen, Marja; Engen, Ole Andreas Hegland; LeCoze, Jean Christophe; Pettersen, Kenneth Arne; Skotnes, Ruth Østgaard; Morsut, Claudia; Heikkila, Joukko

      (2017)

      Sociotechnical safety assessment within three risk regulation regimes.

      ISBN 978-951-38-8528-1.

      Hefte 295.

    • Krøvel, Anne Vatland; Wiik, Ragnhild; Rangnes, Kjell; Bernhoff, Eva; Nataas, Olav; Engen, Ole Andreas Hegland; Nilsen, Ingvild M

      (2017)

      Legionella i kommunale dusjanlegg. Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring..

      ISBN 978-82-490-0899-5.

      Hefte 282.

    • Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut; Teig, Inger Lise; Solberg, Astrid; Kringen, Jacob; Selnes, Per Otto; Hagen, Janne Merete

      (2013)

      Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet.

    • Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas H; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine

      (2011)

      Læring av Hendelser i Statoil. En studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne.

    • Sjøberg, Britt Marie Drottz; Richardson, Phil; Engen, Ole Andreas; Pritrsky, Jozef

      (2008)

      Assumptions and Considerations underlying Current Approaches in Nuclear Waste Management.

    • Engen, Ole Andreas

      (2007)

      The development of the Norwegian Petroleum Innovation System: A historical Overview.

    • Olsen, Odd Einar; Langhelle, Oluf; Engen, Ole Andreas

      (2006)

      Contradictions between risk management and sustainable development. I: Proceedings to the VALDOR 2006.

    • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas

      (2005)

      Den Skjulte Dagsorden - Rammer for en Alternativ Oljepolitikk.

  • Formidling
    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2023)

      Hva det forskes og undervises i innen risiko- og pålitelighetsmetoder på UiS.

      ESRA Norge Seminar;

      2023-02-07.

    • Bonde, Aslak; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      BAKOM DEN SVENSKA MODELLEN // Hva har vi lært etter to år med pandemi? // Pix Politikk.

    • Scharffscher, Kristin Sørung; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Pandemi, tillit og kommunikasjon.

      Stat og styring.

      ISSN 0803-0103.

      Volum 32.

      Hefte 2.

      s.6-9.

      DOI: 10.18261/stat.32.2.3

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Beredskap: Føre var eller....

      Beredskapskonferansen 2022;

      2022-09-13 - 2022-09-14.

    • Mjelde, Katrine Nordanger; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Sikkerheten på sokkelen er høy.

    • Mikkelsen, Solveig; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Satset stort på fagfeltet samfunns­­sikkerhet — nå har interessen eksplodert.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      TV 2 Nyheter.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2022)

      Sabotasjen i Østersjøen setter det norske sikkerhets­regimet på prøve.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Jore, Sissel Haugdal; Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2022)

      Samfunnssikkerhet er ingen trussel mot rikets sikkerhet.

      Aftenposten.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Nye risikobegreper; risikoaksept og usikkerhet. Perspektiver og dilemmaer .

      HFC Norge;

      2022-05-04 - .

    • Ylönen, Marja Katariina; Engen, Ole Andreas Hegland; Kringen, Jacob

      (2022)

      New risk concept as a legal standard – implications for risk regulations. The case of Norwegian Petroleum Safety .

      SRA-E Conference June, 12-15, 2022, Novi Sad;

      2022-06-12 - 2022-06-15.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Climate risk discourses and risk governance in Norway.

      ESREL 2022;

      2022-08-28 - 2022-09-01.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Expected and unexpected events - is it possible to be prepared? .

      HSSE «Away day» 2022;

      2022-11-25.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Perspektiver fra og om det norske «Risikosamfunnet» .

      Foredrag Stabskolen FHS 16 oktober 2022;

      2022-11-16.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Jore, Sissel Haugdal

      (2022)

      2022 markerer et veiskille i norsk samfunnssikkerhet.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Karlson, Cathrine Witnes; Morsut, Claudia; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Local level climate risk management – a critical investigation of the risk logic.

      ECPR General Conference;

      2022-08-22 - 2022-08-26.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Summarising the Workshop: Lessons learnt.

      Kenya OfU - Seminar Regulation & standardisation. Knowledge Exchange program;

      2022-06-13 - 2022-06-17.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Roles of Standards in Risk Regulation.

      Kenya OfU - Seminar Regulation & standardisation. Knowledge Exchange program;

      2022-06-13 - 2022-06-17.

    • Myrtveit, Aase Cathrine; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Verdibørsen, P2.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Perspektiver fra "det norske risikosamfunnet".

      Nasjonal beredskap og krisehåndtering;

      2022-08-16.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Nye perspektiver på risikosamfunnet.

      Trainee Sør-vest;

      2022-04-28 - .

    • Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås

      (2022)

      Vaksine eller ikke, – bør uvaksinerte ha samme friheter som alle andre?.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2022)

      Pandemihåndtering: Politikerne må navigere mellom to onder.

      Morgenbladet.

      ISSN 0805-3847.

    • Olsen, Odd Einar Falnes; Stene, Lillian Katarina; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2022)

      Hva med oss og Russ­land etter krigen?.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland; Stene, Lillian Katarina; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2022)

      Beredskap – bedre føre-var ….

      Nationen.

      ISSN 0805-3782.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2022)

      Hva slags samfunn skal vi ha etter pandemien?.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Koval, Olena Mykolajivna; Engen, Ole Andreas Hegland; Kringen, Jacob; Wiig, Siri

      (2021)

      Strategies of communicating health-related risks to vulnerable groups of immigrants during a pandemic: a scoping review of qualitative and quantitative evidence. SRA 2021 Conference.

      SRA 2021 Conference;

      2021-11-19 - 2021-12-03.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      Risk regulation,Lessons learned.

      Webinar for MOPM on safe and prudent operations II ;

      2021-09-30.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung

      (2021)

      Det verste ligger foran oss.

      Agenda Magasin.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      Usikkerhet og beredskap. Hvorfor er beredskapen som oftest hendelsesstyrt? .

      Beredskapskonferansen 2021;

      2021-12-01 - 2021-12-02.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      Det liberale dilemma ved Universitetet i Stavanger.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      Strengths and weaknesses in the Norwegian regime .

      Webinar on safe and prudent petroleum operations ;

      2021-06-24.

    • Anda, Inger; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      Two decades of building trust.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2021)

      Koronakommisjonen – godt levert?.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2021)

      Perspektiver på korona rapporten .

      Ledelses seminar Tekna Rogaland;

      2021-05-19.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      More about uncertainty and the relation to risk .

      Risky concept dive;

      2021-08-25.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      The risk concept, risk regulation and findings from the Robust Regulation project .

      Risky - Concept dive;

      2021-04-07.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      Endring i risikoaksept i forhold til usikkerhet de siste 10 årene .

      Sikringskonferansen 2021;

      2021-10-26 - 2021-10-27.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2021)

      Perspektiver fra Risikosamfunnet.

      Trainee Sør ;

      2021-08-25.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar

      (2021)

      Beredskapens paradokser og koronapandemien.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal

      (2021)

      Koronakommisjonen svikter oss ved å lukke seg.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      POSTKORONA: ER STATLIG OVERVÅKING DEN NYE NORMALEN?.

      Kverulantkatedralen;

      2020-09-09 - .

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Torp, Ingrid S.

      (2020)

      Kan vitenskap avgjøre valget i USA?.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal

      (2020)

      Klar til ansvar for beredskapen vår? .

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Hanssen, Martha; Engen, Ole Andreas Hegland; Melberg, Kjersti

      (2020)

      Speaking up about safety issues: Towards a conceptualization of safety voice in the Norwegian petroleum industry.

      European Safety And Reliability Conference - ESREL 2020 PSAM 15;

      2020-11-02 - 2020-11-06.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Er vi klar for en ny krise?.

      Kåkånomics;

      2020-10-21 - 2020-10-24.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Hva karakteriserer tillitsrelasjoner under koronakrisen i Norge?.

      Virtuell konferanse. "Hva har vi lært av Covid-19-pandemien" ;

      2020-06-23 - .

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      DEMOKRATISK DIGITALISERING – NORDISK LØSNING?.

      Kåkånomics;

      2020-10-21 - 2020-10-24.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Koronakrisen og annerledeslandet.

      Agenda Magasin.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2020)

      Den vanskelige tilliten til myndig­­heter og overvåkingsteknologien.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Sigrun, Aasland; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Debatt i P2. Er vi klare for neste krise? .

    • Sandvik, Hilde; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      NRK P2 Live fra Kåkånomics .

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Os Johannessen, Lene

      (2020)

      Research Integrity; Research ethics and Vancouver conventions What is etichal research practise? .

      The Vancouver Convention and Research Ethics;

      2020-12-16.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2020)

      Føre-var – før og nå.

      Agenda Magasin.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel

      (2020)

      Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten?.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Bjåen, Bjørgulv K.; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Direktorat advarte i fjor mot pandemi som en av fire mest overhengende farer.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      "Risikokommunikasjon i koronatid: Usikkerhet, tillit og politikk", .

      Øvelse Webinord: Digitalt beredskapsseminar: Koronakrisen;

      2020-04-20 - 2020-04-21.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      "I Sverige accepterar vi att folk dör på arbetet".

    • Aven, Terje; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Var ikke regjeringens beslutning om nedstengning kunnskapsbasert?.

      Dagens næringsliv.

      ISSN 0803-9372.

    • Jore, Sissel Haugdal; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Korona-appen bør få oss til å tenke.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2020)

      Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2020)

      Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2020)

      Risikopolitikk ved et veiskille?.

      Agenda Magasin.

    • Midtun, Øyvind; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2019)

      Tillit og Makt må balanseres.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2019)

      SamfunnSikkerhet i en usikker verden.

      Konferanse Forsvarets Forskiningsinstitutt;

      2019-03-05 - 2019-03-06.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2019)

      Petroleumskonferansen 2019, plenumdebatt.

      Petroleumskonferansen 2019;

      2019-06-05.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2019)

      Regulatory dilemmas in social safety and security – globalization, technology and high-risk industries.

      Workshop på Cicero;

      2019-12-13.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2019)

      Om ansvarsplassering og det norske regimet.

      Topplederkonferansen 29.10.2019;

      2019-10-29.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2019)

      Regulatory dilemmas in social safety and security – globalization, technology and high-risk industries..

      NordSTEVA Final Conference Technology and Security,;

      2019-11-27 - 2019-11-29.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Løvås, Jostein

      (2019)

      Forsvarer Kritisert Tilsyn.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2018)

      Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017.

      Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 ;

      2018-01-04.

    • Tollaksen, Tor Gunnar; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2018)

      Det er ingen grunn til på skifte kurs.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2018)

      Teknologisk utvikling, Samfunssikkerhet og risiko.

      Foredarg for styret i Genøk - Senter for Biosikkerhet;

      2018-08-22.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      Sikkerhet i en usikker verden.

      Foredrag/Møte;

      2017-02-20.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      The Nordic Model under Pressure. Risk Regulation for the Future.

      Risk Management Summit 2017;

      2017-01-31 - 2017-02-01.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      Fremtidens risikoregulering – er den Nordiske modellen under press?.

      Formålstjenlig risikostyring Hva er de største utfordringene med hensyn til en fungerende risikostyring?;

      2017-03-08 - .

    • Løvås, Jostein; Ånestad, Morten; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      Vil granske sikkerhet etter kostnadskutt.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      Fremtidens risikoregulering – er den Nordiske modellen under press?.

      Årskonferanse SAFE ;

      2017-03-15 - 2017-03-16.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      The Nordic Model under Pressure. Risk Regulation for the Future.

      Risk in Maritime Operation-RISKOP;

      2017-05-09 - 2017-05-11.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      HMS på norsk sokkel. Handlingrommet, fleksibilitet og tillit.

      Norsk olje og gass. Årskonferanse HMS;

      2017-11-16.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet.

      Arbidsguppens rapport Helse, arbeidmiljø og Sikkerhet;

      2017-11-14.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      Regulatory Dilemmas in Socio-technical Systems.

      Prevention of Accidents at Work, 9th international Conference;

      2017-10-03 - 2017-10-06.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet på Norsk Sokkel.

      LO Norsk Industri årskonferanse, Olje og Gass;

      2017-11-01.

    • Engen, Ole Andreas Hegland

      (2017)

      HSE in the Norwegian Petroleum sector. Report to the Norwegian government.

      The top management team in Shell;

      2017-11-26.

    • Røyksund, Marie; Engen, Ole Andreas Hegland; Rosness, Ragnar

      (2017)

      From Scientific Knowledge to Practice.Implementation of an uncertainty based Risk Perspective in HSE..

      Prevention of Accidents at Work, 9th international Conference;

      2017-10-03 - 2017-10-06.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Odd Einar Falnes

      (2016)

      Beredskap på helsa løs.

      NRK Ytring.

    • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2015)

      Den største trusselen er fra Houston.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2015)

      Challenges Transferring Regulatory Regimes. The Norwegian - Brazilian case.

      Working on Safety, Porto 2015;

      2015-09-23 - 2015-09-25.

    • Hansen, Kåre; Engen, Ole Andreas Hegland

      (2015)

      Er Statoils makt en fare for sikkerheten?.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas Hegland; Skotnes, Ruth Østgaard; Pettersen, Kenneth Arne; Morsut, Claudia

      (2015)

      A sociotechnical perspective on risk regulation and tripartite system in the Norwegian petroleum industry.

      Working on Safety, Porto;

      2015-09-23 - 2015-09-25.

    • Engen, Ole Andreas

      (2013)

      Et skvettent Norge.

      Ytring : NRK.

    • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar

      (2013)

      Dilemmaer i Samfunnssikkerheten. Organisatoriske og politiske utfordringer.

      Nasjonal Statsviterkonferanse;

      2013-01-07 - 2013-01-09.

    • Engen, Ole Andreas H; Lindøe, Preben Hempel

      (2012)

      Trues offshore sikkerheten av EU?.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H

      (2011)

      Complex roles and mixed norms - a dilemma for safety inspections?A case study from the Norwegian offshore oil and gas industry.

      Siciety of Risk Analysis (SRA);

      2011-06-06 - 2011-06-08.

    • Kalstad, Lise Marit; Engen, Ole Andreas H

      (2011)

      Ekspert: Overvåking Truer Sikkerhet.

    • Engen, Ole Andreas H

      (2011)

      En kommisjon ikke tilstrekkelig.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Engen, Ole Andreas H; Matre, Jostein

      (2011)

      Slik ble flyreisen forandret etter 11. september.

    • Skotnes, Ruth Østgaard; Engen, Ole Andreas H

      (2011)

      Internal Control as Risk Management.

      27th EGOS Colloquium ;

      2011-06-06 - 2011-06-09.

    • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas

      (2010)

      Robust regulering av oljå.

      Stavanger Aftenblad.

      ISSN 0804-8991.

    • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas

      (2010)

      Derfor vil USA lære av Norge.

      ?.

      Hefte 4.

    • Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Engen, Ole Andreas

      (2009)

      Realist perspectives on risk - the possibility to analyse and manage security risks.

      VALDOR 2009;

      2009-06-08 - 2009-06-10.

    • Engen, Ole Andreas; Pettersen, Kenneth Arne; Olsvik, Elise Anonby; Nikolaissen, Trond

      (2008)

      The impact of Norwegian Social and Cultural Determinants in Risk Regulating Agencies.

      SAMRISK conference: Is There a Nordic Model for Societal Security & Safety;

      2008-11-01 - 2008-11-02.

    • Engen, Ole Andreas; Lindøe, Preben; Njå, Ove

      (2008)

      Samfunnssikkerhet - interessenter og spilleregler.

      ?.

    • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar; Rosenlund, Lennart

      (2005)

      Stability and Change. Technology & Knowledge Networks in the Norwegian Supplier Industry.

      Final Open Conference COST A-17;

      2005-06-09 - 2005-06-11.

  • Kunstnerisk produksjon
  • Kommersialisering
  • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway