Ole Andreas Hegland Engen

Professor i samfunnssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-337

Bio

 • 2011: Professor, University of Stavanger
 • 2005-10: Associate professor, University of Stavanger
 • 2002: Senior Researcher, From 2005 IRIS 20% (NORCE)
 • 1993-2001: Researcher, RF-Rogaland Research
 • 1990-92 Research assistant at TIK, University of Oslo

Education

 • 2002: Ph.D. (Norwegian: Dr. polit.) in Sociology, University of Bergen
 • 1991: M. Phil. (Norwegian: Cand. polit.) in Economics, University of Oslo
 • 1988: B.A. (Norwegian: Cand. mag.) including the following subjects: History intermediary subject (mellomfag), Economics intermediary subject (mellomfag) and Mathematics / Statistics term subject (semesteremne), University of Oslo

Comission of trust

 • 2014-2021:Member of National Committee for Research Ethics in Science and Technology.
 • 2017:Leader of working committee concerning the HSE situation in the Petroleum sector, Report submitted to the Ministry of Labour, September 29. 2017
 • 2013:Leader of National Expert Committee, "The HSE regime and inspector strategies in the Norwegian Petroleum industry", report was submitted Ministry of Labour, August 27, 2013
 • 2009-2017: Norwegian Petroleum Museum, Board member. Chairman 2015-2017.
 • 2009 -2019: SEROS - Center for Risk Management & Societal Safety, Board Member

Ongoing and recently finalised projects

 • WP leader RIKSY Consequences of fundamental changes in risk regulation. Norwegian Reserach Council 2021-2024
 • WP leader/PhD supervisor: EMSAFE? Employee voice and safety at work in a time of scarcity. PETROMAX2. Norwegian Research council 2019-2022
 • WP leader/PhD supervisor: RISKSEC2.0 - Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies? Norwegian Research Council 2020-2023
 • Projectleader: Robust Regulatory Regimes. Defences Against Major Accidents. PETROMAX. Norwegian Research Council 2014-2018
 • Participant PAN FIGHTT Improved risk communication during pandemics, Norwegian Reserach Council 2020-2022
 • Participant: SIVAC- Supplier Industry and Value Creation. With TIK - University of Oslo. Norwegian Research Council 
 • Projectleader: SAFERA Socio technical Safety Assessment within Risk Regulation, EU & PETROMAX. Norwegian Research Council 2015-2017
 • Projectleader: Real time management of transportation systems - the role of reliability professionals in dealing with drift. TRANSIKK. Norwegian Research Council 2013-2016

Teaching 2005-2021

 • 100 masterstudents
 • 10 PhD students
  Mastercourses 
 • MSA 115 Risk and Societal Security
 • MSA290 Master thesis seminar 
 • PhD 702 Advanced Theories and Methodologies in Societal Securty
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Dick, Graeme; Pollard, Mike; Metcalfe, Caroline; Arild, Øystein; Engen, Ole Andreas Hegland; Kierans, Lonan; Røed, Willy Solberg

   (2023)

   Kvalitativ studie – årsaksforhold og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser i norsk petroleumsvirksomhet.

  • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland; Braut, Geir Sverre

   (2020)

   Comparing the HSE-Regulatory Framework in Norway and Kenya..

  • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Aven, Terje; Engen, Ole Andreas Hegland; Flage, Roger; Røed, Willy Solberg; Wienche, Herman Steen

   (2020)

   Petroleumstilsynet. Bruk av risikoakseptkriterier. En evaluering.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Juhl, Kirsten Voigt; Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach.

   Routledge.

   ISBN 978-0-367-25973-0.

  • Thune, Taran Mari; Engen, Ole Andreas Hegland; Wicken, Olav

   (2018)

   Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.

   Routledge.

   ISBN 9781315142456.

  • LeCoze, Jean Christophe; Engen, Ole Andreas Hegland; Ylonen, Marja; Morsut, Claudia; Skotnes, Ruth Østgaard; Pettersen, Kenneth Arne; Heikkila, Joukko

   (2017)

   Sociotechnical systems theory and regulation of safety in high-risk industries. White paper.

   ISBN 978-951-38-8523-6.

   Hefte 293.

  • Ylonen, Marja; Engen, Ole Andreas Hegland; LeCoze, Jean Christophe; Pettersen, Kenneth Arne; Skotnes, Ruth Østgaard; Morsut, Claudia; Heikkila, Joukko

   (2017)

   Sociotechnical safety assessment within three risk regulation regimes.

   ISBN 978-951-38-8528-1.

   Hefte 295.

  • Krøvel, Anne Vatland; Wiik, Ragnhild; Rangnes, Kjell; Bernhoff, Eva; Nataas, Olav; Engen, Ole Andreas Hegland; Nilsen, Ingvild M

   (2017)

   Legionella i kommunale dusjanlegg. Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring..

   ISBN 978-82-490-0899-5.

   Hefte 282.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Tone, Kjeldsberg

   (2017)

   Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet i Petroleumsvirksomheten.

  • Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut; Teig, Inger Lise; Solberg, Astrid; Kringen, Jacob; Selnes, Per Otto; Hagen, Janne Merete

   (2013)

   Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet.

  • Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas H; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine

   (2011)

   Læring av Hendelser i Statoil. En studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne.

  • Sjøberg, Britt Marie Drottz; Richardson, Phil; Engen, Ole Andreas; Pritrsky, Jozef

   (2008)

   Assumptions and Considerations underlying Current Approaches in Nuclear Waste Management.

  • Engen, Ole Andreas

   (2007)

   The development of the Norwegian Petroleum Innovation System: A historical Overview.

  • Olsen, Odd Einar; Langhelle, Oluf; Engen, Ole Andreas

   (2006)

   Contradictions between risk management and sustainable development. I: Proceedings to the VALDOR 2006.

  • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas

   (2005)

   Den Skjulte Dagsorden - Rammer for en Alternativ Oljepolitikk.

 • Formidling
  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar

   (2024)

   Samfunnssikkerhet i en brytnings­tid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2024)

   Samfunnssikkerhet i en brytnings­tid.

   Samfunnssikkerhetskonferansen 2024;

   2024-01-04.

  • Morsut, Claudia; Engen, Ole Andreas Hegland; Neby, Simon; Angell, Elisabeth

   (2024)

   Paper presentation: Translations of securitisation of climate change consequences at local level: climate change adaptation in Bergen and Stavanger municipalities .

   Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap;

   2024-01-08 - 2024-01-10.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2024)

   Beredskapsdilemmaet; hva er robust beredskap?.

   Samfunnssikkerhetsrådet for Stavangerregionen ;

   2024-01-23.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Aven, Terje

   (2024)

   Vi forventer at UiS tar en ledende rolle.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2024)

   Er beredskap og klima to sider av samme sak. Hjelper ROS analysene kommunene med å håndtere de usikkerhetene som klimautfordringene krever?.

   Arena for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024;

   2024-03-13.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2024)

   En verden i endring - Utenrikspolitikk for et konkurransedyktig norsk næringsliv..

   Responskonferansen;

   2024-03-20.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Skotnes, Ruth Østgaard

   (2024)

   Risk communication and governance approaches to AI and Digital Ethics.

   SRA-E Conference June, 2-5, Athen;

   2024-06-02 - 2024-06-05.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal; Hansen, Susanne Therese

   (2024)

   Challenging the risk regulating models. The Security Act and the Petroleum Safety Authority.

   SRA-E Conference June, 2-5, Athen;

   2024-06-02 - 2024-06-05.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Hva det forskes og undervises i innen risiko- og pålitelighetsmetoder på UiS.

   ESRA Norge Seminar;

   2023-02-07.

  • Neby, Simon; Angell, Elisabeth; Morsut, Claudia; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Den nasjonale klimatilpasningspolitikken i Norge: mellom risiko, sektorgrenser og umodenhet.

   Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap;

   2023-01-09 - 2023-01-11.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Stene, Lillian Katarina

   (2023)

   Norsk beredskap igjen under lupen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Angell, Elisabeth; Neby, Simon; Morsut, Claudia; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Klimatilpasning i Norge: Mellom risiko, beredskap og normalsituasjon .

   Felles forskningsgruppesamling ;

   2023-04-18 - 2023-04-19.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Midtun, Øivind

   (2023)

   Samfunnssikkerhet i en ny tid.

  • Neby, Simon; Engen, Ole Andreas Hegland; Morsut, Claudia; Angell, Elisabeth

   (2023)

   Klimakrisen, klimarisiko og innrammingen av norsk klimapolitikk.

   Stat og styring.

   ISSN 0803-0103.

   Volum 33.

   s.16-21.

   DOI: 10.18261/stat.33.2.4

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Symposium på Society for Risk Analysis Europe 2023."Understanding, adaptation and implementation of a new risk concept".

   Society for Risk Analysis Europe 2023;

   2023-06-19 - 2023-06-22.

  • Angell, Elisabeth; Engen, Ole Andreas Hegland; Morsut, Claudia; Neby, Simon

   (2023)

   Er beredskap og klima­tilpasning to sider av samme sak? .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Lokal­valgene og bered­skapen mot de krypende krisene.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Forstå det norske sikkerhetsregimet.

   Å forstå det norske sikkerhetsregime. Seminar for næringen;

   2023-09-28.

  • Morsut, Claudia; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Local climate change adaptation in Stavanger municipality (Norway).

   Earth Science Governance Conference ;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Morsut, Claudia; Engen, Ole Andreas Hegland; Neby, Simon; Angell, Elisabeth; Karina, Barquet; Mathilda, Englund; Heleen, Mees; Jochemsen, Nenya

   (2023)

   RISKSEC2.0 Local Stakeholders Workshop.

   RISKSEC2.0 Stakeholders' workshop;

   2023-11-27 - 2023-11-28.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Morsut, Claudia

   (2023)

   Interfacing risk logic, riskification, and risk governance: some research implications. .

   ESREL 2023 33rd European Safety and Reliability Conference: The Future of Safety in the Reconnected World ;

   2023-09-03 - 2023-09-07.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Challenging the risk regulating models. The Security Act and the Petroleum Safety Authority.

   Neon konferansen;

   2023-11-21 - 2023-11-23.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   «Fra vannkraft til olje» - politikk, forvaltning og regulering .

   Regulering av og tilsyn med energisektoren-Fagseminar om sikkerhetsmessige forhold og bruk av naturressurser;

   2023-11-24 - 2024-11-24.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2023)

   Gode analyser av krisekommunikasjon under pandemien. Bengt Johansson, Øyvind Ihlen, Jenny Lindholm & Mark Blach-Ørsten (red.)Communicating a Pandemic. Crises Management and Covid-19 in the Nordic Countries.

   Norsk Medietidsskrift.

   ISSN 0804-8452.

   Volum 30.

   Hefte 4.

   DOI: 10.18261/nmt.30.4.8

  • Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås

   (2022)

   Vaksine eller ikke, – bør uvaksinerte ha samme friheter som alle andre?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Pandemihåndtering: Politikerne må navigere mellom to onder.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Selvik, Jon Tømmerås; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Hva slags samfunn skal vi ha etter pandemien?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Myrtveit, Aase Cathrine; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Verdibørsen, P2.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland; Stene, Lillian Katarina; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Beredskap – bedre føre-var ….

   Nationen.

   ISSN 0805-3782.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Stene, Lillian Katarina; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Hva med oss og Russ­land etter krigen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Nye perspektiver på risikosamfunnet.

   Trainee Sør-vest;

   2022-04-28 - .

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Nye risikobegreper; risikoaksept og usikkerhet. Perspektiver og dilemmaer .

   HFC Norge;

   2022-05-04 - .

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Roles of Standards in Risk Regulation.

   Kenya OfU - Seminar Regulation & standardisation. Knowledge Exchange program;

   2022-06-13 - 2022-06-17.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Summarising the Workshop: Lessons learnt.

   Kenya OfU - Seminar Regulation & standardisation. Knowledge Exchange program;

   2022-06-13 - 2022-06-17.

  • Ylönen, Marja Katariina; Engen, Ole Andreas Hegland; Kringen, Jacob

   (2022)

   New risk concept as a legal standard – implications for risk regulations. The case of Norwegian Petroleum Safety .

   SRA-E Conference June, 12-15, 2022, Novi Sad;

   2022-06-12 - 2022-06-15.

  • Scharffscher, Kristin Sørung; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Pandemi, tillit og kommunikasjon.

   Stat og styring.

   ISSN 0803-0103.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.6-9.

   DOI: 10.18261/stat.32.2.3

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Perspektiver fra "det norske risikosamfunnet".

   Nasjonal beredskap og krisehåndtering;

   2022-08-16.

  • Bonde, Aslak; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   BAKOM DEN SVENSKA MODELLEN // Hva har vi lært etter to år med pandemi? // Pix Politikk.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Beredskap: Føre var eller....

   Beredskapskonferansen 2022;

   2022-09-13 - 2022-09-14.

  • Mjelde, Katrine Nordanger; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Sikkerheten på sokkelen er høy.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   TV 2 Nyheter.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Sabotasjen i Østersjøen setter det norske sikkerhets­regimet på prøve.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jore, Sissel Haugdal; Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Samfunnssikkerhet er ingen trussel mot rikets sikkerhet.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mikkelsen, Solveig; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Satset stort på fagfeltet samfunns­­sikkerhet — nå har interessen eksplodert.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Climate risk discourses and risk governance in Norway.

   ESREL 2022;

   2022-08-28 - 2022-09-01.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Expected and unexpected events - is it possible to be prepared? .

   HSSE «Away day» 2022;

   2022-11-25.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Perspektiver fra og om det norske «Risikosamfunnet» .

   Foredrag Stabskolen FHS 16 oktober 2022;

   2022-11-16.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Jore, Sissel Haugdal

   (2022)

   2022 markerer et veiskille i norsk samfunnssikkerhet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Karlson, Cathrine Witnes; Morsut, Claudia; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Local level climate risk management – a critical investigation of the risk logic.

   ECPR General Conference;

   2022-08-22 - 2022-08-26.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Morsut, Claudia

   (2022)

   Climate risk governance on local level: discussing a systemic risk approach for safe and reliable transformation of a local industry system.

   36th International Workshop by NeTWork;

   2022-10-19 - 2022-10-21.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Stene, Lillian Katarina; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Hva med oss og Russ­land etter krigen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Koronakommisjonen svikter oss ved å lukke seg.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2021)

   Koronakommisjonen – godt levert?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Anda, Inger; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   Two decades of building trust.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2021)

   Perspektiver på korona rapporten .

   Ledelses seminar Tekna Rogaland;

   2021-05-19.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   Strengths and weaknesses in the Norwegian regime .

   Webinar on safe and prudent petroleum operations ;

   2021-06-24.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   Perspektiver fra Risikosamfunnet.

   Trainee Sør ;

   2021-08-25.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   The risk concept, risk regulation and findings from the Robust Regulation project .

   Risky - Concept dive;

   2021-04-07.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   More about uncertainty and the relation to risk .

   Risky concept dive;

   2021-08-25.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung

   (2021)

   Det verste ligger foran oss.

   Agenda Magasin.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   Risk regulation,Lessons learned.

   Webinar for MOPM on safe and prudent operations II ;

   2021-09-30.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   Endring i risikoaksept i forhold til usikkerhet de siste 10 årene .

   Sikringskonferansen 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-27.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   Det liberale dilemma ved Universitetet i Stavanger.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2021)

   Usikkerhet og beredskap. Hvorfor er beredskapen som oftest hendelsesstyrt? .

   Beredskapskonferansen 2021;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar

   (2021)

   Beredskapens paradokser og koronapandemien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Koval, Olena Mykolajivna; Engen, Ole Andreas Hegland; Kringen, Jacob; Wiig, Siri

   (2021)

   Strategies of communicating health-related risks to vulnerable groups of immigrants during a pandemic: a scoping review of qualitative and quantitative evidence. SRA 2021 Conference.

   SRA 2021 Conference;

   2021-11-19 - 2021-12-03.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel

   (2020)

   Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   "I Sverige accepterar vi att folk dör på arbetet".

  • Bjåen, Bjørgulv K.; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Direktorat advarte i fjor mot pandemi som en av fire mest overhengende farer.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   "Risikokommunikasjon i koronatid: Usikkerhet, tillit og politikk", .

   Øvelse Webinord: Digitalt beredskapsseminar: Koronakrisen;

   2020-04-20 - 2020-04-21.

  • Jore, Sissel Haugdal; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Korona-appen bør få oss til å tenke.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Risikopolitikk ved et veiskille?.

   Agenda Magasin.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Aven, Terje; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Var ikke regjeringens beslutning om nedstengning kunnskapsbasert?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Den vanskelige tilliten til myndig­­heter og overvåkingsteknologien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Koronakrisen og annerledeslandet.

   Agenda Magasin.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Hva karakteriserer tillitsrelasjoner under koronakrisen i Norge?.

   Virtuell konferanse. "Hva har vi lært av Covid-19-pandemien" ;

   2020-06-23 - .

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Er vi klar for en ny krise?.

   Kåkånomics;

   2020-10-21 - 2020-10-24.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   DEMOKRATISK DIGITALISERING – NORDISK LØSNING?.

   Kåkånomics;

   2020-10-21 - 2020-10-24.

  • Hanssen, Martha; Engen, Ole Andreas Hegland; Melberg, Kjersti

   (2020)

   Speaking up about safety issues: Towards a conceptualization of safety voice in the Norwegian petroleum industry.

   European Safety And Reliability Conference - ESREL 2020 PSAM 15;

   2020-11-02 - 2020-11-06.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal

   (2020)

   Klar til ansvar for beredskapen vår? .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   POSTKORONA: ER STATLIG OVERVÅKING DEN NYE NORMALEN?.

   Kverulantkatedralen;

   2020-09-09 - .

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Torp, Ingrid S.

   (2020)

   Kan vitenskap avgjøre valget i USA?.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Føre-var – før og nå.

   Agenda Magasin.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Os Johannessen, Lene

   (2020)

   Research Integrity; Research ethics and Vancouver conventions What is etichal research practise? .

   The Vancouver Convention and Research Ethics;

   2020-12-16.

  • Sigrun, Aasland; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Debatt i P2. Er vi klare for neste krise? .

  • Sandvik, Hilde; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   NRK P2 Live fra Kåkånomics .

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Løvås, Jostein

   (2019)

   Forsvarer Kritisert Tilsyn.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   SamfunnSikkerhet i en usikker verden.

   Konferanse Forsvarets Forskiningsinstitutt;

   2019-03-05 - 2019-03-06.

  • Midtun, Øyvind; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Tillit og Makt må balanseres.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Petroleumskonferansen 2019, plenumdebatt.

   Petroleumskonferansen 2019;

   2019-06-05.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Regulatory dilemmas in social safety and security – globalization, technology and high-risk industries..

   NordSTEVA Final Conference Technology and Security,;

   2019-11-27 - 2019-11-29.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Om ansvarsplassering og det norske regimet.

   Topplederkonferansen 29.10.2019;

   2019-10-29.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Regulatory dilemmas in social safety and security – globalization, technology and high-risk industries.

   Workshop på Cicero;

   2019-12-13.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2018)

   Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017.

   Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 ;

   2018-01-04.

  • Tollaksen, Tor Gunnar; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2018)

   Det er ingen grunn til på skifte kurs.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2018)

   Teknologisk utvikling, Samfunssikkerhet og risiko.

   Foredarg for styret i Genøk - Senter for Biosikkerhet;

   2018-08-22.

  • Løvås, Jostein; Ånestad, Morten; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   Vil granske sikkerhet etter kostnadskutt.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   The Nordic Model under Pressure. Risk Regulation for the Future.

   Risk Management Summit 2017;

   2017-01-31 - 2017-02-01.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   Fremtidens risikoregulering – er den Nordiske modellen under press?.

   Formålstjenlig risikostyring Hva er de største utfordringene med hensyn til en fungerende risikostyring?;

   2017-03-08 - .

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   Sikkerhet i en usikker verden.

   Foredrag/Møte;

   2017-02-20.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   Fremtidens risikoregulering – er den Nordiske modellen under press?.

   Årskonferanse SAFE ;

   2017-03-15 - 2017-03-16.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   The Nordic Model under Pressure. Risk Regulation for the Future.

   Risk in Maritime Operation-RISKOP;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   Regulatory Dilemmas in Socio-technical Systems.

   Prevention of Accidents at Work, 9th international Conference;

   2017-10-03 - 2017-10-06.

  • Røyksund, Marie; Engen, Ole Andreas Hegland; Rosness, Ragnar

   (2017)

   From Scientific Knowledge to Practice.Implementation of an uncertainty based Risk Perspective in HSE..

   Prevention of Accidents at Work, 9th international Conference;

   2017-10-03 - 2017-10-06.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   HSE in the Norwegian Petroleum sector. Report to the Norwegian government.

   The top management team in Shell;

   2017-11-26.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet på Norsk Sokkel.

   LO Norsk Industri årskonferanse, Olje og Gass;

   2017-11-01.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet.

   Arbidsguppens rapport Helse, arbeidmiljø og Sikkerhet;

   2017-11-14.

  • Engen, Ole Andreas Hegland

   (2017)

   HMS på norsk sokkel. Handlingrommet, fleksibilitet og tillit.

   Norsk olje og gass. Årskonferanse HMS;

   2017-11-16.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   Beredskap på helsa løs.

   NRK Ytring.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Skotnes, Ruth Østgaard; Pettersen, Kenneth Arne; Morsut, Claudia

   (2015)

   A sociotechnical perspective on risk regulation and tripartite system in the Norwegian petroleum industry.

   Working on Safety, Porto;

   2015-09-23 - 2015-09-25.

  • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2015)

   Challenges Transferring Regulatory Regimes. The Norwegian - Brazilian case.

   Working on Safety, Porto 2015;

   2015-09-23 - 2015-09-25.

  • Hansen, Kåre; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2015)

   Er Statoils makt en fare for sikkerheten?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2015)

   Den største trusselen er fra Houston.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar

   (2013)

   Dilemmaer i Samfunnssikkerheten. Organisatoriske og politiske utfordringer.

   Nasjonal Statsviterkonferanse;

   2013-01-07 - 2013-01-09.

  • Engen, Ole Andreas

   (2013)

   Et skvettent Norge.

   Ytring : NRK.

  • Engen, Ole Andreas H; Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Trues offshore sikkerheten av EU?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H

   (2011)

   Complex roles and mixed norms - a dilemma for safety inspections?A case study from the Norwegian offshore oil and gas industry.

   Siciety of Risk Analysis (SRA);

   2011-06-06 - 2011-06-08.

  • Engen, Ole Andreas H

   (2011)

   En kommisjon ikke tilstrekkelig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas H; Matre, Jostein

   (2011)

   Slik ble flyreisen forandret etter 11. september.

  • Skotnes, Ruth Østgaard; Engen, Ole Andreas H

   (2011)

   Internal Control as Risk Management.

   27th EGOS Colloquium ;

   2011-06-06 - 2011-06-09.

  • Kalstad, Lise Marit; Engen, Ole Andreas H

   (2011)

   Ekspert: Overvåking Truer Sikkerhet.

  • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas

   (2010)

   Robust regulering av oljå.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas

   (2010)

   Derfor vil USA lære av Norge.

   ?.

   Hefte 4.

  • Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Engen, Ole Andreas

   (2009)

   Realist perspectives on risk - the possibility to analyse and manage security risks.

   VALDOR 2009;

   2009-06-08 - 2009-06-10.

  • Engen, Ole Andreas; Pettersen, Kenneth Arne; Olsvik, Elise Anonby; Nikolaissen, Trond

   (2008)

   The impact of Norwegian Social and Cultural Determinants in Risk Regulating Agencies.

   SAMRISK conference: Is There a Nordic Model for Societal Security & Safety;

   2008-11-01 - 2008-11-02.

  • Engen, Ole Andreas; Lindøe, Preben; Njå, Ove

   (2008)

   Samfunnssikkerhet - interessenter og spilleregler.

   ?.

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar; Rosenlund, Lennart

   (2005)

   Stability and Change. Technology & Knowledge Networks in the Norwegian Supplier Industry.

   Final Open Conference COST A-17;

   2005-06-09 - 2005-06-11.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway