Oluf Langhelle

Instituttleder

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EOJ SV-304
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Stokke, Jon Øyvind; Eilertsen, Hans Christian; Oftedal, Elin Merethe; Ingebrigtsen, Richard Andre; Striberny, Anja; Siikavuopio, Sten Ivar; Elvevoll, Edel Oddny; Bamal, Roopam; Bamal, Daniel; Kasana, Singara Singh; Andersson, Anna-Karin Margareta; Strømsheim, Erik Westad; Langhelle, Oluf; Sareen, Siddharth; Silvester, Benjamin Ronald; Agwu, Ukeje; Jaber, Tahrir

   (2024)

   Making CO2 a Resource The Interplay Between Research, Innovation and Industry .

   Routledge.

   ISBN 9781032483658.

  • Meadowcroft, James; Banister, David; Holden, Erling; Langhelle, Oluf; Linnerud, Kristin; Gilpin, Geoffrey

   (2019)

   What Next for Sustainable Development? Our Common Future at Thirty.

   Edward Elgar Publishing.

   ISBN 9781788975193.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Langhelle, O., Bohne, R. og Nørbech, T. E. (2018). Elektrisk veg i Norge? Oppsummering av en konseptanalyse. Trondheim: ELinGO. Elektrisk infrastruktur for godstransport..

  • Langhelle, Oluf

   (2017)

   ELinGO – på vei mot en transformasjon av tungtransporten? - Rammebetingelser, barrierer og muligheter .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-754-5.

  • Langhelle, Oluf

   (2014)

   International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization.

   Routledge.

   ISBN 978-0-415-81156-9.

  • Meadowcroft, James; Langhelle, Oluf; Ruud, Audun

   (2012)

   Democracy, governance and sustainable development: Moving beyond the impasse.

   Edward Elgar Publishing.

   ISBN 978-1-84980-756-2.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Rommetvedt, Hilmar; Langhelle, Oluf

   (2009)

   Trade Policy: National Interests and International Negotiations.

  • Meadowcroft, James; Langhelle, Oluf

   (2009)

   Caching the carbon : the politics and policy of carbon capture and storage.

   Edward Elgar Publishing.

   ISBN 978-1-84844-412-6.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business.

   Hefte 247.

  • Mikkelsen, Aslaug; Langhelle, Oluf

   (2008)

   Arctic oil and gas : sustainability at risk?.

   Routledge.

   ISBN 9780415443302.

  • Rommetvedt, Hilmar; Zajc, Drago; Langhelle, Oluf

   (2007)

   The Internationalization of National Parliaments: Norwegian Storting and Slovene Drzavni zbor.

  • Langhelle, Oluf; Rommetvedt, Hilmar

   (2007)

   Negotiations and Voluntary Agreements: A feasible Instrument for Sustainable Development?.

  • Langhelle, Oluf; Rommetvedt, Hilmar

   (2007)

   Negotiations and Voluntary Agreements: A feasible Instrument for Sustainable Development?.

   ISBN 9788249005420.

   Hefte 136.

  • Olsen, Odd Einar; Langhelle, Oluf; Engen, Ole Andreas

   (2006)

   Contradictions between risk management and sustainable development. I: Proceedings to the VALDOR 2006.

 • Formidling
  • Langhelle, Oluf

   (2023)

   En klimapolitikk underordnet petroleumspolitikken. I: Hvem har makt i norsk klimapolitikk? 15 bidrag og en analyse på tvers.

   ISBN 978-82-7613-755-2.

   s.50-53.

  • Langhelle, Oluf

   (2022)

   Grønnvasking og hvordan å ikke la deg lure!.

   Future students Days - Stage 2;

   2022-08-30.

  • Langhelle, Oluf

   (2022)

   Sustainability = Bullshit?.

   University Day – Stage 2: Do we TRUST each other?;

   2022-08-29.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode; Langhelle, Oluf

   (2020)

   Adapting design to context. A comparative study of three international organizations..

   Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap;

   2020-01-06 - 2020-01-08.

  • Langhelle, Oluf

   (2020)

   Bærekraftbegrepet - miljø og utvikling hånd i hånd? . I: Innføring i miljø- og ressursgeografi.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245021585.

   s.141-161.

  • Veggeland, Frode; Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf

   (2020)

   Adapting design to context. A comparative study of three international organizations .

   Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap;

   2020-01-06 - 2020-01-08.

  • Langhelle, Oluf

   (2020)

   The future of the oil industry in Rogaland … .

   Panel discussion: The oil industry and the region;

   2020-01-27.

  • Langhelle, Oluf

   (2020)

   Økonomisk vekst og klimakutt – kan de forenes?.

   «Kan økonomisk vekst, klimakutt og naturmangfold forenes?» ;

   2020-05-28.

  • Langhelle, Oluf

   (2020)

   Bærekraftsmålene: hvordan fremme; hvordan synliggjøre? .

   Innlegg på styremøte VID vitenskapelige høgskole;

   2020-06-18.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   Det grønne skiftet – utfordringer og muligheter.

   Kunnskaps_Tørst om «Det grønne skiftet»;

   2019-04-11.

  • Hågbo, Trond-Ola; Jørgensen, Dolly; Tveterås, Ragnar; Langhelle, Oluf; Hetland, Tom

   (2019)

   Paneldebatt: Kan grønn økonomisk vekst redde verden?.

   Forskningsdagene i Stavanger-regionen;

   2019-09-18.

  • Langhelle, Oluf; Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode

   (2019)

   The Design of International Organizations.

   ECPR General Conference ;

   2019-09-04 - 2019-09-07.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   Hva skal til for å oppfylle Paris avtalen? Hovedbudskap fra FNs klimapanels rapport om 1,5 grader .

   Verdiskapingskonferansen i Rogaland;

   2019-05-07.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   Pints w/Professors. Debate about Onshore Wind Power, with May Britt Jensen, Director of Environmental Affairs Department, County Governor of Rogaland, and Oluf Langhelle.

   Pints w/Professors;

   2019-05-09.

  • Handeland, Tine; Langhelle, Oluf

   (2019)

   Low carbon transitions, state imperatives and the imaginaries of energy scenarios: The case of Norway.

   10th International Sustainability Transitions conference ;

   2019-06-23 - 2019-06-26.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   CCS/CCUS/CC AND CONVERSION PANEL .

   AAPG ENERGY TRANSITION FORUM – A NEW ERA FOR THE GEOSCIENTIST 2019;

   2019-10-15 - .

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   Karbonfangst og lagring (CCS) .

   Medlemsmøte MDG;

   2019-11-07.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   Innlegg til debatt: Olje i Arktis - mulighet eller klimasinke?.

   Debattmøte;

   2019-11-05.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   FNs bærekraftsmål og veien videre.

   Tekna miljøgruppe åpent møte ;

   2019-11-14.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   Debatt: Er studentmobilitet bærekraftig i et klimaperspektiv?.

   Erasmusseminaret 2019;

   2019-11-21.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   The Paris Agreement, the SDGs and the (urgent) need for a transition.

   Fagforum, IMS, UiS;

   2019-11-22.

  • Langhelle, Oluf

   (2019)

   Hvordan kan utdannings- og forskningsinstitusjonene bidra til at vi får fart på energiomstillingen og legge til rette for at oljealderen på sikt avrundes med stil? Er utdanningsinstitusjonene per i dag fremoverlente nok? Samtale mellom blant andre Gunnar Eskeland, professor ved NHH og Oluf Langhelle, professor ved UiS. .

   Rådsmøte i Norsk klimastiftelse - 13. juni 2019;

   2019-06-13.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf

   (2018)

   Organisasjonsutforming i internasjonal politikk.

   Nasjonal fagkonferansen i statsvitenskap;

   2018-01-08 - 2018-01-10.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Bærekraftig utvikling og energi – på nytt i støpeskjeen .

   Fagforum, IMS, UiS;

   2018-01-30.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Paris avtalen, klimapolitikk og klimapartnere Rogaland.

   Klimapartnere Rogaland oppstartsmøte;

   2018-02-21.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   EUs tredje energimarkedspakke – hvilke konsekvenser for Norge? .

   Medlemsmøte Rogaland FrP ;

   2018-03-13.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Norwegian offshore oil and gas sector and Norwegian energy policy.

   Presentation for visit from Furman University, USA;

   2018-05-25.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Hvordan bør Norge manøvrere seg ut av oljealderen? Hvilket tidsperspektiv er fornuftig? .

   Innlegg Rådsmøte Norsk klimastiftelse;

   2018-05-31.

  • Langhelle, Oluf; Bohne, Rolf André; Nørbech, Tom E.

   (2018)

   Hovedfunn fra ELinGO – Orientering ved deltakere i konsortiet. Overrekkelse av rapport til samferdselsminister.

   Sluttkonferanse ELinGO;

   2018-06-12.

  • Langhelle, Oluf; Meadowcroft, James; Rosenbloom, Daniel

   (2018)

   Oluf Langhelle, James Meadowcroft, and Daniel Rosenbloom (2018)Politics and technology: capturing the state to accelerate socio-technical transitions for sustainability. Paper presented at International Sustainability Transitions (IST) Conference, Manchester.

   International Sustainability Transitions (IST) Manchester 2018;

   2018-06-11 - 2018-06-14.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Hva innebærer det å være studieprogramleder? .

   Innlegg på Opplæringsprogram for studieprogramledere;

   2018-09-14.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   The urgent need for Energy Transitions.

   Energy Transitions – Opportunities and Challenges in Germany, India and Norway;

   2018-10-08.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Omstilling til lavkarbonsamfunnet .

   Deltakersamling: Miljø & bærekraft;

   2018-11-14.

  • Langhelle, Oluf

   (2018)

   Bærekraftig utvikling, klima- og miljøpolitikk.

   Medlemsmøte, Gand Rotary;

   2018-11-26.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf; Narlikar, Amrita; Uhre, Andreas Nordang

   (2017)

   The Framing of Food Security in the Doha Round Negotiations: The Case of G33 and G10..

   ECPR General Conference;

   2017-09-07 - 2017-09-09.

  • Langhelle, Oluf

   (2017)

   Game of Thrones som herredømme: perspektiver fra ledelse og organisasjonsforskning.

   Game of Thrones: samfunnsvitenskapelige blikk;

   2017-01-25.

  • Langhelle, Oluf

   (2017)

   Sustainable Development as a Global-Arctic Matter: Imaginaries and Controversies.

   The Russian Far East, Arctic and China: Reshaping Northeast Asia in the 21st Century?;

   2017-05-25 - 2017-05-26.

  • Langhelle, Oluf

   (2017)

   Sustainability transitions – explaining the emerging (and non-emerging) transitions of Carbon Capture and Storage and electric vehicles in Norway.

   Energy & Climate Seminar;

   2017-03-21.

  • Langhelle, Oluf; Kern, Florian; Meadowcroft, James

   (2017)

   Political conflict as a driver of socio-technical transitions: the political landscape re-visited.

   IST 2017: Taking the lead in real world transitions. The 8th International Sustainability Transitions Conference;

   2017-06-18 - 2017-06-21.

  • Langhelle, Oluf

   (2017)

   The Lawsuit – and politics.

   Understanding Norway's Arctic Oil;

   2017-11-07.

  • Langhelle, Oluf

   (2017)

   Hvor står UiS i det grønne skiftet?.

   Grønn brytningstid – UiS om olje, miljøvennlig energi og omstilling;

   2017-09-20.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf

   (2015)

   Fiskeri- og landbruksinteressenes plass i norsk handelspolitikk..

   Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap;

   2015-01-05 - 2015-01-07.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Daugbjerg, Carsten; Langhelle, Oluf

   (2015)

   Challenging Agricultural Normalism in the Global Food Security Debate?.

   International Conference on Public Policy – ICPP;

   2015-07-01 - 2015-07-04.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Daugbjerg, Carsten; Langhelle, Oluf

   (2015)

   Coordinating food security policy in two different ideational settings: a comparison of Australia and Norway..

   ECPR General Conference;

   2015-08-26 - 2015-08-29.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf

   (2015)

   Norsk handelspolitikk etter 1995.

   Bokpresentasjon;

   2015-10-21.

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf

   (2014)

   Sustainable business? The myth of sustainable corporations.

   NEON-dagene 2014;

   2014-11-25 - 2014-11-27.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf

   (2014)

   Food security and trade: Contested ideas in two international organizations.

   International Political Science Association World Congress;

   2014-07-19 - 2014-07-24.

  • Tønnessen, Morten; Tønnessen, Morten; Langhelle, Oluf

   (2014)

   UiS må omstilles.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Langhelle, Oluf

   (2013)

   Miljøpolitikk - Norge og EU.

   Vinterkonferanse 2013;

   2013-02-02.

  • Langhelle, Oluf

   (2013)

   European Union Policy, goals and instruments in the period 2014 - 2020.

   Joint Conference;

   2013-01-31 - 2013-02-01.

  • Langhelle, Oluf

   (2013)

   2-gradersmålet og omfattende næringsutvikling i nord – et uløselig dilemma?.

   Nordområdekonferansen 2013;

   2013-11-20.

  • Langhelle, Oluf

   (2013)

   Competing Energy Visions: Which Energy Transition(s)?.

   Renewable Energy and Climate Change – Energy Visions and Energy Transitions, Seminar, UiS;

   2013-05-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway