Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Gundersen, Evy Margrethe; Aareskjold, Otto M

   (2012)

   Læring for praksis : : simulering som læringsmetode. I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 9788251928953.

   s.259-272.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2006)

   Pasienttilfredshet - en survey for kartlegging av omsorgskvalitet ved en medisinsk overvåkningsavdeling Patient satisfaction: a survey on quality of care in a medical intensive care unit.

   Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.

   ISSN 1501-4754.

   Volum Årgang 8.

   Hefte Nr. 1 2006.

   s.3-16.

 • Bøker og kapitler
  • Aareskjold, Otto M.

   (2003)

   Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling etter opphold ved en medisinsk overvåkning.

 • Formidling
  • Aareskjold, Otto Margon; Lieungh, Martin; Frivold, Gro; Forberg, Elisabeth; Morken, Ingvild Margreta; Skavern, Hege Jansen; Aune, Marte Leirdal; Bergli, Espen

   (2021)

   Intensivsykepleie - fra videreutdanning til spesialgodkjente intensivsykepleiere med masterkompetanse. Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning.

   nsf.no.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2004)

   Kvalitetsreformen - visjon eller virkelighet?.

   Årlig landsdekkende seminar for pedagoger, fagutviklere og ledere i regi av Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivs kepleiere;

   2004-09-01.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2004)

   Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling ved en medisinsk overvåkningsavdeling.

   Nordisk kongress for intensiv- og anestesisykepleiere, NoKIAS 2004;

   2004-09-04.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2004)

   Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters vurdering av kvalitet på pleie, omsorg og behandling ved en medisinsk overvåkningsavdeling.

   Sykepleieforum, Sentralsjukehuset i Rogaland;

   2004-09-28.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2004)

   Spesialsykepleierne er 'the missing link' i 'kjeden som redder liv' Hvordan kan spesialsykepleierne være en ressurs i 'kjeden som redder liv'.

   Akuttdager Helse Vest;

   2004-11-25 - 2004-11-26.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2003)

   Internasjonalt studiesamarbeid.

   Pedagogisk seminar, Landsgruppen av operasjonssykepleiere;

   2003-09-12.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2003)

   Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling etter et opphold ved en medisinsk overvåkning.

   Pedagogisk seminar, Landsgruppen av operasjonssykepleiere;

   2003-09-12.

  • Aareskjold, Otto M.

   (2002)

   Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling etter et opphold ved en medisinsk overvåkning.

   Solamøte for kardiologisk seksjon ved Sentralsjukehuset i Rogaland;

   2002-10-17.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway