Ove Kjetil Mikkelsen

Førsteamanuensis i maskinteknikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-226
Publikasjoner