Øystein Hatteland

Førsteamanuensis i endringsledelse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
KE C-218
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hatteland, Øystein

   (2011)

   Lemniskaten : en modell av ledelsesprosesser. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-934-4.

   s.210-238.

  • Hatteland, Øystein

   (2006)

   Etableringsprosessen. I: Perspektiver på entreprenørskap.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

 • Bøker og kapitler
  • Hatteland, Øystein

   (2014)

   Dynamische Oordeelsvorming in de Hogere Management Studies aan de Universitet van Stavanger. I: Praktijkboek. Dynamische oordeelsvorming een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie.

   ISBN 9789062388738.

   s.367-377.

  • Våge, Magne; Våge, Magne; Bjerkås, Trygve; Borch, Odd Jarl; Foss, Lene; Hatteland, Øystein; Lindberg, Frank; Soelberg, Frode; Soelberg, Frode; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein; Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Ljunggren, Anne Elisabeth; Madsen, Einar Lier; Rasmussen, Einar; Rasmussen, Einar; Richter, Kim

   (2006)

   Perspektiver på entreprenørskap.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 8276346731.

  • Engen, Ole Andreas; Gjelsvik, Martin; Hatteland, Øystein; Kvadsheim, Henrik; Nybø, Geir; Tveterås, Ragnar

   (2004)

   Radikale innovasjoner i etablerte foretak.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 8245000981.

  • Hatteland, Øystein

   (1999)

   Konstruktivt om entreprenørskap. Bokmelding av Olav R. Spilling (red.) ENTREPRENØRSKAP på norsk.

   Universitetsforlaget.

   Hefte 1.

  • Hatteland, Øystein; Heggheim, Alf Henning

   (1997)

   Evaluering av BU-fondets etablererstipendordning i Rogaland: Analyse basert på tildelingene gjort i 1993.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 82-7644-044-4.

   Hefte 33.

  • Hatteland, Øystein

   (1996)

   Perspektiver på etablereropplæringen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 82-7644-030-4.

  • Hatteland, Øystein

   (1996)

   Evaluering av Etablererskolen for kvinner i Rogaland. Prøveperioden 1991-93.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 82-7644-031-2.

 • Formidling
  • Hatteland, Øystein

   (2022)

   Where is the DJF quality?.

   International association for Dynamic Judgment formatinon. ;

   2022-09-23 - 2022-09-25.

  • Hatteland, Øystein; Viste, Ingunn

   (2014)

   Virksomheten som «sosial skulptur». Om «varme» som ressurs og rettesnor i organisasjonsdesignarbeidet.

   NEON konferansen 2014;

   2014-11-25 - 2014-11-27.

  • Hatteland, Øystein

   (2014)

   Fagsentrert eller personsentrert lederopplæring? Ja takk – begge deler!.

   NEON-konferansen 2014;

   2014-11-25 - 2014-11-27.

  • Hatteland, Øystein

   (2014)

   Moral intuition, -imagination & -technique in the fairitale Soria Moria castle.

   Masterclass in Dynamic Judgmentforming. ;

   2014-09-13 - 2014-09-16.

  • Hatteland, Øystein

   (2014)

   Looking for synergies between DJF and Theory-U.

   Masterclass in Dynamic Judgmentforming. ;

   2014-09-13 - 2014-09-16.

  • Hatteland, Øystein

   (2014)

   Min vei til Dynamic Judgment forming og Teori U – som didaktiske verktøy i undervisning av ledere og entreprenører.

   Den levende idé – hvordan arbeide med denne? Eksempler fra det praktiske liv;

   2014-01-31 - 2014-02-01.

  • Hatteland, Øystein

   (2014)

   Teori U – døråpner for mer enhetlig og samfunnsansvarlig ledelse? Erfaringer fra masterprogram i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.

   Den levende idé – hvordan arbeide med denne? Eksempler fra det praktiske liv;

   2014-01-31 - 2014-02-01.

  • Hatteland, Øystein

   (2013)

   HG - før, under og etter salget av JHE.

   IKS arbeidsseminar ;

   2013-04-02.

  • Hatteland, Øystein

   (2012)

   Rudolf Steiner som såmann til en fornyet voksenpedagogikk. Om min vei til DJF og Teori U som inpirasjonskilder i undervisningen.

   Foredrag åpent for allmenheten ;

   2012-11-13.

  • Hatteland, Øystein

   (2006)

   Studiepoeng for studentbedrifter.

   ?.

  • Hatteland, Øystein

   (2001)

   ”Prosjektet Jæren Rådgjeving”.

   Representantskapsmøtet i Telemark landbruksselskap;

   2001-04-17.

  • Hatteland, Øystein

   (2001)

   ”Evalueringsarbeidet Jæren rådgivning - landbruksrettleiing i grenselandet mellom ulike organisasjoner”.

   Åpent seminar i Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning;

   2001-06-06.

  • Hatteland, Øystein

   (1999)

   Two paradigms in farm management thinking. A presentation with emphasis on their relevance when conducting research on learning and information gathering in decision making.

   Learning in Farmers' Decision Making;

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hatteland, Øystein

   (2004)

   Gjennomført eksaminasjon av Helan Ramya Gamages PhD thesis UNDERSTANDING THE SOCIAL REALITIES OF ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE IN SRI LANKA: AN ALTERNATIVE PARADIGM.

  • Hatteland, Øystein

   (2001)

   Strategier og virkemidler i tiltaksarbeid for entreprenørskap. Forelesningsnotat.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway