Øyvind Meinich-Bache

Førsteamanuensis II i helseteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Publikasjoner