Øyvind Meinich-Bache

Førsteamanuensis II

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Publikasjoner