Øyvind Osjord

Universitetslektor i strategi og bedriftsutvikling

Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring