Parisa Roshaninejad

Stipendiat i materialfysikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
KE D-358