Per Einar Sæbbe

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-254

Bio

Per Einar Sæbbe er utdannet førskolelærer fra HSH i 1997, han har master i barnehagevitenskap fra UiS i 2010. Han begynte å jobbe ved institutt for barnehagelærerutdanning høsten 2010 og har vært vikar som universitetslektor, stipendiat og fast ansatt som førsteamanuensis fra høsten 2017. Han disputerte for graden Ph.d. 14.mai 2019 med avhandlingen Barnehagelærernes "matematikkundervisning" i barnehagen.

I tillegg til forskningsinteressen om barnehagedidaktikk og barnehagelæreres undervisningspraksis, underviser Per Einar i SRLE (samfunnsfag) og fordypningen i organisasjon og ledelse. Han er studieprogramleder for ABLU (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og videreutdanningen Barnehagepedagogikk. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Sæbbe, Per Einar

   (2019)

   Barnehagelæreres "matematikkundervisning" i barnehagen.

   ISBN 978-82-7644-842-9.

  • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit

   (2015)

   "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen .

 • Formidling
  • Wadel, Carl Cato; Sæbbe, Per Einar

   (2022)

   Reform uten oppskrift: Organisering av pedagoger etter innføringen av ny pedagognorm.

   Norsk Barnehageforskningskonferanse 2022. Paperpresentasjon;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Emilsen, Kari; Sæbbe, Per Einar; Slåtten, Mette Vaagan

   (2021)

   Vi trenger flere menn i barnehagen, Trettebergstuen!.

   Adresseavisen.

   ISSN 0805-3804.

  • Sæbbe, Per Einar; Gythfeldt, Max; Berner, Karin

   (2019)

   Utfordringer med å endre mottaket av nye studenter på programnivå.

   Studenter som inkluderes lykkes bedre;

   2019-12-09 - 2019-12-10.

  • Sæbbe, Per Einar

   (2019)

   Språk og "matematikkundervisning".

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2019-04-10.

  • Sæbbe, Per Einar

   (2019)

   Forbilder.

   Solaseminaret;

   2019-04-09.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2018)

   Undervisning i barnehagen? .

   Praksislærersamling;

   2018-09-12.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2018)

   Teaching mathematics in Kindergarten and School - similar or different?.

   POEM 2018;

   2018-05-29 - 2018-05-30.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2018)

   Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?.

   Solaseminaret;

   2018-04-17.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2017)

   Myter om å rekruttere menn til barnehagen.

   Sandnesposten.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Asking productive mathematical questions in kindergarten.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Teaching mathematics in Norwegian kindergartens.

   The 25th EECERA conference;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Aaserud, Geir; Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Norwegian educational institutions ”marketing” the kindergarten teacher education and profession.

   The 25th EECERA conference;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Voksenrollen i lek og inkludering.

   Fagdag Sandnes kommune, avdeling styrka barnehagetilbud;

   2015-08-27.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Barnehage for resten av livet. http://prosjekt.hib.no/barnehagepionerene/ressurser/artikler-2/.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Fra barnehagelærer i Egersund til verdenspresident i OMEP.

   Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk.

   ISSN 1501-9667.

   Volum 04.

   Hefte 2014.

   s.2-4.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Pre-school teacher`s mathematical competences.

   NAFOL-konferanse;

   2014-05-21.

  • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Norwegian preschool teacher's mathematical competence - The role of mathematical questions.

   EECERA 2014;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway