Hopp til hovedinnhold

Per Einar Sæbbe

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-254
Bio

Per Einar Sæbbe er utdannet førskolelærer fra HSH i 1997, han har master i barnehagevitenskap fra UiS i 2010. Han begynte å arbeide ved institutt for barnehagelærerutdanning høsten 2010 og har vært vikar som universitetslektor, stipendiat og førsteamanuensis siden høsten 2017. Han disputerte for graden PhD 14.mai 2019 med avhandlingen "barnehagelærernes "matematikkundervisning" i barnehagen.

I tillegg til forskningsinteressen om barnehagedidaktikk og barnehagelæreres undervisningspraksis, underviser Per Einar i SRLE (samfunnsfag) og fordypningen i organisasjon og ledelse. Han er studieprogramleder for ABLU (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og videreutdanningen Barnehagepedagogikk. 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sæbbe, Per Einar

   (2021)

   Forholdet mellom barnehagelærers faglige arbeid og en taus undervisningsforståelse i barnehagen. I: Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202651510.

   s.245-257.

  • Sæbbe, Per Einar; Mosvold, Reidar

   (2020)

   The complexity of teaching mathematics in kindergarten : A case study and conceptualization. I: Mathematics education in the early years : Results from the POEM4 conference, 2018.

   Springer Nature

   ISBN 9783030347758.

   s.385-400.

   DOI: 10.1007/978-3-030-34776-5_23

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2018)

   "Her var det to sauer". Om barnehagelæreres matematikkfokuserte kompetanse.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.5617/adno.4022

  • Sæbbe, Per-Einar; Pramling Samuelsson, Ingrid

   (2017)

   Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen? :.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 14.

   Hefte 7.

   s.1-15.

   DOI: 10.7577/nbf.1731

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 21.

   Hefte 4.

   s.79-93.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Asking productive mathematical questions in kindergarten. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.1982-1989.

  • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Tasks of teaching mathematics in kindergarten. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014.

   ISBN 978-952-5993-17-2.

   s.339-348.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2013)

   "Han går oppover mens han går nedover!" Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i klatrevegg.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 6.

   Hefte 18.

   DOI: 10.7577/nbf.484

 • Bøker og kapitler
  • Sæbbe, Per Einar

   (2019)

   Barnehagelæreres "matematikkundervisning" i barnehagen.

   ISBN 978-82-7644-842-9.

  • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit

   (2015)

   "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen .

 • Formidling
  • Emilsen, Kari; Sæbbe, Per Einar; Slåtten, Mette Vaagan

   (2021)

   Vi trenger flere menn i barnehagen, Trettebergstuen!.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

  • Sæbbe, Per Einar

   (2019)

   Språk og "matematikkundervisning".

  • Sæbbe, Per Einar; Berner, Karin

   (2019)

   Utfordringer med å endre mottaket av nye studenter på programnivå.

  • Sæbbe, Per Einar

   (2019)

   Forbilder.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2018)

   Undervisning i barnehagen? .

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2018)

   Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2018)

   Teaching mathematics in Kindergarten and School - similar or different?.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2017)

   Myter om å rekruttere menn til barnehagen.

   Sandnesposten

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Asking productive mathematical questions in kindergarten.

  • Aaserud, Geir; Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Norwegian educational institutions ”marketing” the kindergarten teacher education and profession.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Voksenrollen i lek og inkludering.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Teaching mathematics in Norwegian kindergartens.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Norwegian preschool teacher's mathematical competence - The role of mathematical questions.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Barnehage for resten av livet. http://prosjekt.hib.no/barnehagepionerene/ressurser/artikler-2/.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Fra barnehagelærer i Egersund til verdenspresident i OMEP.

   Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk

   ISSN 1501-9667.

   Volum 04.

   Hefte 2014.

   s.2-4.

  • Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Pre-school teacher`s mathematical competences.

  • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway