Per Henning Uppstad

Professor i spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-225

Bio

Uppstad has a background in historical linguistics with holds a Ph.D. in general linguistics from University of Lund, Sweden, with the thesis "Language and literacy. Some fundamental issues in the research on reading and writing" (2005). His doctoral work consists of theoretical, critical and constructive analyses of main strands of linguistic philosophy - and their consequences - underpinning research on dyslexia, reading and writing. In particular, his work challenges some central assumptions in current dyslexia, reading and writing research.  

He has contributed to the research community on reading, writing and literacy in several key ways. First as co-founder of the nordic conference of reading, writing and literacy, "Skriv!Les!",  and a one of the founding editors of Nordic Journal of Literacy Research

His recent research spans over several fields, from research on writing and writing processes, over innovative ways to identify struggling readers to reading interventions for struggling readers. Current research research foci includes adaptive tests development and theoretical work on skills development and motivation. 

Education: 

2005 Ph.D. General Linguistics, University of Lund, Sweden

1993 MA Nordic Language and Literature, University of Bergen, Norway

Experience: 

Professor, University of Stavanger, 2014 - 

Visiting Professor, Volda University College, 2016-2021

Associate professor, University of Stavanger, 2005-2014

Ph.D.-candidate, University of Lund, Sweden, 2002- 2005

Assistant professor, Stavanger University College, Norway, 1997-2002

National Service, Navy, 1996-1997

Filantropical work, 1994-1996, Congo, Africa

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer

   (2018)

   «My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition.

   Universitetet i Oslo.

   ISBN 9788230838594.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Forord. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.5-8.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0381-2.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Forord. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0381-2.

   s.7-8.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande.

   Studentlitteratur AB.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245005967.

  • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9789172760806.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   Language and Literacy Some fundamental issues in research on reading and writing.

  • Uppstad, Per Henning

   (2002)

   Kan det liggja interessante innsikter om læring av skrive språk i ei ny tilnærming til talt språk?.

 • Formidling
  • Bakken, Arild Michel; Walgermo, Bente Rigmor; Uppstad, Per Henning

   (2023)

   AILIT: Background and literature review.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Nygård, Mari; Greenall, Annjo Klungervik; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Bjuda på,rundbrenner og "takk skal du få". Språksnakk..

  • Walgermo, Bente Rigmor; McTigue, Erin Margaret; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Student's voices: A systematic review of writing motivation in early elementary education.

   SIG-Writing Conference;

   2022-06-20 - 2022-06-22.

  • Alves-Wold, Aline; Walgermo, Bente R.; McTigue, Erin ; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Student's voices: A systematic review of writing motivation in early elementary education.

   SIG-Writing Conference;

   2022-06-20 - 2022-06-22.

  • Eide, Kristin Melum; Sonstad, Klaus; Uri, Helene; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Språksnakk: Pomp og prakt, gebursdag og sjølending .

  • Walgermo, Bente Rigmor; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Motivational Dynamics of interest, self-concept and skill within a reading test situation.

   NERA Conference Reykjavík 2022;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Debattinnlegg om hvem og hva som bestemmer over prøvene i skolen.

   Arendalsuka;

   2022-08-15 - .

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2022)

   Fagfolk: unødvendig med skjerm allerede ved skolestart.
  • Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Morer vi oss til døde?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Kartleggingsprøvene finn det dei skal.
  • Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Tidleg innsats i skolen er å gi mogleg­heiter til deltaking.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Bakken, Arild Michel; Walgermo, Bente Rigmor; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Adaptvurder: A formative adaptive reading test for third grade in norway .

   IACAT 22 Frankfurt 8th Conference: Enhancing testing and assessment in the digital age with computerized adaptive testing;

   2022-09-20 - 2022-09-22.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; McTigue, Erin

   (2022)

   Shared responsibility between teachers predicts student achievement in co-taught literacy classes.

   13th ARLE Conference;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Rogne, Wenke Mork; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Nasjonalt DigiHand-webinar.

   DigiHand-webinar;

   2021-04-14.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Skal teknologien styre? Eit kritisk blikk på skrivestøtte for elevar med dysleksi..

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.43-47.

  • Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Ja til endå betre nasjonale prøver.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2020)

   «Eit norgesglass med meir enn tretten humler i».

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2019)

   Er det eigentleg meir friminutt 6 åringane i skulen treng?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Bakken, Arild Michel; Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Towards formulating principles for developing strong items for screening tests in reading.

   IAEA Annual conference;

   2019-09-22 - 2019-09-27.

  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   - Vi kunne endret hele situasjonen.
  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Slik lykkes du med lesespill i begynneropplæringa.
  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?.

   18th Biennial Earli Conference on learning and instruction;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing. .

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.50-55.

  • Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Er TV-serier like bra som bøker? .
  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2019)

   6-åringar: – Meir leik i undervisninga.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin ; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut

   (2019)

   Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet –et forskningsbasert eksempel på tidlig innsats.

   Språkkommunekonferanse;

   2019-10-24 - 2019-10-25.

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom.

   ICSEI 2019 (International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-08 - 2019-01-11.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   An investigation of the relationship between transcription, word-level fluency and quality in written composition.

   Sig Writing;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Tidlig innsats i skolen - til en høy pris.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2018)

   Kvifor leikar dei ikkje?.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Forsking og truverde: Verdispørsmål og forskingskvalitet ikkje det same.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Kva har eigentleg spisefri med framtida å gjere?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Framover mot betre dokumentasjon på testar i skolen.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Opplæring i nynorsk som skriftspråk, utan dialektane.

   Symposium om skriftkultur;

   2018-06-06 - 2018-06-07.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Me treng betre dokumentasjon på testar i skolen.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Kva har spisefri med framtida å gjere? .
  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Skal finne ut om iPad-en ødelegger håndskriften.
  • Solheim, Oddny Judith; Torppa, Minna; Uppstad, Per Henning; Lerkkanen, Marja-Kristiina

   (2018)

   School entry prediction of poor reading by the end of Grade 1. A Norwegian – Finnish comparison. .

   Earli SIG 5 Conference 2018 – Learning and Development in Early Childhood;

   2018-08-28 - 2018-08-31.

  • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics.

   Sig EARLI 2018 – Learning and development in early childhood;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste elevane?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?.

   Society for the Scientific Study of Reading Conference;

   2018-07-18 - 2018-07-21.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn.

   Lærersamling På sporet prosjektet;

   2017-06-13.

  • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies.

   17th Biennial EARLI Conference for research on learning and instruction;

   2017-08-20 - 2017-09-02.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.
  • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker..

   Statpedkonferansen 2017;

   2017-03-21 - 2017-03-22.

  • Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Practical skills for writing process research in primary and secondary schools.

   Norwegian Reading Centre / COST European Literacy Network Training school;

   2017-10-16 - 2017-10-18.

  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid.

   Skriv Les;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

   24th Annual SSSR Meeting;

   2017-07-12 - 2017-07-15.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Skriv! Les! 2017;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?.

   Skriv!Les!;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Utdanningskonferansen 2016;

   2016-11-08.

  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H.

   (2016)

   Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties.

   National Network series on Perspectives on Developmental Deficits;

   2016-04-15.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
  • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

   Twenty-Third Annual Meeting: Society for the Scentific Studies of Reading ;

   2016-07-13 - 2016-07-16.

  • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1..

   The British Dyslexia Association's 10th International Conference 2016;

   2016-03-10 - 2016-03-12.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children.

   Finnish-Norwegian Workshop in learning Analytics;

   2015-05-21 - 2015-05-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Forsker på lese- og skrivevansker.
  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige.
  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Identification of at-risk children in the On Track project.

   Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart.

   Fagdag for skolene i På sporet ;

   2015-09-10.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing .

   Språknett;

   2015-11-11 - 2015-11-12.

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students.

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer games can pick up dyslexia in minority pupils.

  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Misbruk av hjerneforskning.
  • Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Dataspill kan avdekke dysleksi.
  • Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Dataspill og dysleksi.
  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   On Track; Why early reading intervention?.

   Best practices in the Norwegian Education System;

   2015-01-29.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2015-06-16.

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Processes and Products in Reading and Writing.

   Production and Perception in Different Modalities: Linguistic, Cognitive and Developmental Perspectives. Symposium in Honor of Sven Strömqvist;

   2014-11-21 - 2014-11-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Kvakksalvarar i klasserommet.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 14.

   s.46-46.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read.

   Conference on Writing Research 2014;

   2014-08-27 - 2014-08-29.

  • Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Slik skriv me i framtida.

   Kunnskapsreisen ;

   2014-03-19.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Dyslexic students writing with and without visual feedback.

   British Dyslexia Assosiation;

   2014-03-27 - 2014-03-29.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student.

   British Dyslexia Association 9th International Conference ;

   2014-03-27 - .

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-13.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen..

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-08-13.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet.

   Erfaringsdeling i forbindelse med konferansen Online Educa;

   2014-12-04 - 2014-12-05.

  • Uppstad, Per Henning

   (2014)

   S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l Teknologisk lese- og skrivestøtte sett frå the dark side.

   Lesedigg. Den digitale lesehverdagen i skole og barnehage. Nasjonal konferanse om lesing. ;

   2014-04-07 - 2014-04-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Presentasjon av På sporet prosjektet.

   Fagmøte i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavanger;

   2014-12-18.

  • Uppstad, Per Henning

   (2013)

   S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l.

   Forsker Stand-Up;

   2013-09-25.

  • Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Matematikk som fremmedspråk.

   Samisk matematikksymposium;

   2013-12-04.

  • Uppstad, Per Henning; Ommundsen, Odd Ragnar Waade

   (2013)

   Om lesing.

   Fagmøte for foreldre;

   2013-01-29.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

   Nasjonal konferanse ;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   På sporet-prosjektet.

   Møte med Oslo kommune;

   2013-12-10 - .

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?.

   Skriv! Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   De skal redde lærelysten.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark

   (2013)

   Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?.

   Skriv!Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene

   (2013)

   Må leksa lese fem ganger?.

  • Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Rønneberg, Vibeke

   (2013)

   Frequency Machines, Intelligent Editing & Aided Review.

   Workshop on Writing Research;

   2013-09-16 - 2013-09-17.

  • Wagner, David; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Does Color Matter in Comics' Reading?.

   ECEM 2013;

   2013-08-12 - 2013-08-17.

  • Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Skrift som språk - utfordringar som skrifta representerer.

   Fagmøte for tilsette ved nynorsksenteret;

   2012-09-03.

  • Uppstad, Per Henning; Torgersen, Kjell Inge; Ommundsen, Odd Ragnar Waade

   (2012)

   Lese mykje - jada. Ikkje lure seg unna - neida. Om moglegheiter ved å ta eit literacy-perspektiv som orienteringspunkt i språk- og fagopplæring.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2012-03-26 - 2012-03-27.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Literary education as a transition between everyday language and academic literacy.

   The many languages of literature: Literature education in multilingual and intercultural settings;

   2012-04-30 - 2012-05-02.

  • Uppstad, Per Henning

   (2011)

   Munnlege og skriftlige ferdigheiter.

   Kurs med fokus på Leselos for lærarar;

   2011-03-02 - 2011-03-03.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2011)

   Lese- og arbeidsmåter hos elever med ulik grad av tiltro til egne leseferdigheter.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Om å skriva med ein lesar i tankane.

   Fagmøte i Statoil, kommunikasjonsavdelinga;

   2010-12-10.

  • Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Ideen om det einspråklige mennesket.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2010)

   What does a reader actually read?.

   Fagmøte i Aker Solutions;

   2010-02-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   The role of writing in demonstrating reading comprehension.

   SIG Writing 2010;

   2010-09-08 - 2010-09-10.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2009)

   Learning to write: the role of taking another?s perspective.

   IAIMTE : Re-thinking Literacies - Languages, Literatures and Cultures;

   2009-06-23 - 2009-06-26.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2009)

   What expert writers do when they don't solve problems.

   IAIMTE : Re-thinking Literacies - Languages, Literatures and Cultures;

   2009-06-23 - 2009-06-26.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket.

   Pro-salong, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening;

   2008-10-02.

  • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Are there age differences in in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI;

   2007-08-28 - 2007-09-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: reading during writing.

   12th Bienneal Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI;

   2007-08-28 - 2007-09-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: relations between reading and reading while answering.

   Scandinavian workshop of applied eyetracking;

   2007-02-07 - 2007-02-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Eye tracking and reading of science text books. Some pedgagogical reflections.

   Comenius Contact Seminar;

   2007-10-03 - 2007-10-07.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.
  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.
  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne.
  • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   The 1st Scandinavian Workshop on Applied Eye-Tracking;

   2006-02-06 - 2006-02-08.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.
  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.
  • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Elever som leser læreboktekst.

   utenTitteltekst;

   2006-11-07.

  • Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?.

   ?.

   Volum 1.

   s.29-31.

  • Uppstad, Per Henning

   (2006)

   På sviktande grunnlag.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   The doubling of consonants in a text-writing task.

   SIGWriting 10th international conference of the EARLI special interest group in writing;

   2006-09-20 - 2006-09-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Lesing og ferdighetsbegrepet.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Volum 6.

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2006)

   Kva kan me fortelja ved å telja?.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.58-63.

  • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   The Scandinavian Workshop on Applied Eye-tracking;

   2006-02-09 - 2006-02-10.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   The dynamics of written language acquisition.

   IAIMTE 5 - International Association for The Improvement of Mother Tongue Education;

   2005-05-10 - 2005-05-13.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   On defining 'language' in reading and writing research.

   Fourth European Graduate School on Literacy;

   2005-08-20 - 2005-08-25.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   Forsker utforder leseopplæringen.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   [Anmeldelse]Helene Uri: Hva er språk?.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Hefte Årg. 23, nr 1.

   s.130-134.

  • Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   ScriptLog - a tool for analalyzing online writing.

   SiG Writing 2004;

   2004-09-20 - 2004-09-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Tverrspråklege studiar av staving.

   Seminaret: Kva måler vi med Scriptlog?;

   2004-01-21.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Nye spor i skriveforskinga.

   Open fagdag;

   2004-11-26.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?.

   utenTitteltekst;

   2004-09-24.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Kva er lesing?.

   Språkforum;

   2004-11-19.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Refleksjonar kring fonemet.

   Språkforum;

   2004-03-12.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Spelling - strategy or skill?.

   SiG Writing 2004;

   2004-09-20 - 2004-09-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Frå forteljingar om det sjølvsagte til vidsynt språkvitskap. Melding av boka Språkmøte - ei innføring i sosiolingvistikk.

   ?.

   Volum 1.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Om elefantar i lese- og skrivevitskapen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Kva er skriving? Tankar frå konferansen SiG-Writing 2004,Genève 20. - 22. sept.

   ?.

   Volum 2.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2003)

   ScriptLog – a new approach to Writing Processes.

   Seminaret “A Norwegian Approach to the Treatment of Dyslexia in Connection with E-learning” holdt i anledning det kongelige s atsbesøk i Brüssel, mai 2003.;

   2003-05-20 - 2003-05-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   Kva har Pippi med språkteori å gjera?.

   utenTitteltekst;

   2003-09-24.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   The problematic status of written language.

   utenTitteltekst;

   2003-12-01.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students.

   The 4th international symposium on bilingualism;

   2003-04-30 - 2003-05-03.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   Språket: litt transport og mykje spel.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   Det kopierande menneske - Homo Xerox.

   Rogalands Avis.

  • Uppstad, Per Henning

   (2002)

   Skrive- og tenkjevanskar.

   ?.

   Volum 1.

   s.23-25.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget.

   Fagmøte;

   2001-03-23.

  • Uppstad, Per Henning

   (2001)

   Kroppen i teksten - metaforisk nærleik i moderne avstandsmedia.

   Seminar om "ordet og kjødet";

   2001-10-06 - 2001-10-07.

  • Uppstad, Per Henning

   (2001)

   Språk og fag - i norskfaget og andre fag.

   Konference om forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog, Reykjavik;

   2001-05-23 - 2001-05-25.

  • Uppstad, Per Hennnig; Aursland, Sveinbjørn; Vikingstad, Evy; Østrem, Nils Olav; Jacobsen, Ingeborg Stene

   (1998)

   Kvinnfolka går i Torvastadkjørkjo, og mannfolkå går i Kadlakjørkjo nokre namn frå sjøen på Vest-Karmøy.

   Årbok for Karmsund.

   ISSN 0801-4264.

   s.172-184.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Bakken, Arild Michel; Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke ; Vadstein, Anne Marta Vinsrygg; Thisland, Kirsti

   (2023)

  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Bakken, Arild Michel; Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke ; Vadstein, Anne Marta Vinsrygg; Thisland, Kirsti

   (2022)

   Kartleggingsprøve i lesing for 3. trinn (Nynorsk/Bokmål).
  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Manual. ABC-les-skriv-forstå.
  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   GraphoGame Norsk.
  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Bokstaver!.
  • Uppstad, Per Henning; Flesjå, Jens; Torgersen, Kjell Inge

   (2012)

   Ei kort førelesing om lesing.

  • Torgersen, Kjell Inge; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Or - for deg som ikkje finn ord.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway