Hopp til hovedinnhold

Per Henning Uppstad

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24135
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer

   (2018)

   «My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition.

   ISBN 9788230838594.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Forord. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0381-2.

   s.7-8.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0381-2.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Forord. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.5-8.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245005967.

  • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004.

   ISBN 9789172760806.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   Language and Literacy Some fundamental issues in research on reading and writing.

  • Uppstad, Per Henning

   (2002)

   Kan det liggja interessante innsikter om læring av skrive språk i ei ny tilnærming til talt språk?.

 • Formidling
  • Eide, Kristin Melum; Sonstad, Klaus; Uri, Helene; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Språksnakk: Pomp og prakt, gebursdag og sjølending .

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2022)

   Fagfolk: unødvendig med skjerm allerede ved skolestart.
  • Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Morer vi oss til døde?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Kartleggingsprøvene finn det dei skal.
  • Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Tidleg innsats i skolen er å gi mogleg­heiter til deltaking.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; McTigue, Erin

   (2022)

   Shared responsibility between teachers predicts student achievement in co-taught literacy classes.

   13th ARLE Conference;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Nygård, Mari; Greenall, Annjo Klungervik; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Bjuda på,rundbrenner og "takk skal du få". Språksnakk..

  • Walgermo, Bente Rigmor; McTigue, Erin Margaret; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Student's voices: A systematic review of writing motivation in early elementary education.

   SIG-Writing Conference;

   2022-06-20 - 2022-06-22.

  • Alves-Wold, Aline; Walgermo, Bente R.; McTigue, Erin ; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Student's voices: A systematic review of writing motivation in early elementary education.

   SIG-Writing Conference;

   2022-06-20 - 2022-06-22.

  • Rogne, Wenke Mork; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Nasjonalt DigiHand-webinar.

   DigiHand-webinar;

   2021-04-14.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Skal teknologien styre? Eit kritisk blikk på skrivestøtte for elevar med dysleksi..

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.43-47.

  • Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Ja til endå betre nasjonale prøver.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2020)

   «Eit norgesglass med meir enn tretten humler i».

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   - Vi kunne endret hele situasjonen.
  • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2019)

   6-åringar: – Meir leik i undervisninga.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Er TV-serier like bra som bøker? .
  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing. .

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.50-55.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?.

   18th Biennial Earli Conference on learning and instruction;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Slik lykkes du med lesespill i begynneropplæringa.
  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   På sporet –et forskningsbasert eksempel på tidlig innsats.

   Språkkommunekonferanse;

   2019-10-24 - 2019-10-25.

  • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin ; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut

   (2019)

   Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom.

   ICSEI 2019 (International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-08 - 2019-01-11.

  • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2019)

   Er det eigentleg meir friminutt 6 åringane i skulen treng?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Opplæring i nynorsk som skriftspråk, utan dialektane.

   Symposium om skriftkultur;

   2018-06-06 - 2018-06-07.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Me treng betre dokumentasjon på testar i skolen.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Framover mot betre dokumentasjon på testar i skolen.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Kva har spisefri med framtida å gjere? .
  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   An investigation of the relationship between transcription, word-level fluency and quality in written composition.

   Sig Writing;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Tidlig innsats i skolen - til en høy pris.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Skal finne ut om iPad-en ødelegger håndskriften.
  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Forsking og truverde: Verdispørsmål og forskingskvalitet ikkje det same.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2018)

   Kvifor leikar dei ikkje?.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Kva har eigentleg spisefri med framtida å gjere?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?.

   Society for the Scientific Study of Reading Conference;

   2018-07-18 - 2018-07-21.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet.

   Godt i gang? Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Uppstad, Per Henning

   (2018)

   Kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste elevane?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics.

   Sig EARLI 2018 – Learning and development in early childhood;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Solheim, Oddny Judith; Torppa, Minna; Uppstad, Per Henning; Lerkkanen, Marja-Kristiina

   (2018)

   School entry prediction of poor reading by the end of Grade 1. A Norwegian – Finnish comparison. .

   Earli SIG 5 Conference 2018 – Learning and Development in Early Childhood;

   2018-08-28 - 2018-08-31.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Skriv! Les! 2017;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?.

   24th Annual SSSR Meeting;

   2017-07-12 - 2017-07-15.

  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid.

   Skriv Les;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Practical skills for writing process research in primary and secondary schools.

   Norwegian Reading Centre / COST European Literacy Network Training school;

   2017-10-16 - 2017-10-18.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn.

   Lærersamling På sporet prosjektet;

   2017-06-13.

  • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies.

   17th Biennial EARLI Conference for research on learning and instruction;

   2017-08-20 - 2017-09-02.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.
  • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker..

   Statpedkonferansen 2017;

   2017-03-21 - 2017-03-22.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?.

   Skriv!Les!;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   Utdanningskonferansen 2016;

   2016-11-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

   Twenty-Third Annual Meeting: Society for the Scentific Studies of Reading ;

   2016-07-13 - 2016-07-16.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H.

   (2016)

   Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties.

   National Network series on Perspectives on Developmental Deficits;

   2016-04-15.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving.

   Fagdag for deltakerskolene i På sporet 2016;

   2016-06-14.

  • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1..

   The British Dyslexia Association's 10th International Conference 2016;

   2016-03-10 - 2016-03-12.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children.

   Finnish-Norwegian Workshop in learning Analytics;

   2015-05-21 - 2015-05-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Forsker på lese- og skrivevansker.
  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige.
  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2015-06-16.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   On Track; Why early reading intervention?.

   Best practices in the Norwegian Education System;

   2015-01-29.

  • Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Dataspill og dysleksi.
  • Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Dataspill kan avdekke dysleksi.
  • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Misbruk av hjerneforskning.
  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Identification of at-risk children in the On Track project.

   Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart.

   Fagdag for skolene i På sporet ;

   2015-09-10.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing .

   Språknett;

   2015-11-11 - 2015-11-12.

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer games can pick up dyslexia in minority pupils.

  • Uppstad, Per Henning

   (2014)

   S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l Teknologisk lese- og skrivestøtte sett frå the dark side.

   Lesedigg. Den digitale lesehverdagen i skole og barnehage. Nasjonal konferanse om lesing. ;

   2014-04-07 - 2014-04-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Presentasjon av På sporet prosjektet.

   Fagmøte i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavanger;

   2014-12-18.

  • Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Slik skriv me i framtida.

   Kunnskapsreisen ;

   2014-03-19.

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet.

   Erfaringsdeling i forbindelse med konferansen Online Educa;

   2014-12-04 - 2014-12-05.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-13.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen..

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-08-13.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student.

   British Dyslexia Association 9th International Conference ;

   2014-03-27 - .

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Dyslexic students writing with and without visual feedback.

   British Dyslexia Assosiation;

   2014-03-27 - 2014-03-29.

  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne

   (2014)

   God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving.

   Fagdag for deltagerskolene i På sporet;

   2014-05-20.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read.

   Conference on Writing Research 2014;

   2014-08-27 - 2014-08-29.

  • Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Kvakksalvarar i klasserommet.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 14.

   s.46-46.

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Processes and Products in Reading and Writing.

   Production and Perception in Different Modalities: Linguistic, Cognitive and Developmental Perspectives. Symposium in Honor of Sven Strömqvist;

   2014-11-21 - 2014-11-22.

  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene

   (2013)

   Må leksa lese fem ganger?.

  • Wagner, David; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Does Color Matter in Comics' Reading?.

   ECEM 2013;

   2013-08-12 - 2013-08-17.

  • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   På sporet-prosjektet.

   Møte med Oslo kommune;

   2013-12-10 - .

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

   Nasjonal konferanse ;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Uppstad, Per Henning; Ommundsen, Odd Ragnar Waade

   (2013)

   Om lesing.

   Fagmøte for foreldre;

   2013-01-29.

  • Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Matematikk som fremmedspråk.

   Samisk matematikksymposium;

   2013-12-04.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?.

   Skriv! Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   De skal redde lærelysten.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark

   (2013)

   Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?.

   Skriv!Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Uppstad, Per Henning

   (2013)

   S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l.

   Forsker Stand-Up;

   2013-09-25.

  • Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Rønneberg, Vibeke

   (2013)

   Frequency Machines, Intelligent Editing & Aided Review.

   Workshop on Writing Research;

   2013-09-16 - 2013-09-17.

  • Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Skrift som språk - utfordringar som skrifta representerer.

   Fagmøte for tilsette ved nynorsksenteret;

   2012-09-03.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Literary education as a transition between everyday language and academic literacy.

   The many languages of literature: Literature education in multilingual and intercultural settings;

   2012-04-30 - 2012-05-02.

  • Uppstad, Per Henning; Torgersen, Kjell Inge; Ommundsen, Odd Ragnar Waade

   (2012)

   Lese mykje - jada. Ikkje lure seg unna - neida. Om moglegheiter ved å ta eit literacy-perspektiv som orienteringspunkt i språk- og fagopplæring.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2012-03-26 - 2012-03-27.

  • Uppstad, Per Henning

   (2011)

   Munnlege og skriftlige ferdigheiter.

   Kurs med fokus på Leselos for lærarar;

   2011-03-02 - 2011-03-03.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2011)

   Lese- og arbeidsmåter hos elever med ulik grad av tiltro til egne leseferdigheter.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Uppstad, Per Henning

   (2010)

   What does a reader actually read?.

   Fagmøte i Aker Solutions;

   2010-02-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   The role of writing in demonstrating reading comprehension.

   SIG Writing 2010;

   2010-09-08 - 2010-09-10.

  • Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Om å skriva med ein lesar i tankane.

   Fagmøte i Statoil, kommunikasjonsavdelinga;

   2010-12-10.

  • Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Ideen om det einspråklige mennesket.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2009)

   Learning to write: the role of taking another?s perspective.

   IAIMTE : Re-thinking Literacies - Languages, Literatures and Cultures;

   2009-06-23 - 2009-06-26.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2009)

   What expert writers do when they don't solve problems.

   IAIMTE : Re-thinking Literacies - Languages, Literatures and Cultures;

   2009-06-23 - 2009-06-26.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket.

   Pro-salong, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening;

   2008-10-02.

  • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Are there age differences in in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI;

   2007-08-28 - 2007-09-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Eye tracking and reading of science text books. Some pedgagogical reflections.

   Comenius Contact Seminar;

   2007-10-03 - 2007-10-07.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: reading during writing.

   12th Bienneal Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI;

   2007-08-28 - 2007-09-01.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2007)

   Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: relations between reading and reading while answering.

   Scandinavian workshop of applied eyetracking;

   2007-02-07 - 2007-02-08.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.
  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.
  • Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Lesing og ferdighetsbegrepet.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Volum 6.

  • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil

   (2006)

   Kva kan me fortelja ved å telja?.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.58-63.

  • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   The Scandinavian Workshop on Applied Eye-tracking;

   2006-02-09 - 2006-02-10.

  • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   The 1st Scandinavian Workshop on Applied Eye-Tracking;

   2006-02-06 - 2006-02-08.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Forsker på lesing med hjelm.
  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.
  • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Elever som leser læreboktekst.

   utenTitteltekst;

   2006-11-07.

  • Uppstad, Per Henning

   (2006)

   Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?.

   ?.

   Volum 1.

   s.29-31.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   The doubling of consonants in a text-writing task.

   SIGWriting 10th international conference of the EARLI special interest group in writing;

   2006-09-20 - 2006-09-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2006)

   På sviktande grunnlag.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne.
  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   [Anmeldelse]Helene Uri: Hva er språk?.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Hefte Årg. 23, nr 1.

   s.130-134.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   The dynamics of written language acquisition.

   IAIMTE 5 - International Association for The Improvement of Mother Tongue Education;

   2005-05-10 - 2005-05-13.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   On defining 'language' in reading and writing research.

   Fourth European Graduate School on Literacy;

   2005-08-20 - 2005-08-25.

  • Uppstad, Per Henning

   (2005)

   Forsker utforder leseopplæringen.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Kva er lesing?.

   Språkforum;

   2004-11-19.

  • Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   ScriptLog - a tool for analalyzing online writing.

   SiG Writing 2004;

   2004-09-20 - 2004-09-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Nye spor i skriveforskinga.

   Open fagdag;

   2004-11-26.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?.

   utenTitteltekst;

   2004-09-24.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Tverrspråklege studiar av staving.

   Seminaret: Kva måler vi med Scriptlog?;

   2004-01-21.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Refleksjonar kring fonemet.

   Språkforum;

   2004-03-12.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Frå forteljingar om det sjølvsagte til vidsynt språkvitskap. Melding av boka Språkmøte - ei innføring i sosiolingvistikk.

   ?.

   Volum 1.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Om elefantar i lese- og skrivevitskapen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Kva er skriving? Tankar frå konferansen SiG-Writing 2004,Genève 20. - 22. sept.

   ?.

   Volum 2.

  • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2004)

   Spelling - strategy or skill?.

   SiG Writing 2004;

   2004-09-20 - 2004-09-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   Språket: litt transport og mykje spel.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2003)

   ScriptLog – a new approach to Writing Processes.

   Seminaret “A Norwegian Approach to the Treatment of Dyslexia in Connection with E-learning” holdt i anledning det kongelige s atsbesøk i Brüssel, mai 2003.;

   2003-05-20 - 2003-05-22.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   Kva har Pippi med språkteori å gjera?.

   utenTitteltekst;

   2003-09-24.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   The problematic status of written language.

   utenTitteltekst;

   2003-12-01.

  • Uppstad, Per Henning

   (2003)

   Det kopierande menneske - Homo Xerox.

   Rogalands Avis.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students.

   The 4th international symposium on bilingualism;

   2003-04-30 - 2003-05-03.

  • Uppstad, Per Henning

   (2002)

   Skrive- og tenkjevanskar.

   ?.

   Volum 1.

   s.23-25.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget.

   Fagmøte;

   2001-03-23.

  • Uppstad, Per Henning

   (2001)

   Kroppen i teksten - metaforisk nærleik i moderne avstandsmedia.

   Seminar om "ordet og kjødet";

   2001-10-06 - 2001-10-07.

  • Uppstad, Per Henning

   (2001)

   Språk og fag - i norskfaget og andre fag.

   Konference om forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog, Reykjavik;

   2001-05-23 - 2001-05-25.

  • Uppstad, Per Hennnig; Aursland, Sveinbjørn; Vikingstad, Evy; Østrem, Nils Olav; Jacobsen, Ingeborg Stene

   (1998)

   Kvinnfolka går i Torvastadkjørkjo, og mannfolkå går i Kadlakjørkjo nokre namn frå sjøen på Vest-Karmøy.

   Årbok for Karmsund.

   ISSN 0801-4264.

   s.172-184.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Manual. ABC-les-skriv-forstå.
  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   GraphoGame Norsk.
  • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Bokstaver!.
  • Torgersen, Kjell Inge; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Or - for deg som ikkje finn ord.

  • Uppstad, Per Henning; Flesjå, Jens; Torgersen, Kjell Inge

   (2012)

   Ei kort førelesing om lesing.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway