Petter Osmundsen

Professor i petroleumsøkonomi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-311
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Osmundsen, Petter; Wittemann, Anders

   (2022)

   Concept selection, extraction rate and taxation.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Folkvord, Benn; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik

   (2020)

   Grunnrenteskatt - Et kunnskapsgrunnlag. Sluttrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-902-0.

  • Layti, Frida

   (2017)

   Profitability of Enhanced Oil Recovery. Economic Potential of LoSal EOR at the Clair Ridge Field, UK..

  • Kjerkreit, Håkon

   (2016)

   Costs of not Following Common Standards; A Case Study of Cost Implications of Using Customer Specific Requirements Instead of Industry Standards .

  • Rudolfsen, Frode

   (2016)

   Procurement strategy for offshore electrification projects.

   Universitetet i Stavanger.

  • Osmundsen, Petter

   (2012)

   Rigg, spesifikke investeringer og markedsmakt: vitenskapelig vedlegg til Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel, utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet, 19. desember 2011. Avgitt torsdag 16. august 2012.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2010)

   Multinationals, tax competition and outside options.

   Hefte 13.

  • Osmundsen, Petter

   (2009)

   Chasing reserves - Incentives and ownership http://econpapers.repec.org/paper/hhsstavef/2009_5f006.htm.
  • Misund, Bård

   (2007)

   Valuation of oil and gas companies.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-324-0.

  • Glomsrød, Solveig; Osmundsen, Petter

   (2005)

   Petroleum Industry Regulation Within Stable States. Recent Economic Analysis of Incentives in Petroleum Production and Wealth Management.

   Ashgate.

   ISSN 754642526.

  • Osmundsen, Petter; Aven, Terje; Vinnem, Jan-Erik

   (2005)

   Safety, economic incentives and insurance.

  • Osmundsen, Petter; Toft, Anders; Dragvik, Kjell; Heldal, Tor

   (2004)

   Safety Economics and Rig Contracts.

   Hefte 141.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus

   (2004)

   Valuation and Indicators.

   Hefte 143.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2004)

   Valuation and Investment Behaviour in the Petroleum Industry.

   Hefte 142.

  • Osmundsen, Petter; Kind, Hans Jarle; Tveterås, Ragnar

   (2004)

   Localisation Decisions in the Petroleum Industry.

   Hefte 140.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2003)

   Sharing of Endogenous Risk in Construction.

   Hefte 18.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2003)

   Multinationals, regulatory competition and outside options.

   Hefte 23.

  • Osmundsen, Petter

   (2002)

   Verdsetting av oljeselskaper –Implikasjoner for selskapsatferd.

   Hefte 31/2002.

  • Osmundsen, Petter; Sørenes, Terje; Lindbäck, Morten; Wigestrand, Arnstein O.

   (2002)

   Styring etter finansielle indikatorer -Er oljeselskapene kortsiktige?.

   Hefte 2002/32.

  • Aven, Eyvind; Løvås, Kjell; Osmundsen, Petter

   (2002)

   Risk Management versus Incentives.

   Hefte 109/2002.

  • Dahl, Hans Jørgen; Osmundsen, Petter

   (2002)

   Cost Structure in Natural Gas Distribution.

   Hefte 2002/107.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2002)

   Tax Shifting in Long-Term Gas Sales Contracts.

   Hefte 2002/108.

  • Kind, Hans Jarle; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2001)

   Critical Factors in Transnational Oil Companies Localisation Decisions - Clusters and Portfolio Optimisation.

   Hefte 53.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2001)

   Spillovers and International Competition for Investments.

   Hefte 23.

  • Emhjellen, Kjetil; Emhjellen, Magne; Osmundsen, Petter

   (2001)

   Cost Estimates and Investment Decisions.

   Hefte 30.

  • Emhjellen, Kjetil; Emhjellen, Magne; Osmundsen, Petter

   (2001)

   Cost Overruns and Cost Estimation in the North Sea.

   ISBN 8276441572.

   Hefte 98.

  • Osmundsen, Petter; Emhjellen, Kjetil; Halleraker, Morten

   (2001)

   Transnational Energy Companies' Investment Allocation Decisions.

   ISBN 8276441408.

   Hefte 92.

  • Osmundsen, Petter

   (2001)

   Optimal Petroleum Taxation Subject to Mobility and Information Constraints.

   Hefte 55.

  • Emhjellen, Magne; Hausken, Kjell; Osmundsen, Petter

   (2001)

   The Choice of Strategic Core - Impact of Financial Volume.

   Hefte 56.

  • Emhjellen, Magne; Osmundsen, Petter

   (2001)

   Separate Cash Flow Evaluations - Application to Investment Decisions and Tax Design.

   ISBN 8276441580.

   Hefte 99.

  • Osmundsen, Petter

   (2001)

   Optimal Petroleum Taxation Subject to Mobility and Information Constraints.

   ISBN 8276441599.

   Hefte 100.

  • Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne; Halleraker, Morten

   (2001)

   Transnational Energy Companies’ Investment Allocation Decisions.

   Hefte 54.

  • Emhjellen, Kjetil; Emhjellen, Magne; Osmundsen, Petter

   (2001)

   Investment Cost Estimates and Investment Decisions.

   Hefte 94.

  • Emhjellen, Magne; Emhjellen, Kjetil; Osmundsen, Petter

   (2001)

   Cost Overruns and Cost Estimation in the North Sea.

   Hefte 52.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   European Market Integration for Gas? Volume Flexibility and Political Risk.

   ISBN 82-491-0058-1.

   Hefte 30.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2000)

   Strategic Tax Competition: Implications of International Ownership.

   Hefte 2.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2000)

   International Competition for R&D Investments.

   Hefte 4.

  • Asche, Frank; Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Market Integration for Natural Gas in Europe.

   Hefte 19.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2000)

   International Competition for R&D Investments.

   Hefte 15.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2000)

   Sharing of endogenous risk in construction.

  • Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne; Halleraker, Morten

   (2000)

   Transnasjonale selskapers investeringsallokering - Fokus på finansielt volum.

   ISBN 82-491-0082-4.

   Hefte 51.

  • Osmundsen, Petter; Torgrimsen, Bjørn

   (2000)

   Aksjeopsjoner som insentiv-instrumenter for ledere under skiftende skatteregler.

   ISBN 82-491-0030-1.

   Hefte 4.

  • Osmundsen, Petter

   (2000)

   Effektivitet, insentiv og proveny. Vitenskapelig vedlegg til Oljemeldingen, Stortingsmelding nr. 39 (1999-2000), "Olje- og gassvirksomheten".

   Hefte 39.

  • Osmundsen, Petter; Gresik, Thomas A.

   (2000)

   Transfer pricing with no unrelated parties.

  • Asche, Frank; Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Market Integration for Natural Gas in Europe.

   ISBN 82-491-0075-1.

   Hefte 45.

  • Osmundsen, Petter

   (2000)

   Målrettede tiltak for økonomiske marginalfelt - En evaluering av ulike former for produksjonsfradrag. Vitenskapelig vedlegg til innstilling fra Petroleumsskatteutvalget.

   ISBN 82-583-0513-1.

   Hefte 18.

  • Osmundsen, Petter

   (2000)

   Effektivitet, insentiver og proveny: vitenskapelig vedlegg til innstilling fra Petroleumsskatteutvalget.

   ISBN 82-583-0513-1.

   Hefte 18.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (2000)

   Sharing of endogenous risk in construction.

   ISBN 82-491-0081-6.

   Hefte 50.

  • Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Disposal of Petroleum Installations - Major Policy Issues.

  • Osmundsen, Petter

   (2000)

   Vitenskapelig vedlegg til Oljemeldingen, St.meld. nr. 39 (1999-2000), "Olje- og gassvirksomheten".

  • Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Disposal of Petroleum Installations: Major Policy Issues.

   Hefte 3.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   European Market Integration for Gas? Volume Flexibility and Political Risk.

   Hefte 13.

  • Kind, Hans Jarle; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (1999)

   Sentrale lokaliseringsfaktorer for flernasjonale oljeselskaper: Klynger og materialitet.

   Hefte 24.

  • Kind, Hans Jarle; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (1999)

   Sentrale lokaliseringsfaktorer for flernasjonale oljeselskaper - Klynger og materialitet.

   Hefte 24.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (1999)

   Common Agency with Outside Options; the Case of International Taxation of an MNE.

   Hefte 2.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (1999)

   Multinationals, R&D Investments and International Tax Competition.

   Hefte 28.

  • Olsen, Trond; Osmundsen, Petter

   (1999)

   Common Agency with Outside Options; the Case of International Taxation of an MNE.

   ISBN 82-7644-074-6.

  • Olsen, Trond; Osmundsen, Petter

   (1999)

   Common Agency with Outside Options; The Case of International Taxation of an MNE.

   Hefte 1999.

  • Osmundsen, Petter

   (1999)

   Norsok og kostnadsoverskridelser sett ut i fra økonomisk kontrakts- og insentivteori.

   Hefte 11.

  • Kind, Hans Jarle; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (1999)

   Sentrale lokaliseringsfaktorer for flernasjonale oljeselskaper - Klynger og materialitet.

   Hefte 24/1999.

  • Osmundsen, Petter

   (1998)

   Learning-by-doing: Consequences for Incentive Design.

   Hefte 12.

  • Osmundsen, Petter

   (1998)

   Corporate Taxation under Endogenous Mobility.

   Hefte 6.

  • Osmundsen, Petter; Olsen, Trond E.

   (1998)

   International Regulatory Competition: Implications of National Ownership.

   ISBN 82-7296-899-1.

   Hefte 24.

  • Osmundsen, Petter; Schjelderup, Guttorm; Hagen, Kåre Petter

   (1998)

   Personal income taxation under mobility, exogenous and endogenous welfare weights, and asymmetric inforamtion.

   ISBN 82-7644-071-1.

   Hefte 51.

  • Osmundsen, Petter; Olsen, Trond E.

   (1998)

   Strategic Tax Competition: Implications of National Ownership.

   Hefte 11.

  • Osmundsen, Petter

   (1998)

   Regulation of Exhaustible Resources under Private Information about Stock Externalities.

   Hefte 47.

  • Olsen, Trond E.; Osmundsen, Petter

   (1998)

   Strategic Tax Competition; Implications of national Ownership.

   ISBN 82-7644-067-3.

   Hefte 48.

  • Osmundsen, Petter

   (1998)

   Risk sharing and incentives in Norwegian petroleum extraction.

   ISBN 82-7644-073-8.

   Hefte 52.

  • Osmundsen, Petter

   (1998)

   Learning-by-doing; consequences for incentive design.

   ISBN 82-7644-068-1.

   Hefte 47.

  • Osmundsen, Petter

   (1998)

   Corporate taxation under endogenous mobility.

   ISBN 82-7644-070-3.

   Hefte 50.

  • Osmundsen, Petter

   (1997)

   Petroleum taxation under endogenous mobility.

   ISBN 82-7296-867-3.

   Hefte 97.

  • Osmundsen, Petter

   (1997)

   Regulation of industry-specific externalities under private information.

   Hefte 1.

  • Osmundsen, Petter

   (1997)

   Risk sharing and incentives in Norwegian Petroleum extraction.

   ISBN 82-7296-795-2.

   Hefte 24.

  • Osmundsen, Petter; Sunnevåg, Kjell

   (1997)

   Dynamisk inkonsistens og politisk risiko i norsk petroleumsbeskatning.

   ISBN 82-7296-804-5.

   Hefte 40.

 • Formidling
  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   Høye avkastningskrav og skatt i teori og praksis.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   Extraction rate and economics.

   NPF Annual Petroleum Economics Conference 2022;

   2022-11-02 - 2022-11-03.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   EU renews push for gas price cap while Russian crude cap talks rumble on.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   Rister på hodet av kollegenes oljeskatt-kritikk: -Helt feil.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   Reagerer på endringer i oljeskatt – Uryddig og krevende.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   Sabler ned EUs ønske om pristak: -Tilliten er svekket.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   European offshore wind sector hit by perfect storm.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   Oil majors may face impairments on Dogger Bank wind farm, research suggests.

  • Osmundsen, Petter

   (2022)

   Forsvarer skattelette for oljebransjen: -Veldig bra for Norge.

  • Osmundsen, Petter

   (2021)

   World's largest offshore wind farm 'unprofitable' for Equinor, say government-funded researchers.

  • Emhjellen, Magne; Osmundsen, Petter

   (2021)

   Project economics of offshore windfarms.

   NPF 2021 Annual petroleum economics conference;

   2021-10-28.

  • Osmundsen, Petter

   (2021)

   Miljøvernerne jublet for tidlig: -Dette er ingen seier for miljøbevegelsen.

  • Osmundsen, Petter

   (2021)

   Forskere slår fast at Equinors havvind-prestisjeprosjekt Dogger Bank ikke er lønnsomt.

  • Osmundsen, Petter

   (2021)

   Professor om oljeskattebomben: – Det kan hende at de ikke synes det er så ille.

  • Osmundsen, Petter

   (2021)

   Naturvernforbundet snur om oljeskatten: – Dette er ingen seier for miljøbevegelsen.

  • Osmundsen, Petter

   (2020)

   Equinor åpner for gassrør i Barentshavet.

  • Osmundsen, Petter

   (2020)

   Why small is beautiful.

  • Osmundsen, Petter

   (2020)

   Pipeline network to Barents a step closer.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk.

   Sjømatbedriftenes landsmøte;

   2019-05-13.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Framtidens skatteregime for havbruksnæringen.

   Forum for havbruksskatteutvalget;

   2019-06-03.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Støtter særskatt på havbruk.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Osmundsen, Petter; Hiorth, Aksel

   (2019)

   Taxation and the effect on extraction rates.

   16th IAEE European Conference;

   2019-08-25 - 2019-08-28.

  • Osmundsen, Petter; Hiorth, Aksel

   (2019)

   Taxation and the effect on extraction rates.

   Presentasjon for Oljedirektoratet;

   2019-10-24 - .

  • Osmundsen, Petter; Hiorth, Aksel

   (2019)

   Taxation and extraction rates.

   Reservoir & Production Management Conference;

   2019-11-12 - .

  • Osmundsen, Petter; Hiorth, Aksel

   (2019)

   Taxation and the effect on extraction rates.

   Presentasjon ved University of Aberdeen Business School;

   2019-09-29 - .

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Riggspelet. Borehol i paradis.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Forecasting exploration drilling costs on the Norwegian continental shelf.

   41st IAEE International conference;

   2018-06-10 - 2018-06-13.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Exploration is under attack.

   Exploration manager forum meeting;

   2018-05-24.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norsk petroleumsskatt i konkurranse med andre petroleumsprovinser.

   Møte med økonominettverket;

   2018-05-15.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norway’s $1 Trillion Fund Slammed for ‘Propaganda’ on Oil Stocks.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Spår milliardtap på gigant-rør.
  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norsk petroleumsskatt i konkurranse med andre petroleumsprovinser.

   Skatteseminar 2018;

   2018-05-07 - 2018-05-09.

  • Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Bare rør.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Oglend, Atle; Haukås, Harald; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Oljeinntekter er som andre inntekter.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Oljeskatt og virkelighet.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norsk petroleumsskatt i konkurranse med andre petroleumsprovinser.

   Presentasjon for ledelsen innen leting m.fl., Oljedirektoratet ;

   2018-05-28.

  • Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Feil på feil om Aasta, avkastningen og røret.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Tilknytningstariffer. Kontrakter og risikodeling i modne felt.

   Presentasjon for OD;

   2018-06-18.

  • Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Ville skattepåstander.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Oglend, Atle; Haukås, Harald; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Underbygger ikke oljeaksjesalg.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Osmundsen, Petter; Blomgren, Atle

   (2018)

   Nedsiderisikoen forbundet med lav oljepris er betydelig mindre enn mange har spådd. Nå tar Olje-Norge av igjen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter

   (2018)

   The rollercoaster ride of oil and gas investments.

   Seminar;

   2018-01-26.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Aker BP får tilbake 13 mrd. fra staten.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Equinor hoping wind will blow subsidy its way.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norway tax system in the spotlight.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Gir statens regnestykke stryk.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norway facing questions over ‘preferential’ petroleum tax.
  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norsk petroleumsbeskatning -Tilpasset dagens utfordringer?.

   Energiåret 2018;

   2018-02-01.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Feil om leterefusjon.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Mener norsk oljeskatt er «satt i spill».

  • Osmundsen, Petter; Blomgren, Atle

   (2018)

   Nå tar Olje-Norge av igjen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

   s.23-23.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Karbonavgiften fungerer effektivt.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Spår milliardtap på gigant-rør.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Statoil faces flak over transition strategy.

  • Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Mer rør fra WWF.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Oljetopp mener norsk oljeskatt og reguleringer på sokkelen fører til kostnadsgalopp.

  • Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter

   (2018)

   Forskere som ser bort fra faglig svikt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Tough Norwegian taxes can tip scales.

  • Osmundsen, Petter

   (2018)

   Norway in ‘fiscal fight’ for investments.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Norway exodus looms as fiscal terms worsen.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Jeg har sluttet å tro på hva folk sier i avisene.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   En nødvendig og lønnsom ordning.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

   s.19-19.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Progressiv oljeskatt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   s.22-22.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Industry fears change will add huge costs.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Martin Linge sprekker med 10,4 milliarder.
  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   24. KONSESJONSRUNDE. Lyser ut Barents-blokkene før sommeren: Nå advarer miljømyndighetene om lønnsomheten i nord.
  • Osmundsen, Petter; Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle Guttorm

   (2017)

   Konkurransedyktighet.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   s.26-26.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Staten brukte 2 milliarder - får 16 tilbake.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Frykter oljegiganter flykter fra høy norsk oljeskatt - Oljeindustri Bygger ned.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Får 200 mill. for å legge ned.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Omstridt «nordnorsk» oljeselskap får 200 mill. for å legge ned.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Statoil-sjefen bekymra over at oljegigantar forlèt Noreg.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Bekymret over at olje-giganter forlater Norge.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Statoil-sjefen er bekymret.

  • Osmundsen, Petter; Johnsen, Thore; Guttormsen, Atle Guttorm

   (2017)

   Subsidiene på sokkelen er fiktive.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   s.26-26.

  • Osmundsen, Petter

   (2017)

   Norge – en lukket oljeprovins?.

   Petro.no.

  • Osmundsen, Petter