Preben Hempel Lindøe

Professor em.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-326
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Lindøe, Preben Hempel

   (2023)

   Samstyring av regler i intelligente transportsystemer.

  • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland; Braut, Geir Sverre

   (2020)

   Comparing the HSE-Regulatory Framework in Norway and Kenya..

  • Johannesen, Dag Tomas Sagen

   (2020)

   Certification for Quality in Hospitals. Exploring adoption, approaches and processes of ISO 9001 quality management system certification’.

   Universitetet i Stavanger.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Juhl, Kirsten Voigt; Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach.

   Routledge.

   ISBN 978-0-367-25973-0.

  • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre

   (2018)

   Regulering og standardisering : perspektiver og praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215028934.

  • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre

   (2015)

   RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215024240.

  • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Renn, Ortwin

   (2014)

   Risk governance of offshore oil and gas operations.

   Cambridge University Press.

   ISBN 978-1-107-02554-7.

  • Lindøe, Preben Hempel; Koren, Peter Chr.

   (2013)

   Metoder for bedre arbeidsmiljø.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205448995.

  • Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut; Teig, Inger Lise; Solberg, Astrid; Kringen, Jacob; Selnes, Per Otto; Hagen, Janne Merete

   (2013)

   Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet.

  • Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre; Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01883-6.

  • Johannesen, Dag Tomas Sagen

   (2008)

   Likhetsprinsippet: en rasjonalisert myte. En studie av bakgrunnen for- og forståelsen av likhetsprinsippet i sikkerhets og beredskapsarbeidet.

   Universitetet i Stavanger.

  • Koren, Peter Chr.; Lindøe, Preben

   (2008)

   Metoder for bedre arbeidsmiljø: Involvering og gode prosesser.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205353350.

  • Lindøe, Preben

   (2005)

   Metoder for bedre HMS-økonomi. Tre norske erfaringer.

   ISBN 8249003411.

   Hefte 2005/001.

  • Njå, Ove; Lindøe, Preben; Pettersen, Kenneth Arne; Solberg, Øivind

   (2005)

   Sikkerhetsutfordringer under endring og omstilling i norsk luftfart.

   ISBN 8249004221.

  • Lindøe, Preben

   (2004)

   Deling av Oljedirektoratet - et svar på målkonflikter i petroleumsindustrien?.

  • Lindøe, Preben

   (2003)

   Erfaringslæring og evaluering.

   ISBN 8210048201.

  • Lindøe, Preben

   (2003)

   Delingen av Oljedirektoratet: Fra janusansikt til grenseløst samarbeid?.

   Hefte 3003/22.

  • Lindøe, Preben; Bakke, Åshild; Olsen, Espen

   (2002)

   Hvordan ivareta HMS under omstilling?.

   Hefte 2002/356.

  • Karlsen, Jan Erik; Bakke, Åshild; Lindøe, Preben

   (2002)

   Arbeidsmiljø for piloter i CHC-HS.

   Hefte 2002/164.

  • Kvadsheim, Henrik; Lindøe, Preben; Hansen, Kåre

   (2001)

   Arbeidsmiljø i bedriftsutviklingen.

   ISBN 8280380701.

  • Lindøe, Preben; Lie, Terje

   (2001)

   Den som vil får det til. HMS-tilpasning i reiselivsbedrifter.

   ISBN 8249001427.

  • Lindøe, Preben

   (2001)

   Arbeidsmiljø og prosessforbedring. Et spørsmål om å "i-scenesette og i-talesette"?.

   ISBN 8249001354.

   Hefte 2001/172.

  • Njå, Ove; Aase, Karina; Lindøe, Preben

   (1999)

   Nye krav til HMS og kvalitet. Utfordringer for SMB i byggebransjen.

   ISBN 8272209896.

  • Njå, Ove; Aase, Karina; Lindøe, Preben

   (1999)

   Nye krav til HMS og kvalitet. Utfordringer for SMB i byggebransjen. Sammendrag.

   ISBN 8272209896.

  • Lindøe, Preben

   (1999)

   Arbeidsplassforbedring - miljøarbeidets verktøykasse.

   ISBN 8210042823.

  • Lindøe, Preben

   (1997)

   Medvirkning til kvalitetsforbedring.

  • Lindøe, Preben

   (1996)

   Kvalitetssikring og internkontroll.

   Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.

   ISBN 82-417-0641-3.

  • Heide, Morten; Jenssen, Dag; Lindøe, Preben

   (1995)

   Forprosjekt for revidert studieplan: Masterstudium i Internasjonal Hotell- og Reiselivsadministrasjon.

   Universitetet i Stavanger.

  • Lindøe, Preben

   (1992)

   Internkontroll - Krysspress mellom byråkratisk kontroll og aktiv medvirkning.

   ISBN 8271194216.

 • Formidling
  • Lindøe, Preben Hempel

   (2024)

   Regulering og tilsyn 20 år etter St.meld. Nr. 17 (2002-2003) "Statlig tulsyn"..

   Fagseminar;

   2024-02-01 - .

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2023)

   Developing regulatory regimes in new energy chains.

   Seminar on Hydrogen and Ammonia: Regulatory Frameworks and Standards in Norway;

   2023-11-07.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2023)

   Tilsynsmeldingen 20 år etter - er tilsyn blitt uavhengig kontrollorgan, eller rådgivere for sektorinteresser?.

   Medlemsmøte;

   2023-11-23.

  • Nødland, Svein Ingve; Lindøe, Preben Hempel

   (2022)

   Soknets framtid i ljos av erfaringar med tidlegare kyrkjelov.

   Luthersk Kirketidende.

   ISSN 0332-5431.

   Volum 5.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel

   (2020)

   Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2019)

   Inkluderende prosesser - hvordan ta i bruk de tilsatte sin "tause kunnskap".

   Seminar for verneombud;

   2019-04-11.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2019)

   Regulering og standardisering.

   Møte i Regelverksforum;

   2019-03-12.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2018)

   (Be)grep om risiko og risikostyring.

   Fagmøte for Fylkeslegen i Rogaland;

   2018-12-20.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2018)

   Risk Images and Risk Mapping.

   RiskNet-konferanse;

   2018-01-30 - 2018-01-31.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2017)

   Forholdet mellom rammebetingelsers og HMS.

   Entreprenørdagen;

   2017-11-28.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   Beredskap på helsa løs.

   NRK Ytring.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2015)

   Internkontroll i akvakulturnæringen.

   Erfaringssamling IK-akva for Mattilsynet og Fiskeridirektoratet;

   2015-02-03 - .

  • Nødland, Svein Ingve; Lindøe, Preben Hempel; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2015)

   Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer.

   Inter Collegas.

   ISSN 0802-779X.

   Hefte 2.

  • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael

   (2014)

   The New Social Contract Concept and Modes for Implementation.

   FonCSI-seminar;

   2014-12-03.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2014)

   Det norske offshoreregimet - kjennetegn og utfordringer i et globalt perspektiv.

   Jubileumsarrangement for DnV ;

   2014-10-01.

  • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob

   (2014)

   Risk Governance of Hazardous Industrial Ports and Areas.

   23rd SRA-E Conference;

   2014-06-16 - 2014-06-18.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Modes of risk regulation. Challenges in combing contrasting modes of risk regulations.

   SRA Europe 2013;

   2013-06-17 - 2013-06-19.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Modes of risk assesment and risk regulation. Comparison of contrasting reguolatory approaches by US, UK and Norwegian regulators within the offshore oil- and gas industry.

   Konferanse;

   2013-01-23 - .

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Verktøy og metoder i HMS-arbeidet.

   HMS-opplæring for UiS;

   2013-02-04.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Robuast regulation in the offhsore petroleum industry - An assessment of Differnet Appraoches.

   Intern semniar in Shell;

   2013-03-21.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Teori og praksis. Hva trigger lov- og forskriftsendringer? Fører systemrevisjon til sikkerhetsforbedring.

   Hurtigbåtkonferansen;

   2013-03-19 - 2013-03-20.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Læring i ulike reguleringsregimer.

   Fagseminar i ptil;

   2013-05-24.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Sikkerhet etter boka. Sikkerhetsstyringens fellesnevnere.

   Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring;

   2013-06-13.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Risk Governance of offshore Oil and Gas Operations. Assessment of the Norwegian and US Approaches.

   Transatlantic Science Week 2013;

   2013-11-12 - 2013-11-13.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Charachteristics and dilemmas in the Norwegian offshore Regime.

   Offshore Safety Stavanger;

   2013-11-18 - 2013-11-20.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2013)

   Comparison of risk regulation regimes and challenges with soft law approaches - experience from offshore oil and gas operations.

   SAFERA -symposium;

   2013-03-10 - 2013-03-11.

  • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas

   (2012)

   Offshore safety regimes - a contested terrain.

   WOS-conference;

   2012-09-11 - 2012-09-14.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Risk management and self-regulation - establishing safety standards.

   NetWork 2012;

   2012-10-11 - 2012-10-13.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Robust Regulation in the Offshore Petroleum Industry- An Assessment of Different Approaches.

   CARR-seminar;

   2012-03-06.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Sikkerhetsregimet ofshore - Kan den norske modellen EU-tilpasses?.

   HMS-forskning i petroleumssektoren;

   2012-03-12.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Forskjeller i sikkerhetsarbeidet i petroleumsindustrien, skipsfart og fiskeri.

   Sildajazzkonferansen 2012;

   2012-08-09 - 2012-08-10.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Myndighetskontroll og egen-/internkontroll - hvordan henger det sammen?.

   ESRA-seminar om fremtidens risikostyring;

   2012-11-08.

  • Kringen, Jacob; Lindøe, Preben Hempel; Braut, Geir Sverre

   (2012)

   Innledning. I: Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01883-6.

   s.11-28.

  • Engen, Ole Andreas H; Lindøe, Preben Hempel

   (2012)

   Trues offshore sikkerheten av EU?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben Hempel; Baram, Michael; Braut, Geir Sverre

   (2011)

   Empowered agents or empowered agencies? Assessing the Risk regulatory regimes in the Norwegian and US offshore oil and gas industry.

   ESREL 2011;

   2011-09-19 - 2011-11-22.

  • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H

   (2011)

   Complex roles and mixed norms - a dilemma for safety inspections?A case study from the Norwegian offshore oil and gas industry.

   Siciety of Risk Analysis (SRA);

   2011-06-06 - 2011-06-08.

  • Lindøe, Preben Hempel

   (2011)

   Robust regulation: A Case Study from the offshore oil and gas industry.

   The Annual Regulatory Affairs International Symposium, London ;

   2011-03-30 - 2011-03-31.

  • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben Hempel; Moller, A

   (2010)

   Leadership qualities in the return to work process.

   The first international conference on work disability prevention and integration;

   2010-09-02 - 2010-09-03.

  • Lindøe, Preben

   (2010)

   Complex roles and mixed norms - a dilemma for safety inspections.

   WorkingOn Safety;

   2010-09-07 - 2010-09-10.

  • Lindøe, Preben; Stene, Signe

   (2010)

   Chemical Exposure and the Role of Barriers: A case study from the Norwegian offshore oil and gas industry.

   WorkingOnSafety;

   2010-09-07 - 2010-09-10.

  • Lindøe, Preben; Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre; Baram, Michael

   (2010)

   Risk Regulation and Prozeduralization. An Assessment of the Norwegian and US Risk Regulation in Offshore Oil and Gas industry.

   NetWork;

   2010-11-09 - 2010-11-11.

  • Lindøe, Preben

   (2010)

   Robust regulation in the petroleum sector.

   Fagdag i Petroleumstilsynet;

   2010-11-18.

  • Lindøe, Preben

   (2010)

   Robust regulation in the petroleum sector.

   Fagdag i Petroleumstilsynet;

   2010-11-18.

  • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas

   (2010)

   Robust regulering av oljå.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2010)

   Robust Regulation in the Petroleum Sector.

   International Seminar Brazil - Norway on the regulation and technical standards in the petroleum industry;

   2010-11-22 - 2010-11-23.

  • Lindøe, Preben

   (2010)

   Samhandling og læring på tvers.

   utenTitteltekst;

   2010-06-16.

  • Lindøe, Preben; Nødland, Svein Ingve

   (2010)

   Demokrati og effektivitet.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas

   (2010)

   Derfor vil USA lære av Norge.

   ?.

   Hefte 4.

  • Lindøe, Preben; Ryggvik, Helge

   (2010)

   Store forskjeller mellom amerikansk og norsk sokkel.

  • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben Hempel; Møller, A

   (2008)

   Supervisory qualities during employee`s long term sick leave.

   4th International forum on Disability Management ;

   2008-09-22 - 2008-09-24.

  • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben; Möller, Anders

   (2008)

   Supervisory qulities during employees' long term sick leave. A Norwegian case-study in 19 companies.

   4th International Forum on Disability Management;

   2008-09-22 - 2008-09-24.

  • Lindøe, Preben

   (2008)

   Multilevel learning by coordinated actions.

   NetWork Workshop;

   2008-08-28 - 2008-08-30.

  • Lindøe, Preben; Braut, Geir Sverre

   (2008)

   Risk Regulation in the Northe Sea: A common law perspective on Norwegian legislation.

   WorkingOnSafety;

   2008-09-30 - 2008-10-04.

  • Lindøe, Preben; Moen, Anita

   (2008)

   Acknowledgement of Compliance (AoC) - A mix of regulatory principles in the petroleum industry.

   WorkingOnSafety;

   2008-09-30 - 2008-10-04.

  • Engen, Ole Andreas; Lindøe, Preben; Njå, Ove

   (2008)

   Samfunnssikkerhet - interessenter og spilleregler.

   ?.

  • Lindøe, Preben

   (2008)

   Hvordan kan rammebetingelser ha betydning for risiko.

   Fagseminar om risikoutsatte grupper;

   2008-12-04.

  • Lindøe, Preben; Karlsen, Jan Erik

   (2008)

   Public intervention for better governance ¿ does it matter? A study of the «Leros Strength» case.

   ESREL 2008;

   2008-09-22 - 2008-09-25.

  • Lindøe, Preben

   (2007)

   Trygge oljearbeidere og utrygge fiskere? Er selvregulering veien til bedre sikkerhet?.

   utenTitteltekst;

   2007-11-28.

  • Lindøe, Preben

   (2007)

   Tjenesteytere i klemme.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Lindøe, Preben

   (2007)

   Økt velferdsproduksjon og tjenesteytere i klemme.

   utenTitteltekst;

   2007-10-18.

  • Lindøe, Preben

   (2007)

   Risikovurdering, rammer og spileregler.

   utenTitteltekst;

   2007-03-28 - 2007-03-29.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   The use of metaphors in communicating risk and conflicting goals.

   ESREL 2006;

   2006-09-18 - 2006-09-22.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Sikkerhet og syndebukker.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Sikkerhet og syndebukker.

   ?.

   s.43-45.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Lærende organisasjoner.

   utenTitteltekst;

   2006-10-26.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Virkemidler i IA-avtalen fra nasjonalt til ledernivå.

   Avtalen om Inkluderende arbeidsliv;

   2006-12-08.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Adferdsbasert sikkerhet i perspektiv av et ansvarlig arbeidsliv.

   utenTitteltekst;

   2006-11-09.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Sikkerhet og syndebukker.

   utenTitteltekst;

   2006-11-29.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Aksjonsforskning.

   Aksjonsforskning;

   2006-12-11.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Business, bistand og bærekraft.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Lindøe, Preben

   (2006)

   Jakt på syndebukker øker ikke sikkerheten.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2005)

   Hva skjer egentlig i oljå?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2005)

   "Må\lstyring" som kirkelig mote.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Lindøe, Preben

   (2005)

   Ledelse i lokalmenigheten.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Lindøe, Preben; Allred, Kirsten

   (2005)

   Sikkerhet i fiskeflåten - med sideblikk til petroleumsindustrien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2005)

   Risk on the Ramble: The International Transfer og Risk and Vulnerability.

   New Technologies and Work - NeTWork;

   2005-09-08 - 2005-09-10.

  • Aven, Terje; Asche, Frank; Lindøe, Preben; Toft, Anders; Wiencke, Hermann Steen

   (2005)

   A framework for decision support on HSE regulations.

   SRA Europa, 2005;

   2005-09-12 - 2005-09-14.

  • Karlsen, Jan Erik; Lindøe, Preben Hempel

   (2004)

   Regulation of OHS in the Nordic Countries. From Participation and Protection, via Reflexive Practice to Market Flexibility. .

   IIRA 7th European Congress;

   2004-09-07 - .

  • Lindøe, Preben

   (2004)

   Fanges vi av våre trusselbilder?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2004)

   Målkonflikter ved håndtering av risiko.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2004)

   Fleksibelt og ekskluderende arbeidsliv?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2003)

   Tjenesteyting i klemme.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (2003)

   Utvikling - i vårt eller i mottakers bilde?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Lindøe, Preben

   (1999)

   Mot et bedre arbeidsliv - en IFIM-antologi.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 40.

   Hefte 2.

   s.273-276.

  • Lindøe, Preben

   (1996)

   HMS, -arena for kulturkollisjon og rollekonflikter.

  • Lindøe, Preben

   (1996)

   Kunnskapsgrunnlaget for å arbeide med kvalitet.

  • Lindøe, Preben

   (1996)

   Kvalitetssikring og internkontroll.

  • Lindøe, Preben

   (1994)

   Total kvalitetsledelse - mellom visjoner og retorikk.

   Teknisk Ukeblad.

   ISSN 0040-2354.

  • Lindøe, Preben

   (1992)

   Internkontroll - fra byråkrati til lønnsomhet.

   Teknisk Ukeblad.

   ISSN 0040-2354.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway