Quoc Duy Ho

Forsker i beregningsmodellering

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Publikasjoner