Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2024)

   Høringssvar – NOU 2023: 23 «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping» .

   Universitetet i Stavanger.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Høringssvar fra Bård Misund og Ragnar Tveterås, professorer, Universitetet i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

  • Guttormsen, Atle; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Blomgren, Atle

   (2023)

   Høringssvar - Høring NOU 2022:20 "Et helhetlig skattesystem".

   Universitetet i Stavanger.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2023)

   Høringsinnspill til Finanskomiteen ang Prop. 78 om Grunnrenteskatt på havbruk.

   Universitetet i Stavanger.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Prisdannelsen i markedene for oppdrettet laks og regnbueørret.

  • Heskestad, Andreas; Ludvigsen, Tord; Vagle, Arne; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2023)

   Mulighetsstudie for Norskerenna Sør.

  • Herheim, Christian; Opsahl, Eivind; Helland, Eivind; Dahle, Elise Sæle; Provan, Fiona; Ahi, Julide Ceren; Kjelstrup, Line; Tveterås, Ragnar; Bechmann, Renée Katrin; Blix, Torill Pauline Bakkelund; Landazuri-Tveteraas, Ursula Alejandra

   (2023)

   Utredning av sirkulærøkonomien i sjømatnæringen.

   NORCE Norwegian Research Centre.

  • Slette, Hans Tobias; Olsen, Marit Schei; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Strand, Andrea Viken; Wetterwald, Vibeke Emilsen; Misund, Andreas Ugelvik; Osmundsen, Tonje Cecilie; Johansen, Ellie

   (2023)

   Oversikt over påvirkningsfaktorer for produksjonsformers bærekraft - for vurdering av påvirkning på klima, natur og miljø, samt sosial og økonomisk bærekraft.

   ISBN 978-82-14-07864-0.

  • Myhr, Anne Ingeborg; Herheim, Christian; Opsahl, Eivind; Helland, Eivind; Dahle, Elise Sæle; Provan, Fiona; Ahi, Julide Ceren; Kjelstrup, Line; Tveterås, Ragnar; Bechmann, Renée Katrin; Blix, Torill Pauline Bakkelund; Landazuri Concha, Ursula Alejandra

   (2023)

   Utredning av sirkulærøkonomien i sjømatnæringen.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-295-0.

  • Tveterås, Ragnar; Bryde, Martin; Bruland, Grunde; Misund, Bård; Walde, Cecilie Sviland; Abkas, Kursat Kan; Viga Søndenå, Andrea

   (2023)

   Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk: Finnes det tilgjengelig areal for vekst?.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Handeland, Sigurd Olav

   (2022)

   Høringssvar – etablering av en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser.

  • Tveterås, Ragnar; Kvaløy, Ola

   (2022)

   Energiprisenes rolle i omstillingen.

  • Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Lillienskiold, Aleksander; Greiff, Kirsti; Aursand, Marit; Courtade, Magali; Krupa, Alexandre; Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Thakur, Maitri; Verboven, Pieter; Lind, Morten; Dreyer, Heidi Carin; Vatn, Jørn; Tveterås, Ragnar; Sandvold, Hilde Ness; Fon, Marianne

   (2020)

   iPROCESS innovation - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - 2020:00981 A.

   ISBN 978-82-14-06560-2.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Folkvord, Benn; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik

   (2020)

   Grunnrenteskatt - Et kunnskapsgrunnlag. Sluttrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-902-0.

  • Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn

   (2020)

   Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport.

   ISBN 978-82-8296-663-4.

   Hefte 46/2020.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Rents in Norwegian Fisheries.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-130-4.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Rents and profits in Norwegian Aquaculture.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-131-1.

  • Tveterås, Ragnar; Hovland, Mads; Reve, Torger; Misund, Bård; Nystøyl, Ragnar; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Misund, Andreas Ugelvik; Fjelldal, Øystein Martin

   (2020)

   Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Hovedrapport.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Roche Aponte, Fabian; Pincinato, Ruth Beatriz

   (2020)

   Regulation of salmon aquaculture towards 2030: Incentives, economic performance and sustainability.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-118-2.

  • Tveterås, Ragnar; Hovland, Mads; Reve, Torger; Misund, Bård; Nystøyl, Ragnar; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Misund, Andreas Ugelvik; Fjelldal, Øystein Martin

   (2020)

   Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Kort rapport.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Pincinato, Ruth Beatriz; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Infra-marginal rents in Norwegian fisheries.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-130-4.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Economic rents in Norwegian aquaculture.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-131-1.

  • Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje Cecilie

   (2019)

   Area collaboration in Norwegian aquaculture.

   ISBN 978-82-8296-613-9.

   Hefte 34/2019.

  • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Quale, Christian; Kårtveit, Bård

   (2019)

   Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019.

   NORCE Norwegian Research Centre.

  • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård; Quale, Christian

   (2019)

   Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-024-6.

  • Haus-Reve, Silje; Reve, Torger; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Blomgren, Atle

   (2019)

   En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring.

   Handelshøyskolen BI.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-692-0.

   Hefte 327.

  • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen.

   ISBN 978-82-8296-416-6.

   Hefte 37/2016.

  • Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy

   (2015)

   Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status .

   ISBN 978-82-8296-312-1.

   Hefte 29/2015.

  • Tveterås, Ragnar

   (2013)

   Growth and Innovation in Aquaculture: Can the Blue Revolution Continue?. I: Food from the Ocean - Norway's Opportunities.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-729-9.

   s.113-135.

  • Steine, Gro; Tveterås, Ragnar; Pettersen, Ivar

   (2011)

   «Føre var» i laksenæringen: Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje.

   ISBN 978-82-7077-803-4.

   Hefte 14.

  • Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

   (2010)

   Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika.

   ISBN 978-82-7251-779-2.

   Hefte 20/2010.

  • Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Stokka, Arne; Volden, Gro Holst; Tveterås, Ragnar

   (2010)

   Regional betydning av fiskeri- og havbruksnæringen - et forprosjekt.

  • Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne; Tveterås, Ragnar

   (2010)

   Strategi for norsk blåskjellnæring.

  • Hegrenes, Agnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola; Tveterås, Ragnar; Asheim, Leif Jarle

   (2008)

   Risk exposure and risk management in food production – comparing aqua- and agriculture.

   ISBN 978-82-7077-719-8.

   Hefte 4.

  • Andersen, Rolf Kristian; Skinnarland, Sol; Tveterås, Ragnar

   (2008)

   Fra bonde til butikk En studie av verdikjeder i kjøttbransjen.

   Fafo.

  • Hegrenes, Agnar; Tveterås, Ragnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola

   (2007)

   Risikoeksponering og risikostyring i havbruk og jordbruk – en komparativ studie.

   ISBN 978-82-7077-669-6.

   Hefte 1.

  • Asche, Frank; Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Market Integration for Natural Gas in Europe.

   Hefte 19.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   European Market Integration for Gas? Volume Flexibility and Political Risk.

   ISBN 82-491-0058-1.

   Hefte 30.

  • Asche, Frank; Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Market Integration for Natural Gas in Europe.

   ISBN 82-491-0075-1.

   Hefte 45.

  • Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Disposal of Petroleum Installations: Major Policy Issues.

   Hefte 3.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   European Market Integration for Gas? Volume Flexibility and Political Risk.

   Hefte 13.

  • Reithe, Siv; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Productivity in Organic and Conventional Salmon Aquaculture.

   Hefte 17.

  • Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2000)

   Disposal of Petroleum Installations - Major Policy Issues.

   Universitetet i Stavanger.

  • Kind, Hans Jarle; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (1999)

   Sentrale lokaliseringsfaktorer for flernasjonale oljeselskaper - Klynger og materialitet.

   Hefte 24.

  • Salvanes, Kjell G.; Tveterås, Ragner; Tveterås, Ragner

   (1999)

   Firm exit, vintage effect and the business cycle in Norway.

   Hefte 2.

  • Kind, Hans Jarle; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Ragnar

   (1999)

   Sentrale lokaliseringsfaktorer for flernasjonale oljeselskaper: Klynger og materialitet.

   Hefte 24.

  • Tveterås, Ragnar

   (1998)

   Econometric Modelling of Production Technology under Risk: The Case of the Norwegian Salmon Aquaculture Industry.

   Hefte 5.

  • Brottemsmo, John; Eldegard, Tom; Larsen, Sverre; Lorentzen, Torbjørn; Tveterås, Ragnar; Aarseth, Bernt

   (1998)

   Post Production Economics of Offshore Installations: Estimation of Parameters for the Ekofisk Cessation Plan.

   Hefte 38.

 • Formidling
  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   En stor ryddejobb må til med lakseskatten.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Dette skriver avisene om økonomi torsdag 19. januar.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Har levert høringssvar på 102 sider: – Drøfting av bærekraftig vekst helt fraværende.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Skattleggingen av havbruk.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 01.

   s.10-13.

  • Guttormsen, Atle; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2023)

   Grunnrenteskatten er et røykteppe.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Guttormsen, Atle; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Den store misforståelsen om grunnrente i havbruk.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Vil et normprissystem fungere i havbruk?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Vil et normprissystem fungere i havbruk?.

   iLaks.no.

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Havbruk i skvis mellom teknologiske «løsninger» og politisk risiko.

   Norsk Sjømat.

   ISSN 0807-1551.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Prisdannelse i lakse- og ørretmarkeder: Konsekvenser for et normprissystem i havbruk.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Offshore havbruk – Norskerenna sør gir nye muligheter».

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 29.

   Hefte 5.

   s.29-29.

  • Nielsen, Kristoffer Vale; Patel, Sonal Jayesh; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Havbruk til havs: Det må handle om biologi.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 48.

   Hefte 6.

   s.10-15.

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Havbruk til havs mellom grunnrenteskatt og politisk risiko.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 29.

   Hefte 2.

   s.50-50.

  • Cojocaru, Andreea-Laura; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Production economics of aquaculture.

   Aquaculture Economics and Management PhD Course;

   2023-11-08 - 2023-11-09.

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Bærekraftig vekst og skattlegging i havbruk.

   Sparebanken Vest seminar;

   2023-01-25 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Utvikling av bærekraftig verdikjede for havbruk til havs.

   Høringskonferanse arrangert av Rogaland fylkeskommune;

   2023-03-08 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Bærekraftig vekst og skattlegging i havbruk.

   Sjømatøkonomisk fagseminar;

   2023-04-13 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Arealene i kystsonen – den knappe faktoren i norsk havbruk.

   NFKKs årsmøte;

   2023-04-13 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Fra rødt til grønt: Samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger.

   Seminar arrangert av Havforskningsinstituttet;

   2023-04-27 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Fra rødt til grønt: Samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger.

   Seminar arrangert av Havforskningsinstituttet;

   2023-05-16 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Senter for havbruksteknologi.

   Havbruksrådet;

   2023-05-23 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Low emission offshore ocean aquaculture value chain.

   Nor Shipping;

   2023-06-07 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Økonomiske konsekvenser og lønnsomhet ved ulike tiltak for å hindre smittespredning.

   Fra rødt til grønt langs kysten: Kan Vestlandet gi oss løsningen?;

   2023-08-23 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Veivalg og verdiskapingsmuligheter for Norskerenna sør og HTH.

   Mulighetsstudie for Norskerenna Sør;

   2023-09-13 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Interactions between biophysical factors, technology, production strategies and economic outcomes in offshore salmon aquaculture.

   Aquaculture Europe 2023;

   2023-09-21 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Er det plass til mer sjømatproduksjon langs kysten?.

   Høstsamling til NFKK;

   2023-11-02 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk: Finnes det tilgjengelig areal for vekst?.

   AquaNext;

   2023-11-14 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk: Finnes det tilgjengelig areal for vekst?.

   Havbruksrådet;

   2023-11-22 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk: Finnes det tilgjengelig areal for vekst?.

   DnB seminar;

   2023-12-05 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Formuesskatten.

   Kampen mot formueskatt på arbeidende kapital;

   2023-12-12 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Fra rødt til grønt.

   «Fra rødt til grønt» seminar;

   2023-12-14 - .

  • Kvaløy, Ola; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Klimamål, sikkerhetspolitikk og avkastningskrav: Hva gjør vi nå? (I supplement "Økonomisk rapport 2023 for Stavanger-regionen").

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   s.6-7.

  • Afewerki, Samson; Asche, Frank; Misund, Bård; Thorvaldsen, Trine; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Innovation in the Norwegian aquaculture industry.

   EAS 2022;

   2022-09-27 - 2022-09-30.

  • Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Sosial lisens for havbruksnæringen.

   Havbruk 22;

   2022-10-19 - 2022-10-21.

  • Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; Fagertun, Jan Tore; Bjelland, Hans Vanhauwaert

   (2022)

   Innovative fish farm designs in Norwegian salmon farming.

   Aquaculture Europe 2022 Conference and Exposition;

   2022-09-27 - 2022-09-30.

  • Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Osmundsen, Tonje Cecilie; Misund, Andreas Ugelvik; Størkersen, Kristine Vedal; Afewerki, Samson; Tveterås, Ragnar; Sønvisen, Signe Annie; Lader, Pål Furset

   (2022)

   A cross regional study of drivers for innovation in aquaculture.

   EAS 2022;

   2022-09-27 - 2022-09-30.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Jeg tipper at det finnes en rekke oppdrettere med store overskudd som ikke danser på merdkanten og ler hele veien til banken.

   intrafish.no.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Det har skjedd et signifikant skifte i den politiske risikoen i havbruk.

   intrafish.no.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Fram med kalkulatoren til skatten med «nøytral» effekt.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Oppdrettere mangler en bærekraftig forretningsmodell.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Oppdrettere i Vestland fylke går mot et krevende år.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Det finnes alternativer til flatt nedtrekk.

   Kyst.no.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Billig strøm til folket – men hva med bedriftene?.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.14-14.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Europeisk energikrise og norsk politikk låser regionen i oljå.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.25-25.

  • Tveterås, Ragnar; Ludvigsen, Tord

   (2022)

   Kan havbruk til havs (HTH) bli lønnsomt?.

   AquaNext;

   2022-11-08 - 2022-11-09.

  • Tveterås, Ragnar; Coffay, Matthew Mark

   (2022)

   Mangler norske oppdrettere en bærekraftig forretningsmodell?.

   Tekmar;

   2022-12-06 - 2022-12-07.

  • Tveterås, Ragnar; Ludvigsen, Tord; Misund, Bård

   (2022)

   Offshore salmon aquaculture financial risks and investment analysis: Implications for government regulations and tax regime.

   Aquaculture Europe;

   2022-09-28 - 2022-09-30.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs.

   Regler for prosjektering og drift, miljøutslipp og forsikring av havbruksanlegg;

   2022-11-23.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs: Nye utfordringer biologi, miljø og økonom.

   Innovasjoner for bærekraftig matproduksjon;

   2022-11-01 - 2022-11-02.

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Sant eller usant om bærekraft, penger og havbruk.

   Eat, Think & Innovate;

   2022-04-06.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Investeringer, finansiell risiko og produksjonskostnader i havbruk til havs.

   Stiim Aqua Cluster seminar;

   2022-03-31 - .

  • Tveterås, Ragnar; Ludvigsen, Tord; Misund, Bård

   (2022)

   Offshore salmon aquaculture financial risks and investment analysis: Implications for government regulations and tax regime.

   Sustainable Aquaculture;

   2022-12-12 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Grønn omstilling i havbruk.

   EU rådgiverforum havbruk;

   2022-11-22 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Aquaculture - what drives innovation.

   Cargill seminar;

   2022-06-16 - .

  • Tveterås, Ragnar; Abate, Tenaw G.; Belay, Dagim G.

   (2022)

   Does Output Restriction Improve Environmental Outcomes? Evidence from Zonal Output Restrictions in Norwegian Aquaculture.

   Samfunnsøkonomenes Forskermøte 2022;

   2022-10-25 - 2022-10-26.

  • Osmundsen, Tonje Cecilie; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   En bærekraftig havbruksnæring også for kystkommunene.

   NFKK årsmøte;

   2022-03-31 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs.

   Møte Stavanger: Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs;

   2022-03-23 - .

  • Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Sosial lisens for havbruksnæringen.

   Havbruk 22;

   2022-10-19 - 2022-10-21.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Asheim, Bjørn Terje; Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Senter for innovasjonsforsking, ein premissleverandør for praksis og politikk.

   Forskningspolitikk.

   ISSN 0333-0273.

  • Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; Fagertun, Jan Tore; Bjelland, Hans Vanhauwaert

   (2021)

   Development licenses and fish farming technology.

   Aqua Nor 2021 scientific seminar;

   2021-12-24.

  • Iversen, Audun; Cojocaru, Andreea-Laura; Bergesen, Ole; Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Differentiation and innovation in Norwegian samon aquaculture: Barriers and opportunities.

   Aquaculture Europe 2021;

   2021-10-04 - 2021-10-07.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Bærekraftig vekst med flytende lukkede anlegg i sjø.

   DnB webinar;

   2021-05-20.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Innovasjon i Havbruk: Utfordringer og muligheter.

   Tekna seminar;

   2021-11-24.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Hva må på plass for å utløse investeringer for nye grønne verdikjeder i norsk havbruksnæring?.

   Stiim - Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs;

   2021-11-16 - 2021-11-17.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Does Output Restriction Improve Environmental Outcomes? Evidence from A Spatial Group Regulation in Norwegian Aquaculture.

   Aquaculture Europe 2021;

   2021-10-04 - 2021-10-07.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Sjømat 2030: Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk.

   Sjømat Norge webinar;

   2021-04-19.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Grønn plattform: Lavutslippsløsninger for havbruk til havs.

   Verftskonferansen;

   2021-11-03 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Bærekraftig vekst med flytende lukkede anlegg i sjø.

   Webinar Stiim Aqua Cluster & Næringsforeningen i Stavanger;

   2021-04-20 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Eit hav av høve.

   Kåkånomics konferansen;

   2021-10-28 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Blå muligheter og utfordringer for regionen og Norge.

   Åpning av havets hus;

   2021-10-21 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Verdiskapingspotensial og veikart for havbruk til havs.

   Gjensidige seminar;

   2021-10-19 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Offshore havbruk – en ny grønn verdikjede.

   Norway Summit konferansen;

   2021-09-16 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Hva koster det grønne skiftet?.

   Børs og fakultet;

   2021-09-22 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Økonomiske og markedsmessige utviklingstrekk globalt, nasjonalt og regionalt som kan berøre Jæren.

   Næringsforeningens Treffpunkt Jæren;

   2021-09-02 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Lukket havbruksproduksjon i en helhetlig regulering.

   HavExpo 2021;

   2021-03-23 - 2021-03-24.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Unik mulighet med lukkede sjøanlegg.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Sjømatmeldingen: Bred tilnærming til de mange utfordringene havbruksnæringen står overfor.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Lavere klimaavtrykk med laks.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Miljøpåvirkning må styre reguleringene.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Lavt miljøavtrykk bør belønnes med mulighet for vekst.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Det grønne skiftet - ingen eksakt vitenskap.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 27.

   Hefte 4.

  • Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Grønn omstilling på første klasse.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 27.

   Hefte 7.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Sjømat kan bidra til jobber etter korona.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Sjømat kan bidra til jobber etter korona.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 13.

   Hefte 52.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Lukkede anlegg i sjø trenger riktige rammebetingelser.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 13.

   Hefte 75.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Guttormsen, Atle; Misund, Bård

   (2020)

   Kan regulere oss ut av krisen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   Volum 131.

   Hefte 111.

   s.37-37.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Blue growth - European challenges and some developments in Norway.

   ACI European Fish Mariculture Conference;

   2020-01-15 - 2020-01-16.

  • Osmundsen, Tonje Cecilie; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Shared waters - shared problems. The role of self-governance in seafood production..

   IFEET - International Institute of Fisheries Economics and Trade;

   2020-06-28 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Innlegg i "Debatt om fremtidens skattegrunnlag".

   Hva skal vi skatte av i fremtiden?;

   2020-01-15.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Balansert forslag om lakseskatt.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 13.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Lus og søksmål.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 13.

   Hefte 97.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Klarer vi å realisere mulighetene innen offshore havbruk og havvind?.

   Havrommet - havvind og havbruk til havs;

   2020-01-28 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Bærekraftig næringsliv og samfunn i Arktis: Hvorfor må regionen selv ”eie” bærekraftig utvikling?.

   NHO Arktis vårkonferanse;

   2020-03-06 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Havbruksskatteutvalgets innstilling og alternative forslag til nytt skatteregime for havbruksnæringen .

   Laks og skatt;

   2020-02-20 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Sjømatklyngen og dens betydning: Hvorfor sjømatklyngen er bedre posisjonert enn noen gang til å skape mange nye arbeidsplasser .

   Hvordan kan sjømatnæringen ta en rolle i gjenåpningen av norsk økonomi?;

   2020-04-27 - .

  • Tveterås, Ragnar; Guttormsen, Atle; Misund, Bård

   (2020)

   Bærekraft handler om avveininger.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Bærekraftige særskatter, eller kvalt av skatter?.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Misund, Bård; Guttormsen, Atle; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Finansteori kan forklare hvorfor de største oppdrettsselskapene tidvis betaler høye utbytter.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Balansert forslag om lakseskatt.

   IntraFish Media AS.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2020)

   Gavepakke til laksemilliardærer eller leverandørindustrien?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Endringer i oljeskatten kan dempe fallet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Misund, Bård; Osmundsen, Tonje Cecilie; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Dahl, Irene Vanja; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Hvem skal bestemme hva? Havbruksforvaltning 2030.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Policies and regulation for sustainable aquaculture growth in Norway .

   US Aquaculture: Economic recovery through aquaculture;

   2020-10-01.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Sea-Based Closed-Containment Systems for Salmon Aquaculture.

   Global Outlook for Aquaculture Leadership (GOAL);

   2020-09-05 - 2020-09-08.

  • Tveterås, Ragnar; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy

   (2020)

   Sustainability challenges and innovation strategies in aquaculture .

   GEOINNO2020;

   2020-01-28.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Økonomiske utviklingstrekk og omstillingsmuligheter .

   Treffpunkt Sola;

   2020-09-29.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Økonomiske utviklingstrekk og omstillingsmuligheter for regionen.

   HHUiS Executive forum;

   2020-09-30.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Fra global depresjon til regional omstilling: Utfordringer og muligheter i hav- og naturressursbaserte næringer .

   Næringsforeningen Web TV;

   2020-05-19.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Debatt om fremtidens skattegrunnlag (med Bård Bjerkholt, Dagens Næringsliv; Vidar Christiansen og Kjetil Storesletten, Økonomisk institutt).

   Hva skal vi skatte av i fremtiden?;

   2020-01-15.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Pandemiens økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt.

   Grønn By webinar om koronakrisen;

   2020-04-02.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Veikart for eksponert havbruk.

   Veikartet for fremtidens næringsliv – Biobaserte næringers rolle;

   2020-11-26.

  • Tveterås, Ragnar; Reve, Torger

   (2020)

   Verdiskapingspotensial og veikart for havbruk til havs.

   Havbruk til havs webinar;

   2020-12-07.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Livet etter krisepakkene. Hva kan skje i et post-korona næringsliv?.

   Validè dagen;

   2020-06-16.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Veikart for bærekraftig vekst i havbruk til havs er på vei.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 13.

   Hefte 121.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Sameksistens i havrommet blir en utfordring.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 13.

   Hefte 145.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Rammebetingelser og Oslo.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 26.

   Hefte 9.

   s.18-18.

  • Tveterås, Ragnar; Kvaløy, Ola

   (2020)

   Digital og bærekraftig omstilling (I supplement "Økonomisk rapport 2020 for Stavanger regionen").

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 26.

   Hefte 9.

   s.7-7.

  • Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Vindkraft og havbruk sammen ut på havet.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.26-26.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2019)

   Høyere kostnader på land enn vellykket drift i sjø.

   Kyst.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Quale, Christian

   (2019)

   Betydelige investeringer i utviklingstillatelser.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 8.

   s.144-147.

  • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Misund, Bård; Quale, Christian; Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Store investeringer i havbruksnæringen.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 8.

   s.148-153.

  • Hågbo, Trond-Ola; Jørgensen, Dolly; Tveterås, Ragnar; Langhelle, Oluf; Hetland, Tom

   (2019)

   Paneldebatt: Kan grønn økonomisk vekst redde verden?.

   Forskningsdagene i Stavanger-regionen;

   2019-09-18.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Quality-based differentiation of salmon.

   UiS Business School seminar;

   2019-09-25.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2019)

   Bærekraftig vekst for flere.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.50-53.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Bærekraft handler om å balansere.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 12.

   Hefte 12.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Det grønne skiftet koster- men hvor mye?.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 25.

   Hefte 4.

   s.50-50.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Lærdommene fra Forus IKDP.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 25.

   Hefte 6.

   s.14-14.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Tid for ny kontrakt.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 12.

   Hefte 36.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Litt skatt nå eller mer i framtiden?.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 12.

   Hefte 59.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Digitalisering i havbruk – en het potet.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 12.

   Hefte 85.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Havbruk til havs.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 12.

   Hefte 109.

   s.2-2.

  • Kai, Sun; Kumbhakar, Subal Chandra; Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Estimation of A Four Component Semiparametric Stochastic Production Frontier Model with Endogenous Regressors and Determinants of Inefficiency.

   Sixteenth European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis;

   2019-06-11 - 2019-06-13.

  • Tveterås, Ragnar; Kumbhakar, Subal Chandra

   (2019)

   Immigrant wage gaps and determinants: A stochastic wage frontier approach using linked employer-employee data.

   Sixteenth European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis;

   2019-06-11 - 2019-06-13.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Aquaculture as an active contributor to reaching the UN SDGs - Sustainable salmon production growth: The balancing act towards 2030.

   Ocean Week;

   2019-05-06 - 2019-05-08.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Morgendagens oppdrett – store visjoner versus økonomiens tyngdelov.

   Aqkva;

   2019-01-17.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Long term supply growth salmon.

   North Atlantic Seafood Forum;

   2019-03-06 - 2019-03-07.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2019)

   Sustainable growth, resource rent and taxes in aquaculture.

   Skatteforum 2019;

   2019-06-12 - 2019-06-13.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Framtidens skatteregime for havbruksnæringen.

   Forum for havbruksskatteutvalget;

   2019-06-03.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk.

   Sjømatbedriftenes landsmøte;

   2019-05-13.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Innovation and new technology as a driver for growth.

   Stiim Aqua Cluster Technology Day;

   2019-08-19.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Regulering av vekst i havbruk mot 2030.

   Sjømat Norges medlemsmøte havbruk;

   2019-04-02.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Hvordan vinner Rogaland i konkurransen om arbeidsplasser i havbruksnæringen?.

   AkvaRo;

   2019-02-07.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse.

   Møte for PO3 og PO4;

   2019-06-20.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Struktur for vekst.

   Innovasjonstalen i Rogaland;

   2019-06-06.

  • Tveterås, Ragnar; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Investigate the effects of innovations on the economic performance of firm in the salmon industry .

   Salmansvar kick off ;

   2019-10-22.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Støtter særskatt på havbruk.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Framtidens reguleringsregime for mer bærekraftig bruk av kysten.

   Brohodekonferansen;

   2019-10-30 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Norsk Havbruk – vekst eller stagnasjon.

   Høstmøte;

   2019-11-07 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Stor risiko for at vi går glipp av lønnsomme investeringer med særskatt på laks.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   En høyt skattet laks.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   En høyt skattet laks.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Skatt og miljøkrav kan kvele havbruket.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   To tax or not to tax, that is the question.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Tror skatt på oppdrett kan føre til utflagging.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Professor om grunnrentebeskatning: – For høy skatt kan presse næringen over på landbasert oppdrett eller mot andre land.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   DN mener: Når all avkastning av felles naturressurser havner i private lommer, er det noe som er galt.

  • Rocha Aponte, Fabian; Tveterås, Sigbjørn; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Regulation in Salmon farming and production costs: An analysis of costs evolution in the Norwegian salmon farming sector.

   Havbruk 2018;

   2018-04-18 - 2018-04-20.

  • Rocha Aponte, Fabian; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Regulation effects on costs in the Norwegian aquaculture sector: A Bayesian approach.

   IIFET 2018;

   2018-07-17 - 2018-07-20.

  • Voldnes, Gøril; Altintzoglou, Themistoklis; Sogn-Grundvåg, Geir; Iversen, Audun; Honkanen, Pirjo; Onasaka, Yuko; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank; Young, James A.

   (2018)

   QUALIDIFF – Quality-based differentiation of salmon.

   WAS - World Aquaculture Society;

   2018-08-25 - 2018-08-29.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Alt har en pris.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 11.

   Hefte 15.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Digital utvikling.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 11.

   Hefte 40.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Skatt på laks.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 11.

   Hefte 66.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Landbasert vekst.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 11.

   Hefte 90.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   FoU for bærekraftig vekst mot 2030.

   HAVBRUK 2018;

   2018-04-18 - 2018-04-20.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   A New Framework for Radical Innovation in Aquaculture.

   AquaVision;

   2018-06-12 - 2018-06-13.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   What key economic drivers or shocks are likeliest to affect future growth of aquaculture worldwide?.

   AQUA 2018;

   2018-08-25 - 2018-08-29.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Urban skattejakt kan utarme distriktene.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Lusevarsling – grunnlaget for neste generasjon lusebekjempelse.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Er lukkede anlegg det eneste alternativet for Tromsø?.

   nordnorskdebatt.no.

  • Rørheim, John-Erik; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Grunn til å rope varsko.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 24.

   Hefte 5.

   s.31-31.

  • Tveterås, Ragnar; Rørheim, John-Erik

   (2018)

   En plan regionen ikke har råd til.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.46-46.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Er lavutslippsregionen realistisk?.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 24.

   Hefte 11.

   s.16-16.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Jakten på de optimale havbrukslokalitetene.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 11.

   Hefte 114.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Jory, Darryl; Nystøyl, Ragnar

   (2018)

   Global finfish production review and forecast: Nearly doubled in a decade.

   Global Aquaculture Advocate.

   ISSN 1540-8906.

   Volum 21.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Finfish Production Review.

   Global Outlook for Aquaculture Leadership;

   2018-09-24 - 2018-09-27.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Seafood Marketing: Is It Time for a Unified Approach? The Case of Norwegian Seafood.

   Global Outlook for Aquaculture Leadership;

   2018-09-24 - 2018-09-27.

  • Rørheim, John-Erik; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Konkurranseevne, omstilling og innovasjon på Forus og i regionen.

   Forusmøtet;

   2018-04-17.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Varehandelen som en driver i norsk økonomi.

   Seminar om "En varehandel i endring";

   2018-03-08.

  • Tveterås, Ragnar; Rørheim, John-Erik

   (2018)

   IKDP, omstilling og konkurranseevne på Forus og i regionen.

   Seminar om "Fremtidens Forus";

   2018-09-12.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Regionale innovasjonsprosesser – drivkrefter og påvirkning.

   Regionale forskningsfonds årskonferanse 2018;

   2018-09-11 - 2018-09-12.

  • Tveterås, Ragnar

   (2018)

   From research to innovation in the seafood sector.

   iProcess seminar;

   2018-03-06.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Forskning for næringen.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 10.

   Hefte 13.

   s.2-2.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Ressursrente i lakseoppdrett?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   s.34-34.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank

   (2017)

   Hvem tar risikoen?.

   iLaks.no.

  • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari; Iakovleva, Tatiana A

   (2017)

   Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille.

   Forskningspolitikk.

   ISSN 0333-0273.

   Hefte 3/4.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Etterlysning: Kreative politikere.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 10.

   Hefte 37.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Sandvold, Hilde Ness

   (2017)

   Kunnskapsbasert vekst i havbruksnæringen.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 23.

   Hefte 1.

   s.38-38.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Regulering av varehandel er avleggs.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 125.

   s.32-32.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Produksjonsavgift og forvaltning.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 10.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Varehandel – den nye konkurranseutsatte næringen.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin.

   Volum 23.

   Hefte 7.

   s.24-24.

  • Karoline, Eriksen; Onozaka, Yuko; Kristina, Pettersen; Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Hva har skjedd med laksens posisjon?.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 42.

   Hefte 8.

   s.88-91.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Hva mener egentlig næringen om FHF?.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 40.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Ha is i magen.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 40.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Jory, Darryl; Nystøyl, Ragnar

   (2017)

   GOAL 2017: Global finfish production review and forecast.

   Global Aquaculture Advocate.

   ISSN 1540-8906.

   Volum 20.

  • Tveterås, Ragnar; Karoline, Eriksen; Onozaka, Yuko; Pettersen, Kristina

   (2017)

   Changes in European consumer perceptions of farmed salmon.

   Global Aquaculture Advocate.

   ISSN 1540-8906.

   Volum 20.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Industriens behov i et konkurranse- og lønnsomhetsperspektiv.

   Sjømat Norges seminar ”Kampen om råstoffet”;

   2017-03-14 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Havbruksforvaltning 2025: En næring i førersetet.

   Sjømat Norges årsmøte;

   2017-04-04 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Er særskatt i fiskeri og havbruk et riktig skritt for å vinne hjerter og hoder langs kysten?.

   Sjømat Norges årsmøte;

   2017-04-05 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Hvordan sikre felleskapet inntekter fra ressursutnyttelsen av havets verdier?.

   Årsmøte til Nettverk fjord- og kyst kommuner (NFKK);

   2017-04-19 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Strategisk næringsplan: Et dokument som bare skal inspirere, eller et veikart for handling?.

   Årsmøtet til Greater Stavanger;

   2017-04-20 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Havbruksnæringens rammebetingelser – utfordringer for næring, forvaltning, og samfunn.

   FHFs ”Innspillskonferanse - Regelverk havbruk”;

   2017-06-12 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Finfish Production Review.

   Global Outlook for Aquaculture Leadership;

   2017-10-03 - 2017-10-06.

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Hvordan ligger forholdene til rette for vekst?.

   Boligkonferansen 2017;

   2017-10-26 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Gjedebo gaven 10 år: Historien om Senter for innovasjonsforskning.

   Senter for innovasjonsforskning 10 år;

   2017-11-28 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Fra forskning til innovasjon: Hvordan skal bedrifter forholde seg til forskning og forskere?.

   Nofima seminar;

   2017-10-31 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Fra forskning til innovasjon.

   Valide seminar;

   2017-08-31 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Forus, lokalisering og attraktivitet.

   Forusmøtet;

   2017-04-25 - .

  • Osmundsen, Tonje; Almklov, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2016)

   FISH FARMERS AND PUBLIC SERVANTS COPING WITH THE WICKEDNESS OF AQUACULTURE.

   World Aquaculture Society;

   2016-02-23 - 2016-02-26.

  • Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Osmundsen, Tonje; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Andreassen, Otto

   (2016)

   HAVBRUK. Regelrett eller - rett regel?.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Fra FoU til verdiskaping.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 13.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2016)

   Forus mellom plan og marked.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 124.

   Hefte 207.

   s.22-22.

  • Tveterås, Ragnar; Onozaka, Yuko; Torrissen, Jonas

   (2016)

   Survey: Salmon can gain a stronger position.

   Global Aquaculture Advocate.

   ISSN 1540-8906.

   Volum 19.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   10 milliarder kr – hva gjør vi?.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 31.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Tvangsforedling.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 50.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Havbruksforvaltning.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 70.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Samling og politikk.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 88.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Uro i kollektivet.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 106.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Oppdrett – offer for egen suksess.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 124.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Onozaka, Yuko; Torrissen, Jonas

   (2016)

   Hva tenker konsumentene om laks?.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 41.

   Hefte 3.

   s.42-46.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Forskning for hvem?.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 9.

   Hefte 142.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Global Farmed Finfish Production Outlook: Slower-paced growth.

   Global Aquaculture Advocate.

   ISSN 1540-8906.

   Volum 19.

  • Calignano, Giuseppe; Fitjar, Rune Dahl; Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Which factors determine regional resilience? The case of Norwegian regions.

   American Association of Geographers Annual Meeting;

   2016-03-29 - 2016-04-02.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Stavanger-regionen mot 2030: Den nye oljen finnes ikke.

   SR-Bank seminar;

   2016-01-06.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Skattlegging av ressursrenten i fiskeflåten.

   Fiskebåts årsmøte;

   2016-02-18.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Vekst og innovasjon i en global havbruksnæring.

   Dialogkonferanse om vekst i havbruksnæringen og muligheter for bedrifter i Rogaland;

   2016-03-30.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Innovasjon i offentlig sektor.

   Ledermøte i Rogaland Fylkeskommune;

   2016-04-18.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Regionen og Forus i konkurransen om bedrifter og arbeidskraft.

   Forusmøtet;

   2016-04-28.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Innovasjon på Nord-Jæren: Forus i den nye kunnskapsøkonomien.

   Seminar om "Morgendagens Forus – hvilket alternativ skal vi jobbe videre med?";

   2016-05-03.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Cost cutting in aquaculture: Global lessons and future prospects.

   Aquavision;

   2016-06-14.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Sustainable growth and regulation: Norwegian salmon and global aquaculture.

   Seminar Statistisk Sentralbyrå;

   2016-09-13.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Viktigheten av satsing på forskning og utdanning for fremtidig omstilling og utvikling av regionen.

   Seminar arrangert av Universitetsfondet;

   2016-09-14.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Fish Production Estimates and Trends 2016-2018.

   Global Outlook on Aquaculture Leadership;

   2016-09-20.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Havbruksvekst – forvaltning og regelverkpraktisering – en utfordring fra fòrkvoter til trafikklys.

   Nofima seminar;

   2016-10-18.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Norsk sjømatnæring mellom et sultent verdensmarked og en mett norsk kyst.

   Medlemsmøte i Gand Rotary klubb;

   2016-11-09.

  • Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Kostnadsgalopp i laksenæringen til tross - laksefella er ulik oljefella.

   Produktivitetskonferansen;

   2016-11-02.

  • Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy

   (2015)

   Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?.

   Norsk Sjømat.

   ISSN 0807-1551.

   Hefte 5.

   s.26-28.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Omstilling for økt velferd. I: Havet. Mat, makt og meninger.

   ISBN 978-82-998581-1-3.

   s.108-112.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Ingen gratis lunsj.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 8.

   Hefte 17.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Elvevoll, Edel Oddny

   (2015)

   Ressursrente skatt.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 8.

   Hefte 38.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Stemmer i debatten.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 8.

   Hefte 56.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Lederskap eller tilpasning??.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 8.

   Hefte 76.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Regulert konkurranseevne.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 8.

   Hefte 94.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Vekst og muligheter.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 8.

   Hefte 130.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Laks i angrepsposisjon.

   FiskeribladetFiskaren.

   Volum 8.

   Hefte 148.

   s.2-2.

  • Tveterås, Ragnar; Elvevoll, Edel Oddny

   (2015)

   En verdiskapende sjømatnæring.

   Nordlys.

   ISSN 0805-5440.

   s.28-29.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   En verdiskapende sjømatnæring.

   Adresseavisen.

   ISSN 0805-3804.

   s.35-35.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Refleksjoner rundt Sjømatindustri-utvalget.

   Norsk fiskerinæring.

   ISSN 0332-6292.

   Volum 55.

   Hefte 4.

   s.81-86.

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Sjømatindustrien – utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

   Sjømatdagene på Hell;

   2015-01-20 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Sjømatindustrien – utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

   Konferanse for tillitsvalgte i sjømatindustrien;

   2015-01-28 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv?.

   Seminar om kommunereformen;

   2015-02-03 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Sjømatindustrien - Utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

   Fiskebåts årsmøte;

   2015-02-12 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Innovasjonspolitikk for en internasjonalt konkurransedyktig sjømatnæring.

   Profilgruppas møte;

   2015-02-19 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Sjømatindustrien - Utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

   Folkemøte i Båtsfjord;

   2015-03-02 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Effektive råstoffmarkeder for økt verdiskaping.

   FHLs årskonferanse;

   2015-03-25 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   En sjømatnæring med konkurransekraft.

   FHLs årskonferanse;

   2015-03-25 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Global aquaculture - the challenges of blue growth.

   Aquaculture and fisheries seminar;

   2015-04-14 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Markedsbasert produktutvikling - Profesjonelle kjøpere og konsumenter.

   Qualifish konferanse;

   2015-04-17 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Sjømatindustrien - Utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

   Qualifish konferanse;

   2015-04-17 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Sjømatindustrien - Utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

   SUROFI fiskeripolitisk konferanse;

   2015-05-07 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Sjømatindustrien - Utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

   Norges Sildesalgslags årsmøte;

   2015-05-08 - .

  • Tveterås, Ragnar; Asbjørn, Warvik Rørtveit

   (2015)

   Sjømatsuksess er ferskvare.

   Lakseseminar under Aquanor;

   2015-08-18 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Hvordan bør sjømatindustrien rigges for å bli en viktig brikke i bioøkonomien?.

   Sjømatindustri - en viktig del av norsk bioøkonomi;

   2015-09-03 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Utfordringer og muligheter i bioøkonomien for Norge og regionen vår?.

   TEKNA seminar;

   2015-10-15 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Lærdommer fra den «nye» bioøkonomien i Norge?.

   Mat og industri 2015;

   2015-10-22 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Fish Production Estimates and Trends.

   Global Outlook for Aquaculture Leadership;

   2015-10-28 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   UiS and its collaboration with private and public sector.

   Forberedt på framtiden?;

   2015-11-04 - .

  • Tveterås, Ragnar

   (2015)

   Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene?.

   Greater Stavanger årskonferanse;

   2015-11-06 - .

  • Tveterås, Sigbjørn; Roll, Kristin Helen; Tveterås, Ragnar; Jørgensen, Helge

   (2015)

   Workload Management and Staff Performance in the Hospitality Sector.

   24th Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2015-10-01 - 2015-10-03.

  • Asche, Frank; Sandvold, Hilde Ness; Tveterås, Ragnar

   (2014)

   Produktivitetsvekst i norsk settefiskproduksjon.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Hefte 10.

  • Tveterås, Ragnar