Ragnhild Johanne Sjurseike

Universitetslektor i kunst og kulturfag

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
KE C-372
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nesvold, Anette; Sjurseike, Ragnhild; Wadel, Carl Cato

   (2014)

   Å bruke nettdebatter som kilde i forskning.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 1.

   s.106-120.

  • Resi, Heid Gjøstein; Sjurseike, Ragnhild

   (2004)

   Eine kaiserzeitliche Brandbestattung mit dreifacher Waffenausstattung aus Åshaugen, Vestfold, Norwegen. I: Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of north-west Europe in the first millennium AD.

   Leuven University Press.

   ISBN 90-5867-368-5.

   s.195-202.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2004)

   Hvem fanget hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder.

   AmS-Varia.

   ISSN 0332-6306.

   Hefte 41.

   s.51-58.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (1999)

   I skyggen av monumentene. Undersøkelse og vern av steinalderens kulturmiljø.

   AmS-rapport.

   ISSN 0802-4936.

   Hefte 12.

 • Bøker og kapitler
  • Sjurseike, Ragnhild

   (2003)

   Rapport om arkeologiske undersøkelser av to graver + en mulig grav i Lygremarka på Årstad gnr. 13, bnr. 239, Eigersundkommune.

   Hefte B 2003/4.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2001)

   Rapport om arkeologiske undersøkelser av tre gravanlegg og restaurering av gravhaug på Avaldsnes prestegård, gnr. 86, bnr. 1, Karmøy kommune.

   Hefte B 2001/3.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2001)

   Rapport om arkeologisk etterundersøkelse og restaurering av gravanlegget "Kongshaugen" på Ringjen, gnr. 97, Karmøy kommune.

   Hefte B 2001/7.

  • Sjurseike, Ragnhild; Selsing, Lotte

   (2000)

   Utvikling av arkeologi grunnfag. Fase 1 og 2.

   Hefte 15.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (1994)

   Jaspisbruddet i Flendalen - en kilde til forståelse av sosiale relasjoner i eldre steinalder.

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Sjurseike, Ragnhild Johanne; Lindland, Kristiane Marie Fjær

   (2021)

   Planning for ‘The green transformation’ – challenging cultural heritage as spatial and social processes? .

   The UK-Ireland Planning Research Conference;

   2021-09-08 - 2021-09-10.

  • Sjurseike, Ragnhild Johanne

   (2021)

   Framing National Heritage in the Diversity of the Local; Heritage Making and Borders in Urban Space..

   The International Political Science Association's 26th World Congress of Political Science;

   2021-07-10 - 2021-07-15.

  • Sjurseike, Ragnhild Johanne; Lindland, Kristiane Marie Fjær

   (2020)

   Cultural heritage – a potential blessing and curse in realizing the green transformation .

   NEON-dagene 2020;

   2020-11-17 - 2020-11-18.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2018)

   Making and crossing borders in Urban Space. Negotiating Market Places as Cultural Heritage. .

   4th the Biennial Conference of ACHS (Association of Critical Heritage Studies).;

   2018-09-01 - 2018-09-06.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2017)

   Torget, byens hjerte.

   Medlemsmøte;

   2017-09-28 - .

  • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?.

   Konferanse om akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning;

   2017-11-01 - 2017-11-02.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2016)

   Intervju om verneverdien for trehus i Stavanger i forbindelse med ny sentrumsplan.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2016)

   Torget - byens hjerte.

   Medlemsmøte;

   2016-12-14.

  • Wadel, Carl Cato; Sjurseike, Ragnhild

   (2014)

   Å bruke nettdebatter som kilde i forskning.

   Digitale data - bruk og begrensninger;

   2014-03-05.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2014)

   Working class heritage as a cultural and political resource in the de-industrialised city.

   ACHS 2014, Association of Critical Heritage Studies Conference ;

   2014-12-02 - 2014-12-04.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2012)

   Møteplass eller ikke-sted?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2012)

   Urban places as spaces of production and reproduction of cultural values.

   The Inaugural Conference for the Association of Critical Heritage Studies;

   2012-06-05 - 2012-06-08.

  • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise

   (2011)

   Teller kjønn i kulturlivet?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise

   (2011)

   Tallenes tale eller tåketale?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2010)

   Norges Bank og Torget som møtested.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2007)

   Nytorget har sin kulturelle egenverdi.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2006)

   Kjønnsrollene kræsjer i bilen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2004)

   Hvem fanget hvalen:Om kjønnsroller i steinalderen.

   Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland;

   2004-11-09.

  • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Nitter, Marianne; Pedersen, S.E.; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte; Sjurseike, Ragnhild

   (2003)

   Mennesker og klima før og i fremtiden.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2003)

   Hvem fanget Hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder.

   Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland;

   2003-03-20.

  • Borgarp, Catinka; Sjurseike, Ragnhild

   (2003)

   Vikingene på Lygre: Bønder og globetrotter.

   Årbok for Dalane.

   Hefte 15.

  • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte

   (2003)

   Mennesker og klima før og i fremtiden.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2003)

   Feministisk hvalfangst.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2002)

   Kvinnens plass fra tidenes morgen.

   Stand-up ;

   2002-09-25 - .

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2001)

   "Kongshaugen" på Ringjen, Karmøy. Etterundersøkelser og restaurering.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.35-40.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2001)

   Fant urørt grav med unike funn.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Resi, Heid Gjøstein; Sjurseike, Ragnhild

   (2000)

   Eine kaiserzeitliche Brandbestattung mit dreifacher Waffenausstattung aus Åshaugen, Vestfold, Norwegen.

   The 51st Sachsensymposium;

   2000-09-18.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (2000)

   En romertids gravplass under prestegårdshagen?.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.54-56.

  • Sjurseike, Ragnhild

   (1997)

   Strategi for norsk steinalderforskning frem mot år 2000.

   Årbok / Universitetets oldsaksamling.

   ISSN 0333-130X.

   Hefte 1995/1996.

   s.41-52.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway