Ragnhild Lenes

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-359
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2024)

   Lekbasert læring - ressursbok for barnehage, skole og SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-83376-3.

  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Campbell, Janine Anne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Sosial og emosjonell utvikling og livsmestring - Ressursbok for barnehagen [tilgjengelig for barnehagene i forskningsprosjektet SELMA].

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-79684-6.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2020)

   Legebaseret læring: et forskningsbaseret førskoleoplæg.

   ISBN 9788723541338.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2019)

   Lekbaserat Lärande.

   ISBN 9789178230594.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2018)

   Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 978-82-492-1963-6.

  • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2016)

   Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788249218523.

 • Formidling
  • Lenes, Ragnhild

   (2023)

   Kompetanseløftet i Eigersund.

   Fagsamling for PPT ansatte;

   2023-01-05.

  • Lenes, Ragnhild

   (2023)

   Fremme gode skole- og barnehagemiljø og forebygge krenkelser og utenforskap. Pedagogisk analyse og voksenrollen.

   Fagsamling i Læringsmiljøprosjektet, pulje 6, fase 2;

   2023-01-27.

  • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn

   (2023)

   From Kindergarten to Secondary School: differential relations between Executive Function and Academic skills.

   EARLI Conference 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug

   (2023)

   Effekter av familiebakgrunn på sosial og kognitiv utvikling i barnehage og 1. trinn, og på lesing og matematikk fra barnehage fram til 8. klasse.

   Forskningsseminaret Brown Bag;

   2023-11-08.

  • ten Braak, Dieuwer; Gilje Strand, Maria; Lenes, Ragnhild

   (2023)

   Hvorfor trenger barn selvregulering?.

  • Gilje Strand, Maria; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild

   (2023)

   God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får.

  • Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer

   (2023)

   The role of student-teacher relationships for girls- and boys` self-regulation, classroom adjustment and academic achievement in elementary school. Direct and indirect pathways..

   EARLI Conference 2023 - paper presentation;

   2023-08-21 - 2023-08-26.

  • Lenes, Ragnhild

   (2023)

   Selvregulering i barnehagen.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild

   (2022)

   I-poster: The Playful Learning Curriculum for 5-year-olds: a Randomised Controlled Trial (doi: 10.3102/IP.22.1881843) .

   AERA 2022;

   2022-04-21 - 2022-04-26.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Paper presentation: The Playful Learning Curriculum for 5-Year-Olds: A Randomized Controlled Trial.

   AERA 2022;

   2022-04-21 - 2022-04-26.

  • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Differential relations between executive function and academic achievement across development: a longitudinal study from kindergarten to secondary school.

   EARLI SIG15 pre-conference symposium;

   2022-09-21 - .

  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Informasjonsmøte om SELMA i Sandnes kommune.

   Samling for pedagogiske ledere og styrere;

   2022-11-04.

  • Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Pedagogisk analyse: Trygt og godt barnehagemiljø for barn med/i utfordringer.

   Rekomp samling i Eigersund for alle barnehageansatte ;

   2022-01-25 - .

  • Lenes, Ragnhild; Kaasa, Loyd; Lahmeyer, Helga Vössing

   (2022)

   Pedagogisk analyse i Eigersund kommune.

   Rekomp samling i Eigersund for alle barnehageansatte;

   2022-03-10.

  • Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Pedagogisk analyse - observasjon.

   Rekomp samling i Eigersund for alle barnehageansatte;

   2022-09-14.

  • Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Læringsmiljøprosjektet. Fase 4 - Videreføring.

   Fagsamling for barnehager i Læringsmiljøprosjektet;

   2022-04-25.

  • Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Læringsmiljøprosjektet i Trondheim - Fase 1. Et trygt og godt læringsmiljø.

   Fagsamling for barnehageansatte i Læringsmiljøprosjektet;

   2022-08-30.

  • Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Kompetanseløftet i Eigersund kommune.

   Informasjon til styrere og rektorer;

   2022-11-25.

  • Lenes, Ragnhild; Midttveit, Ina

   (2021)

   Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femte klasse?.

  • Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan; Gonzales, Christopher

   (2021)

   Children`s self-regulation in Norway and the United States: The role of mother`s education and child gender on self-regulation across cultural contexts.

   SRCD konferanse 2021. ;

   2021-04-08.

  • Lenes, Ragnhild

   (2021)

   Sosial kompetanse - å lykkes i å omgås andre.

   Fagsamling i SELMA prosjektet;

   2021-09-01 - 2021-09-03.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2019)

   Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.

   CESifo Working Papers.

   ISSN 1617-9595.

   Hefte 7775.

   s.1-41.

  • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn

   (2019)

   How self-regulation mediates the relation between early math and later academic achievement.

   18th Biennial EARLI Conference;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   CES Ifo Are Conference - Economics of Education;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.

   Stavanger-Bergen Workshop on Child Development;

   2018-06-04 - 2018-06-05.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   Seminar at VATT Institute for Economic Research;

   2018-05-24 - .

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State.

   Kvantitativt Forum;

   2018-03-21.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   Seminar på SOFI;

   2018-02-01 - .

  • Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2017)

   The Importance of Early Self-Regulation and Early School Adjustment Difficulty During Transition to School in Norway.

   SRCD - conference 2017, paper presentation;

   2017-04-06 - 2017-04-08.

  • Lenes, Ragnhild

   (2017)

   Lekbasert læring - språk.

   Undervisning i Lekbasert Læring prosjektet;

   2017-03-31.

  • Lenes, Ragnhild

   (2016)

   Influence of gender and mother`s education on vocabulary, phonological awareness and math among Norwegian children across kindergarten and first grade.

   EARLI SIG5 Porto 2016;

   2016-06-29 - 2016-07-01.

  • Lenes, Ragnhild

   (2016)

   Språkstimulering i førskolealder. Skriftspråkutvikling.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk;

   2016-01-18 - 2016-01-21.

  • Lenes, Ragnhild

   (2016)

   Språkstimulering i førskolealder. Dialogisk lesing i praksis.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk;

   2016-03-07 - 2016-03-10.

  • Lenes, Ragnhild

   (2016)

   Språkutvikling i førskolealder. Dialogisk lesing i barnehagen.

   Undervisning av medarbeidere i Agderprosjektet;

   2016-04-18 - 2016-04-19.

  • Lenes, Ragnhild

   (2015)

   Språkutvikling i førskolealder.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk;

   2015-09-21 - 2015-09-24.

  • Lenes, Ragnhild

   (2015)

   Språkstimulering i førskolealder. Dialogisk lesing.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk;

   2015-11-02 - 2015-11-05.

  • Lenes, Ragnhild; Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2015)

   Playful learning på norsk.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Hefte 4.

   s.43-47.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway