Hopp til hovedinnhold

Randi Myklebust Sølvik

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Bio

Fagområder

Læringsmiljø, lærer-elev relasjon, faglig og sosial læring, klasseledelse, klasseromsobservasjon, friluftsliv som læringslandskap 

Utdanning

2013      PhD: Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for Spesialpedagogikk

2004:     Cand.Ed.: Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for Spesialpedagogikk

1999:     2 årig utdanning i Friluftsliv-, kultur- og naturveiledning, Høgskolen i Telemark

Arbeidserfaring

2014 -              Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Univsersitetet i Stavanger

2013 - 2014:    Sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagog, Ulverud skole

2005 - 2013:    Stipendiat, Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk 

2004 - 2005:    Lærer, Sollerudstranda Skole

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sølvik, Randi M.; Roland, Pål

   (2022)

   Teachers’ and principals’ diverse experiences expand the understanding of how to lead collective professional learning among teachers.

   International Journal of Leadership in Education

   ISSN 1360-3124.

   DOI: 10.1080/13603124.2021.2021295

  • Sølvik, Randi M.; Glenna, Anne Elisabeth Høva

   (2021)

   Teachers’ potential to promote students’ deeper learning in whole-class teaching: An observation study in Norwegian classrooms.

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   s.1-27.

   DOI: 10.1007/s10833-021-09420-8

  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Leiarskap og interaksjonar i klasserommet : eit innleiande kapittel. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.13-34.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Å binde teori og praksis saman gjennom systematisk observasjon rettleiing og handling i klasserommet. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.199-215.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Djupare læring og undervisningspraksis : å førebu elevar på framtidig læring. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.79-96.

  • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   s.1-15.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404

  • Sølvik, Randi M.

   (2011)

   Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom med adferdsvansker. I: Friluftsliv-for mennesker med funktionsnædsettelse.

   ISBN 978-87-90388-18-8.

   s.80-93.

 • Bøker og kapitler
  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

  • Sølvik, Randi M.

   (2013)

   Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

 • Formidling
  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Teachers' self-observation in research and practice. .

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   Forskningspresentasjon: Teachers' potential to promote students' deeper learning in whole-class teaching.

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   Inkluderande læringsmiljø og undervisning - å støtte fagleg og sosial læring i lys av LK20.

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   INTERACT - An intervention to enhance classroom interaction quality in upper-secondary school.

  • Gusfre, Kari Stamland; Sølvik, Randi M.

   (2021)

   The Coach training - supporting the implementation of an observation-based coaching intervention .

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   Fagdag: Å støtte elevenes faglige og sosiale læring i lys av LK20.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Fagdag: Trygge og inkluderande læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Konferanseinnlegg: Trygge læringsmiljø - avgjerande for å praktisere fornya Læreplanverk.

  • Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Trygge barn lærer best.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Teaching for social Learning outdoors.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Foreldreinvolvering i praksis - idear og utfordringar.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Fellesskap rundt måltidet I: Naturen som læringsarena.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Foresattes betydning for inkludering.

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Voksnes betydning for inkludering - gruppeledelse i barnehagen.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Runddansen mellom relasjonar og læring.

   Læringsmiljøbloggen

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2019)

   A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration.

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Inkluderende barnehagemiljø for barn og voksne - relasjoner, sosial kompetanse og lek..

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Fase 1 Læringsmiljøprosjektet. Mobbing og andre krenkelser.

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Learning climate for deeper learning. Qualitative analyses of videorecorded observations.

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Naturen som læringsarena. Fellesskap i og med naturen.

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø avdekker og stopper mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Trygge og gode barnehage- og skulemiljø. Om individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorar som formar eit miljø .

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Lærar-elev-dialogen og elevane si læring.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   foreldresamarbeid i barnehagen.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Foreldresamarbeid i skulen - kva seier loven og forskinga?.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Systematic observations explored by in-depth observations.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Friluftsliv som sosialt læringslandskap.

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen.

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen.

  • Sølvik, Randi M.

   (2015)

   Observasjon i klasserommet. Ei kjelde til vidareutvikling for fleire aktørar?.

  • Sølvik, Randi M.

   (2015)

   Relasjonar - ei kjelde til positive læringsprosessar?.

  • Sølvik, Randi M.

   (2015)

   Den utfordrande elevsamtalen - når samtalen blir knapp.

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen.

  • Sølvik, Randi M.

   (2014)

   Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 2.

  • Sølvik, Randi M.

   (2014)

   Den inspirerande læraren.

   Læringsmiljøbloggen

  • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø.

  • Sølvik, Randi M.

   (2014)

   Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 1.

  • Sølvik, Randi M.

   (2011)

   Friluftsliv som sosialt læringlandskap for ungdom med adferdsvansker.

  • Sølvik, Randi M.

   (2007)

   Exploring the non dualistic ontology and its implications.

  • Sølvik, Randi M.

   (2007)

   Exploring the Skill-model in relation to outdoor life as learning-landscape for social skills.

  • Sølvik, Randi M.

   (2006)

   Friluftsliv-ein aktuell sosial læringsarena for ungdom med åtferdsvanskar?.

  • Sølvik, Randi M.

   (2005)

   Hvordan vurdere sosial verdi av friluftsliv?.

  • Sølvik, Randi M.

   (2005)

   Fører friluftsliv i seg selv til sosial læring?.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 2: Å leggje til rette for elevdeltaking, engasjement og læring.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 4: Fagleg og sosial læring - å planlegge for samanhengen.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 1: Læringsmiljø og læring.

  • Grini, Nina; Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Arbeid med fagfornyelsen med fokus på læringsmiljø og livsmestring Modul 1:læringsmiljøets betydning for å praktisere fagfornyelsen Modul 2: det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring .

  • Fredriksen, Torunn Helene; Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 3: Det profesjonelle handlingsrommet i møtet med elevane.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway