Randi Myklebust Sølvik

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Bio

Fagområder

Læringsmiljø, lærer-elev relasjon, faglig og sosial læring, klasseledelse, klasseromsobservasjon, friluftsliv som læringslandskap 

Utdanning

2013      PhD: Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for Spesialpedagogikk

2004:     Cand.Ed.: Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for Spesialpedagogikk

1999:     2 årig utdanning i Friluftsliv-, kultur- og naturveiledning, Høgskolen i Telemark

Arbeidserfaring

2014 -              Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Univsersitetet i Stavanger

2013 - 2014:    Sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagog, Ulverud skole

2005 - 2013:    Stipendiat, Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk 

2004 - 2005:    Lærer, Sollerudstranda Skole

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

  • Sølvik, Randi M.

   (2013)

   Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Sølvik, Randi M.; Grini, Nina

   (2024)

   Å verdsette elevenes perspektiv i videregående skole.

   Oppfølgingssamling for lærere i INTERACT tiltaket;

   2024-01-25 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen; Sølvik, Randi M.

   (2023)

   INTERACT Intervention completed - lessons learned.

   INTERACT project team meeting;

   2023-09-21 - 2023-09-22.

  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   INTERACT: ei støtte for å praktisere LK20?.

   Digitalt seminar for lærere i INTERACT tiltaket;

   2023-01-17 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2023)

   Veiledning i Læringsmiljøprosjektet - ein balansekunst?.

   Veiledersamling;

   2023-01-17 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2023)

   Qualitative analysis of video observations.

   PhD course;

   2023-10-16 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2023)

   Systematic observation - observation protocols.

   PhD course;

   2023-09-18 - .

  • Sølvik, Randi M.; Grini, Nina

   (2023)

   Hvordan videreføre profesjonell utvikling uten coaching?.

   Oppfølgingssamling for lærere i INTERACT tiltaket;

   2023-10-25 - .

  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Teachers' self-observation in research and practice. .

   QUINT Observation System Seminar;

   2022-05-10 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   Fagdag: Å støtte elevenes faglige og sosiale læring i lys av LK20.

   digital fagdag for Rykkinn skole;

   2021-01-04 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   Forskningspresentasjon: Teachers' potential to promote students' deeper learning in whole-class teaching.

   Forskningssamarbeid;

   2021-05-27 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   INTERACT - An intervention to enhance classroom interaction quality in upper-secondary school.

   Systematic observation seminar;

   2021-09-21 - 2021-09-22.

  • Gusfre, Kari Stamland; Sølvik, Randi M.

   (2021)

   The Coach training - supporting the implementation of an observation-based coaching intervention .

   Systematic observation seminar;

   2021-09-21 - 2021-09-22.

  • Sølvik, Randi M.

   (2021)

   Inkluderande læringsmiljø og undervisning - å støtte fagleg og sosial læring i lys av LK20.

   Fosennettverket Dialogkonferanse ;

   2021-09-23 - 2021-09-24.

  • Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Konferanseinnlegg: Trygge læringsmiljø - avgjerande for å praktisere fornya Læreplanverk.

   Læringsmiljøkonferansen;

   2020-11-03 - 2020-11-04.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Fagdag: Trygge og inkluderande læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

   digital fagdag for skulane i Suldal kommune;

   2020-08-15.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Teaching for social Learning outdoors.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

   Europian Early Childhood Education Research Conference;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Trygge barn lærer best.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Runddansen mellom relasjonar og læring.

   Læringsmiljøbloggen.

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Voksnes betydning for inkludering - gruppeledelse i barnehagen.

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet;

   2019-01-29.

  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen

   (2019)

   Inkluderende barnehagemiljø for barn og voksne - relasjoner, sosial kompetanse og lek..

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet;

   2019-08-15.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Foresattes betydning for inkludering.

   Foreldremøte Læringsmiljøprosjektet;

   2019-03-26 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Foreldreinvolvering i praksis - idear og utfordringar.

   veiledersamling Læringsmiljøprosjektet;

   2019-02-13 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Fellesskap rundt måltidet I: Naturen som læringsarena.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2019)

   A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration.

   3rd European Workshop on Systematic Observation in Education ;

   2019-09-24 - 2019-09-25.

  • Sølvik, Randi M.

   (2019)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga.

   Fagfornyelsen i skolen;

   2019-11-27 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2018-01-09 - 2018-01-12.

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø avdekker og stopper mobbing.

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet;

   2018-08-15 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Learning climate for deeper learning. Qualitative analyses of videorecorded observations.

   Workshop in systematic observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Fase 1 Læringsmiljøprosjektet. Mobbing og andre krenkelser.

   veiledersamling;

   2018-06-06 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Naturen som læringsarena. Fellesskap i og med naturen.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Systematic observations explored by in-depth observations.

   Systematic observations in educational research;

   2017-09-26 - 2017-09-27.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Lærar-elev-dialogen og elevane si læring.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Friluftsliv som sosialt læringslandskap.

   Studie i Friluftsliv, kultur- og naturveiledning;

   2017-01-26.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Trygge og gode barnehage- og skulemiljø. Om individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorar som formar eit miljø .

   Læringsmiljø, inkludering og mobbing – viktige kunnskapsområder i lærerutdanninger for barnehage og grunnopplæring;

   2017-10-25 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   foreldresamarbeid i barnehagen.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Sølvik, Randi M.

   (2017)

   Foreldresamarbeid i skulen - kva seier loven og forskinga?.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Sølvik, Randi M.

   (2015)

   Observasjon i klasserommet. Ei kjelde til vidareutvikling for fleire aktørar?.

   Fagdag PPT Vest Agder;

   2015-02-09 - .

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen.

   Ressurslærersamling 2 pulje 1, Ungdomstrinn i Utvikling;

   2015-03-11 - .

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen.

   Ressurslærersamling 2 pulje 2, Ungdomstrinn i Utvikling.;

   2015-03-18 - .

  • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen.

   Ressurslærersamling 2 pulje 3. Ungdomstrinn i Utvikling;

   2015-03-25 - .

  • Sølvik, Randi M.

   (2015)

   Den utfordrande elevsamtalen - når samtalen blir knapp.

  • Sølvik, Randi M.

   (2015)

   Relasjonar - ei kjelde til positive læringsprosessar?.

  • Sølvik, Randi M.

   (2014)

   Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 1.

   Masterstudium - fordypning i Psykososiale vansker;

   2014-11-14.

  • Sølvik, Randi M.

   (2014)

   Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 2.

   Masterstudium - fordypning i psykososiale vansker;

   2014-11-21.

  • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø.

   Fagsamling - Inkluderende læringsmiljø. Nettverkssamling for PPT i Helgeland.;

   2014-10-30.

  • Sølvik, Randi M.

   (2014)

   Den inspirerande læraren.

   Læringsmiljøbloggen.

  • Sølvik, Randi M.

   (2011)

   Friluftsliv som sosialt læringlandskap for ungdom med adferdsvansker.

   Boklansering; "friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse";

   2011-02-01.

  • Sølvik, Randi M.

   (2007)

   Exploring the non dualistic ontology and its implications.

   Veiledningsseminarer for PhD-stipendiater;

   2007-05-23 - 2007-05-24.

  • Sølvik, Randi M.

   (2007)

   Exploring the Skill-model in relation to outdoor life as learning-landscape for social skills.

   Cognition and Creativity;

   2007-03-16 - 2007-03-18.

  • Sølvik, Randi M.

   (2006)

   Friluftsliv-ein aktuell sosial læringsarena for ungdom med åtferdsvanskar?.

   Fysisk aktivitet og funksjonshemming med hovedfokus på aktivitet for barn og unge;

   2006-09-28 - 2006-09-30.

  • Sølvik, Randi M.

   (2005)

   Fører friluftsliv i seg selv til sosial læring?.

   friluftsliv i pædagogisk arbejde;

   2005-09-22 - 2005-09-23.

  • Sølvik, Randi M.

   (2005)

   Hvordan vurdere sosial verdi av friluftsliv?.

   Friluftsliv i pædagogisk arbejde;

   2005-09-22 - 2005-09-23.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fredriksen, Torunn Helene; Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 1: Læringsmiljø og læring.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 2: Å leggje til rette for elevdeltaking, engasjement og læring.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 3: Det profesjonelle handlingsrommet i møtet med elevane.

  • Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 4: Fagleg og sosial læring - å planlegge for samanhengen.

  • Grini, Nina; Sølvik, Randi M.

   (2020)

   Arbeid med fagfornyelsen med fokus på læringsmiljø og livsmestring Modul 1:læringsmiljøets betydning for å praktisere fagfornyelsen Modul 2: det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring .

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway