Raymond Bjuland

Professor i matematikkdidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-114
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Bjuland, Raymond

   (2023)

   Tenkende klasserom.
  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2023)

   What and how do mathematics teachers notice during co-planning sessions? .

   CERME;

   2023-07-10 - 2023-07-14.

  • Wæge, Kjersti; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2023)

   Realfagskrisen: Slik styrker vi lærerne og undervisningen..

   Utdanningsnytt.no.

  • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond

   (2023)

   Mathematics teachers’ professional development: Opportunities to learn core practices..

   Rehearsing Teaching in Teacher Education (ReTPro) – Digital Research Conference.;

   2023-10-18.

  • Opheim, Linda Gurvin; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Goodchild, Simon; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Professional development for mathematics teacher educators.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2022)

   Opportunities to learn professional noticing while co-planning, rehearsing, co-enacting and reflecting on mathematics instruction.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Analytisk observasjon av elevers tankemåter..

   Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.

   ISSN 0802-8192.

   Volum 32.

   Hefte 3.

   s.28-34.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching.

   14th international congress on matheamtics education;

   2021-07-11 - 2021-07-18.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction.

   The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20;

   2021-06-01 - 2021-06-04.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning to notice learners’ mathematical thinking while co-enacting instruction.

   29th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2021-01-12 - 2021-01-14.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2021)

   Dybdelæring og dialogisk undervisning.

   Friskolekonferanse;

   2021-11-03.

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2021)

   Lesson Study i lærerutdanningen ved UiS: Erfaringer fra matematikk .

   Digitalt nasjonalt seminar: Lesson Study som profesjonsutvikling i lærerutdanningen;

   2021-04-20.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2020)

   Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study..

   World Association of Lesson Study (WALS) Online International Conference. https://www.walsnet.org/2020/ ;

   2020-12-02 - 2020-12-04.

  • Jacinto, Everton Lacerda; Jakobsen, Arne; Bjuland, Raymond

   (2020)

   A Case Study of One Malawian Pre-service Teacher’s Understanding of Pedagogical Content Knowledge Entailed in the Work of Teaching Mathematics.

   28th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE);

   2020-01-14 - 2020-01-16.

  • Bjuland, Raymond

   (2020)

   Lesson Study inspirert praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning .

   Faglig webinar for studenter, praksislærere og faglærere;

   2020-10-29.

  • Bjuland, Raymond

   (2020)

   Lesson Study i grunnskolelæreres praksisopplæring?.

   Nasjonalt Webinar om praksisopplæring i lærerutdanninger;

   2020-06-22.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning.

   the 28th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2020-01-14 - 2020-01-17.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Balancing positioning of students and attention to content.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Bjuland, Raymond

   (2019)

   Lesson Study som redskap for læreres profesjonsutvikling - muligheter og utfordringer.

   Faglig seminar, Matematikksenteret;

   2019-03-07.

  • Bjuland, Raymond

   (2019)

   Hvordan lede utviklingsarbeidet med fagfornyelsen?.

   Konferanse, Lutherske Friskolers Forbund (LFF);

   2019-10-30.

  • Bjuland, Raymond

   (2019)

   Quality of the PhD thesis: Reflections from the University of Stavanger .

   Seminar on quality of PhD theses in mathematics education;

   2019-04-09.

  • Bjuland, Raymond

   (2018)

   Panel discussion, Culture meets culture, mathematics in and around us. A case study from a Malawian classroom .

   Annual National Congress of the Association for Mathematics Education of South Africa (AMESA);

   2018-06-25 - 2018-06-29.

  • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2018)

   Strengthening Numberacy in Early Years Through Professional Development of Teachers in Malawi.

   26th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE);

   2018-01-16 - 2018-01-19.

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2018)

   The challenge of providing instructional support in mentoring conversations: Mathematics student teachers' support in field service .

   LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet.;

   2018-11-28 - 2018-11-29.

  • Bjuland, Raymond

   (2018)

   Metodiske betraktninger knyttet til forskerens ulike roller i forskningsprosjekter .

   Samling-Forskerskolen-PROFRES ;

   2018-03-06.

  • Bjuland, Raymond

   (2018)

   Lesson study as a promising approach for professional development of mathematics teachers and mathematics teacher educators (in Norway and in Malawi).

   Annual National Congress of the Association for Mathematics Education of South Africa (AMESA);

   2018-06-25 - 2018-06-28.

  • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   A preservice secondary teacher’s pedagogical content knowledge for teaching algebra.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Langåker, Ellinor; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating communicative patterns in a Malawian mathematics classroom: A teacher's use of semiotic resources.

   25th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE);

   2017-01-17 - 2017-01-20.

  • Bjuland, Raymond

   (2017)

   Possibilities and challenges of implementing Lesson Study in mathematics teacher education.

   The Eight Nordic Conference on Mathematics Education (NORMA 17) ;

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2017)

   Muligheter og utfordringer med Lesson Study som skolebasert kunnskapsutvikling.

   Utdanningskonferansen 2017;

   2017-02-08.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2017)

   Dybdelæring gjennom Lesson Study.

   Personalseminar;

   2017-09-28 - 2017-09-29.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

   Systematic observation in educational research;

   2017-09-27 - 2017-09-28.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses.

   Nordic research in mathematics education conference (NORMA);

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Bjuland, Raymond

   (2016)

   Skolebasert kunnskapsutvikling gjennom Lesson Study.

   Samling, Utdanningsetaten, Oslo kommune;

   2016-04-21.

  • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   A Malawian preservice secondary school teacher’s mathematical knowledge for teaching equations.

   ERME Topic Conference ETC3;

   2016-10-05 - 2016-10-07.

  • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher.

   ERME Topic Conference ETC3;

   2016-10-05 - 2016-10-07.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis

   (2016)

   TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice.

   Bringing Teacher Education Forward;

   2016-06-06 - 2016-06-08.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

   World association of Lesson study 2016;

   2016-09-03 - 2016-09-05.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Lesson study in teacher education: Learning from a negative case.

   2015 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA);

   2015-04-16 - 2015-04-20.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   What questions do mathematics mentor teachers ask?.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Bjuland, Raymond

   (2015)

   Results from the TasS Project, Lesson Study in ITE.

   Vitenskapelig seminar;

   2015-05-07.

  • Bjuland, Raymond

   (2015)

   The professional continuum starts in ITE. How do we qualify for future professional growth? Lesson Study in ITE.

   EU kommisjonssamling;

   2015-03-17.

  • Bjuland, Raymond

   (2015)

   Erfaringer med Lesson Study i Grunnskolelærerutdanning(GLU).

   GLU konferansen 2015, Internasjonalisering og forskningsbasering;

   2015-03-18 - 2015-03-19.

  • Bjuland, Raymond

   (2015)

   Hvordan kan Lesson Study bidra til skolebasert kunnskapsutvikling?.

   Rektorkonferansen 2015, Rogaland;

   2015-04-16.

  • Bjuland, Raymond

   (2015)

   Hvordan kan Lesson Study bidra til skolebasert kunnskapsutvikling - resultater fra TasS prosjektet.

   Fakultetsmøte;

   2015-10-14.

  • Bjuland, Raymond

   (2015)

   Implementing Lesson Study in ITE Field practice.

   Seminar;

   2015-05-07.

  • Bjuland, Raymond

   (2015)

   Experiences from a NFR Project. What can we learn?.

   LaUDiM Reference Group Meeting;

   2015-06-04.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2015)

   Lesson Study inspirert praksisopplæring.

   Etterutdanningsøkt for praksislærere;

   2015-01-26.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Smedstad, Tormod; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2014)

   Lærere som lærer (Omtale av TasS prosjektet, UiS).

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2014)

   Lesson Study i praksisopplæringen.

   Seminardag i regi programområdet, Læreres Undervisningskunnskap (LUK) ;

   2014-12-12.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel; Juhler, Martin Vogt; Larssen, Deborah

   (2014)

   Results from the TasS project.

   Nasjonal konferanse om Lesson Study;

   2014-09-16.

  • Bjuland, Raymond

   (2014)

   Teachers as Students, et eksperimentelt design i GLU.

   Møte med Kunnskapsdepartementet;

   2014-10-21.

  • Bjuland, Raymond

   (2013)

   Teachers as Students - Lærere som lærer.

   PRAKUT-konferanse - Forskning om lærerutdanning - hva vet vi? ;

   2013-11-13.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Who are “they”? Student teachers’ beliefs.

   Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8);

   2013-02-05 - 2013-02-10.

  • Bjuland, Raymond

   (2013)

   Symposium: Muligheter for studenters læring i praksisopplæring.

   FoU i Praksis;

   2013-04-22 - 2013-04-23.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics.

   The World Association of Lesson Studies (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-09.

  • Bjuland, Raymond

   (2013)

   Vurdering med fokus på underveisvurdering.

   Kurs for lærere i Tastaskolene (5.-10. trinn);

   2013-01-15.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

   "Samspill mellom forskning og utdanning". FoU i praksis;

   2013-04-22 - 2013-04-23.

  • Bjuland, Raymond

   (2013)

   Å regne i alle fag med matematikklæreren som hovedansvarlig.

   Kurs for lærere i Tastaskolene;

   2013-03-19.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2013)

   Lesson Study in Initial Teacher Education.

   World Association of Lesson and Learning Studies (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-08.

  • Bjurland, Raymond

   (2012)

   Didaktiske utfordringer i klasserommet, mellomtrinn.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2012-11-16.

  • Bjurland, Raymond

   (2012)

   Didaktiske utfordringer i klasserommet, ungdomstrinn.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2012-11-16.

  • Bjurland, Raymond

   (2012)

   Hva betyr det å gjøre matematikk? Åpne oppgaver og problemer.

   Kurs for lærere i Tastaskolene (5. - 10. klasse);

   2012-10-02 - .

  • Bjurland, Raymond

   (2012)

   Diagnostisk undervisning - kartlegging.

   Kurs for lærere i Tastaskolene (5. - 10. klasse);

   2012-11-06 - .

  • Bjurland, Raymond

   (2012)

   Foreløpige forskningsresultater i TasS prosjektet.

   Prosjektsamling for prosjektledere, forskningsprogrammet PRAKUT;

   2012-06-13 - .

  • Bjurland, Raymond

   (2012)

   Presentasjon av TasS-prosjektet (Teachers as Students).

   Nasjonal konferanse om utdanning, Hva er kvalitetsutfordringene?;

   2012-11-12.

  • Bjurland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2012)

   Studenter lærer av elever, TasS-prosjektet (Teachers as Students).

   FoU i praksis, Tema: Dannelse, mangfold og fremtid;

   2012-04-23 - 2012-04-24.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2011)

   Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Bjuland, Raymond

   (2011)

   The mediating role of a teacher’s use of semiotic resources in pupils’ early algebraic reasoning.

   Presentation at PhD seminar (Summer school) ;

   2011-08-22 - 2011-08-24.

  • Bjuland, Raymond

   (2011)

   Fra matteskrekk til mattemestring.

   Åpen fagdag ;

   2011-11-30.

  • Bjuland, Raymond

   (2011)

   Kommentar til Ole Kristian Bergems forelesning: Aktuelle utfordringer i matematikkfaget. Analyser av funn fra TIMSS 2007 og PISA+.

   Temaseminar UTDANNING 2020;

   2011-11-03.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?.

   The 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century Project;

   2011-09-11 - 2011-09-17.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway.

   5th Annual International Conference on Mathematics & Statistics;

   2011-06-13 - 2011-06-16.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Correlations between teachers’ MKT in different content areas.

   The 2011 NORMA conference;

   2011-05-09 - 2011-05-14.

  • Bjuland, Raymond

   (2010)

   Vurdering for læring - Utfordringer knytta til underveisvurderung i matematikk - ungdomsskolelærere.

   utenTitteltekst;

   2010-03-18.

  • Bjuland, Raymond

   (2008)

   The Constitution of Mathematics Teacher Identity.

   NORMA 08;

   2008-04-21 - 2008-04-25.

  • Bjuland, Raymond

   (2008)

   Utforskende aktiviteter i klasserommet: kan det gi næring til elevers engasjement i læring av matematikk?.

   LAMIS sommerkurs 2008;

   2008-08-08 - 2008-08-11.

  • Cestari, Maria Luiza; Bjuland, Raymond; Borgersen, Hans Erik

   (2007)

   Identity in education. The constitution of mathematics teacher identity from a socio cultural perspective.

   The forth Nordic Conference on cultural and activity research (ISCAR);

   2007-06-15 - 2007-06-17.

  • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik

   (2007)

   Pupil's mathematical reasoning expressed through gesture and discourse: A case study from a sixth-grade lesson.

   5th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education 2007;

   2007-02-22 - 2007-02-26.

  • Bjuland, Raymond; Borgersen, Hans Erik; Damsgaard, Kjetil; Mjølund, Tor Arne

   (2007)

   Styrt utforsking og samarbeidslæring i videregående skole.

   Bedre matematikkundervisning - Kan forskning og utvikling hjelpe?;

   2007-10-17.

  • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik

   (2006)

   En lærers bruk av problemløsningsverksted: Fra LCM til klasserommet.

   KUL Matematikk, Læringsfellesskap og IKT undervisning;

   2006-09-05 - 2006-09-07.

  • Bjuland, Raymond

   (2005)

   Dialogiske tilnærminger i klasserommet.

   Nasjonal konferanse innen voksenopplæring;

   2005-03-15.

  • Bjuland, Raymond

   (2005)

   Collaborative problem solving in geometry without teacher intervention.

   Fourth Nordic Conference on Mathematics Education;

   2005-09-06.

  • Bjuland, Raymond

   (2004)

   Utvikling av matematiske begreper gjennom lærer-elev dialog i klasserommet eller gjennom elevsamarbeid i smågrupper.

   Nordisk konferanse om dynamiske arbeidsmåter i undervisning og kartlegging;

   2004-10-16.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway