Reidar Brumer Bratvold

Professor i petroleumsteknisk investerings-/beslutningsanalyse

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
KE E-396
Publikasjoner