Reidar Mosvold

Professor i matematikkdidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-201
Follow me

Bio

Reidar Mosvold er professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans fokuserer særlig på matematikkundervisning og utvikling av matematikklærere. Mosvold ser på matematikkundervisning som en profesjonell praksis, og et hovedfokus i forskningen hans dreier seg om å studere de matematiske kravene som undervisningen stiller. Det siste tiåret har Mosvold utforsket ulike aspekter ved det komplekse undervisningsarbeidet i matematikk, egenskaper ved matematikklærere som påvirker dette arbeidet (særlig kunnskaper og oppfatninger, men også identitet og språklige aspekter) og utvikling av matematikklærere i grunn-, etter- og videreutdanning. For tiden er interessene hans særlig knyttet til følgene aspekter ved forskning på matematikkundervisning: 1) Å lede matematiske diskusjoner: dette er en sentral praksis i undervisningsarbeidet. Det handler om å kommunisere matematisk, og forskningen til Mosvold fokuserer blant annet på hvordan matematiske diskusjoner kan initieres, hvordan læreren kan engasjere elevene slik at det blir reelle diskusjoner, hvordan læreren kommuniserer matematiske ideer, hvordan eksempler og oppgaver brukes i diskusjoner, ved å forklare det matematiske innholdet og ved å stille produktive matematiske spørsmål. 2) Hva det vil si å lykkes i matematikk: dette aspektet ved forskningsprogrammet fokuserer både på matematikken som disiplin og elevenes læring i matematikk. Mitt hovedfokus innenfor dette store og omfattende feltet er hvordan lærere posisjonerer elevene og deres læring i matematikk. 3) Metoder for å studere matematikkundervisning: det tredje området i forskningen til Mosvold handler om metoder for å studere matematikkundervisning. Forskning på (matematikk)undervisning har utviklet seg i en periode på om lag 50 år, og i løpet av denne perioden har forskere anvendt ulike metoder og ulike paradigmer for å studere undervisning. For å gjøre videre framskritt i forskning på matematikkundervisning er det nødvendig å kritisk analysere og reflektere over metoder for å studere undervisning samtidig som en reflekterer over teoretiseringer av undervisning. Gjennom flere år har Mosvold og kollegaer i forskergruppen i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger bidratt til forskningen på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt. Mosvold har gjennom flere år samarbeidet med et anerkjent forskningsmiljø ved University of Michigan, og han har samarbeidet med forskere fra USA, Canada, Malawi, Indonesia, Sør-Korea og Danmark. Han har siden 2015 vært co-leader for en arbeidsgruppe som fokuserer på «Mathematics teacher and classroom practices» i den europeiske forskerkonferansen Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), og han har siden 2010 vært medlem i redaksjonsgruppen i det internasjonale tidsskriftet The Mathematics Enthusiast. I 2017-2018 var han gjesteforsker ved University of Michigan (USA) med stipender fra Fulbright Foundation og Norges Forskningsråd.
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2024)

   Supporting Norwegian teachers' collective learning of core practices through cycles of enactment and investigation. I: Core practices in teacher education: A global perspective.

   Harvard Education Press.

   ISBN 9781682538685.

   s.117-138.

  • Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne

   (2023)

   Teacher time out as a site for studying mathematical knowledge for teaching.

   Journal of Mathematical Behavior.

   ISSN 0732-3123.

   Volum 70.

   DOI: 10.1016/j.jmathb.2023.101037

  • Tyskerud, Anita; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2023)

   Commognitive conflicts in mathematics teachers' pedagogical discourse in lesson study.

   Mathematics Teacher Education and Development.

   ISSN 1442-3901.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.81-92.

  • Masina, Felix Kuunika; Mosvold, Reidar

   (2023)

   Impediments to learning problem-solving in Malawian lower secondary mathematics textbooks.

   African Journal of Teacher Education and Development (AJOTED).

   ISSN 2958-0986.

   Volum 2.

   Hefte 1.

   DOI: 10.4102/ajoted.v2i1.23

  • Hoover, Mark; Dahlgren, Matthew; Mosvold, Reidar; Goffney, Imani

   (2023)

   Conceptions of teaching and justice as pivotal to mathematics teacher educators’ thinking about mathematical knowledge for teaching.

   Journal of Mathematics Teacher Education.

   ISSN 1386-4416.

   DOI: 10.1007/s10857-023-09609-z

  • Mosvold, Reidar

   (2023)

   Variation in mathematics teacher questioning across instructional settings. I: Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-963-7031-04-5.

   s.3622-3629.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark; Grundén, Helena; Nic Mhuiri, Siun; Choutou, Chrysoula

   (2023)

   An introduction to TWG19 : Mathematics teaching and teacher practice(s). I: Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-963-7031-04-5.

   s.3512-3519.

  • Justnes, Camilla Normann; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Scrutinizing Norwegian kindergarten teachers’ considerations about talk moves.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.5-20.

  • Gobede, Fraser Pitros Rabson; Mosvold, Reidar; Jakobsen, Arne

   (2022)

   Comparing Two Frameworks for Exploring the Quality of Mathematics Teaching in a Malawian Primary Classroom.

   African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education (AJRMSTE).

   ISSN 1811-7295.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.100-110.

   DOI: 10.1080/18117295.2022.2100662

  • Mosvold, Reidar

   (2022)

   Mathematical knowledge for teaching in Africa 2014–2021: A review of literature.

   African Journal of Teacher Education and Development (AJOTED).

   ISSN 2958-0986.

   Volum 1.

   Hefte 1.

   DOI: 10.4102/ajoted.v1i1.10

  • Gobede, Fraser; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Studying dilemmas of mathematics teaching in Southern Africa.

   African Journal of Teacher Education and Development (AJOTED).

   ISSN 2958-0986.

   Volum 1.

   Hefte 1.

   DOI: 10.4102/ajoted.v1i1.4

  • Gobede, Fraser; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Dilemmas of teaching arithmetical notation to young learners. I: Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 979-1-22-102537-8.

   s.1-8.

  • Adler, Jill; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Mathematics discourse in instruction : How it helps us think about research on mathematics teaching. I: Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 979-1-22-102537-8.

   s.1-8.

  • Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Entailments of questions and questioning practices in ambitious mathematics teaching. I: Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 979-1-22-102537-8.

   s.1-8.

  • Dahlgren, Matthew; Hoover, Mark; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Mathematics teacher educators' thinking about mutuality in teaching. I: Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 979-1-22-102537-8.

   s.1-8.

  • Mosvold, Reidar; Grundén, Helena; Hoover, Mark; Nic Mhuiri, Siun; Nowinska, Edyta

   (2022)

   Introduction to the work of TWG19 : Mathematics teaching and teacher practice(s). I: Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 979-1-22-102537-8.

   s.1-8.

  • Hovtun, Gaute; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik; Jakobsen, Arne; Kristensen, Morten Søyland

   (2021)

   Exploring opportunities to learn mathematics in practice-based teacher education : a Norwegian case study. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021.

   ISBN 9789198402438.

   s.137-144.

  • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2021)

   Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching.

   Acta Didactica Norden (ADNO).

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.8640

  • Justnes, Camilla Normann; Mosvold, Reidar

   (2021)

   The work of leading mathematical discussion in kindergarten : A Norwegian case study. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021.

   ISBN 9789198402438.

   s.153-160.

  • Sæbbe, Per Einar; Mosvold, Reidar

   (2020)

   The complexity of teaching mathematics in kindergarten : A case study and conceptualization. I: Mathematics education in the early years : Results from the POEM4 conference, 2018.

   Springer Nature.

   ISBN 9783030347758.

   s.385-400.

   DOI: 10.1007/978-3-030-34776-5_23

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers views on teaching and learning. I: 28th Conference of the Southern African association for research in mathematics science and technology education : SAARMSTE 14-16 January 2020 : Fostering delight in mathematics science and technology education.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology.

   ISBN 9780639835211.

   s.120-123.

  • Jankvist, Uffe Thomas; Clark, Kathleen Michelle; Mosvold, Reidar

   (2019)

   Developing mathematical knowledge for teaching teachers: potentials of history of mathematics in teacher educator training.

   Journal of Mathematics Teacher Education.

   ISSN 1386-4416.

   s.1-22.

   DOI: 10.1007/s10857-018-09424-x

  • Sakonidis, Charalampos; Mosvold, Reidar; Drageset, Ove Gunnar; Nic Mhuiri, Siun; Taylan, Rukiye Didem

   (2019)

   Introduction to the papers of TWG19: Mathematics teaching and teacher practice(s). I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-90-73346-75-8.

   s.3548-3556.

  • Bass, Hyman; Mosvold, Reidar

   (2019)

   Teacher responses to public apparent student error: A critical confluence of mathematics and equitable teaching practice. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-90-73346-75-8.

   s.3596-3603.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2019)

   The work of positioning students and content in mathematics teaching. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-90-73346-75-8.

   s.3696-3703.

  • Dahlgren, Matthew; Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2019)

   Teacher educators’ understanding of mathematical knowledge for teaching. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-90-73346-75-8.

   s.3887-3894.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E.

   (2018)

   A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation.

   International Journal for Lesson and Learning Studies.

   ISSN 2046-8253.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.8-22.

   DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030

  • Skott, Jeppe; Mosvold, Reidar; Sakonidis, Charalampos

   (2018)

   Classroom practice and teachers' knowledge, beliefs and identity. I: Developing Research in Mathematics Education: Twenty Years of Communication, Cooperation and Collaboration in Europe (European Research in Mathematics Education).

   Routledge.

   ISBN 978-1138080294.

   s.162-180.

   DOI: 10.4324/9781315113562-13

  • Tyskerud, Anita; Mosvold, Reidar

   (2018)

   Scrutinizing teacher-learner interactions on volume.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 23.

   Hefte 2.

   s.49-67.

  • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2018)

   Second graders’ reflections about the number 24. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.

   Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.

   ISBN 978-91-984024-1-4.

   s.51-58.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2018)

   Opportunities and challenges of using the MDI framework for research in Norwegian teacher education . I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.

   Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.

   ISBN 978-91-984024-1-4.

   s.209-219.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond

   (2018)

   Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses . I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.

   Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.

   ISBN 978-91-984024-1-4.

   s.239-248.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti

   (2018)

   Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag..

   UNIPED.

   ISSN 1500-4538.

   Volum 41.

   Hefte 4.

   s.401-411.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03

  • Mosvold, Reidar

   (2018)

   Fostering Relationships in the Work of Teaching Mathematics. I: Teaching and Learning Secondary School Mathematics: Canadian Perspectives in an International Context.

   Springer Nature.

   ISBN 978-3-319-92389-5.

   s.293-299.

   DOI: 10.1007/978-3-319-92390-1_27

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher. I: Book of long papers: 25th Annual Meeting of the Southern African Association of Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE).

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology.

   ISBN 978-0-9922269-4-7.

   s.41-51.

  • Mosvold, Reidar

   (2017)

   Studier av undervisningskunnskap i matematikk: internasjonale trender og nordiske bidrag.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 22.

   Hefte 2.

   s.51-69.

  • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher. I: Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development (ETC3, October 5 to 7, 2016).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-3-00-058755-9.

   s.308-317.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Core practices and mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.2844-2853.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.2956-2963.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2017)

   Mathematical knowledge for teaching and the teaching of mathematics. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.3105-3112.

  • Thomo, Florence Mamba; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   A preservice secondary teacher's pedagogical content knowledge for teaching algebra. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.3336-3343.

  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.3384-3391.

  • Sakonidis, Charalampos; Drageset, Ove G.; Mosvold, Reidar; Skott, Jeppe; Taylan, Rukiye Didem

   (2017)

   Introduction to the contributions of TWG19: mathematics teachers and classroom practices. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.3033-3040.

  • Mosvold, Reidar; Ohnstad, Frøydis Oma

   (2016)

   Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 100.

   Hefte 1.

   s.26-36.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2016-01-04

  • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Ball, Deborah; Lai, Yvonne

   (2016)

   Making Progress on Mathematical Knowledge for Teaching.

   The Mathematics Enthusiast.

   ISSN 1551-3440.

   Volum 13.

   Hefte 1-2.

   s.3-34.

  • Mosvold, Reidar

   (2016)

   The work of teaching mathematics from a commognitive perspective. I: Proceedings of the 24th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE) 2016.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology.

   ISBN 978-0-9922269-2-3.

   s.186-195.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland

   (2016)

   Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise..

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10 .

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.2251

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205490888.

   s.178-194.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 58.

   s.90-98.

   DOI: 10.1016/j.tate.2016.05.005

  • Kajander, Ann; Millsaps, Gayle; Mosvold, Reidar; Underwood-Gregg, Diana; Holm, Jennifer

   (2016)

   Three international examples of mathematics content courses for elementary teachers. I: The Mathematics Education of Elementary Teachers: Issues and Strategies for Content Courses.

   Information Age Publishing.

   ISBN 9781681235721.

   s.103-122.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Why are mathematics teachers “not sure”?.

   Mathematics Teacher Education and Development.

   ISSN 1442-3901.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.107-123.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.73-88.

  • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne

   (2016)

   På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   DOI: 10.5617/adno.2671

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 21.

   Hefte 4.

   s.79-93.

  • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Analysing the use of history of mathematics through MKT.

   International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.

   ISSN 0020-739X.

   Volum 46.

   Hefte 4.

   s.495-507.

   DOI: 10.1080/0020739X.2014.990528

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt.

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.1395

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2015)

   Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 99.

   Hefte 2.

   s.97-109.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 20.

   Hefte 2.

   s.79-96.

  • Mosvold, Reidar

   (2015)

   Lærerstudenters tingliggjøring av elevers prestasjoner.

   FoU i praksis.

   ISSN 1504-6893.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.51-66.

   DOI: 10.3402/uniped.v37.23242

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Mathematical Knowledge for Teaching in Africa –A Review of Empirical Research. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology.

   ISBN 978-0-9922269-0-9.

   s.115-124.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology.

   ISBN 978-0-9922269-0-9.

   s.380-385.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Lesson study in teacher education: Learning from a challenging case.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 52.

   s.83-90.

   DOI: 10.1016/j.tate.2015.09.005

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge.. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014.

   ISBN 978-952-5993-17-2.

   s.71-80.

  • Mosvold, Reidar

   (2015)

   Potential uses of social media in and for mathematics education research. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014.

   ISBN 978-952-5993-17-2.

   s.401-405.

  • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar

   (2015)

   Tasks of teaching mathematics in kindergarten. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014.

   ISBN 978-952-5993-17-2.

   s.339-348.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Pre-service teachers developing lesson plans in field practice. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014.

   ISBN 978-952-5993-17-2.

   s.51-60.

  • Mosvold, Reidar

   (2015)

   Interdiscursivity and developing mathematical discourse for teaching. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.3079-3085.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Asking productive mathematical questions in kindergarten. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.1982-1989.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Why are Laura and Jane «not sure»?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.3192-3198.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   What questions do mathematics mentor teachers ask?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.2762-2769.

  • Potari, Despina; Figueiras, Lourdes; Mosvold, Reidar; Sakonidis, Charalampos; Skott, Jeppe

   (2015)

   Introduction to the papers and posters of TWG 19: Mathematics teacher and classroom practices. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.2968-2973.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2014)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-42098-7.

   s.567-588.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2014)

   Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-04215.

   s.192-200.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 2.

   s.127-139.

  • Mosvold, Reidar; Jakobsen, Arne; Jankvist, Uffe Thomas

   (2014)

   How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics.

   Science & Education.

   ISSN 0926-7220.

   Volum 23.

   Hefte 1.

   s.47-60.

   DOI: 10.1007/s11191-013-9612-7

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge.

   International Journal for Mathematics Teaching and Learning.

   ISSN 1473-0111.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.41-55.

  • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.7-21.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap.

   UNIPED.

   ISSN 1500-4538.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.46-57.

   DOI: 10.3402/uniped.v37.23242

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2014)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn. I: QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-42092-5.

   s.631-656.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality. I: Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span.

   ISBN 978-3-89088-288-8.

   s.289-296.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2013)

   "Han går oppover mens han går nedover!" Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i klatrevegg.

   Nordisk barnehageforskning.

   ISSN 1890-9167.

   Volum 6.

   Hefte 18.

   DOI: 10.7577/nbf.484

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0086-6.

   s.86-93.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions.

   International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME).

   ISSN 1306-3030.

   Volum 8.

   Hefte 2-3.

   s.43-61.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-975-429-315-9.

   s.1339-1348 .

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-975-429-315-9.

   s.1389-1398 .

  • Ng, Dicky; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway.

   The Mathematics Enthusiast.

   ISSN 1551-3440.

   Volum 9.

   Hefte 1&2.

   s.149-178.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2012)

   Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries.

   ZDM: Mathematics Education.

   ISSN 1863-9690.

   Volum 44.

   Hefte 3.

   s.387-399.

   DOI: 10.1007/s11858-012-0403-4

  • Mosvold, Reidar

   (2012)

   Førskolelærerens utfordringer knyttet til arbeidet med antall, rom og form i barnehagen. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-35016-1.

   s.92-114.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2012)

   Correlations between teachers' MKT in different content areas. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.

   University of Iceland Press.

   ISBN 978-9979-54-965-9.

   s.359-368.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. I: Proceedings of the 34th annual meeting of the North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Navigating transitions along continuums.

   ISBN 978-0-615-69792-5.

   s.423-429.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   An activity theory view on learning studies.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.261-275.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0048-4

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-83-7338-683-9.

   s.. 1575-1584.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?. I: 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century ProjectTurning Dreams into Reality: Transformations and Paradigm Shifts in Mathematics Education.

   Oxford University Press.

   ISBN 83-919465-0-9.

   s.163-168.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2011)

   Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 16.

   Hefte 4.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education.

   ISBN 978-83-7338-683-9.

   s.1802-1811.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 94.

   Hefte 2.

   s.112-123.

  • Mosvold, Reidar

   (2010)

   Teachers' use of projects and textbook tasks to connect mathematics with everyday life. I: The first source book on Nordic research on mathemathics education.

   ISBN 978-1-61735-098-6.

   s.169-180.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2514-3.

   s.99-114.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. I: Nordic Research in Mathematics Education.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-90-8790-781-5.

   s.159-165.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Å regne - en introduksjon. I: Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215014364.

   s.13-18.

  • Mosvold, Reidar

   (2009)

   Å regne - med utgangspunkt i dagligdagse situasjoner. I: Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget.

   s.44-55.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti

   (2009)

   Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 14.

   Hefte 4.

   s.101-123.

  • Mosvold, Reidar

   (2008)

   Real life connections in Japan and the Netherlands: National teaching patterns and cultural beliefs.

   International Journal for Mathematics Teaching and Learning.

   ISSN 1473-0111.

   s.1-18.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 92.

   Hefte 3.

   s.187-197.

  • Mosvold, Reidar

   (2007)

   Teaching "Mathematics in Everyday Life". I: Relating Practice and Research in Mathematics Education: Proceedings of NORMA 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2212-8.

 • Bøker og kapitler
  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge?. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

   s.19-20.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

  • Mosvold, Reidar

   (2006)

   Mathematics in everyday life: A study of beliefs and actions.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 8230801355.

 • Formidling
  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar

   (2024)

   Identifying narratives of an individual mathematics teacher that might limit professional development.

   The Tenth Nordic Conference on Mathematics Education;

   2024-06-04 - 2024-06-07.

  • Wæge, Kjersti; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2023)

   Realfagskrisen: Slik styrker vi lærerne og undervisningen..

   Utdanningsnytt.no.

  • Mosvold, Reidar

   (2023)

   Gode faglige samtaler.

   Nettverksamling for lærere i Sandnesskolen;

   2023-11-02.

  • Mosvold, Reidar

   (2023)

   Hva kan være involvert i å lede gode faglige diskusjoner?.

   Fagseminar;

   2023-10-24.

  • Opheim, Linda Gurvin; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Goodchild, Simon; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Professional development for mathematics teacher educators.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Gobede, Fraser; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Dilemmas of teaching arithmetical notation to young learners.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Entailments of questions and questioning practices in ambitious mathematics teaching.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • ADLER, Jill; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Mathematics discourse in instruction: How it helps us think about research on mathematics teaching.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • Dahlgren, Matthew; Hoover, Mark; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Mathematics teacher educators’ thinking about mutuality in teaching.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching.

   14th international congress on matheamtics education;

   2021-07-11 - 2021-07-18.

  • Mosvold, Reidar

   (2021)

   Research on discussion in mathematics teaching: Trends, emphases, and potential shifts.

   14th International Congress on Mathematical Education (ICME 14);

   2021-07-11 - 2021-07-18.

  • Kullberg, Angelika; Björklund, Camilla; Mosvold, Reidar

   (2021)

   Editorial.

   Nordic Studies in Mathematics Education.

   s.1-10.

  • Mosvold, Reidar

   (2021)

   Det krevende arbeidet med å lede matematiske diskusjoner.

   Novemberkonferansen;

   2021-11-30 - 2021-12-01.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning.

   the 28th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2020-01-14 - 2020-01-17.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2020)

   Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study..

   World Association of Lesson Study (WALS) Online International Conference. https://www.walsnet.org/2020/ ;

   2020-12-02 - 2020-12-04.

  • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar

   (2019)

   Teaching as work: What is the object of study?.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark; Suzuka, Kara

   (2019)

   Gathering, sharing and re-using records of mathematics teaching: Why, what, and how.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Balancing positioning of students and attention to content.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Bass, Hyman; Mosvold, Reidar

   (2019)

   Teacher responses to public apparent student error: A confluence of mathematics and equitable teaching.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærere og barnehagelærere.

   Seminar;

   2019-03-20.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Matematikkundervisning: Et arbeid som skal gjøres.

   Seminar;

   2019-03-28.

  • Brasel, Jason; Dahlgren, Matthew; Garcia, Nicole; Mosvold, Reidar; Yankson, Paul Kwame; Ball, Deborah

   (2019)

   But What Is It? Specialized Content Knowledge and Knowing Mathematics for Teaching in Secondary Settings.

   2019 AERA Annual Meeting;

   2019-04-05 - 2019-04-09.

  • Dahlgren, Matthew; Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2019)

   Teacher educators’ understanding of mathematical knowledge for teaching.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Quality of the PhD thesis: Reflections from the US.

   Seminar on quality of PhD theses in mathematics education;

   2019-04-09.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Det krevende arbeidet med å lede helklassediskusjoner i matematikk.

   Etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere;

   2019-09-16 - 2019-09-18.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2018)

   Teaching mathematics in Kindergarten and School - similar or different?.

   POEM 2018;

   2018-05-29 - 2018-05-30.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematics discourse in student teachers' instruction.

   25th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2017-01-17 - 2017-01-20.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2017)

   Reviewing influence of mathematical knowledge for teaching on mathematics teaching.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?.

   The tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   A preservice secondary teacher’s pedagogical content knowledge for teaching algebra.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses.

   Nordic research in mathematics education conference (NORMA);

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Applying the MDI framework in a Norwegian context.

   Nordic research in mathematics education conference (NORMA);

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Mosvold, Reidar

   (2017)

   Skal forske på matte i ett år.

  • Mosvold, Reidar

   (2017)

   Til USA for å forske på matematikk.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

   Systematic observation in educational research;

   2017-09-27 - 2017-09-28.

  • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education.

   WALS 2017;

   2017-11-24 - 2017-11-27.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2016)

   Guest editorial: Mathematical knowledge for teaching: Developing measures and measuring development.

   The Mathematics Enthusiast.

   ISSN 1551-3440.

   Volum 13.

   Hefte 1-2.

   s.1-2.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.

   Seminar for tilbydere videreutdanning i matematikk;

   2016-04-07 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Dette skiller en god og en dårlig mattelærer.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching.

   13th International Congress on Mathematics Education;

   2016-07-24 - 2016-07-31.

  • Mosvold, Reidar

   (2016)

   Quo vadis, UKM?.

   Masterseminar;

   2016-09-16 - .

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis

   (2016)

   TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice.

   Bringing Teacher Education Forward;

   2016-06-06 - 2016-06-08.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

   World association of Lesson study 2016;

   2016-09-03 - 2016-09-05.

  • Mosvold, Reidar

   (2016)

   Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole?.

   Fag- og erfaringssamling for realfagskommuner;

   2016-09-26 - 2016-09-27.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33.

   s.56-64.

  • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Clark, Kathy

   (2016)

   Mathematical knowledge for teaching teachers: The case of history in mathematics education.

   History and Pedagogy of Mathematics;

   2016-07-18 - 2016-07-22.

  • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher.

   ERME Topic Conference ETC3;

   2016-10-05 - 2016-10-07.

  • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   A Malawian preservice secondary school teacher’s mathematical knowledge for teaching equations.

   ERME Topic Conference ETC3;

   2016-10-05 - 2016-10-07.

  • Mosvold, Reidar

   (2015)

   Developing mathematical discourse for teaching in teacher education: a case of the equal sign.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Asking productive mathematical questions in kindergarten.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Why are Laura and Jane "not sure"?.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   What questions do mathematics mentor teachers ask?.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Mathematical knowledge for teaching in Africa – a review of empirical research.

   23rd annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2015-01-13 - 2015-01-16.

  • Mosvold, Reidar; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2015)

   The publishing game.

   Forum for forskning;

   2015-04-21.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging.

   23rd annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2015-01-13 - 2015-01-16.

  • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger.

   FoU i Praksis 2015;

   2015-04-09 - 2015-04-10.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Lesson study in teacher education: Learning from a negative case.

   2015 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA);

   2015-04-16 - 2015-04-20.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet .

   Faglig seminar for Matematikksenteret;

   2015-05-27.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning.

   Faglig seminar for Matematikksenteret;

   2015-05-27.

  • Mosvold, Reidar

   (2014)

   Potential uses of social media in and for mathematics education research.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Editorial.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.1-6.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS.

   Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8);

   2013-02-05 - 2013-02-10.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Who are “they”? Student teachers’ beliefs.

   Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8);

   2013-02-05 - 2013-02-10.

  • Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Assessing early math skills with tablet computers: Development of the Ani Banani Math Test (ABMT) for young children.

   Program seminar i UTDANNING2020 (Norges forskningsråd);

   2013-03-18.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teachers' mathematical knowledge for teaching equality.

   PME 37;

   2013-07-28 - 2013-08-02.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

   "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2013-09-16 - 2013-09-19.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

   "Samspill mellom forskning og utdanning". FoU i praksis;

   2013-04-22 - 2013-04-23.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics.

   The World Association of Lesson Studies (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-09.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?.

   "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk.;

   2013-09-16 - 2013-09-19.

  • Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teorier og rammeverk for lærerkunnskap – eksempler fra matematikkdidaktik.

   Forskerseminar;

   2013-11-08.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.52-55.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM.

   FoU i praksis;

   2012-04-23 - 2012-04-24.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know.

   AERA - American Educational Research Association;

   2012-04-13 - 2012-04-17.

  • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2012)

   MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION.

   12th International Congress on Mathematics Education;

   2012-07-07 - 2012-07-14.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items.

   The 34th Annual Conference of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education;

   2012-11-01 - 2012-11-04.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2011)

   Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Ng, Dicky; Kwon, Minsung; Mosvold, Reidar

   (2011)

   Sequence and Strategies for Comparing and Ordering Fractions in Indonesian, Korean, Norwegian, and U.S. Mathematics Textbooks.

   2011 Annual Meeting of AERA;

   2011-04-08 - 2011-04-12.

  • Mosvold, Reidar

   (2011)

   Førskolelæreres profesjonskunnskap i matematikk.

   Rekning i fjord og fjell - etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2011-09-19 - 2011-09-22.

  • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit

   (2011)

   The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.189-198.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0041-y

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway.

   5th Annual International Conference on Mathematics & Statistics;

   2011-06-13 - 2011-06-16.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?.

   The 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century Project;

   2011-09-11 - 2011-09-17.

  • Mosvold, Reidar

   (2011)

   MKT – from U.S. schools to Norwegian kindergartens.

   Gjesteforelesning;

   2011-10-19.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Correlations between teachers’ MKT in different content areas.

   The 2011 NORMA conference;

   2011-05-09 - 2011-05-14.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill

   (2011)

   Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC).

   Forum for barnehagevitenskap;

   2011-12-06.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Hva må læreren kunne?.

   ?.

   Hefte 4.

   s.35-38.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?.

   Nordisk Lærerutdanningskonferanse 2010;

   2010-05-05 - 2010-05-08.

  • Mosvold, Reidar

   (2010)

   UKM - Et kritisk aspekt ved læreres kompetanse.

   Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2010-09-20 - 2010-09-23.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   OLF sponser matematikkforskning.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.

   Utdanning.

   ISSN 0804-3321.

   Volum 6.

   s.48-51.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2009)

   Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway.

   AERA Annual Meeting 2009;

   2009-04-13 - 2009-04-17.

  • Mosvold, Reidar

   (2008)

   "Snipp, snapp, snute - Er gutta ute?" Presentasjon av et likestillingsprosjekt ved UiS.

   utenTitteltekst;

   2008-04-11.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Teachers' beliefs and knowledge about the place value system.

   NORMA08 (5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education);

   2008-04-21 - 2008-04-25.

  • Mosvold, Reidar

   (2008)

   Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk.

   ?.

   Hefte 2.

   s.47-51.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli).

  • Mosvold, Reidar

   (2007)

   Matematikk i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2007-01-23.

  • Mosvold, Reidar

   (2007)

   Matematikk i barnehagen - barn er matematiske!.

   utenTitteltekst;

   2007-03-28.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar

   (2006)

   Matematikk for små og store.

  • Mosvold, Reidar

   (2006)

   Matematikk i dagliglivet - fra tanke til handling.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte Nr. 4.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway