Reidar Mosvold

Professor i matematikkdidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-201
Follow me

Bio

Reidar Mosvold er professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans fokuserer særlig på matematikkundervisning og utvikling av matematikklærere. Mosvold ser på matematikkundervisning som en profesjonell praksis, og et hovedfokus i forskningen hans dreier seg om å studere de matematiske kravene som undervisningen stiller. Det siste tiåret har Mosvold utforsket ulike aspekter ved det komplekse undervisningsarbeidet i matematikk, egenskaper ved matematikklærere som påvirker dette arbeidet (særlig kunnskaper og oppfatninger, men også identitet og språklige aspekter) og utvikling av matematikklærere i grunn-, etter- og videreutdanning. For tiden er interessene hans særlig knyttet til følgene aspekter ved forskning på matematikkundervisning: 1) Å lede matematiske diskusjoner: dette er en sentral praksis i undervisningsarbeidet. Det handler om å kommunisere matematisk, og forskningen til Mosvold fokuserer blant annet på hvordan matematiske diskusjoner kan initieres, hvordan læreren kan engasjere elevene slik at det blir reelle diskusjoner, hvordan læreren kommuniserer matematiske ideer, hvordan eksempler og oppgaver brukes i diskusjoner, ved å forklare det matematiske innholdet og ved å stille produktive matematiske spørsmål. 2) Hva det vil si å lykkes i matematikk: dette aspektet ved forskningsprogrammet fokuserer både på matematikken som disiplin og elevenes læring i matematikk. Mitt hovedfokus innenfor dette store og omfattende feltet er hvordan lærere posisjonerer elevene og deres læring i matematikk. 3) Metoder for å studere matematikkundervisning: det tredje området i forskningen til Mosvold handler om metoder for å studere matematikkundervisning. Forskning på (matematikk)undervisning har utviklet seg i en periode på om lag 50 år, og i løpet av denne perioden har forskere anvendt ulike metoder og ulike paradigmer for å studere undervisning. For å gjøre videre framskritt i forskning på matematikkundervisning er det nødvendig å kritisk analysere og reflektere over metoder for å studere undervisning samtidig som en reflekterer over teoretiseringer av undervisning. Gjennom flere år har Mosvold og kollegaer i forskergruppen i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger bidratt til forskningen på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt. Mosvold har gjennom flere år samarbeidet med et anerkjent forskningsmiljø ved University of Michigan, og han har samarbeidet med forskere fra USA, Canada, Malawi, Indonesia, Sør-Korea og Danmark. Han har siden 2015 vært co-leader for en arbeidsgruppe som fokuserer på «Mathematics teacher and classroom practices» i den europeiske forskerkonferansen Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), og han har siden 2010 vært medlem i redaksjonsgruppen i det internasjonale tidsskriftet The Mathematics Enthusiast. I 2017-2018 var han gjesteforsker ved University of Michigan (USA) med stipender fra Fulbright Foundation og Norges Forskningsråd.
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge?. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

   s.19-20.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

  • Mosvold, Reidar

   (2006)

   Mathematics in everyday life: A study of beliefs and actions.

   Universitetet i Oslo.

   ISBN 8230801355.

 • Formidling
  • Wæge, Kjersti; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2023)

   Realfagskrisen: Slik styrker vi lærerne og undervisningen..

   Utdanningsnytt.no.

  • ADLER, Jill; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Mathematics discourse in instruction: How it helps us think about research on mathematics teaching.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Entailments of questions and questioning practices in ambitious mathematics teaching.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • Gobede, Fraser; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Dilemmas of teaching arithmetical notation to young learners.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • Dahlgren, Matthew; Hoover, Mark; Mosvold, Reidar

   (2022)

   Mathematics teacher educators’ thinking about mutuality in teaching.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-02-02 - 2022-02-05.

  • Opheim, Linda Gurvin; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Goodchild, Simon; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Professional development for mathematics teacher educators.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching.

   14th international congress on matheamtics education;

   2021-07-11 - 2021-07-18.

  • Mosvold, Reidar

   (2021)

   Research on discussion in mathematics teaching: Trends, emphases, and potential shifts.

   14th International Congress on Mathematical Education (ICME 14);

   2021-07-11 - 2021-07-18.

  • Kullberg, Angelika; Björklund, Camilla; Mosvold, Reidar

   (2021)

   Editorial.

   Nordic Studies in Mathematics Education.

   s.1-10.

  • Mosvold, Reidar

   (2021)

   Det krevende arbeidet med å lede matematiske diskusjoner.

   Novemberkonferansen;

   2021-11-30 - 2021-12-01.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2020)

   Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study..

   World Association of Lesson Study (WALS) Online International Conference. https://www.walsnet.org/2020/ ;

   2020-12-02 - 2020-12-04.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning.

   the 28th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2020-01-14 - 2020-01-17.

  • Bass, Hyman; Mosvold, Reidar

   (2019)

   Teacher responses to public apparent student error: A confluence of mathematics and equitable teaching.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark; Suzuka, Kara

   (2019)

   Gathering, sharing and re-using records of mathematics teaching: Why, what, and how.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Balancing positioning of students and attention to content.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar

   (2019)

   Teaching as work: What is the object of study?.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Matematikkundervisning: Et arbeid som skal gjøres.

   Seminar;

   2019-03-28.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærere og barnehagelærere.

   Seminar;

   2019-03-20.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Quality of the PhD thesis: Reflections from the US.

   Seminar on quality of PhD theses in mathematics education;

   2019-04-09.

  • Dahlgren, Matthew; Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2019)

   Teacher educators’ understanding of mathematical knowledge for teaching.

   The eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11);

   2019-02-06 - 2019-02-10.

  • Brasel, Jason; Dahlgren, Matthew; Garcia, Nicole; Mosvold, Reidar; Yankson, Paul Kwame; Ball, Deborah

   (2019)

   But What Is It? Specialized Content Knowledge and Knowing Mathematics for Teaching in Secondary Settings.

   2019 AERA Annual Meeting;

   2019-04-05 - 2019-04-09.

  • Mosvold, Reidar

   (2019)

   Det krevende arbeidet med å lede helklassediskusjoner i matematikk.

   Etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere;

   2019-09-16 - 2019-09-18.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2018)

   Teaching mathematics in Kindergarten and School - similar or different?.

   POEM 2018;

   2018-05-29 - 2018-05-30.

  • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   A preservice secondary teacher’s pedagogical content knowledge for teaching algebra.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?.

   The tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education.

   WALS 2017;

   2017-11-24 - 2017-11-27.

  • Mosvold, Reidar

   (2017)

   Til USA for å forske på matematikk.
  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

   Systematic observation in educational research;

   2017-09-27 - 2017-09-28.

  • Mosvold, Reidar

   (2017)

   Skal forske på matte i ett år.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Applying the MDI framework in a Norwegian context.

   Nordic research in mathematics education conference (NORMA);

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematics discourse in student teachers' instruction.

   25th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2017-01-17 - 2017-01-20.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2017)

   Reviewing influence of mathematical knowledge for teaching on mathematics teaching.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses.

   Nordic research in mathematics education conference (NORMA);

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.

   Seminar for tilbydere videreutdanning i matematikk;

   2016-04-07 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Dette skiller en god og en dårlig mattelærer.

  • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Clark, Kathy

   (2016)

   Mathematical knowledge for teaching teachers: The case of history in mathematics education.

   History and Pedagogy of Mathematics;

   2016-07-18 - 2016-07-22.

  • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   A Malawian preservice secondary school teacher’s mathematical knowledge for teaching equations.

   ERME Topic Conference ETC3;

   2016-10-05 - 2016-10-07.

  • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2016)

   Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher.

   ERME Topic Conference ETC3;

   2016-10-05 - 2016-10-07.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching.

   13th International Congress on Mathematics Education;

   2016-07-24 - 2016-07-31.

  • Mosvold, Reidar

   (2016)

   Quo vadis, UKM?.

   Masterseminar;

   2016-09-16 - .

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis

   (2016)

   TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice.

   Bringing Teacher Education Forward;

   2016-06-06 - 2016-06-08.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

   World association of Lesson study 2016;

   2016-09-03 - 2016-09-05.

  • Mosvold, Reidar

   (2016)

   Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole?.

   Fag- og erfaringssamling for realfagskommuner;

   2016-09-26 - 2016-09-27.

  • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark

   (2016)

   Guest editorial: Mathematical knowledge for teaching: Developing measures and measuring development.

   The Mathematics Enthusiast.

   ISSN 1551-3440.

   Volum 13.

   Hefte 1-2.

   s.1-2.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33.

   s.56-64.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Lesson study in teacher education: Learning from a negative case.

   2015 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA);

   2015-04-16 - 2015-04-20.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning.

   Faglig seminar for Matematikksenteret;

   2015-05-27.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet .

   Faglig seminar for Matematikksenteret;

   2015-05-27.

  • Mosvold, Reidar; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2015)

   The publishing game.

   Forum for forskning;

   2015-04-21.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging.

   23rd annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2015-01-13 - 2015-01-16.

  • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger.

   FoU i Praksis 2015;

   2015-04-09 - 2015-04-10.

  • Mosvold, Reidar

   (2015)

   Developing mathematical discourse for teaching in teacher education: a case of the equal sign.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Asking productive mathematical questions in kindergarten.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Why are Laura and Jane "not sure"?.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   What questions do mathematics mentor teachers ask?.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Mathematical knowledge for teaching in Africa – a review of empirical research.

   23rd annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2015-01-13 - 2015-01-16.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Editorial.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.1-6.

  • Mosvold, Reidar

   (2014)

   Potential uses of social media in and for mathematics education research.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar

   (2014)

   Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teorier og rammeverk for lærerkunnskap – eksempler fra matematikkdidaktik.

   Forskerseminar;

   2013-11-08.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS.

   Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8);

   2013-02-05 - 2013-02-10.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Who are “they”? Student teachers’ beliefs.

   Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8);

   2013-02-05 - 2013-02-10.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics.

   The World Association of Lesson Studies (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-09.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?.

   "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk.;

   2013-09-16 - 2013-09-19.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

   "Samspill mellom forskning og utdanning". FoU i praksis;

   2013-04-22 - 2013-04-23.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

   "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2013-09-16 - 2013-09-19.

  • Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Assessing early math skills with tablet computers: Development of the Ani Banani Math Test (ABMT) for young children.

   Program seminar i UTDANNING2020 (Norges forskningsråd);

   2013-03-18.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teachers' mathematical knowledge for teaching equality.

   PME 37;

   2013-07-28 - 2013-08-02.

  • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2012)

   MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION.

   12th International Congress on Mathematics Education;

   2012-07-07 - 2012-07-14.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know.

   AERA - American Educational Research Association;

   2012-04-13 - 2012-04-17.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM.

   FoU i praksis;

   2012-04-23 - 2012-04-24.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.52-55.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items.

   The 34th Annual Conference of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education;

   2012-11-01 - 2012-11-04.

  • Mosvold, Reidar

   (2011)

   Førskolelæreres profesjonskunnskap i matematikk.

   Rekning i fjord og fjell - etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2011-09-19 - 2011-09-22.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2011)

   Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Ng, Dicky; Kwon, Minsung; Mosvold, Reidar

   (2011)

   Sequence and Strategies for Comparing and Ordering Fractions in Indonesian, Korean, Norwegian, and U.S. Mathematics Textbooks.

   2011 Annual Meeting of AERA;

   2011-04-08 - 2011-04-12.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill

   (2011)

   Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC).

   Forum for barnehagevitenskap;

   2011-12-06.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?.

   The 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century Project;

   2011-09-11 - 2011-09-17.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway.

   5th Annual International Conference on Mathematics & Statistics;

   2011-06-13 - 2011-06-16.

  • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit

   (2011)

   The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.189-198.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0041-y

  • Mosvold, Reidar

   (2011)

   MKT – from U.S. schools to Norwegian kindergartens.

   Gjesteforelesning;

   2011-10-19.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Correlations between teachers’ MKT in different content areas.

   The 2011 NORMA conference;

   2011-05-09 - 2011-05-14.

  • Mosvold, Reidar

   (2010)

   UKM - Et kritisk aspekt ved læreres kompetanse.

   Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2010-09-20 - 2010-09-23.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Hva må læreren kunne?.

   ?.

   Hefte 4.

   s.35-38.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?.

   Nordisk Lærerutdanningskonferanse 2010;

   2010-05-05 - 2010-05-08.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   OLF sponser matematikkforskning.
  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen.
  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.

   Utdanning.

   ISSN 0804-3321.

   Volum 6.

   s.48-51.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2009)

   Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway.

   AERA Annual Meeting 2009;

   2009-04-13 - 2009-04-17.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Teachers' beliefs and knowledge about the place value system.

   NORMA08 (5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education);

   2008-04-21 - 2008-04-25.

  • Mosvold, Reidar

   (2008)

   "Snipp, snapp, snute - Er gutta ute?" Presentasjon av et likestillingsprosjekt ved UiS.

   utenTitteltekst;

   2008-04-11.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli).

  • Mosvold, Reidar

   (2008)

   Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk.

   ?.

   Hefte 2.

   s.47-51.

  • Mosvold, Reidar

   (2007)

   Matematikk i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2007-01-23.

  • Mosvold, Reidar

   (2007)

   Matematikk i barnehagen - barn er matematiske!.

   utenTitteltekst;

   2007-03-28.

  • Mosvold, Reidar

   (2006)

   Matematikk i dagliglivet - fra tanke til handling.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte Nr. 4.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar

   (2006)

   Matematikk for små og store.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway