Rita Helene Bügelmeyer

universitetslektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1491

Bio

Rita Bügelmeyer er utdannet sykepleier (UiS, 2011), har en videreutdanning i sårbehandling (HVL, 2013), og mastergrad i Helsevitenskap (UiS, 2018). Hun er en av to emneansvarlige for BSY360 (Sykepleie i et samfunnsperspektiv), underviser i tema sår og sårbehandling (teori og ferdighetstrening, BSY260), veileder  studenter i praksis og på bacheloroppgave. 

Hun har lang erfaring som sykepleier i kommunehelsetjenesten, og har vært med på etablering og drift av en kommunal sykepleieklinikk (Stavanger kommune). Som sårsykepleier har hun i flere år fulgt opp sårpasienter, i samarbeid med Sårdiagnostisk senter (SUS).

Publikasjoner