Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Pedersen, Jussi Erik; Magnussen, Roger Stelander

   (2019)

   Norm- og subsumsjonslæren – behovet for et supplement til den tradisjonelle rettskilde- og metodelæren. I: Juridisk metode og tenkemåte.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215028354.

   s.702-720.

 • Bøker og kapitler
  • Magnussen, Roger Stelander

   (2015)

   Ulovfestede ekstinktive godtroerverv.

 • Formidling
 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway