Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Magnussen, Roger Stelander

   (2023)

   Rettstap ved utvist passivitet overfor rettighetsoverskridelser i samrettsforhold. I: Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202762773.

   s.111-148.

  • Pedersen, Jussi Erik; Magnussen, Roger Stelander

   (2019)

   Norm- og subsumsjonslæren – behovet for et supplement til den tradisjonelle rettskilde- og metodelæren. I: Juridisk metode og tenkemåte.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215028354.

   s.702-720.

 • Bøker og kapitler
  • Magnussen, Roger Stelander

   (2015)

   Ulovfestede ekstinktive godtroerverv.

   UiT Norges arktiske universitet.

 • Formidling
  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid; Magnussen, Roger Stelander

   (2023)

   Formuerett i møte med digitale penger og andre nye formuesgoder.

   Det digitale pengesamfunnet;

   2023-08-23 - 2023-08-24.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway