Ronald Adalbert Boschma

Professor II i innovasjonsstudier

Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Publikasjoner