Roy Sokn Adsen

Avdelingsleder

Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for bygg- og arealforvaltning
Seksjon for drift og renhold
P14 201