Hopp til hovedinnhold

Rune Dahl Fitjar

Prorektor for innovasjon og samfunn

Divisjon for innovasjon og samfunn
AR T-301A
Bio

Rune Dahl Fitjar er prorektor for innovasjon og samfunn og professor i innovasjonsstudier. Han har en PhD i statsvitenskap fra London School of Economics fra 2007 og har arbeidet ved UiS som professor siden 2013 og som prorektor siden 2019. Han leder EU-prosjektet om The Role of Universities in Innovation and Regional Development (2016-2021), og har blant annet vunnet Stavanger Forums formidlingspris (2011) og Lyses forskningspris (2013).

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Grillitsch, Markus; Sotarauta, Markku; Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Kolehmainen, Jari; Kurikka, Heli; Lundquist, Karl-Johan; Martynovich, Mikhail; Monteilhet, Skirmante; Nielsen, Hjalti; Nilsson, Magnus; Rekers, Josephine V.; Sopanen, Sami; Stihl, Linda

   (2022)

   Agency and economic change in regions: identifying routes to new path development using qualitative comparative analysis.

   Regional studies

   ISSN 0034-3404.

   DOI: 10.1080/00343404.2022.2053095

  • Atta-Owusu, Kwadwo; Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Engaging for the love of place? The role of place attachment in academics’ regional engagement efforts.

   Regional studies

   ISSN 0034-3404.

   DOI: 10.1080/00343404.2022.2034778

  • Deegan, Jason; Broekel, Tom; Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Searching through the Haystack:The Relatedness and Complexity of Priorities in Smart Specialization Strategies.

   Economic Geography

   ISSN 0013-0095.

   Volum 97.

   Hefte 5.

   s.497-520.

   DOI: 10.1080/00130095.2021.1967739

  • Grillitsch, Markus; Martynovich, Mikhail; Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje

   (2021)

   The black box of regional growth.

   Journal of Geographical Systems

   ISSN 1435-5930.

   DOI: 10.1007/s10109-020-00341-3

  • Haus-Reve, Silje; Cooke, Abigail; Fitjar, Rune Dahl; Kemeny, Tom

   (2021)

   Does Assimilation Shape the Economic Value of Immigrant Diversity?.

   Economic Geography

   ISSN 0013-0095.

   DOI: 10.1080/00130095.2021.1897462

  • Muringani, Jonathan; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2021)

   Social capital and economic growth in the regions of Europe.

   Environment and Planning A: Economy and Space

   ISSN 0308-518X.

   DOI: 10.1177/0308518X211000059

  • Atta-Owusu, Kwadwo; Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   What motivates academics for external engagement? Exploring the effects of motivational drivers and organizational fairness.

   Science and Public Policy

   ISSN 0302-3427.

   Volum 49.

   Hefte 2.

   s.201-218.

   DOI: 10.1093/scipol/scab075

  • Atta-Owusu, Kwadwo; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2021)

   What drives university-industry collaboration? Research excellence or firm collaboration strategy?.

   Technological Forecasting and Social Change

   ISSN 0040-1625.

   Volum 173.

   DOI: 10.1016/j.techfore.2021.121084

  • Hjertvikrem, Nina; Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   One or all channels for knowledge exchange in clusters? Collaboration, monitoring and recruitment networks in the subsea industry in Rogaland, Norway.

   Industry and Innovation

   ISSN 1366-2716.

   DOI: 10.1080/13662716.2020.1772043

  • Alpaydin, Utku Ali Riza; Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Proximity across the distant worlds of university–industry collaborations.

   Papers in Regional Science

   ISSN 1056-8190.

   DOI: 10.1111/pirs.12586

  • Calignano, Giuseppe; Fitjar, Rune Dahl; Hjertvikrem, Nina

   (2019)

   Innovation networks and green restructuring: Which path development can EU Framework Programmes stimulate in Norway?.

   Norsk Geografisk Tidsskrift

   ISSN 0029-1951.

   Volum 73.

   Hefte 1.

   s.65-78.

   DOI: 10.1080/00291951.2018.1561512

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2019)

   Where cities fail to triumph: The impact of urban location and local collaboration on innovation in Norway.

   Journal of Regional Science

   ISSN 0022-4146.

   DOI: 10.1111/jors.12461

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2019)

   Relatedness and the resource curse: Is there a liability of relatedness?.

   Economic Geography

   ISSN 0013-0095.

   Volum 95.

   Hefte 3.

   s.231-255.

   DOI: 10.1080/00130095.2018.1544460

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Unrequited metropolitan mergers: suburban rejection of cities in the Norwegian municipal reform.

   Territory, Politics, Governance

   ISSN 2162-2671.

   DOI: 10.1080/21622671.2019.1602076

  • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2019)

   Does combining different types of collaboration always benefit firms? Collaboration, complementarity and product innovation in Norway.

   Research Policy

   ISSN 0048-7333.

   Volum 48.

   Hefte 6.

   s.1476-1486.

   DOI: 10.1016/j.respol.2019.02.008

  • Muringani, Jonathan; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2019)

   Decentralisation, quality of government and economic growth.

   Revista de Economía Mundial (REM)

   ISSN 1576-0162.

   Volum 51.

   s.25-50.

   DOI: 10.33776/rem.v0i51.3903

  • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje

   (2019)

   Towards regional responsible research and innovation? Integrating RRI and RIS3 in European innovation policy.

   Science and Public Policy

   ISSN 0302-3427.

   Volum 46.

   Hefte 5.

   s.772-783.

   DOI: 10.1093/scipol/scz029

  • Fitjar, Rune Dahl; Alpaydin, Utku Ali Riza

   (2019)

   Næringslivets samhandling med universiteter og høgskoler i og utenfor regionen: Funn fra en undersøkelse av norske bedrifter. I: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202632571.

   s.177-194.

   DOI: 10.23865/noasp.73

  • Hjertvikrem, Nina; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Knowledge networks and innovation among subsea firms . I: Petroleum industry transformations : lessons from Norway and beyond.

   Routledge

   ISBN 9781315142456.

   DOI: 10.4324/9781315142456-4

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2018)

   Knowledge Bases and Relatedness: A Study of Labour Mobility in Norwegian Regions. I: New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons.

   Springer Nature

   ISBN 9783319716602.

   s.149-171.

   DOI: 10.1007/978-3-319-71661-9_8

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Samanhengar mellom utanlandskfødd arbeidskraft og innovasjon: er det kjønnsmessige og geografiske skilnader? The relationship between foreign-born workers and innovation: Are there gender and geographical differences?.

   Søkelys på arbeidslivet

   ISSN 1504-8004.

   Volum 35.

   Hefte 3.

   s.171-185.

   DOI: 10.18261/issn.1504-7989-2018-03-03

  • Calignano, Giuseppe; Fitjar, Rune Dahl; Kogler, Dieter Franz

   (2018)

   The core in the periphery? The cluster organization as the central node in the Apulian aerospace district.

   Regional studies

   ISSN 0034-3404.

   Volum 52.

   Hefte 11.

   s.1490-1501.

   DOI: 10.1080/00343404.2017.1420155

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2018)

   Why do firms collaborate with local universities?.

   Regional studies

   ISSN 0034-3404.

   Volum 52.

   Hefte 11.

   s.1525-1536.

   DOI: 10.1080/00343404.2017.1413237

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Foreign Workers Are Associated with Innovation, But Why? International Networks as a Mechanism.

   International regional science review

   ISSN 0160-0176.

   Volum 41.

   Hefte 3.

   s.311-334.

   DOI: 10.1177/0160017615626217

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2017)

   Nothing is in the air.

   Growth and Change

   ISSN 0017-4815.

   Volum 48.

   Hefte 1.

   s.22-39.

   DOI: 10.1111/grow.12161

  • Tveterås, Ragnar; Rørheim, John-Erik; Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl; Asheim, Bjørn Terje

   (2017)

   Omstilling i Stavangerregionen og Forus næringspark mellom markeder og politiske planprosesser.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Volum 131.

   Hefte 2.

   s.66-75.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2017)

   Regional skill relatedness: towards a new measure of regional related diversification.

   European Planning Studies

   ISSN 0965-4313.

   Volum 25.

   Hefte 3.

   s.516-538.

   DOI: 10.1080/09654313.2016.1244515

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   ”Foreign workers are associated with innovation, but why? International networks as a mechanism”. I: Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-692-0.

   DOI: 10.1177/0160017615626217

  • Calignano, Giuseppe; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Strengthening relationships in clusters: How effective is an indirect policy measure carried out in a peripheral technology district?.

   The annals of regional science

   ISSN 0570-1864.

   Volum 59.

   Hefte 1.

   s.139-169.

   DOI: 10.1007/s00168-017-0821-x

  • Parrilli, Mario Davide; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies: Territorial and Business Insights. I: Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies.

   Routledge

   ISBN 9781138945326.

   s.1-19.

  • Parrilli, Mario Davide; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Business Innovation Modes: A Review From a Country Perspective. I: Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies.

   Routledge

   ISBN 9781138945326.

   s.197-218.

  • Huber, Franz; Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Beyond Networks in Clusters. I: Handbook on the Geographies of Innovation.

   Edward Elgar Publishing

   ISBN 978-1-78471-076-7.

   s.255-265.

   DOI: 10.4337/9781784710774.00028

  • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Not too close, not too far: testing the Goldilocks principle of ‘optimal’ distance in innovation networks.

   Industry and Innovation

   ISSN 1366-2716.

   Volum 23.

   Hefte 6.

   s.465-487.

   DOI: 10.1080/13662716.2016.1184562

  • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen

   (2016)

   Virker innovasjonspolitikken? Lærdom fra evalueringer av offentlige virkemidler for innovasjon. I: Politikk for innovative regioner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202537159.

   s.53-79.

  • Fitjar, Rune Dahl; Jøsendal, Kari

   (2016)

   Hooked up to the international artistic community: external linkages, absorptive capacity and exporting by small creative firms.

   Creative Industries Journal (CIJ)

   ISSN 1751-0694.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.29-46.

   DOI: 10.1080/17510694.2016.1154654

  • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen

   (2016)

   Ti kapitler til en fremtidsrettet innovasjonspolitikk. I: Politikk for innovative regioner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202537159.

   s.11-29.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Mot en regional innovasjonspolitikk?. I: Politikk for innovative regioner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202537159.

   s.30-52.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Regional samordning av innovasjonspolitikken. I: Politikk for innovative regioner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202537159.

   s.216-244.

  • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen

   (2016)

   Konklusjon. I: Politikk for innovative regioner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202537159.

   s.245-264.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2016)

   Beslektet mangfold og regional innovasjon. I: Politikk for innovative regioner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202537159.

   s.188-215.

  • Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   University Collaboration for Sustainable Competitive Advantage: A Resource-Based Perspective. I: Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies.

   Routledge

   ISBN 9781138945326.

   s.179-196.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2015)

   Networking, context and firm-level innovation: Cooperation through the regional filter in Norway.

   Geoforum

   ISSN 0016-7185.

   Volum 63.

   s.25-35.

   DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.05.010

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor - prinsipielle forskjeller. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1587-4.

   s.63-84.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2015)

   Interaction and Innovation across Different Sectors: Findings from Norwegian City-Regions.

   Regional studies

   ISSN 0034-3404.

   Volum 49.

   Hefte 5.

   s.818-833.

   DOI: 10.1080/00343404.2015.1016415

  • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz

   (2015)

   Global Pipelines for Innovation: Insights from the case of Norway.

   Journal of Economic Geography

   ISSN 1468-2702.

   Volum 15.

   Hefte 3.

   s.561-583.

   DOI: 10.1093/jeg/lbu017

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Skottland – fra unionisme til uavhengighetsavstemning.

   Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift

   ISSN 0801-1745.

   Volum 30.

   Hefte 1.

   s.29-51.

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2014)

   Organizing Product Innovation: Hierarchy, Market or Triple-Helix Networks?.

   Triple Helix: A Journal of University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship

   ISSN 2590-0366.

   Volum 1.

   Hefte 3.

   s.1-21.

   DOI: 10.1186/s40604-014-0003-0

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2014)

   The geographical dimension of innovation collaboration: Networking and innovation in Norway.

   Urban Studies

   ISSN 0042-0980.

   Volum 51.

   Hefte 12.

   s.2572-2595.

   DOI: 10.1177/0042098013510567

  • Fitjar, Rune Dahl; Leknes, Einar; Thygesen, Janne

   (2013)

   Europeanisation of regional policy making: a Boolean analysis of Norwegian counties' participation in the EU's Interreg programme.

   Environment and Planning. C, Government and Policy

   ISSN 0263-774X.

   Volum 31.

   Hefte 3.

   s.381-400.

   DOI: 10.1068/c11233

  • Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Berg, Christin

   (2013)

   European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger2008.

   International Journal of Cultural Policy

   ISSN 1028-6632.

   Volum 19.

   Hefte 1.

   s.63-83.

   DOI: 10.1080/10286632.2011.600755

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Region-building in the arctic periphery: the discursive construction of a petroleum region.

   Geografiska Annaler: Series B, Human Geography

   ISSN 0435-3684.

   Volum 95B.

   Hefte 1.

   s.71-88.

   DOI: 10.1111/geob.12010

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   How open is open innovation?.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.2-21.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Buzz, Archipelago Economies and the Future of Intermediate and Peripheral Areas in a Spiky World.

   European Planning Studies

   ISSN 0965-4313.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.355-372.

   DOI: 10.1080/09654313.2012.716246

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   The Combined Impact of Manager, Firm and Regional Capabilities on Innovation in Firms.

   Entrepreneurship and Regional Development

   ISSN 0898-5626.

   Volum 25.

   Hefte 5-6.

   s.500-520.

   DOI: 10.1080/08985626.2013.798353

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2012)

   Firm collaboration and modes of innovation in Norway.

   Research Policy

   ISSN 0048-7333.

   DOI: 10.1016/j.respol.2012.05.009

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2012)

   Innovasjonsnettverk i norske storbyklynger: Når nærhet blir et problem for innovative virksomheter.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Hefte 7.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2011)

   When local interaction does not suffice: sources of firm innovation in urban Norway.

   Environment and Planning A: Economy and Space

   ISSN 0308-518X.

   Volum 43.

   Hefte 6.

   s.1248-1267.

   DOI: 10.1068/a43516

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2011)

   Little big firms? Corporate social responsibility in small businesses that do not compete against big ones.

   Business Ethics. A European Review

   ISSN 0962-8770.

   Volum 20.

   Hefte 1.

   s.30-44.

   DOI: 10.1111/j.1467-8608.2010.01610.x

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2011)

   Innovating in the Periphery: Firms, Values and Innovation in Southwest Norway.

   European Planning Studies

   ISSN 0965-4313.

   Volum 19.

   Hefte 4.

   s.555-574.

   DOI: 10.1080/09654313.2011.548467

  • Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Berg, Christin

   (2011)

   European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger2008.

   International Journal of Cultural Policy

   ISSN 1028-6632.

   DOI: 10.1080/10286632.2011.600755

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2010)

   Explaining variation in sub-state regional identities in Western Europe.

   European Journal of Political Research

   ISSN 0304-4130.

   Volum 49.

   Hefte 4.

   s.522-544.

   DOI: 10.1111/j.1475-6765.2009.01907.x

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   The Rise of Regionalism: Causes of Regional Mobilisation in Western Europe.

   Routledge

   ISBN 9780415494755.

   Hefte 27.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2006)

   Building Regions on Economic Success: Prosperity and Regionalism in Rogaland.

   Scandinavian Political Studies

   ISSN 0080-6757.

   Volum 29.

   Hefte 4.

   s.333-355.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2005)

   Measuring Regionalism: Content Analysis and the Case of Rogaland in Norway.

   Regional & Federal Studies

   ISSN 1359-7566.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.59-73.

 • Bøker og kapitler
  • Fitjar, Rune Dahl; Moldekleiv, Kristoffer Woldseth; Drejer, Ina; Charles, David; Manrique, Sergio; Nieth, Lisa

   (2021)

   The Role of Universities in Innovation and Regional Development.

   Universitetet i Stavanger

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Imagine Universities that Help Restructure Regions. I: The future of universities thoughtbook: Universities during times of crisis.

   ISBN 9789491901508.

   s.112-113.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Preface. I: The Geography of Nanotechnology in Italy.

   ISBN 9788866118398.

  • Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan; Hjertvikrem, Nina

   (2018)

   Diversity and beyond for new path development: Broadening the scope for new perspectives on innovation theory and policy.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-692-0.

   Hefte 327.

  • Parrilli, Mario Davide; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies.

   Routledge

   ISBN 9781138945326.

  • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen

   (2016)

   Politikk for innovative regioner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202537159.

  • Fitjar, Rune Dahl; Fosse, Jens Kristian; Hauge, Elisabeth S.; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik; Normann, Roger Henning; Timmermans, Bram

   (2015)

   Regional satsing for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon.

   ISBN 978-82-7602-254-4.

  • Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Skill relatedness in Norway.

  • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid

   (2015)

   Forskerblikk på politikk og samfunn.

  • Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Thygesen, Janne; Mauritzen, Silje

   (2011)

   Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business.

   Hefte 247.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business.

  • Leknes, Einar; Bergsgard, Nils Asle; Fitjar, Rune Dahl

   (2008)

   Utvikling av nye styringsordninger mellom regjeringen og fylkeskommunene.

  • Fitjar, Rune Dahl; Leknes, Einar; Solheim, Anne Marit

   (2008)

   Interreg-prosjektenes betydning for norsk regionalpolitikk.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2007)

   Prosperous Peripheries: Cross-Sectional and Longitudinal Explorations of the Determinants of Regionalism in Western Europe.

 • Formidling
  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Universitet sin rolle i nyskaping og regional utvikling.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Engaging for the love of place? The role of place attachment in academics’ regional engagement efforts.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Challenges and tips from the coordinator of the RUNIN research consortium.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Universitetenes innovasjonsoppdrag og samfunnsfagene.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Akademisk ytringsfrihet.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Drivere for samarbeid mellom universiteter, høgskoler og næringslivet.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Regionutviklere eller ørkenkatedraler?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   The Role of Universities in Innovation and Regional Development.

  • Atta-Owusu, Kwadwo; Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Rootless or rooted in regions? International researchers and local engagement.

   LSE Impact Blog

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Eit fjerde samfunns­oppdrag.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Deegan, Jason; Broekel, Tom; Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   How regions diversify into new jobs: From related industries or related occupations?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2022)

   Communities under Covid-19: Return to the local and national scale?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Langtidsplan for universitetene som innovasjonsaktører.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Regionutviklere eller ørkenkatedraler?.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Kan Rogaland konkurrere på kunnskap?.

   Rosenkilden

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Universitetenes betydning for innovasjon og samfunnsutvikling - hva viser forskningen?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Hvad kan regeringens udflytningsplaner betyde for forskning og uddannelse?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Få studieplasser kan få konsekvenser.

  • Bogen, Nils Kristian; Farbrot, Audun; Fitjar, Rune Dahl; Hannås, Gøril; Krogh, Christen

   (2021)

   Syv grep for å gjøre studenter til fremtidens jobbskapere.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Fra samlokalisering av SUS og UiS til tettere samarbeid?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Omstilling - hvor er vi og hvor skal vi?.

  • Alpaydin, Utku Ali Riza; Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   By focusing on commercialisation we fail to recognise the more complex ways universities engage with business.

   LSE Impact Blog

  • Muringani, Jonathan; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2021)

   Bridging, not bonding, for regional growth.

   Vox EU

  • Deegan, Jason; Broekel, Tom; Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   What we do, or where we work? – the impact of occupational and industrial relatedness on regional diversification.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Hvorfor investerer ikke staten i forskning og utvikling der næringslivet gjør det?.

   Minervanett

  • Atta-Owusu, Kwadwo; Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Mission overload or mutually supportive activities: What shapes academics’ perceptions of the benefits of external engagement for teaching and research?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Drømmen om månen.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Omstilling - hvor er vi og hvor skal vi?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   The Role of Universities in Innovation and Regional Development: Implications for Regional Development, Innovation and Higher Education Policy.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Kontroversiel udflytning af uddannelser kan faktisk give gevinst, viser erfaringer fra Danmark og Norge.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Universitetenes rolle i smart spesialisering og regional innovasjon.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   UiS skal være et åpent universitet med stor takhøyde.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Glem høyre mot venstre. Nå er det sentrum mot periferi som teller.

   Minerva (nettutgaven)

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Hvor innovative er egentlig universitetene?.

  • Norman, Victor; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres; Kirkebirkeland, Mats; Sverresdotter Dypvik, Astrid

   (2021)

   The revolt of the periphery.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   — Vi er mye mer innovative enn man kan lese av statistikken.

  • Deegan, Jason; Broekel, Tom; Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Is smart specialisation helping regions to support the right activities?.

   RSA blog

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Hvordan samarbeider næringslivet med universiteter og høgskoler?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2021)

   Innovasjon i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres; Clark, Jennifer

   (2020)

   Smart cities and inequalities: Winner-takes-all?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Hvem snakker du med fra hjemmekontoret?.

   Rosenkilden

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Universities as the motors of regional development.

  • Deegan, Jason; Broekel, Tom; Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Searching through the haystack: The relatedness and complexity of prioritised industries.

  • Bogen, Nils Kristian; Hannås, Gøril; Farbrot, Audun; Fitjar, Rune Dahl; Krogh, Christen

   (2020)

   Sammen kan universiteter og høyskoler bli bedre verdiskapere.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Broekel, Tom; Knüpling, L

   (2020)

   Smart specialization in skills: Skill-complexity and skill-relatedness of Norwegian regions. .

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Blir koronakrisa et viktig vendepunkt for vår tenkning om by- og regionutvikling?.

  • Deegan, Jason; Broekel, Tom; Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Searching through the haystack: The relatedness and complexity of prioritised industries.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   The Future of Universities in Engagement.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Smart spesialisering og omstilling i Rogaland.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Nothing is in the air.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   The density and connectedness of cities now appear as weaknesses.

   LSE Business Review

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   The Pandemic and the Regional Role of the University.

   RUNIN Blog

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Hva gjør vi dersom Elon Musk ringer?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Universitetet er et uenighetsfellesskap.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Jakobsen, Stig Erik; Færøvik, Kaya Haugland; Fitjar, Rune Dahl; Haanæs, Øystein Rygg

   (2020)

   Slik kan næringslivet lukkast med grøn omstilling.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Når opp blir ned.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   UH-institusjonenes roller i regional utvikling: Hva vet vi?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Synlighet og formidling.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Hva er universitetenes regionale betydning?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   UiS-strategi for en region i omstilling.

   Rosenkilden

   Volum 26.

   Hefte 5.

   s.54-54.

  • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Kemeny, Thomas; Cooke, Abigail

   (2020)

   Does assimilation shape the economic value of immigrant diversity? .

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Density, connectedness and the pandemic: Has Covid-19 turned cities' main assets into their worst enemies?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2020)

   De glemte stedene slår tilbake.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Live fra Kåkånomics.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   By mot land i pandemien.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Hvordan samarbeider universitetet med regionen?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Germain-Alamartine, Eloïse; Evers, Gerwin; Fonseca, Liliana; Nguyen, Huong

   (2020)

   The Role of Universities in Innovation and Regional Development.

  • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Broekel, Tom

   (2020)

   Smart spesialisering i Rogaland.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2020)

   Hva pandemien betyr for globalisering, by versus land og utveksling av ideer og kunnskap.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Utenlandskfødte menn og innovasjon.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Benneworth, Paul; Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Contextualizing the role of universities to regional development: introduction to the special issue.

   Regional Studies, Regional Science

   ISSN 2168-1376.

   Volum 6.

   s.331-338.

   DOI: 10.1080/21681376.2019.1601593

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Gi regionene virkemidler for innovasjon og næringsutvikling!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Universitetet - et trekkplaster.

  • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje

   (2019)

   Put responsibility in its place: Policies to help research serve society should link to those for regional growth.

   Research Europe

   ISSN 2632-9220.

   Hefte 501.

   s.11-11.

  • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Cooke, Abigail; Kemeny, Thomas

   (2019)

   Does assimilation shape the economic value of immigrant diversity?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Uppstad, Hilde

   (2019)

   Smart spesialisering i Rogaland.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   - Viser at vi er attraktive.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Hvor innovative er bedriftene på Vestlandet? .

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Why governments move civil servants out of national capitals.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Move over oil, Big Data is the new fuel to run the world.

  • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Brökel, Tom

   (2019)

   Smart spesialisering i Rogaland.

  • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Brökel, Tom

   (2019)

   Hva kan vi bli gode på i Rogaland? Mot en ny strategi for næringsutvikling?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Innovasjon og verdiskaping - i samarbeid med universitetet?.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin

   Volum 25.

   Hefte 5.

   s.50-50.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Hvordan bidrar universitetene til næringsutvikling?.

  • Grillitsch, Markus; Martynovich, Mikhail; Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje

   (2019)

   What we don't know about regional growth.

  • Fitjar, Rune Dahl; Alpaydin, Utku Ali Riza

   (2019)

   Hvordan samarbeider norske bedrifter med universiteter og høgskoler?.

  • Hjertvikrem, Nina; Fitjar, Rune Dahl; Onozaka, Yuko

   (2019)

   Do collaboration lead to more innovative ideas?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   How we succeeded in winning an ITN proposal: Tips and experiences from the RUNIN project.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Smart spesialisering i Rogaland.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin

   Hefte 11.

   s.32-32.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Verdiskaping under radaren.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   “Utdanning, innovasjon og omstilling i Ryfylke: Hvor er forutsetningene best for å lykkes?".

  • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Brökel, Tom

   (2019)

   Smart spesialisering i Rogaland.

  • Hjertvikrem, Nina; Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Do monitoring and recruitment make it more likely to also collaborate?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Atta-Owusu, Kwadwo; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2018)

   University-industry collaboration and regional innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   What makes innovation?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Onozaka, Yuko; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2018)

   Do Innovative Firms Pay their Employees More?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje

   (2018)

   Towards regional responsible research and innovation? Integrating RRI and RIS3 in European innovation policy.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Urban skattejakt kan utarme distriktene.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Atta-Owusu, Kwadwo; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   University-Industry Collaboration and Regional Innovation: Does University Quality Matter?.

  • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2018)

   Does combining different types of collaboration always benefit firms? Collaboration, complementarity and product innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje

   (2018)

   Towards regional responsible research and innovation?.

  • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2018)

   Does combining different types of collaboration always benefit firms? .

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Hvordan kan det offentlige fremme utvikling av nye næringsområder?. I: Verksted for regional utvikling 2018: En oppsummering.

   s.4-12.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   The RUNIN project.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Culture, networks and innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Innovation in a Global Economy.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Håpet er mørkeblått.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin

   Volum 24.

   Hefte 11.

   s.18-18.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Universitetet mydlå det lokala og det globala.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Innovasjonssamarbeid og tillit.

  • Fitjar, Rune Dahl; Atta-Owusu, Kwadwo; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2018)

   University-Industry Collaboration and Regional Innovation: Does University Quality Matter?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2018)

   Knowledge Bases and Relatedness.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Universities and Regional Development.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   The Role of Universities in Innovation and Regional Development.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   The RUNIN approach to impact assessment.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Hvordan kan det offentlige fremme utvikling av nye næringer?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Science in and for society: The RRI agenda.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Klyngesatsing på gjengrodde eller nye stier? Virker virkemidlene og virkemiddelapparatet?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Hvorfor er regionalisme og separatisme på frammarsj i Europa i dag?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2018)

   Why do firms collaborate with local universities?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Atta-Owusu, Kwadwo; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2018)

   University-Industry Collaboration and Regional Innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Er innovasjon alltid positivt?.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin

   Hefte 5.

  • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje

   (2018)

   Towards Regional Responsible Research and Innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Klyngenes mikrofundamenter.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   My top tips for NFR applications.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Nå vil også eiendomsbransjen etablere næringsklynge i Bergen.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Omstilling i Stavanger-regionen: Byutvikling og næringsutvikling.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2018)

   Does combining different types of collaboration always benefit firms? Collaboration, complementarity and product innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2018)

   Relatedness and the resource curse: Is there a liability of relatedness?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Morgendagens innovatører bruker «andre briller».

  • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres

   (2017)

   Firm innovation, modes of innovation and their interaction. Are they complementarities?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Regioner på frammarsj.

   Rosenkilden

   Hefte 11.

   s.30-30.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Local Government Mergers in Norwegian City Regions: A Public Choice Perspective.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Kva er Sogn og Fjordane gode på som kan brukast på nye forrestningsområde?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Rogaland - en region i omstilling.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Regional Innovation in a Global Economy: Institutions, Networks and Policy.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   The Role of Institutions in Regional Development.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Omstillingsparadokset.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Innvandring og innovasjon.

  • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari; Iakovleva, Tatiana A

   (2017)

   Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille.

   Forskningspolitikk

   ISSN 0333-0273.

   Hefte 3/4.

  • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Institutions and diversity in regions in Norway.

  • Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Tvilsomt om oppstartsbedrifter.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Steinkopf, S.; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Mangfold fremmer innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Forsker Stand Up: Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?.

  • Andersson, Bård; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Mer innovasjon og eksport med innvandrere på jobben.

  • Vissgren, Julie; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Innvandrere gjør norske bedrifter mer innovative.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Omstilling av norsk næringsliv: Hva er klyngenes rolle?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2017)

   Regional Skill Relatedness: Towards a New Measure of Regional Related Diversification.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Politikk for innovative regioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   The Role of Universities in Regional Innovation: The Case of Less-Developed Regions.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   UWC dag: Ti alumni om ti ting. Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, UWC Atlantic College: Ulike barn leikar best? Når og korleis kan mangfald påverke innovasjon?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Politikk for innovative regioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Har Stavanger gått i luksusfella?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Paneldebatt: Grønt næringsliv.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   What is our city lacking and how do we fix it?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Hvor innovative skal kommunene være?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Politikk for innovative regioner.

  • Fitjar, Rune Dahl; Wahab, Amal

   (2017)

   Maner til motstand.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2017)

   Oppstartsbedrifter skaper ikke flest jobber.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Implication for the Stavanger region: What have we learnt today.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Politikk for innovative regioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Innovasjon og omstilling i Stavanger-regionen.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Smart spesialisering.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Høyhastighetsbane og regional utvikling.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Innovasjon - tilfeldige møter eller planlagte prosesser?.

   Rosenkilden

   Hefte 5.

   s.24-24.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Politikk for innovative regioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Local Government Mergers in Norwegian City Regions: A Public Choice Perspective.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   University-Industry Interaction in the Stavanger Region.

  • Calignano, Giuseppe; Fitjar, Rune Dahl; Tveterås, Ragnar

   (2016)

   Which factors determine regional resilience? The case of Norwegian regions.

  • Hjertvikrem, Nina; Fitjar, Rune Dahl; Calignano, Giuseppe

   (2016)

   Innovation in the Subsea Industry in Rogaland, Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Collaboration: The geography of discovery.

  • Iakovleva, Tatiana A; Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Forskerprosjekt "Digitalize or Die - dynamic drivers for responsible research and innovation in health and welfare sectors".

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Purpose-built versus serendipitous innovation links: New survey evidence.

   http://www.voxeu.org/

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Regional samordning av innovasjonspolitikken.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Innvandring aukar innovasjonsevna.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Gründervekst i oljeland.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Poenget er demokrati og tjenester.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Gründere kan ha bedre sjanser på bygda.

  • Tveterås, Ragnar; Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin

   (2016)

   Forus mellom plan og marked.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   Volum 124.

   Hefte 207.

   s.22-22.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Utdanning, innovasjon og omstilling.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   De små lever godt på storebror.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Når oljebølgen slår inn over landet.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Universitetet og regional omstilling.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Where Cities Fail to Triumph: The Impact of Urban Location and Local Collaboration on Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Eiendomsskatt vil gi lite utslag i Sandnes.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Stavanger-politiker kastet seg inn i valgkampen.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Why do firms collaborate with local universities?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Regionen vil ha en heiagjeng.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Spatial alchemy: Why proximity matters for innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Studentene flykter fra oljestudiene - antall søkere nesten halvert på et år.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Utfordrende å være kritisk forsker i Stavanger-regionen.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Lincoln university steering UK’s role in €3.7m European business development research.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Kommunestruktur og organisering av tjenester.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Politikk for innovative regioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Stavanger skal lede EU-prosjekt til 35 millioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   UiS skal utvikle framtidsforskeren.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   RUNIN.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2016)

   Labour mobility as driver of RIS transformation: Related variety and mobility flows in core and peripheral regions.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Politikerne viktige i nedgangstider.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Regional skill relatedness.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Innovasjon og regional utvikling.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram; Østergaard, Christian R.; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Workplace segregation, diversity, and performance.

  • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz

   (2016)

   Recipes of proximities for innovation: Exploring equifinal and asymmetric combinations of proximity types via qualitative comparative analyses.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Innovation for development in the private and public sector.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Mot en regional innovasjonspolitikk?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Trenger vi en ny innovasjonspolitikk?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Bruk av forskning og analytiske verktøy i regional utvikling.

  • Østergaard, Christian R.; Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Workplace segregation, ethnic diversity, and innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Where cities fail to triumph: The impact of urban location and local collaboration on innovation in Norway.

  • Hjertvikrem, Nina; Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Networks and Innovation in the Subsea Industry in Rogaland: A Multi-Modal Analysis of Network Structures.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2016)

   Where Cities Fail to Triumph: The Impact of Urban Location and Local Collaboration on Innovation in Norway.

  • Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   The Liability of Relatedness: Path Dependence, Labor Mobility and the Resource Curse.

  • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2015)

   Not too Close, not too Far: Testing the Goldilocks Principle of Non-geographical Distance in Collaboration Networks for Innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2015)

   Which policies are best at boosting innovation?.

   Agenda - The World Economic Forum

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2015)

   Networking, context and firm-level innovation: Cooperation through the regional filter in Norway.

   http://www.voxeu.org/

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2015)

   Liability of relatedness: Dominant industry structure and the impact on related industries.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Innovation and accessibility in peripheral regions.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram

   (2015)

   Identifisering av næringer med potensiale og behov for private FoU-investeringer.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Færre sysselsetter flere.

  • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2015)

   Not too close, not too far: Towards an empirical test of the Goldilocks principle of non-geographical distance in collaboration networks for innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2015)

   Innovation and the geography of collaboration: A panel data approach.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Why do firms collaborate with local universities?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Hvordan skape nærhet mellom FoU-miljøer og næringslivet?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Fornuft, følelser og kommunesammenslåing.

   Minerva (nettutgaven)

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor: Hva er de prinsipielle forskjellene?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   Nytt sykehus på Ullandhaug vil gi lite synergieffekt.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   FOREIGN WORKERS ARE ASSOCIATED WITH INNOVATION, BUT WHY? INTERNATIONAL NETWORKS AS A MECHANISM.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2014)

   There is Nothing in the Air (Except the Odd Trade Fair).

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Ber skottene se til Norge.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Derfor vil skottene ut av unionen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Innovasjon og globalisering.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Do firms with foreign workers go about the innovative process differently?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Global Pipelines for Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Ny regjering - ny innovasjonspolitikk?.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2014)

   There is Nothing in the Air (Except the Odd Trade Fair).

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   90 prosjekt om nyskapende regioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor - noen prinsipielle forskjeller.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Innovasjon i en global økonomi.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Why Do Firms Collaborate with Local Universities?.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Innovasjon og samarbeid i norske byregioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Regional innovasjon i en global økonomi.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Regional innovasjon i en global økonomi.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Innovasjon og regional utvikling.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2014)

   Cooperation through the Regional Filter: How Regional Knowledge Endowments Filter the Impact of Collaboration on Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2014)

   There is nothing in the air (except the odd trade fair).

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Regional innovasjon i globaliseringens tid.

  • Parrilli, Mario Davide; Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   STI & DUI Innovation Modes: A Country Perspective.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Forgotten partnership: Norway and the United Kingdom in a new century.

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 54.

   Hefte 4.

   s.521-524.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Når omdømme overstyrer.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Expanding the Resource-Based View on Strategy: Blending the Literature on Management and Economic Geography.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Does Internationalization Enable Innovation? The Link between Foreign Skilled Workers, International Partners and Innovation in Norwegian Regions.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Skottland – fra unionisme til uavhengighetsavstemning.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Interaction and Innovation across Different Sectors: Findings from Norwegian City Regions.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Regional innovasjon i en global økonomi.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Innovasjon og samarbeid i norske byregioner.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Innovasjon, samarbeid og arbeidsliv.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Innovation and Collaboration in Norwegian City Regions: Findings from the 2013 Regional Innovation Survey.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Culture, Cooperation, and Innovation in Norwegian City Regions.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Cooperation through the Regional Filter: How Regional Knowledge Endowments Filter the Impact of Cooperation on Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Cooperation through the Policy Filter: How Regional Policies Filter the Impact of Cooperation in Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   The Geographical Dimension of Innovation Collaboration: Collaboration and Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Øivind Bratberg og Kristin M. Haugevik (red.): Det glemte partnerskapet: Norge og Storbritannia i et nytt århundre.

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 54.

   Hefte 4.

   s.521-524.

  • Fitjar, Rune Dahl; Vasstveit, Ivar

   (2013)

   Forsker på framtidens løsninger.

  • Fitjar, Rune Dahl; Seglem, Elisabeth

   (2013)

   Stavanger-bedrifter mest nyskapende.

  • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Doing it Yourself or Partnering Up? Modes of Innovation and Firms’ Income from New Products in Urban Regions of Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2013)

   Cooperation through the Regional Filter: How Regional Knowledge Endowments Filter the Impact of Cooperation on Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2012)

   Europeanisation of Regional Policy-Making.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2012)

   Mindre byer i globaliseringens tid.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2012)

   Kultur for kulturens skyld.

   Minervanett

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2012)

   Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2012)

   Firm Collaboration and Modes of Innovation.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2012)

   The Geographical Dimension of Interactive Learning.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2012)

   Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2011)

   Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region.

  • Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Thygesen, Janne

   (2011)

   EUs Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

   Hefte 6.

   s.42-48.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2011)

   Sources of Firm Innovation in Norway.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2010)

   Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2010)

   Culture, Cooperation, and Innovation in Norwegian City Regions.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2010)

   Selvbildet stemmer ikke.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés

   (2010)

   Innovation in Peripheral City Regions.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   Towards New Nordic Regions: Politics, Administration & Regional Development.

   Tidsskriftet Politik

   ISSN 1604-0058.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.99-100.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   Kultur for innovasjon?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2008)

   Skjevhet i norske medier.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2008)

   Det opprørske Vestlandet?.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2008)

   Velstand og regionalisme.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2008)

   Krutt eller rødfis?.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2007)

   Rogaland i kamp mot Oslo og Bergen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2007)

   Rogaland mot Oslo og Bergen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fitjar, Rune Dahl

   (2004)

   Den nye regionalismen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway