Rune Frestad

Universitetslærer i yrkesdidaktikk PPU

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap