Ruth Beatriz Pincinato

Førsteamanuensis i industriell økonomi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-319
Publikasjoner