Sabrina Ebenhoch

Førstekonsulent

KE C-106
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester