Sadegh Ahmadpour

Stipendiat i hydrogen lagring i porøse medier

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
KE E-303
Publikasjoner