Sanjay Gopaldas Chaudhri

Postdoktor i hydrogenseparasjon og -rensing

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi