Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nielsen, Svein Vatsvåg; Mansrud, Anja; Austvoll, Knut Ivar; Denham, Sean Dexter; Berg-Hansen, Inger Marie; Persson, Per; Romundset, Anders; Prøsch-Danielsen, Lisbeth

   (2023)

   Hunting, fishing, gardening: Re-evaluating Middle Neolithic mobility and cultural diversity on the Norwegian Skagerrak coast.

   Journal of Archaeological Science: Reports.

   ISSN 2352-409X.

   Volum 51.

   DOI: 10.1016/j.jasrep.2023.104139

  • Gopalakrishnan, Shyam; Ebenesersdottir, S.Sunna; Lundstrøm, Inge K.C.; Turner-Walker, Gordon; Moore, Kristjan H.S.; Luisi, Pierre; Magaryan, Ashot; Martin, Michael David; Ellegaard, Martin Rene; Magnusson, Olafur T.; Sigurdsson, Asgeir; Snorradóttir, Steinunn; Magnúsdóttir, Droplaug N.; Laffoon, Jason E.; van Dorp, Lucy; Liu, Xiaodong; Moltke, Ida; Avila-Arcos, María C.; Schraiber, Joshua G.; Rasmussen, Simon; Juan, David; Galabert, Pere; de-Dios, Toni; Fotakis, Anna K.; Iraeta-Orbegozo, Miren; Vågene, Åshild J.; Denham, Sean Dexter; Christophersen, Axel; Stenøien, Hans K.; Vieira, Filipe G.; Liu, Shanlin; Günther, Torsten; Kivisild, Toomas; Moseng, Ole Georg; Skar, Birgitte; Cheung, Christina; Sandoval-Velasco, Marcela; Wales, Nathan; Schroeder, Hannes; Campos, Paula F.; Gudmundsdottir, Valdis B; Sicheritz-Ponten, Thomas; Petersen, Bent; Halgunset, Jostein; Gilbert, Edmund; Cavalleri, Gianpiero L.; Hovig, Eivind; Kockum, Ingrid; Olsson, Tomas; Alfredsson, Lars; Hansen, Thomas F.; Werge, Thomas; Willerslev, Eske; Balloux, Francois; Marquès-Bonet, Tomás; Lalueza-Fox, Carles; Nielsen, Rasmus; Stefánsson, Kári; Helgason, Agnar; Gilbert, Marcus Thomas Pius

   (2022)

   The population genomic legacy of the second plague pandemic.

   Current Biology.

   ISSN 0960-9822.

   Volum 32.

   s.4743-4751.

   DOI: 10.1016/j.cub.2022.09.023

  • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde; Denham, Sean Dexter

   (2021)

   Sømmevågen : A late Mesolithic Early Neolithic settlement complex in south-western Norway : preliminary results. I: Foraging Assemblages, volume 1.

   ISBN 978-86-80094-14-4.

   s.240-245.

  • Fotakis, Anna K.; Denham, Sean Dexter; Mackie, Meaghan; Orbegozo, Miren Iraeta; Mylopotamitaki, Dorothea; Gopalakrishnan, Shyam; Sicheritz-Pontén, Thomas; Olsen, Jesper V.; Cappellini, Enrico; Zhang, Guojie; Christophersen, Axel; Gilbert, Marcus Thomas Pius; Vågene, Åshild J.

   (2020)

   Multi-omic detection of Mycobacterium leprae in archaeological human dental calculus.

   Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences.

   ISSN 0962-8436.

   Volum 375.

   Hefte 1812.

   DOI: 10.1098/rstb.2019.0584

  • Gil Bell, Theo Eli; Denham, Sean Dexter

   (2020)

   What to do when the results are insufficient : Lessons from the excavation of a cairn field at Eikebakken Øvre Øksnevad Klepp. I: Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 9788277601878.

   s.61-76.

   DOI: 10.31265/ams-varia.vi61.336

  • Denham, Sean Dexter; Høgestøl, Mari; Lillehammer, Grete

   (2018)

   A search through the Archives: Looking for the young and the old in a museum's collection. I: Across the Generations: The Old and the Young in Past Societies.

   ISBN 978-82-7760-181-6.

   s.77-90.

  • van der Sluis, L.G.; Hollund, Hege Ingjerd; Kars, H.; Sandvik, Paula Utigard; Denham, Sean Dexter

   (2016)

   A palaeodietary investigation of a multi-period churchyard in Stavanger, Norway, using stable isotope analysis (C, N, H, S) on bone collagen.

   Journal of Archaeological Science: Reports.

   ISSN 2352-409X.

   Volum 9.

   s.120-133.

   DOI: 10.1016/j.jasrep.2016.06.054

  • Schulting, R.J.; Budd, C.; Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Re-visiting the Viste skeleton, western Norway.

   Mesolithic miscellany.

   ISSN 0259-3548.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.22-27.

  • Denham, Sean Dexter

   (2014)

   Commingled Human Remains from Stavanger Cathedral. I: Old Bones. Osteoarchaeology in Norway: Yesterday, Today and Tomorrow.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-783-1.

   s.117-136.

 • Bøker og kapitler
  • Sandvik, Hannah Monsrud; Ingierd, Helene; Haugen, Trine B.; Kolstad, Ivar; Nydal, Rune; Denham, Sean Dexter; Torp, Ingrid S.

   (2020)

   Stordata i forskning: Store muligheter, store utfordringer.

  • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde; Denham, Sean Dexter

   (2020)

   Arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor fra seinmesolitikum og tidligneolitikum, samt aktivitetsspor fra bronsealder og førromersk jernalder (id 150773, id 150775, id 150776) på Sømme (Sømme III). Sømme gnr. 15, bnr. 161 m.fl. i Sola kommune, Rogaland fylke. Oppdragsrapport 2020/17.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Martens, Vibeke Vandrup; Myrvoll, Elin Rose; Bergersen, Ove; Vorenhout, Michel; Sandvik, Paula Utigard; Denham, Sean Dexter

   (2017)

   InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate Case Baŋkgohppi, Unjárgga gielda/Nesseby k., Finnmark.

   ISBN 978-82-8101-229-5.

   Volum .

   Hefte 77.

  • Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Osteological material recovered from Løding, Bodø k..

   Universitetet i Stavanger.

  • Sandvik, Paula Utigard; Martens, Vibeke Vandrup; Bergersen, Ove; Myrvoll, Elin Rose; Vorenhout, Michel; Denham, Sean Dexter

   (2015)

   InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate. Case: Baŋkgohppi, Unjárgga gielda/Nesseby k., Finnmark.

 • Formidling
  • Ukjent, Navnesen; Denham, Sean Dexter; Fyllingen, Hilde

   (2023)

   Skjelettfunn utenfor Domkirken.

  • Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Fyllingen, Hilde

   (2023)

   Besøk i felt, for politiet, teknisk avdeling..

   Omvisning;

   2023-03-15.

  • Hollund, Hege Ingjerd; Fyllingen, Hilde; Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Omvisning på arkeologisk utgravning for Rogaland Fylkeskommune.

   Omvisning;

   2023-03-10.

  • Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Besøk i felt for videregående skoleklasser.

   Omvisning;

   2023-03-06 - 2023-03-09.

  • Aano, Tarald; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Flere graver funnet utenfor Domkirken – arkeologene fortsetter arbeidet.

  • Ebert, Bettina; Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Guided tour of Stavanger cathedral.

   Omvisning;

   2023-09-16 - .

  • Hansen, Åse Karin; Bø, Ole Andreas; Denham, Sean Dexter; Ebert, Bettina

   (2023)

   Fant Melkior under søppel i Stavanger Domkirke: - Det er en perfekt julefortelling.

  • Ebert, Bettina; Denham, Sean Dexter

   (2023)

   NRK Dagsrevyen - Fant en gammel figur.

  • Seiler, Martin Thomas; Philippsen, Bente; Christophersen, Axel; Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Marine reservoir effects in early Christian graves from Norway.

   3rd Radiocarbon and Diet Conference;

   2023-06-20 - 2023-06-23.

  • Denham, Sean Dexter

   (2023)

   De nasjonale forskningsetiske komiteene – Komiteene, deres virksomhet og retningslinjer som rammeverk for forskningsvirksomhet.

   KULTURMINNEVERNET: UTFORDRINGER – OPSJONER – MULIGHETER;

   2023-10-19 - 2023-10-20.

  • Denham, Sean Dexter

   (2023)

   ESTABLISHING ETHICAL NORMS FOR ANCIENT HUMAN REMAINS RESEARCH AT THE NATIONAL LEVEL: THE NORWEGIAN MODEL.

   European Association of Archaeologsists, yearly conference;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Veileders rolle i opplæring av forskningsetikk.

   Veilederollen og internasjonalt samarbeid;

   2023-02-14.

  • Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Ingar får ikke lete etter tippoldemoren i hodeskallesamling.

  • Denham, Sean Dexter

   (2023)

   Fant hodeskaller, men stanset begravelsesprosess i årevis.

  • Anfinset, Nils; Denham, Sean Dexter; Johannessen, Lene Os

   (2023)

   Ancient Human remains and Research Ethics. Fostering research culture and practice.

   Ripe - Research Integrity Practice in Europe.

  • Denham, Sean Dexter; Amundsen, Bård

   (2023)

   Slik så en norsk gutt ut for 8.000 år siden.

  • Fredh, Erik Daniel; Gebremariam, Kidane Fanta; Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Laboratoriebesøk/FP forskning - for Forskning og teknologi-klassen ved Kongsgård.

   Laboratoriebesøk;

   2022-11-14.

  • Anfinset, Nils; Denham, Sean Dexter; Johannessen, Lene Os

   (2022)

   Ikke forskningssensur, men forskningsetikk.

   Nordnorsk debatt - Nordlys.

  • Anfinset, Nils; Denham, Sean Dexter; Johannessen, Lene Os

   (2022)

   Akademisk frihet, etnisitet og forsknings­etikk.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Things to consider when planning Ancient DNA research: views from Skjelettutvalget.

   Det norske arkeologmøtet;

   2022-11-03 - 2022-11-04.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Panelsamtale deltakelse.

   Forskningspub: Stavanger domkirke;

   2022-08-30.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Panelsamtale deltakelse.

   Forskningspub: Døden - på utstilling;

   2022-02-23 - .

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   aDNA Research and Research Integrity (panel discussion chair).

   aDNA Research and Research Integrity;

   2022-10-17.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Panelsamtale deltakelse.

   Skjeletter i skapet: om kulturarv og forskning;

   2022-04-04.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Paneldebatt deltakelse.

   Akademisk ytringsfrihet og forskningsfrihet;

   2022-12-02.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   En oppvekst i rampelyset.

   Forskningsetikk.

   ISSN 1502-6353.

   s.20-21.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Da arkeologer gravde ved en jernalderby i England, fant de 8.000 små bein. Froskebein.

  • Denham, Sean Dexter

   (2022)

   Begrave eller forske? Skjelett-plyndring splitter fortsatt samer.

  • Denham, Sean Dexter; Johannessen, Lene Os

   (2022)

   Ethical Dilemmas of Research on Ancient Human Remains.

   7th World Conference on Research Integrity;

   2022-05-29 - 2022-06-01.

  • Denham, Sean Dexter

   (2021)

   Under domkirken.

   Tirsdagsforedrag;

   2021-03-02.

  • Denham, Sean Dexter

   (2021)

   Future Past- Liv, død og biomolykelar under Stavanger domkirke.

   Collegium Medievale- årsmøte;

   2021-03-09.

  • Denham, Sean Dexter

   (2021)

   Future Past- resultater 2021.

   Future Past reference group meeting;

   2021-06-28.

  • Mansrud, Anja; Nielsen, Svein Vatsvåg; Austvoll, Knut Ivar; Denham, Sean Dexter; Berg-Hansen, Inger Marie; Persson, Per; Romundset, Anders; Prøsch-Danielsen, Lisbeth

   (2021)

   Rethinking the sub-Neolithic in Norway: Submissive and vulgar or creative and affluent?.

   European Association of Archaeologists;

   2021-09-06 - 2021-09-11.

  • Denham, Sean Dexter

   (2021)

   Arkeologiens kvaler- What you can (and can’t) do with a dead body.

   Forskningsdagene;

   2021-09-30.

  • Denham, Sean Dexter

   (2021)

   Panelsamtale deltakelse.

   Etiske problemstillinger og dilemmaer rundt medforfatterskap;

   2021-12-14.

  • Gebremariam, Kidane Fanta; Fyllingen, Hilde; Denham, Sean Dexter; Gil Bell, Theo Eli; Demuth, Volker

   (2020)

   ANALYSIS OF SLAG AND SLAG-LIKE MATERIALS: SOME CASES OF PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATIONS FROM RECENT ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN ROGALAND REGION, SOUTH-WEST NORWAY.

   26th EAA Virtual Annual Meeting;

   2020-08-24 - 2020-08-30.

  • Rosvold, Jørgen; Denham, Sean Dexter

   (2019)

   Det gjekk 160 år før drapsmannen blei gravlagd.

  • Rosvold, Jørgen; Denham, Sean Dexter

   (2019)

   Etter over 100 år ønsket museet å gi et skjelett en verdig avskjed.

  • Spanne, Kåre; Denham, Sean Dexter

   (2019)

   Spennende funn under Donkirken - Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

  • Denham, Sean Dexter

   (2019)

   A life worth living: the contribution of arts, culture and cultural heritage to the urban living experience.

   Nordic Edge Expo 2019;

   2019-09-24 - 2019-09-26.

  • Denham, Sean Dexter

   (2019)

   Nytt fra en gammel venn – de siste forskningsresultatene på menneske- og dyrebein fra Vistehola.

   Tirsdagsforedrag;

   2019-02-26.

  • Denham, Sean Dexter; Bjerga, Joanna

   (2019)

   Vistegutten er svensk.

  • Denham, Sean Dexter

   (2019)

   Health and sanitation as a public responsibility in medieval Trondheim .

   Socio-environmental dynamics over the last 15000 years: the creation of landscapes VI;

   2019-03-11 - 2019-03-16.

  • Denham, Sean Dexter

   (2019)

   Physical anthropological datasets: a troublesome history, a problematic future.

   Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata;

   2019-03-28.

  • Denham, Sean Dexter

   (2019)

   Forhistorisk DNA fra mennesker.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.17-18.

  • Denham, Sean Dexter

   (2018)

   Latterlig smart: Anne-Kat Hærland - En standup om middelalderen.

  • Denham, Sean Dexter

   (2018)

   Graver fram skjeletter i domkirken.

  • Espeland, Anett Johansen; Denham, Sean Dexter

   (2018)

   Gammel skjelett-tabbe åpner for nye gravsøk.

  • Espeland, Anett Johansen; Denham, Sean Dexter

   (2018)

   Skal tidfeste gamle gravfunn under Stavanger Domkirke.

  • Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter

   (2018)

   Skjeletter forteller om livet i Stavanger i middelalderen.

   Museumsnatt;

   2018-10-26.

  • Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter

   (2018)

   Skjeletter forteller om livet i Stavanger i middelalderen.

   Forskningstorg, Forskningsdagene;

   2018-09-22.

  • Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter

   (2017)

   The Trondheim Skeletal Material.

   MedHEAL boot-up meeting;

   2017-08-18.

  • Husvegg, Jon Reinhardt; Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Åpen dag Øvre Øksnevad..

   Åpen dag Øvre Øksnevad.;

   2016-06-26.

  • Denham, Sean Dexter; Meling, Trond; Bjørdal, Even

   (2016)

   Viking Period burials from Hove-Sørbø, Rogaland: a matter of context.

   Buried Things. Recent Discoveries of Viking Graves in Iceland and Western Norway;

   2016-01-20 - 2016-01-22.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   En utgraving utenom det vanlige, Blogginnlegg på Norark.no.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Den levende blant de døde, Blogginnlegg på Norark.no.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Farvel Øvre Øksnevad, Blogginnlegg på Norark.no.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Grenser og avgrensninger, Blogginnlegg på Norark.no.

  • Denham, Sean Dexter; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Tøffe valg! Blogginnlegg på Norark.no.

  • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Høgestøl, Mari; Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Protect or perish: On the outlook for the young and the old in a museum's collections..

   22nd annual meeting of the EAA ;

   2016-08-31 - 2016-09-04.

  • Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Beinmaterialet fra Sømmevågen.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.13-17.

  • Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell

   (2016)

   Gravene på Øksnevad (i radioprogrammet Museum).

  • Denham, Sean Dexter; Husvegg, Jon Reinhardt

   (2016)

   Har funnet 90 gravhauger på Øksnevad.

  • Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Her ligger det 2500 år gamle gravkammer.

  • Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Buck-eyes, food consumption and procurement, and the Mesolithic boy.

  • Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Mange tusen år gamle menneske- og dyrebein. Osteoarkeologen forteller om beinas historie..

   Museumsnatt;

   2016-10-28.

  • Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Vistemennesket stilles ut igjen ved Arkeologisk Museum.

  • Denham, Sean Dexter

   (2016)

   Å "lese" bein. I: Møt mennesket. Til jord skal vi bli? Skjeletters liv etter døden..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 978-82-7760-169-4.

   s.21-30.

  • Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell

   (2016)

   En utgraving utenom det vanlige.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Aalen, Kristin; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Sandvik, Paula Utigard; Denham, Sean Dexter; Soltvedt, Eli-Christine; Ytterdal, Anne; Hollund, Hege Ingjerd

   (2015)

   Kulturminnevern. Publikumsomvisning i Stavanger domkirke. Lær om skjeletter og vinranker i Domkirken..

  • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Ytterdal, Anne; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks

   (2015)

   Mellom himmel og jord - bli kjend med Domkyrkja på nytt!.

   Tirsdagsforedrag i Stavanger Domkirke;

   2015-10-27 - .

  • Ytterdal, Anne; Denham, Sean Dexter; Kvindesland, Per Øystein

   (2015)

   Mellom himmel og jord : arkeologer i Stavanger domkirke..

  • van der Sluis, Laura; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Sandvik, Paula Utigard; Kars, Henk

   (2014)

   Old bones, new knowledge: A palaeodietary study using stable isotope analysis of Norwegian human and faunal skeletal material.

   Day of the Dead: Recent Research in Human Osteoarchaeology;

   2014-10-17 - 2014-10-19.

  • van der Sluis, Laura; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Sandvik, Paula Utigard; Kars, Henk

   (2014)

   Old bones, new knowledge. A palaeodietary study using stable isotop analysis of Norwegian human and faunal material..

   Day of the Dead;

   2014-10-18 - 2014-10-19.

  • Sandvik, Paula Utigard; van der Sluis, Laura; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Kars, Henk

   (2014)

   Olde bones, new knowledge. A palaeodietary study using stable isotop analysis of Norwegian human and faunal material..

   Day of the Dead;

   2014-10-18 - 2014-10-19.

  • Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; van der Sluis, Laura

   (2013)

   Bevarte skjelett som arkiv for levd liv: Nye metodar for undersøking av beinmateriale frå Domkyrkja.

   Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger.

   ISSN 0806-184X.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway