Seth David Guikema

Professor II i risikoanalyse

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-430
Publikasjoner