Silje Henriette Amalia Normand

Førsteamanuensis i engelsk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-308
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Arbeid med mangfold,identitet og medborgerskap i engelskfaget gjennom kritisk literacy-praksis. I: Dembra : Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (4).

   ISBN 978-82-92988-77-0.

   s.10-21.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2022)

   I like understood it when we did it : Eliciting young L2 learners’ metapragmatic awareness of apologies through drama tableaux. I: Pragmatic aspects of L2 Communication : From awareness through description to assessment.

   Cambridge Scholars Publishing.

   ISBN 9781527577695.

   s.191-225.

  • Normand, Silje Henriette Amalia; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre

   (2021)

   Critical literacies praxis in Norway and France. I: The Handbook of Critical Literacies.

   Routledge.

   ISBN 9780367902599.

   s.281-288.

  • Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica

   (2018)

   Fostering Intercultural Competence through Process Drama in EFL Teacher Education. I: Teaching Languages and Cultures: Developing Competencies, Re-thinking Practices.

   Cambridge Scholars Publishing.

   ISBN 978-1-5275-0893-4.

   s.163-186.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2010)

   Venomous Words and Political Poisons: Language(s) of Exclusion in Early Modern France. I: Exploring Cultural History: Essays in Honour of Peter Burke.

   Ashgate.

   ISBN 9780754667506.

   s.113-131.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2003)

   Poison, maladie et métaphore dans le Dictionnaire universel .

   Littératures classiques.

   ISSN 0992-5279.

   Volum 47.

   s.169-184.

   DOI: 10.3406/licla.2003.1901

 • Bøker og kapitler
  • Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni ; Knutsen, Ketil; Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre

   (2018)

   Critical literacies and Awareness in Education 1st year report.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Cardozo, Ann Elisabeth Laksfoss; Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   EnviroCitizen Skoleuniversitetssamarbeid om utvikling av miljømedborgerskap i skolen.

   Skolelederkonferansen Rogaland 2023;

   2023-02-02.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Demokrati og medborgerskap: barnets stemme.

   Skolelederkonferansen;

   2023-02-02 - 2023-02-03.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Demokrati og medborgerskap i utdanningene. FoU arbeid i programområdet DEMCI. Presentasjon til Kunnskapsdepartementet.

   Besøk fra Kunnskapsdepartementet ;

   2023-05-22.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Drama som undervisnings- og forskningsmetode i skole og lærerutdanning .

   Skoleeiermøte;

   2023-06-02.

  • Normand, Silje Henriette Amalia; Cardozo, Ann Elisabeth Laksfoss; Tveitnes, Sigrid

   (2023)

   EnviroCitizen School Programmes: Teacher & Teacher Educators sharing experiences from school collaborations .

   Citizen Science for Environmental Citizenship conference;

   2023-06-30.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Mediating reflections on practice through drama tableaux.

   Rehearsing Teaching in Teacher Education - Digital Research Conference;

   2023-10-18.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Critical perspectives within EFL teacher education.

   Whiteness, Cultural Diversity, Racism, and Teacher Education in Norway;

   2023-04-17 - 2023-04-19.

  • Normand, Silje Henriette Amalia; Aarrestad, Berit; Normand, Linn Anne Margrethe

   (2023)

   Erfaringer fra tverrfaglig samarbeid om undervisning som styrker demokrati, medvirkning og inkludering gjennom estetiske læringsprosesser: Engelsk, drama, samfunnsfag og migrasjonsstudier (EMMIR) .

   Dembra KKS webinar Estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap;

   2023-06-06.

  • Normand, Silje Henriette Amalia; Aarrestad, Berit; Normand, Linn Anne Margrethe

   (2023)

   Veien videre: Tverrfaglig samarbeid om Dembra tematikk og estetiske læringsprosesser. Prosessarbeid og institusjonell forankring.

   Dembra avslutningskonferanse: Estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap;

   2023-11-27 - 2023-11-28.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Democratic citizenship through arts-based learning .

   DEMCI Annual research seminar;

   2023-12-18.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Skills4Justice: Skill partnerships for sustainable and just migration patterns. Project overview.

   DEMCI Annual research seminar;

   2023-12-18.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2023)

   Working with interculturality & diversity in educational contexts .

   Digitalt regionalt kurs om rammeverket for demokratisk kultur i regi av Europarådet og Utdanningsdirektoratet;

   2023-11-16.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2022)

   Dembra-tematikk i kollegafelleskap og tverrfaglig samarbeid: Erfaringer, utfordringer, veien videre.

   DEMBRA DEMCI Summer Seminar;

   2022-06-20.

  • Normand, Silje Henriette Amalia; Aarrestad, Berit

   (2022)

   (Mot)fortellinger og narrativ identititet.

   Verksted for utviklingsprosjekt om estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap;

   2022-11-03.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2022)

   DEMCI Past and Future: 2019-2022 and 2023-2025.

   DEMCI End of Year Seminar;

   2022-12-12.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2022)

   Implementing the RFCDC in EFL teacher education.

   Workshop «RFCDC and teacher education» for det nordiske ekspertnettverket for demokrati, inkludering og sikkerhet;

   2022-03-16 - 2022-03-17.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2022)

   UiS Dembra LU: Dembra-tematikk i kollegafelleskap og tverrfaglig samarbeid.

   Dembra LU avslutningsseminar;

   2022-05-30 - 2022-05-31.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2021)

   UiS Dembra Faculty Learning Community: Dembra utviklingsarbeid på tvers av lærerutdanningene.

   Dembra LU erfaringsseminar;

   2021-04-27 - .

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2021)

   Migration Aesthetics: Representing migration through picturebooks and graphic novels .

   Migration & Aesthetics Research Colloquium;

   2021-05-25.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2021)

   Symposium: Power relations in initial teacher education.

   (Re)imagining and remaking teacher education ATEE Annual Conference;

   2021-11-09 - 2021-11-11.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2021)

   Pre-service and in-service teachers' conceptualisations of critical literacies praxis within EFL teaching.

   (Re)imagining and remaking teacher education ATEE Annual Conference;

   2021-11-09 - 2021-11-11.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2021)

   Critical literacies pedagogy and classroom research .

   Research presentation UC Davis;

   2021-11-09.

  • Normand, Linn Anne Margrethe; Normand, Silje Henriette Amalia

   (2021)

   Our Migration History and Inclusive Participatory Research in Norway .

   Migration & Aesthetics seminar series at the UC Davis Global Migration Center;

   2021-05-25.

  • Normand, Silje Henriette Amalia; Knarvik, Kimble

   (2021)

   Our Migration History and inclusive participatory research.

   DEMCI Past and Future Colloquium;

   2021-12-01 - 2021-12-03.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2021)

   DEMCI past, present, and future.

   DEMCI Past and Future Colloquium;

   2021-12-01 - 2021-12-03.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2020)

   UiS Dembra LU Faculty Learning Community.

   Dembra LU Kick Off Event;

   2020-05-11 - 2020-05-12.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2020)

   Culture and critical literacies pedagogy.

   Fagdag for praksislærere;

   2020-10-21.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2019)

   DEMCI: The year in review.

   Democracy and citizenship: interdisciplinary approaches and critical perspectives;

   2019-11-25 - 2019-11-26.

  • Normand, Silje Henriette A; Stuvland, Rebecca Anne Charboneau

   (2018)

   "I'm a bit sorry": Pragmatic features and metapragmatic awareness of apologies produced by Norwegian primary school EFL learners through drama tableaux.

   Exploring and Assessing Pragmatic Aspects of L1 and L2 Communication: From Needs Analysis through Monitoring to Feedback;

   2018-07-25 - 2018-07-27.

  • Normand, Silje Henriette Amalia

   (2018)

   Exploring the affordances of drama tableaux in EFL teacher education.

   Sustainability and citizenship. Literature and language;

   2018-10-04 - 2018-10-05.

  • Drew, Ion Patrick Francis; Normand, Silje Henriette Amalia

   (2018)

   Readers Theatre as a method to raise intercultural awareness in EFL classrooms. .

   ‘Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Challenges and Perspectives’ conference;

   2018-10-26 - 2018-10-27.

  • Stuvland, Rebecca Anne Charboneau; Normand, Silje Henriette Amalia

   (2018)

   'Uh Oh!' Norwegian primary school EFL learners’ metapragmatic awareness in the evaluation of self-produced apology statements..

   Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Challenges & Perspectives - TLC 2018;

   2018-10-26 - 2018-10-27.

  • Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica

   (2017)

   Fostering empathy and multiperspectivity through process drama in EFL teacher education.

   Global Citizenship Education in EFL Teaching;

   2017-11-15.

  • Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica

   (2017)

   Critical literacies and awareness in EFL teaching.

   Critical literacies and awareness in education (CLAE) launching conference;

   2017-03-20 - 2017-03-24.

  • Normand, Silje Henriette A

   (2017)

   Critical literacy and intercultural awareness through critical performative pedagogy in EFL teacher education.

   42nd ATEE Conference 2017;

   2017-10-23 - 2017-10-25.

  • Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica

   (2017)

   Critical literacy practices in the Norwegian EFL context.

   Seminar;

   2017-12-20 - 2017-12-22.

  • Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica

   (2016)

   Development of intercultural communicative competence through process drama in EFL teaching and teacher training.

   Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Developing Competencies, Re-thinking Practices;

   2016-11-11 - 2016-11-12.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway