Sina Furnes Øyri

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Follow me

Bio

Postdoktor ved SHARE, Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger. Ph.d. i helse og medisin fra UiS; doktorgradsavhandling om risikoregulering, tilsyn og resiliens. Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (jurist), bachelor i statsvitenskap og master i samfunnssikkerhet (UiS).

Forskningsinteressene mine er sikkerhet- og risikoregulering generelt, og pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helsetjenesten spesielt, samt policyutvikling og implementeringsprosesser. Jeg leder og er involvert i flere forskningsprosjekter:

 • ekstern evaluering; akkreditering og tilsyn
 • tilsynsmetoder og strategier for involvering av pasienter, pårørende og helsepersonell etter alvorlige hendelser
 • rapportering og læring etter alvorlige hendelser innen kirurgi
 • rapportering og læring etter alvorlige hendelser innen kirurgi
 • granskningsmetodikk av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten
 • tilsyn med og retting av lovbrudd i barnevernet
 • tilsyn med og retting av lovbrudd i NAV

Bistilling som juridisk og sikkerhetsfaglig rådgiver i Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. 

Rådgivning, foredrag og undervisning for blant annet Helsedirektoratet, Ukom, Riksrevisjonen og Helsetilsynet. 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Healthcare Regulation and Resilience a Norwegian Multilevel Case Study .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2017)

   Fjellvettregulering - ingen skam å snu? En studie av hvordan risiko ved fjellturisme kan reguleres, med vekt på rettslige verktøy .

   Universitetet i Stavanger.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2010)

   Uformelle verdioverføringssystemer : Og risikoen for misbruk av systemene til hvitvasking og finansiering av terrorisme .

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Øyri, Sina Furnes

   (2024)

   Forskning på kirurgers meldekultur - åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser… .

   HMS ledernettverket i Helse Sør-Øst RHF;

   2024-01-23 - .

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne; Frøiland, Christina Tølbøl; Viksveen, Petter

   (2024)

   Hva kan vi gjøre med de lave tallene til sykepleierutdanningen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Healthcare Regulation and Resilience – learning from multilevel healthcare research.

   Research Collaboration visit Norway – The Netherlands ;

   2023-02-14 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Pasientskader, ansvar og erstatning .

   Helserett og saksbehandling ;

   2023-04-21 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Taushetsplikt og samtykke.

   Helserett og saksbehandling ;

   2023-04-21 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Ledelse og kvalitetsforbedring.

   Helserett og saksbehandling ;

   2023-04-21 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2023)

   Varselutvalgets rapport – et symbol på skjebnens ironi?.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Stakeholder involvement in external inspection and hospital internal evaluation of adverse events in Norway .

   Resilient Health Care Society Summer Meeting 2023;

   2023-05-21 - 2023-05-25.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Stakeholder involvement in external inspection and hospital internal evaluation of adverse events in Norway .

   Erasmus-SINC Scientific Symposium;

   2023-06-07.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Leger er godt beskyttet av lovgivers intensjon!.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 143.

   Hefte 4.

   DOI: 10.4045/tidsskr.23.0133

  • Sneberg, Cathrine; Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Øyri, Sina Furnes; Bates, David W.; Wiig, Siri

   (2023)

   Accreditation and External Inspection in Healthcare.

   ISQua’s 39th International Conference;

   2023-08-27 - 2023-08-30.

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2023)

   Høringsinnspill til Varselutvalgets rapport .

   Høring - Varselutvalgets rapport - Fra varsel til læring og forbedring;

   2023-08-23 - .

  • Brækhus, Aurora; Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Studie: Flere faktorer gjør kirurger sårbare for kritikk – det kan føre til mindre åpenhet.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Stakeholder involvement in external inspection and hospital internal evaluation of adverse events in Norway .

   ISqua`s 39th nternational conference ;

   2023-08-27 - 2023-08-29.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring - hva indikerer forskningen….

   Standard Norge SN/K 568 Helseledelse;

   2023-06-12 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   On the Radar issue 606: Learning from experience: a qualitative study of surgeons’ perspectives on reporting and dealing with serious adverse events.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Forsvarlighet Ledelse og kvalitetsforbedring Ekstern evaluering; tilsyn og granskning Ansvar og erstatning; NPE .

   Helserett og saksbehandling;

   2023-11-14 - 2023-11-15.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Forskning på kirurgers åpenhet om alvorlige hendelser .

   Pasientsikkerhetskonferansen 2023;

   2023-11-23 - 2023-11-24.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Positive og negative effekter av åpenhet – med utgangspunkt i forskning på kirurgers åpenhet om alvorlige hendelser .

   Åpenhetsseminar;

   2023-11-23.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2023)

   Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell ved alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten .

   Pasientsikkerhetskonferansen 2023;

   2023-11-23 - 2023-11-24.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Legers arbeidsmiljø og helse – et samfunnsansvar.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 143.

   Hefte 16.

   s.1-3.

   DOI: 10.4045/tidsskr.23.0556

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Forskning på ekstern evaluering av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

   Fagmøte i Helsetilsynet;

   2023-12-14 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Forskningsdesign og metode.

   RSS EVU 8. september, 2023;

   2023-09-08 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Ivaretakelse av helsepersonell.

   Seminar SHARE 500;

   2023-05-30 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2023)

   Integrasjon og involvering av ulike perspektiver i undersøkelsesarbeid.

   Seminar SHARE 500;

   2023-05-30 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Brattetveit, Sigurd

   (2023)

   Nyheter: Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser.

  • Øyri, Sina Furnes; MacVane Phipps, Fiona Ellen

   (2023)

   IJHG review 28.4. 5. Assessment of quality improvement in Norwegian and USA healthcare.

   International Journal of Health Governance.

   ISSN 2059-4631.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.335-341.

   DOI: 10.1108/IJHG-12-2023-160

  • Øyri, Sina Furnes; Berg, Siv Hilde

   (2022)

   Improving Quality and Safety by Independent, External Investigation? The Norwegian Healthcare Investigation Board Framework.

   Safety and Reliability Conference (ESREL 2022);

   2022-08-28 - 2022-09-01.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Pårørendekonferansen 2022: "Når ting går galt".

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Supporting Surgeons after Adverse Events - oppsummering av "A Guide to Good Practice" .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring - hva indikerer forskningen - forventninger til funn og dokumentasjon i forvaltningsrevisjonen .

   Arbeidsgruppemøte i Riksrevisjonen;

   2022-09-30.

  • Øyri, Sina Furnes; Tjomsland, Ole

   (2022)

   Learning from complications and errors: a case study of surgeons’ perspectives on reporting and handling of serious adverse events .

   ISQUa 38th International Conference in Brisbane, Australia;

   2022-10-18 - 2022-10-20.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   The influence of regulations on resilient performance– learning from multilevel healthcare research.

   Resilience Engineering and Safety Management for Complex Socio-Technical Systems (STERNA) Webinar;

   2022-10-28.

  • Øyri, Sina Furnes; Sneberg, Cathrine

   (2022)

   Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten.

   UiS Nettside ;

   2022-10-26 - .

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   The Nursing School of the Federal University of Rio Grande do Sul - Collaboration meeting Norway - Brazil.

   Collaboration meeting Norway - Brazil;

   2022-11-08.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Hospital de Clínicas de Porto Alegre - collaboration meeting Norway - Brazil.

   Meeting with the staff of the clinical risk management department;

   2022-11-09.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   SHARE – introduction to the research centre and main research areas.

   Collaboration meeting Norway - Brazil;

   2022-11-07 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Introduction to the University of Stavanger and the research centre SHARE - main research areas.

   Collaboration meeting Norway - Brazil;

   2022-11-08 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   0-visjonen - hva så?.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Ivaretakelse av kirurger etter alvorlige hendelser - oppsummering av «A Guide to Good Practice» + hva indikerer pågående forskning… .

   Arbeidsgruppemøte i prosjektet Ivaretakelse av helsepersonell etter uønskede hendelser ;

   2022-12-05 - .

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Regulatory inspection and internal following up of adverse events in hospitals.

   Welcome meeting international week - Exploring future opportunities for collaboration;

   2022-08-19.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   UiS researchers carry out project for the Norwegian Board of Health Supervision.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet.

  • Bergerød, Inger Johanne; Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Forskning på tilsyn med barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem.

   Oppstartsamling for landsomfattende tilsyn med barnevern og med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2022-2023;

   2022-06-14 - 2022-06-15.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Innlegg om kvalitetsforbedring og forskriftskrav.

   BIs Topplederprogram;

   2022-03-14 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Forskning på tilsyn med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem.

   Fagseminar SHARE;

   2022-03-24 - 2022-03-25.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Informasjonsoppfølging møtet med System QI team i Laerdal Medical: Litteratur og referanser - kvalitetsforbedring og resilience in healthcare.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2022)

   Regulatory inspection and internal following up of adverse events in hospitals.

   Healthcare Safety Investigation Branch and Ukom meeting;

   2022-05-19 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Om clinical audit - ledelse og kvalitetsforbedring for ORIS Dental .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Celebrating Philosophiae Doctors .

   Annual Report 2021 SHARE - Centre for Resilience in Healthcare;

   2022-04-01 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Rådgivning: Riksrevisjonen .

   Rådgivning i anledning forvaltningsrevisjon;

   2022-02-16 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2022)

   Metode i Risiko, sikkerhet og sårbarhet - erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse .

   Forelesning ;

   2022-05-06 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2021)

   Tilsyn i helse- og omsorgs­tjenesten uten å sjekke nok.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Linking resilience and regulation across system levels in healthcare – a multilevel study.

   International Symposium for Early Career Research in Quality and Safety in Healthcare;

   2021-11-23 - 2021-11-24.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Disputaspresentasjon: Rettslig regulering og resiliens i helsetjenesten – en norsk flernivå casestudie. .

   Disputas - avhandlingspresentasjon;

   2021-08-26 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Prøveforelesning: Styrker og svakheter ved bruk av ulike nasjonale virkemidler for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten – erfaring fra inn- og utland .

   Prøveforelesning for graden philosophiae doctor (ph.d.) i helse og medisin;

   2021-08-26 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Presentasjon av avhandling- funn og implikasjoner .

   Pasientsikkerhetskonferansen 2021 Helse Vest ;

   2021-09-07 - 2021-09-08.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Samtale om Forskrift om ledelse og kvalitetsutvikling under BI's Topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

   Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten;

   2021-05-03 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Hvordan kan kvalitativ forskning bidra til å styrke Toll som samfunnssikkerhetsaktør og hva kan være særlige utfordringer med slik forskning på Tollrelaterte spørsmål?.

   Forelesning, Risikostyring og samfunnssikkerhet - rettet mot tollutdanningen;

   2021-09-16 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Doktorgradsavhandlingspresentasjon - med vekt på implikasjoner for tilsyn - Fagmøte i Helsetilsynet.

   Fagmøte i Helsetilsynet;

   2021-09-30 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Innblikk i tilsynsarbeid samt ulike aspekter ved arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet. .

   Kollokvie om: Styrker og svakheter ved bruk av ulike nasjonale virkemidler for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten ;

   2021-10-20 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Informasjonsmateriell om effekter ved eksterne evalueringer og sjekklister .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Internkontroll i spesialisthelsetjenesten - oppsummering av de viktigste funnene.

   Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget, ledergruppen SUS;

   2021-11-30 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Nettsak om "Nullvisjon for pasientskader - en retorisk skivebom?".

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell i tilsyn.

   SHARE Involveringspanel ;

   2021-12-08 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Workshop med Statens Helsetilsyn - prosjektskisse.

   Workshop med Statens Helsetilsyn;

   2021-12-03 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Berg, Siv Hilde

   (2021)

   Nullvisjon for pasientskader – en retorisk skivebom?.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Avhandlingspresentasjon under seminardel, styremøte i SHARE .

   Styremøte;

   2021-11-10 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Fredagsundervisning for Statens Undersøkelseskommisjon (Ukom) om nasjonale virkemidler for kvalitet og sikkerhet .

   Fredagsundervisning ;

   2021-12-10 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2021)

   Tilsyn uten å sjekke nok.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Presentasjon av doktorgradsprosjektet med vekt på delstudie 3.

   Avdelingsmøte Spesialisthelsetjenesteavdelingen;

   2021-04-06.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Presentasjon av forskningen, med vekt på delstudie 3.

   Presentasjon for Helsedirektoratet (faglunsj);

   2021-02-19.

  • Øyri, Sina Furnes; Berg, Siv Hilde; Osmundsen, Eigil Kloster

   (2021)

   Aktuelt fra Det Helsevitenskapelige fakultet "Nullvisjon for pasientskader - en retorisk skivebom?".

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Reguleringstilpasning av/i helsetjenesten .

   Fagmøte UKOM;

   2021-01-29.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Mid-term evaluation of PhD (50% seminar).

   50% seminar;

   2020-05-05 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   90 % seminar, thesis.

   90 % seminar, thesis;

   2020-12-15.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Norsk sammendrag av delstudiene 1, 2 og 3.

   Formidling til Helse- og Omsorgsdepartementet i form av presentasjonsmateriell;

   2020-12-03 - 2020-12-09.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Presentasjon av delstudier, artikkelformidling og norsk sammendrag.

   Formidling til Helsedirektoratet i form av presentasjonsmateriell;

   2020-12-03 - 2020-12-09.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Erfaringer fra innføring av lederforskrift i kvalitetsarbeidet.

   Publisering nettside (UiS; SHARE);

   2020-12-09 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Presentasjon av delstudie 1: Exploring links between resilience and the macro-level development of healthcare regulation- a Norwegian case study .

   SHARE Fagmøte;

   2020-08-20 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Ny forskning på helselovgivning for kvalitet og sikkerhet og koblingen til resiliens.

   Publisering nettside (UiS; SHARE);

   2020-08-20 - .

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri; Macrae, Carl; Braut, Geir Sverre

   (2019)

   Reconciling Resilience and Regulation. Rationale & governmental expectations for a leadership focused quality improvement regulation in healthcare.

   8th REA Symposium;

   2019-06-24 - 2019-06-27.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Researcher Profiles .

   Annual Report 2018;

   2019-04-11.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Resilience and Regulation in Healthcare – mechanisms, challenges and opportunities .

   Expert Advisory Board Meeting - Resilience in Healthcare (RiH) ;

   2019-03-19.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Analyzing resilience across system boundaries: A multilevel case study of management regulation in the Norwegian healthcare system.

   Network meeting at the Norwegian Embassy;

   2019-08-22.

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2019)

   Crossing system boundaries - methodological considerations in a multilevel case study of resilience and regulation in healthcare .

   The Resilient Health Care Conference 2019 / The 8th Resilient Health Care Net Meeting 2019;

   2019-08-25 - 2019-08-29.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Derfor bør leger og sykepleiere elske myndighetene.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2019)

   Are regulatory systems facilitating resilience? A literature review.

   European Safety and Reliability Conference (ESREL;

   2019-09-22 - 2019-09-26.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2018)

   Presentasjon av PhD prosjektet: Resilience and Regulation in Healthcare – mechanisms, challenges and opportunities .

   Fagdag 13.09.18;

   2018-09-13.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2018)

   Populærvitenskapelig foredrag: Ingen skam å snu?.

   Årskonferanse 2018 Skadeforebyggende Forum ;

   2018-04-26 - .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2017)

   Kronikk: Fjellvettregulering - ingen skam å snu?.

   Utemagasinet.

   ISSN 0281-2932.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2017)

   Kompetansestrid i Fjellet.

   Utemagasinet.

   ISSN 0281-2932.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2016)

   Kronikk: Norsk flyktningkrise-håndtering i grenseland?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2016)

   Kronikk: Fjellvettregulering – ingen skam å snu?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway