Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2022)

   Articulating Concepts Matters! Resilient Actions in the Norwegian Governmental Response to the COVID-19 Pandemic; Comment on "Government Actions and Their Relation to Resilience in Healthcare During the COVID-19 Pandemic in New South Wales, Australia and Ontario, Canada".

   International Journal of Health Policy and Management

   ISSN 2322-5939.

   DOI: x.doi.org/10.34172/ijhpm.2022.6892

  • Øyri, Sina Furnes; Braut, Geir Sverre; Macrae, Carl James; Wiig, Siri

   (2021)

   Investigating hospital supervision: a case study of regulatory inspectors’ roles as potential co-creators of resilience.

   Journal of patient safety

   ISSN 1549-8417.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.122-130.

   DOI: 10.1097/PTS.0000000000000814

  • Øyri, Sina Furnes; Braut, Geir Sverre; Macrae, Carl James; Wiig, Siri

   (2020)

   Hospital managers’ perspectives with implementing quality improvement measures and a new regulatory framework - a qualitative case study.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 10.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2020-042847

  • Øyri, Sina Furnes; Braut, Geir Sverre; Macrae, Carl James; Wiig, Siri

   (2020)

   Exploring links between resilience and the macro-level development of healthcare regulation - a Norwegian case study.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 20.

   DOI: 10.1186/s12913-020-05513-x

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2019)

   Regulation and resilience at the macro-level healthcare system – a literature review. I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany .

   Research Publishing Services

   ISBN 978-981-11-2724-3.

   s.1373-1381.

   DOI: 10.3850/978-981-11-2724-3_ 0075-c

 • Bøker og kapitler
  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Healthcare Regulation and Resilience a Norwegian Multilevel Case Study .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2017)

   Fjellvettregulering - ingen skam å snu? En studie av hvordan risiko ved fjellturisme kan reguleres, med vekt på rettslige verktøy .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2010)

   Uformelle verdioverføringssystemer : Og risikoen for misbruk av systemene til hvitvasking og finansiering av terrorisme .

 • Formidling
  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Presentasjon av avhandling- funn og implikasjoner .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Fredagsundervisning for Statens Undersøkelseskommisjon (Ukom) om nasjonale virkemidler for kvalitet og sikkerhet .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Internkontroll i spesialisthelsetjenesten - oppsummering av de viktigste funnene.

  • Øyri, Sina Furnes; Berg, Siv Hilde

   (2021)

   Nullvisjon for pasientskader – en retorisk skivebom?.

   Dagens medisin

   ISSN 1501-4290.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Workshop med Statens Helsetilsyn - prosjektskisse.

  • Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne

   (2021)

   Involvering av pasient, pårørende og helsepersonell i tilsyn.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Linking resilience and regulation across system levels in healthcare – a multilevel study.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Avhandlingspresentasjon under seminardel, styremøte i SHARE .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Innblikk i tilsynsarbeid samt ulike aspekter ved arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet. .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Doktorgradsavhandlingspresentasjon - med vekt på implikasjoner for tilsyn - Fagmøte i Helsetilsynet.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Informasjonsmateriell om effekter ved eksterne evalueringer og sjekklister .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Nettsak om "Nullvisjon for pasientskader - en retorisk skivebom?".

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Samtale om Forskrift om ledelse og kvalitetsutvikling under BI's Topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Prøveforelesning: Styrker og svakheter ved bruk av ulike nasjonale virkemidler for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten – erfaring fra inn- og utland .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Disputaspresentasjon: Rettslig regulering og resiliens i helsetjenesten – en norsk flernivå casestudie. .

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2021)

   Tilsyn uten å sjekke nok.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Hvordan kan kvalitativ forskning bidra til å styrke Toll som samfunnssikkerhetsaktør og hva kan være særlige utfordringer med slik forskning på Tollrelaterte spørsmål?.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Presentasjon av forskningen, med vekt på delstudie 3.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Presentasjon av doktorgradsprosjektet med vekt på delstudie 3.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2021)

   Reguleringstilpasning av/i helsetjenesten .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Erfaringer fra innføring av lederforskrift i kvalitetsarbeidet.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Ny forskning på helselovgivning for kvalitet og sikkerhet og koblingen til resiliens.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Presentasjon av delstudie 1: Exploring links between resilience and the macro-level development of healthcare regulation- a Norwegian case study .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Mid-term evaluation of PhD (50% seminar).

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Presentasjon av delstudier, artikkelformidling og norsk sammendrag.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   90 % seminar, thesis.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2020)

   Norsk sammendrag av delstudiene 1, 2 og 3.

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2019)

   Crossing system boundaries - methodological considerations in a multilevel case study of resilience and regulation in healthcare .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Analyzing resilience across system boundaries: A multilevel case study of management regulation in the Norwegian healthcare system.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Derfor bør leger og sykepleiere elske myndighetene.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri

   (2019)

   Are regulatory systems facilitating resilience? A literature review.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Resilience and Regulation in Healthcare – mechanisms, challenges and opportunities .

  • Øyri, Sina Furnes; Wiig, Siri; Macrae, Carl; Braut, Geir Sverre

   (2019)

   Reconciling Resilience and Regulation. Rationale & governmental expectations for a leadership focused quality improvement regulation in healthcare.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2019)

   Researcher Profiles .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2018)

   Populærvitenskapelig foredrag: Ingen skam å snu?.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2018)

   Presentasjon av PhD prosjektet: Resilience and Regulation in Healthcare – mechanisms, challenges and opportunities .

  • Øyri, Sina Furnes

   (2017)

   Kompetansestrid i Fjellet.

   Utemagasinet

   ISSN 0281-2932.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2017)

   Kronikk: Fjellvettregulering - ingen skam å snu?.

   Utemagasinet

   ISSN 0281-2932.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2016)

   Kronikk: Fjellvettregulering – ingen skam å snu?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øyri, Sina Furnes

   (2016)

   Kronikk: Norsk flyktningkrise-håndtering i grenseland?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway